månadsarkiv: april 2015

Dagens kommentarer och tips 2015-04-23

Detta var en intressant text med många bra argument om varför det inte är okej att staten på olika sätt pressar föräldrar att vaccinera sina barn! Detta är en relevant fråga här i Sverige då det faktiskt här och där faktiskt talas om att t.ex. barnbidragen borde tas ifrån de som inte vill vaccinera sina barn.

Kanske var några av argumenten i hennes text lite tveksamma då jag fick en känsla av att det kanske bara var helt okej att vägra vissa vacciner, men som sagt så var texten överlag väldigt bra.

http://thinkingmomsrevolution.com/an-open-letter-to-legislators-currently-considering-vaccine-legislation-from-tetyana-obukhanych-phd-in-immunology/

Polio orsakas inte av ett virus utan av förgiftning

Alla bevis pekar på att polio orsakas av förgiftning, framförallt av bekämpningsmedel som DDT och samtidigt finns det inte några hållbara bevis för att polioviruset ens har förmågan att orsaka den typ av skador som det beskylls för. Det är hög tid att antivaccinrörelsen inser att det är på detta sätt och slutar att spela med i vaccinförespråkarnas spel som mest verkar gå ut på att hålla kvar diskussionen vid ett gräl om hur effektivt poliovaccinet är. Istället för att slösa dyrbar energi på diskussioner om att poliovaccin ska undvikas av anledningar som att det inte skyddar så bra mot polio eller för att det innehåller skadliga kemikalier så borde antivaccinrörelsen börja syna de så kallade bevisen som vaccinförespråkarna hittills har lagt fram för att polioviruset orsakar polio, påtala att dessa bevis inte håller och kräva att de som fortsätter att hävda att polioviruset orsakar polio faktiskt bevisar det innan man låter diskussionen fortsätta.

Text: Tobias Lindberg 2015-04-23. Uppdaterad 2015-11-01.

polio-ddt-008-fb-anpassadI slutet av denna text har jag länkat till flera korta filmklipp och en anekdotisk berättelse som gör det väldigt tydligt hur otroligt mycket bekämpningsmedel människor i västvärlden utsattes för under 40-, 50-, 60- och 70-talen och hur otroligt lite man förstod om hur farliga de faktiskt var. Läs mer

Hur idén om vacciner såldes till folket

Visst användes vacciner redan tidigare, men det som verkligen fick folk att “köpa” idén med vacciner var skapandet av poliovaccinet under 50-talet. Hur det hela gick till var genialiskt på ett djävulskt vis. Genom att skylla skadeverkningarna från användningen av bekämpningsmedel, som t.ex DDT, på ett virus kunde bekämpningsmedelsföretagen fortsätta att sälja sina gifter, samtidigt som de undvek att behöva betala enorma skadeståndsanspråk och som en ytterligare bonus skapades en helt ny och enorm lönsam marknad för dem med det nya poliovaccinet.

Text: Tobias Lindberg 2014-01-11. Uppdaterad 2015-10-31.

polio-ddt-reklam-001 I slutet av 1800-talet började flera bekämpningsmedel som innehöll bly och arsenik användas. Antalet bekämpningsmedel och mängden som användes ökade kraftigt under första halvan av 1900-talet, då även klororganiska bekämpningsmedel som DDT började användas. Funktionen hos många av dessa bekämpningsmedel var att insekternas andningsmuskulatur förlamades så att de kvävdes till döds. Läs mer

Fluorid i dricksvatten och fluoriderade tandvårdsprodukter är skadligt

Det svenska forskaretablissemanget och tandläkarkåren framställer det som att det skulle vara omtvistat om fluorid i dricksvatten och fluoriderade tandvårdsprodukter är skadligt eller inte, trots att ledande internationell forskning visar att det är skadligt, bland annat för att det påverkar sköldkörteln på en stor andel av den svenska befolkningen.

Text: Tobias Lindberg 2015-04-22. Uppdaterad 2016-03-22.

fluor-skoldkorteln-001Det är i vart fall bra att frågan om att fluorid är skadligt börjar tas upp i svenska medier, även om det är tokigt att den svenska forskaren som uttalar sig i denna artikel påstår att det bara är en “hypotes” att fluor påverkar sköldkörteln och att det skulle vara “mycket sällsynt” med jodbrist i Sverige.

http://unvis.it/www.dn.se/nyheter/vetenskap/fluor-misstanks-ge-skoldkortelsjukdom/ Läs mer

Dagens kommentarer och tips 2015-04-20

Sjukt! Detta visar verkligen hur mycket makt läkemedelsindustrin har över politik och samhälle på global nivå. Är det inte tillräckligt många som vaccinerar så tar de kontroll över statens våldsmonopol, vilket skatterna är en del av, för att få sin vilja fram. Även om sådana här extremer inte har realiserats ännu här i Sverige så finns det de auktoritetsälskare som ser tvång och utpressning som ett medel att få andra att lyda deras vilja.

http://www.bbc.com/news/world-australia-32274107


 

Larvigt okunnigt av Cornucopia som uppenbarligen går på det en Harvard-studie påstår om att barn som vaccineras får bättre kognitiv förmåga på grund av vaccinationen! Som om statistiskt samband är samma som orsakssamband bara för att forskarna hade gjort några enkla justeringar för socioekonomisk status?

Skulle man ha undersökt om föräldrarna till barnen som hade högre IQ också själva hade högre IQ och därför tog del av medierna i större utsträckning och därför mottog mer propaganda från medierna och därmed tenderade att lyda auktoriteter mer så skulle man nog ha upptäckt att så var fallet. Kanske beror inte det högre IQ hos deras barn på att de vaccinerades, utan kanske de har högre IQ för att de ärvde det av sina föräldrar och vaccinerades för att deras föräldrar utsatte sig själva för mer hjärntvätt av medierna på grund av sitt högre IQ.

 

Här är Cornucopia’s blogginlägg:

http://cornucopia.cornubot.se/2015/01/vaccinerade-barn-har-10-hogre-iq.html?m=1

Här är Harvard-studien:

http://www.hsph.harvard.edu/program-on-the-global-demography-of-aging/WorkingPapers/2011/PGDA_WP_69.pdf

 

Bra om fluor på RT

Bra reportage om fluorets negativa effekter av Abby Martin på RT.

Text: Tobias Lindberg 2015-04-17

fluor-rt-abby-martin-001Här är ett väldigt bra reportage om fluorets negativa effekter från RT:s Abby Martin. Reportaget tar upp en del om vad som gäller för fluorid generellt och och en del om problemen med vattenfluoridering.

Man ska inte glömma bort att även om vi inte har vattenfluoridering i Sverige så är syftet med alla olika fluortillskott som tandvård och företag förespråkar, som t.ex. fluorskölj, fluortabletter och fluoriderad mjölk, att skapa fluoridnivåer i kroppen hos de som tar dem som motsvarar de som personer som bor i områden med så kallade “optimala fluoridnivåer” har. Så alla nackdelar och skador som beskrivs för de som bor i områden i världen med fluoriderat vatten drabbar också alla de som här i Sverige tar olika former av fluortillskott. Därför bör vi svenskar faktiskt också lyssna på det som sägs om vattenfluoridering. Läs mer

Naturligt förekommande fluorider

Tillsatt fluorid i tandvårdsprodukter är skadligt och bör undvikas, men hur är det egentligen med de naturligt förekommande fluoriderna i den mat och dryck vi konsumerar?

Text: Tobias Lindberg 2015-04-17

Foto: Guy Montag http://bit.ly/1yyxoSX

Foto: Guy Montag
http://bit.ly/1yyxoSX

Allt vatten innehåller naturlig fluorid i form av fluorsalter, det mesta i form av kalciumfluorid. De naturliga fluoriderna är inte alls samma sak som tillsatt fluor och i Sverige är det förbjudet att tillsätta fluor i dricksvattnet.

Naturliga fluorider är inte alls lika farliga som tillsatt fluorid i tandvårdsprodukter vid samma koncentrationer eftersom de positivt laddade kalciumjonerna som kommer tillsammans med de naturligt förekommande fluoriderna minskar de skadliga fluoridjonernas benägenhet att reagera med molekyler i kroppen.

Vid alldeles för höga halter av naturliga fluorider så blir även de skadliga och därför finns det gränsvärden för hur hur mycket det får vara vara i dricksvatten, 1,5 ppm (1,5 mg/l) gäller i Sverige, men dessa är tyvärr alldeles för högt satta. Det är bra att sträva efter så låga koncentrationer av fluorid i dricksvattnet som möjligt, helst under 0,2 ppm.

Tillsatt fluorid i tandvårdsprodukter är i Sverige nästan alltid i formen av natriumfluorid och fluoridjonerna blir då mycket mer reaktiva och skadliga i kroppen eftersom jämviktsbalansen då ligger mer mot fria joner. Läs mer

Om bilindustrin fungerade som vaccinindustrin

Hur skulle det egentligen bli om man överförde vaccinlogiken från vaccinindustrin och hur samhället tänker runt vaccinering till t.ex. bilindustrin och allt som har med bilar att göra? Svaret är att allt skulle bli kaos och detta förklaras suveränt bra av Mike Adams från Natural News i detta filmklipp:

Byråkrat med uppdrag att skrämmas – Uppdrag mässlingen

I TV-programet “Debatt” som sändes på SVT 9 april 2015 fick vi alla en lektion i hur byråkrater med uppdrag att skrämmas går till väga för att få människor att frukta mässlingen. Ett av de främsta knepen var som vanligt att få det att framstå som om sjukdomen är mycket farligare än den faktiskt är genom att få människor att tro att “det går illa för” 1 av 5 som får mässlingen när det i verkligheten bara är någonstans mellan 1 av 29 och 1 av 34 beroende på hur man räknar som får komplikationer av mässlingen. Av de som får komplikationer är det sedan i sin tur bara en försvinnande liten andel som drabbas av värre komplikationer som hjärnskador och död, men det är dessa som byråkraterna vill att vi alla ska se framför oss när de medvetet använder uttrycket “går illa för” så att vi undermedvetet ska tro att det kanske kan handla om att 1 av 5 får så allvarliga komplikationer.

Text: Tobias Lindberg 2015-04-10

vaccin-svt-debatt-blennow-002När vaccinförespråkande byråkrater som barnhälsovårdsöverläkaren Margareta Blennow uttrycker sig som hon gjorde i SVT:s Debatt [1] den 9 april 2015 och säger att det förr i tiden gick dåligt för 1 av 5 personer som fick mässlingen så menar de att en så stor andel fick komplikationer av en viss svårighetsgrad som de behövde eller trodde sig behöva få vård för. Problemet när någon uttrycker sig på det sättet är att det är så otydligt att budskapet blir direkt förledande, vilket såklart är vaccinförespråkarens syfte. Målet för denne är att få fler att vaccinera sig och det lyckas man inte med om informationen är korrekt. Läs mer