Stöd initiativet “Ren åker ren mat”

Dagligen sprids dåligt renat avloppsslam innehållande miljögifter, läkemedelsrester, hormoner, kemikalier och många andra typer av riskabla ämnen från svenska vattenreningsverk ut på den åkermark där en stor del av vår mat kommer ifrån. Det certifieringssystem som har införts av Svenskt vatten duger inte utan är mest ett sätt att få folk att tro att allt är bra.

Hjälp till att få ett stopp på vansinnet att sprida ut dåligt renat avloppsslam på den jord som vi får vår mat ifrån! Läs igenom vad “Ren åker ren mat” skriver på sin hemsidan och börja sedan engagera er.

Börja prenumerera på Gunnar Lindgrens utmärkta e-brev om problemen med avloppsslammet. Skriv till denna adress och meddela att du vill ha hans utskick. Förutom frågan om avloppsslam så skriver han även om livsmedel, matfett, kadmium, växtodling, kretslopp och andra miljö- och hälsofrågor.

gunnar.lindgren.mail [at] telia.com

Har du ännu inte skrivit till de tre varumärkena Arla, Lantmännen och Kungsörnen än så hoppas jag att också du gör detta. Be att de ser till att ALL slamspridning upphör – inte bara på varumärkenas egna odlingar. Miljögifterna i slammet sprids till alla odlingar i form av luftnedfall, samt också till vår inandningsluft.

Arla:                  [email protected]

Lantmännen:   [email protected]

Kungsörnen:    [email protected]

Be era vänner att också skicka ett brev till företagen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *