månadsarkiv: januari 2015

Börja använda Diaspora

Text: Tobias Lindberg 2015-01-31

Ett tips till alla är att även börja testa Diaspora, ett socialt nätverk som jag anser tillsammans med Seen.is vara ett bra alternativ till Facebook.

Här ser ni att Diaspora har ett utseende som Facebook-användare är vana med.

Här ser ni att Diaspora har ett utseende som Facebook-användare är vana med.

Jag tycker att Diaspora fungerar bättre än Seen.is rent tekniskt och är snyggare. Det är snabbare och man känner sig lite mer hemma eftersom det i funktioner och design är mer snarlikt Facebook. Vidare så har Diaspora precis som Seen.is uttryckligen förkunnat att de inte samlar och använder användarnas information, vilket är det allra viktigaste. En fördel med Diaspora jämfört med Seen.is är att det är decentraliserat och bygger på öppen källkod. Den enda nackdelen med Diaspora som jag kan se i nuläget är att det inte finns så många användare som jag känner igen från Facebook där i nuläget, men om bara några av er som läser detta även ni öppnar Diaspora-konton så ska nog detta snabbt bli bättre. Jag själv kör i nuläget på både Seen.is och Diaspora så länge tills det har börjat utkristallisera sig vilket som blir det bästa alternativet till Facebook i framtiden.

Den som tänker testa Diaspora rekommenderar jag att öppna sitt konto på Natural News server som finns här: https://share.naturalnews.com/. Den fungerar bra och är belägen i Tyskland, vilket är förhållandevis nära geografiskt sett och fungerar sålunda rätt bra vad gäller hastigheten i förbindelsen. Det finns dock många bra Diaspora-servrar, även svenska, som fungerar precis lika bra.

Startar ni upp ett Diaspora-konto så vill jag gärna att ni lägger till mig som en kontakt och då hittar ni mig här: [email protected]

Det kontantlösa samhället närmare än vi tror

Foto: Lifecap AB http://bit.ly/1A6ea73

Foto: Lifecap AB
http://bit.ly/1A6ea73

De som styr vill införa det kontantlösa samhället eftersom det kommer att ge dem mer kontroll. Denna utveckling är dock impopulär och därför framhålls hela tiden i medierna att det är långt kvar tills vi befinner oss där, som tidigast 2030. Frågan är dock om detta verkligen stämmer och om det inte är troligare att det kontantlösa samhället kommer att vara här inom de närmsta fem åren? Läs mer

Att skrämmas med mässlingen

Myndigheter, forskare och läkemedelsbolag går allt som oftast ut med varningar om hur farligt mässlingen är, men om man tar sig tid och går igenom forskningen och räknar på svensk offentlig statistik så blir det övertydligt att påståendena om mässlingens farlighet är kraftigt överdrivna. De flesta myndigheter påstår exempelvis att mässlingen dödar något eller några promillen av de som blir blir smittade i västvärlden, oftast brukar siffrorna 1-3 per 1000 smittade nämnas, medan ärligt tillämpad forskning och statistik visar att den verkliga risken att dö av mässlingen oftast är mellan 25-100 gånger lägre än vad myndigheterna påstår beroende på hur man räknar och vilka myndighetspåståenden man jämför med.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-29

att-skrammas-med-masslingen-010

Myndigheters och auktoriteters påståenden

När man läser vad myndigheter och andra auktoriteter, som forskare och läkemedelsbolag, skriver om mässlingen så låter det som om mässlingen är en väldigt farlig sjukdom. Att många blir rädda av det är inte konstigt med tanke på att en stor andel av dagens vuxna är för unga för att själva ha upplevt hur det var på den tiden då mässlingen var en vanlig sjukdom som nästan alla fick.

Som exempel på vad myndigheterna påstår för mässlingens dödlighet här i Sverige så kan vi titta på vad Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) skriver om mässlingen:

– Folkhälsomyndigheten förkunnar på sidan 3 i sin skrift “Varför vaccinerar vi mot mässlingen, påssjuka och röda hund?” att 1 av 1000-5000 fall dör av mässlingen. [1]

– Socialstyrelsen förklarar på sidan 45 skriften “Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.” att risken för dödsfall i mässlingen i i-länder är några promille. Alltså att några stycken per 1000 som blir sjuka i mässlingen skulle dö. [2]

– European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) deklarerar i sin faktasammanställning om mässlingen för sjukvårdspersonal att dödligheten av mässlingen är 1-3 av 1000 och uppger som källa till detta Stanley Plotkins standardverk om vacciner, där det också förtydligas att detta gäller för den industrialiserade världen och att dödligheten i fattiga länder kan vara många gånger högre och nå så högt som 15%. [3]

Samma uppgift om att dödligheten av mässlingen är 1-3 av 1000 från Stanley Plotkin går även att läsa på sidan 67 i boken “Vaccine Fact Book 2013”. [4]

Barnakuten.nu är visserligen ingen myndighet, men bör ändå nämnas som ett exempel på hur extrem vaccinpropagandan kan vara på välbesökta internetsidor. Barnakuten.nu skriver på sidan “Fördelar och nackdelar med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund” att mässlingen är en dödlig sjukdom och att det i Sverige skulle dö något eller några enstaka barn per 1000 barn som får mässlingen. Sedan spinner de vidare på detta och landar i slutsatsen att “… 50 000 barn skulle drabbas av mässling varje år om vi slutade vaccinera …” och sålunda “… räddar vaccinationen mellan femtio och hundra barns liv varje år. Lågt räknat.”. Detta är alltså hur det skulle vara nu idag i Sverige enligt Barnakuten.nu om vi inte vaccinerade mot mässlingen och detta påstår de trots att det redan på 60-talet här i Sverige, en tid då det inte fanns något vaccin mot mässlingen i Sverige, “bara” dog 3,6 personer i snitt av mässlingen per år, vilket framgår av tabellen “Mässling Sverige 1961-1970” längre ned i denna text. [5]

Som vi ska se längre ner i denna text så stämmer inte uppgifterna som dessa myndigheter går ut med. Allt är förvrängningar, gjorda för att få mässlingen att framstå som farligare än den är. Läs mer

Lämna Facebook – Ett dygn kvar

Nu är det lite drygt ett dygn kvar innan jag lämnar Facebook på grund av de nya användarvillkoren som svart på vitt ger Facebook rätten att samla in och använda information från användarnas datorer och telefoner.

Att det är så framgår tydligt av det nya användarvillkoren och den nya datapolicyn som börjar gälla den 30 januari 2015, vilket ni kan läsa om själv genom att följa länkarna eller titta på de bifogade bilderna med de understrukna delarna av texten.

facebook-nya-anvandarvillkor-001 facebook-nya-anvandarvillkor-002  facebook-nya-anvandarvillkor-003 facebook-nya-anvandarvillkor-004

Här kan ni se de nya användarvillkoren, som av Facebook kallas för “redogörelse för rättigheter och skyldigheter”, och de börjar gälla den 30 januari 2015:

https://www.facebook.com/legal/terms/update

Här kan ni läsa den nya datapolicyn som den kommer att se ut den 30 januari 2015:

https://m.facebook.com/about/privacy/update/

Att Facebook i den nya datapolicyn ger några exempel på hur de tänker använda informationen innebär på intet sätt att de begränsas av detta.

Det enda som står är att de har rätt att samla in och använda informationen från användarnas datorer och telefoner. Punkt slut. Ingen journalist, lagvrängare eller Facebook-beroende användares förhoppningar om Facebooks goda vilja kan förändra detta faktum.

Ja, det kan vara så att vissa typer av insamlande inte är tillåtet enligt svensk lag och kan komma att förbjudas av domstol, men för att det ska kunna ske så måste talan väckas vid en domstol och för att det ska kunna göras så måste någon veta att Facebook har insamlat och använt information på ett sätt de inte får. Problemet är dock det att ingen vet vilken information Facebook har samlat in om en, då Facebook i praktiken aldrig lämnar ut den informationen till någon. Av misstag har Facebook lämnat ut den information de har enskilda användare vid tre olika tillfällen. Det är allt. Om du inte vet vilken information Facebook har om dig så kan du inte heller väcka talan. Det är ett moment 22.

De som är kloka gör som jag och lämnar Facebook innan detta nya träder i kraft. Blir ni kvar gör ni klokt i att vidta åtgärder, t.ex. bara använda Facebook från en separat dator eller från offentliga datorer.

Jag själv har startat konton på både Seen.is och Diaspora, två alternativ till Facebook som uttryckligen intygar att de inte samlar in eller använder sina användares information. Detta är en stor skillnad då de faktiskt inte har någon juridisk rätt att göra det, då de inte har skrivit att de samlar in och använder information i något avtal.

Hur man gör för att avsluta sitt Facebook-konto kan man läsa om här:

http://m.wikihow.com/Permanently-Delete-a-Facebook-Account

Själva raderandet av kontot görs här:

https://www.facebook.com/help/delete_account

Kommentar för att bemöta beskyllningarna mot fluorfri tandkräm

fluor-kommentar-001Jag kommenterade en artikel i Metro där en mamma felaktigt beskyller fluorfri tandkräm för sin dotters dåliga tandhälsa. Det lär säkert vara många som tycker att jag är lite för hård i det jag säger, men saken är att detta måste sägas som det är, det finns inga andra sätt och det blir bara värre om man försöker linda in det.

Gå gärna in och kommentera artikeln ni med, det är bra om fler skriver!

Här är min kommentar:

“Det är tydligt att du, Therés, har valt att skyffla över allt eget ansvar för dålig kost för din dotter på den fluorfria tandkrämen. Det är tråkigt att se!

Igår så läste jag alla inlägg du hade skrivit på din blogg under 2014 och det var inte lite skriverier om “glass i stora lass”, “fredagsmys” och “gofika” i de inläggen. Idag när jag skulle gå in och titta upp en sak som du hade skrivit så var den plötsligt lösenordsskyddad. Blev det måhända för jobbigt när folk såg att det du påstår i Metro- och SVT-artiklarna, att din dotter inte åt så mycket onyttigt, inte stämmer?

Jag tror absolut inte att din dotters dåliga tandhälsa bara beror på att ni har låtit henne äta och dricka för mycket sött och surt och mjölmat, även om det har bidragit, utan det framförallt beror på andra faktorer, ärftliga eller yttre.

Jag tycker att det låter som att din dotter har fått mineraliseringsstörningar i emaljen. Läs om det så kommer du att se att det låter mycket mer troligt än förklaringen om att ett knappt år utan fluor i tandkrämen skulle ha kunnat orsakat de skador din dotter fick. Detta finns att läsa om på nätet i artikeln “Mineraliseringsstörd emalj” av professor Jörgen G. Norén i skriften “Vetenskap och Klinik”.

Detta är ett utdrag ur texten om Mineraliseringsstörd emalj:

Exempel på generella faktorer är bristtillstånd, sjukdomar, läkemedel eller andra kemiska medel i miljön. Fluor och tetracyklin är välkända kemiska medel som förorsakar specifika störningar i emaljen. Näringsbrist, metaboliska störningar och infektionssjukdomar har också påståtts kunna förorsaka mineraliseringsstörningar.”

Något som slog mig när jag läste din blogg förutom att ni åt väldigt mycket gott var att ni var sjuka så otroligt ofta. Jag vet inte i hur många inlägg du skrev om att ni var dåliga och i flera av dessa nämnde du att ni gick på antibiotika.

Vad gäller mineraliseringsstörningar i emaljen så nämns infektionssjukdomar, läkemedel och tetracyklin som faktorer som kan bidra. Tetracyklin är en sorts bredspektrumantibiotika.

Ni har utan tvekan varit sjuka otroligt ofta, din dotter har fått två läkemedel som båda kan bidra till mineraliseringsstörning av emaljen och ni har ätit en hel del onyttigt. Detta kombinerat med ärftliga faktorer är nog huvudorsaken till din dotters tandproblem, inte den fluorfria tandkrämen som ni använde.

Du måste inse att du i nuläget blir spelad som en bricka i ett mycket större spel. Tillåt inte att du själv och din dotter blir utnyttjade på detta sätt av mäktiga medier och yrkesgrupper som lever på att sälja på människor mediciner och kemikalier som de inte behöver, då det faktiskt går att uppnå bra tandhälsa med hjälp av bättre kost och leverne.

Här i denna text har jag skrivit om vad som ger bra tandhälsa.”

Läs mer

Mer fluor går före allt

Mediernas favoritexpert när det gäller frågor om fluor, professorn och övertandläkaren Göran Dahllöf, visade tydligt vad som gäller under en chatt med allmänheten. Mer fluor går före råd om bra kost och ändrade rutiner. En pappa som oroade sig över sin sjuåriga sons tandhälsa fick rådet att öka mängden fluor genom att ge sin son fluortabletter/-tuggummin. Rådet gavs helt utan att bedöma de specifika omständigheterna i pojkens fall och gjorde troligtvis att pojkens totala fluorintag översteg de vetenskapliga gränsvärdena som är satta för att förhindra skador.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-27. Uppdaterad 2015-03-11.

goran-dahllof-001Här är ett väldigt talande citat från en chatt på SVT som den inflytelserike professorn och övertandläkaren Göran Dahllöf hade med allmänheten för ungefär en och en halv månad sedan, där frågeställaren Tomas frågade:

Det verkar som min son har lättare att få hål. Vi borstar noga med fluortandkräm men ändå har han fått hål och början till hål. Han är sju år. Är det läge att använda mer fluor?

Detta besvarade professorn så här:

Hej, ja jag skulle rekommendera det. Fluortabletter eller fluortuggummi 0.25 mg tre gånger om dagen + tandborstning morgon och kväll.

Det mest slående är att professor Göran Dahllöf inte nämner ett ord om att kost påverkar tandhälsan och att det första som borde göras är att se över om det finns några förändringar av kosten som kan förändra situationen. Läs mer

Undvik att strålning förs via handsfree-sladden till ditt öra

Text: Tobias Lindberg 2015-01-21

Många vanliga handsfree är felaktigt konstruerade och leder därför strålning från mobiltelefonen raka vägen upp till huvudet och in i örat, men tyvärr finns det oftast inget sätt för för konsumenterna att veta vilka handsfree som leder strålning och vilka som inte gör det eftersom de flesta tillverkare inte informerar eller har någon information om detta. Det finns dock olika typer av handsfree som inte leder strålningen om man bara vet vad man letar efter.

air-tube-handsfree-001Vi har i vår familj valt att använda oss av så kallade “Air tube handsfree” som finns att köpa över nätet på olika ställen. Det är alltså olika slags hörselsnäckor där den sista biten av sladden är utbytt mot en luftslang där ljudet förs akustiskt till hörselsnäckan ungefär som i doktorns stetoskop. Se bilden här intill för en illustrering av hur denna teknik fungerar, även om olika modeller kan vara utformade lite olika. Luftslangen gör att strålningen omöjligt kan föras till huvudet och örat via handsfree-sladden då luft och plast inte kan transportera strålning. Det svenska företaget Maxicom AB som gör ett toppenjobb för att sprida medvetenhet om strålningsrisker hade tills nyligen “Air tube handsfree” att sälja, men har nyligen slutet sälja dem nu på grund av krångel med tillverkaren av produkten. Andra sådana modeller av “Air tube handsfree” finns dock att köpa från många olika säljare på nätet och man hittar dem enkelt om man söker efter “Air tube handsfree”.

Sedan finns det tydligen även “vanliga” handsfree med sladdar som går hela vägen till snäckan, men som är specialkonstruerade för att strålningen inte ska föras upp via sladden till örat. Hur dessa fungerar eller var man hittar sådana vet jag dock inte, men jag vet att det finns och det är bara att läsa mer och leta efter sådana för den som vill.

Självklart är det bästa att helt undvika att ringa med mobiltelefon, men om man nu absolut måste så är det bra att vara försiktig. Använd därför “Air tube handsfree” och gör som Kalle Hellberg på Maxicom AB rekommenderar och tala aldrig längre än 3 minuter i mobilen och sedan vänta i minst 15 minuter innan nästa samtal.

Kontrollstatkritisk filmskapare hittad död

Text: Tobias Lindberg 2015-01-20

gray-state-001David Crowley, skaparen av filmprojektet “Gray State”, en film om hur den tilltagande kontrollstaten leder till den andra amerikanska revolutionen, hittades i helgen död i sitt hem tillsammans med sin fru och dotter. Polisen kallar det “misstänkt” och arbetar utifrån hypotesen att det var ett mord/självmord.

Här nedanför kan ni se trailern som gjordes för att sälja konceptet om filmen till finansiärer.

Det finns dock många som inte alls tror att det rör sig om något självmord, utan att David Crowley och hans familj har blivit mördade för att filmen som han höll på med var för farlig för etablissemanget. Vänner till David Crowley säger att de inte alls tror på polisens teorier om att det skulle röra sig om ett självmord.

Filmprojektet “Gray State” hade trots att det var långt ifrån färdigt uppnått en slags kultstatus i USA, där mer än en miljon redan hade sett koncepttrailern på YouTube och helt nyligen hade David Crowley fått ett kontrakt på $30 miljoner för att slutföra projektet.

Här är en artikel som skriver mycket bra om denna historia.

Julian Assange, Wikileaks och deras mäktiga fiender

“You don’t publish a million secrets a year without making a few enemies.”

wikileaks-001Här är ett otroligt bra klipp som visar vilket nagel i ögat Wikileaks och Julian Assange är för de som styr. Flera av dessa politiska ledare och mediestjärnor från USA som man ser i filmklippet kräver rakt ut att Wikileaks stängs ner och att Julian Assange ska mördas. Filmklippen är från 2012 och tidigare.

Istället för att bli mördad så oskadliggjordes Julian Assange genom att anklagas för våldtäkt, vilket allvarligt har skadat hans och Wikileaks förtroende hos allmänheten och tvingat Julian Assange att leva undangömd på Ecuadors ambassad i London.

Det är svårt att avgöra om han är skyldig till vad han är anklagad för, men något som är helt säkert är att alla motiv och möjligheter i världen fanns för Julian Assange’s mäktiga fiender att sätta honom i den här situationen. Det är inte första gången i historien som någon anklagas för något de inte har gjort och blir straffade för de och nog är sannolikheten stor att det är just vad som sker nu med Julian Assange.

Jag skulle faktiskt inte bli ett dugg förvånad om allt senare visar sig vara iscensatt och påhittat och om så skulle vara fallet så förstår jag att Julian Assange inte vågar lämna över sig till det svenska rättssystemet med den klart överhängande risken att då bli oskyldigt dömd i enlighet med hans mäktiga fienders vilja.

Reportage om RFID-chip borde förläna Aftonbladet Wendela Pulitzerpriset

I vad som måste vara en av de dummaste och mest ytliga artiklarna någonsin riktar sig Aftonbladets Wendela till de mest lättinfluerade individerna i vårt samhälle för att sälja in galenskapen att människor ska börja operera in RFID-chip under huden på sig själva. För att få betydelselösa fördelar ska människor självmant låta märka sig själva som det boskap de anses vara.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-18. Uppdaterad 2016-08-09.

rfid-chip-001-fb-anpassadLäs artikeln och se filmklippet själva så förstår ni vad jag menar:

http://www.aftonbladet.se/wendela/trend/article20058694.ab

Här följer några exempel med tillhörande förklaringar och kommentarer av mig. Ja, kommentarerna är för att jag inte kan hålla mig.

Berättarrösten i filmklippet säger “Ett chip under huden och du slipper både nycklar och PIN-koder”.
Ja, för sådana avgörande fördelar riskerar jag gärna min integritet och frihet.

De där två var förmodligen pingstvänner.”
Detta sades av en anställd på piercing-studion om två personer som efter att ha lyssnat på information valde att inte bli “chippade” och visar tydlige nivån på tänkandet hos dessa “teknikentusiaster”. Läs mer