Dagens kommentarer och tips 2015-02-20

Kan det bli mer uppenbart att vaccinförespråkare snarare grundar sina åsikter på något som liknar religiös tro och dogmer än på vetenskap? Läs bara denna artikel där det visas att vaccinet Flulaval rekommenderades trots att det tydligt stod i bipacksedeln att inga kontrollerade försök har gjorts som visar att det blir minskat insjuknande i influensa efter vaccinering.

http://yournewswire.com/flu-shot-hoax-admitted-no-controlled-trials-demonstrating-a-decrease-in-influenza/

_____________________________

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *