månadsarkiv: februari 2015

Skydda ditt barn genom att amma och undvika vacciner

Det bästa en mamma kan göra för sitt barn, utöver att ge trygghet och uppmärksamhet, är att låta barnet amma och att undvika alla vacciner. Med bröstmjölken överförs livsviktiga näringsämnen och immunförsvarsmolekyler till barnet, varav de flesta är svåra att överföra lika bra på andra sätt och vissa är helt omöjliga. Allra bäst blir skyddet om mamman lever och äter nyttigt samt själv har haft barnsjukdomarna, men även utan att ha genomgått barnsjukdomarna så är det bästa att alltid undvika vaccin.

Text: Tobias Lindberg 2014. Uppdaterad 2016-03-07.

Foto: Piknikas http://bit.ly/1LOdC8x

Foto: Piknikas
http://bit.ly/1LOdC8x

Mammor som själva har haft barnsjukdomarna och som sedan ammar sina barn skyddar dem extra bra under den känsliga spädbarnstiden, vilken räknas sträcka sig till ett års ålder och som i princip är den enda tid som barnsjukdomarna faktiskt kan vara farliga även för friska och välnärda barn. När amningen sedan har upphört och barnet är lite äldre är det helt ofarliga för ett friskt och välnärt barn att få barnsjukdomarna.

Faktum är att det på flera sätt är bra att ha gått igenom barnsjukdomarna. Bland annat finns det mycket som tyder på att immunförsvaret stärks i ett generellt avseende efter t.ex. en genomgången mässlingsinfektion. Att många förr i tiden här i Sverige dog och fick bestående men av barnsjukdomarna berodde på fattigdom, undernäring, svält och dålig hygien. Skulle vi som samhälle helt sluta att vaccinera så skulle det inte bli likadant som då eller som det är idag på många andra håll i världen eftersom den socioekonomiska standarden nu för tiden här i Sverige är mycket bättre. Det var samhällsförbättringarna som minskade antalet som dog, inte vaccinerna.

Läs mer

Konspirationsteorier

Text: Tobias Lindberg 2015-02-25

konspirationsteorier-001Trots det faktum att termen “konspirationsteori” har gjorts till ett vapen av etablissemanget, där den används som en nedsättande anklagelse om någon vågar ifrågasätta den officiella versionen av en fråga, så finns det otaliga exempel genom historien på konspirationer som har visat sig vara sanna. Läs mer

Rädsla att stämplas som rasist möjliggjorde fortsatta övergrepp på barn

I samhället Rotherdam i norra England har malplacerad politisk korrekthet och rädslan att anklagas för rasism varit en stark bidragande orsak till att övergrepp och våldtäkter mot mer än 1400 barn har kunnat fortgå under mer än 15 års tid.

Text: Tobias Lindberg 2015-02-23

Radsla-att-stamplas-som-rasist-mojliggjorde-fortsatta-overgrepp-pa-barn-001Den otroligt omfattande pedofilskandalen har avslöjats i två statliga rapporter, den första författad av professor Alexis Jay från slutet av sommaren 2014 och den andra av den statliga utredaren Louise Casey från den 4 februari 2015. Kriminella ligor som framför allt består av pakistanska män har utfört detta under systematiska former och minst två lokala politiker och en polisman uppges ha varit direkt inblandade. Minst en tredjedel av övergreppen har varit kända av politiker, sociala myndigheter och polis, men har ignorerats och gömts undan. Troligtvis är antalet barn som har utsatts ännu fler än 1400, i den senare rapporten nämns siffran 2000, och omfattar allt från sexuella trakasserier till väldigt grova våldtäkter. I många fall har våldtäkterna varit upprepade och ibland skett dagligen. Läs mer

Dagens kommentarer och tips 2015-02-20

Kan det bli mer uppenbart att vaccinförespråkare snarare grundar sina åsikter på något som liknar religiös tro och dogmer än på vetenskap? Läs bara denna artikel där det visas att vaccinet Flulaval rekommenderades trots att det tydligt stod i bipacksedeln att inga kontrollerade försök har gjorts som visar att det blir minskat insjuknande i influensa efter vaccinering.

http://yournewswire.com/flu-shot-hoax-admitted-no-controlled-trials-demonstrating-a-decrease-in-influenza/

_____________________________

Stöd initiativet “Ren åker ren mat”

Dagligen sprids dåligt renat avloppsslam innehållande miljögifter, läkemedelsrester, hormoner, kemikalier och många andra typer av riskabla ämnen från svenska vattenreningsverk ut på den åkermark där en stor del av vår mat kommer ifrån. Det certifieringssystem som har införts av Svenskt vatten duger inte utan är mest ett sätt att få folk att tro att allt är bra.

Hjälp till att få ett stopp på vansinnet att sprida ut dåligt renat avloppsslam på den jord som vi får vår mat ifrån! Läs igenom vad “Ren åker ren mat” skriver på sin hemsidan och börja sedan engagera er. Läs mer

Kommentarer och tips 2015-02-19

I ett reportage på BBC förklarar en forskare att silver kan användas till antibiotika för att förstärka antibiotikans effekt. Detta tros kunna minska problemen med antibiotikaresistenta bakterier. Försöken har hittills bara gjorts på möss och där har silvret inte visat några negativa effekter. Om det är silverpartiklar, silverjoner eller en kombination av de båda som används nämns inte i reportaget. Läs mer

Dagens kommentarer och tips 2015-02-16

Här är ett mycket bra svar av Margareta Lundström på DN:s vaccinpropaganda där hon förklarar att det faktiskt är skillnad på verklig flockimmunitet, vilket är en slags kollektiv immunitet som innebär att en sjukdom som t.ex. mässlingen inte kan spridas i någon större utsträckning i samhället om tillräckligt många har gått igenom mässlingen på riktigt, och de teorier som vaccinindustrin har fantiserat ihop om att flockimmunitet även skulle uppstå om tillräckligt många är vaccinerade mot sjukdomen. Läs mer

Skolsystemets syfte – Barnen ska se staten som sin familj

Skolans verkliga syfte är att att se till att de som styr lättare ska kunna kontrollera befolkningen. Skolsystemet är ett noga utarbetat kontroll- och indoktrineringssystem med ursprung i 1800-talets Preussen. För att staten ska kunna kontrollera befolkningen tillräckligt effektivt måste skolan få människor att börja se staten som sin familj.

Text: Tobias Lindberg 2014-07-09. Uppdaterad 2015-02-13.

skolsystemets-syfte-barnen-ska-se-staten-som-sin-familj-001Här nedanför finns en otroligt läsvärd text och under länken finns ett lika sevärt filmklipp som tar upp amerikansk skola, dess syfte och ursprung, men allt som skrivs och sägs i dem är precis lika tillämplig även på den svenska skolan eftersom det svenska skolsystemet är uppbyggd enligt precis samma modell och samma saker som har hänt i USA har hänt och pågår även här i Sverige. Läs mer