Skydda ditt barn genom att amma och undvika vacciner

Det bästa en mamma kan göra för sitt barn, utöver att ge trygghet och uppmärksamhet, är att låta barnet amma och att undvika alla vacciner. Med bröstmjölken överförs livsviktiga näringsämnen och immunförsvarsmolekyler till barnet, varav de flesta är svåra att överföra lika bra på andra sätt och vissa är helt omöjliga. Allra bäst blir skyddet om mamman lever och äter nyttigt samt själv har haft barnsjukdomarna, men även utan att ha genomgått barnsjukdomarna så är det bästa att alltid undvika vaccin.

Text: Tobias Lindberg 2014. Uppdaterad 2016-03-07.

Foto: Piknikas http://bit.ly/1LOdC8x

Foto: Piknikas
http://bit.ly/1LOdC8x

Mammor som själva har haft barnsjukdomarna och som sedan ammar sina barn skyddar dem extra bra under den känsliga spädbarnstiden, vilken räknas sträcka sig till ett års ålder och som i princip är den enda tid som barnsjukdomarna faktiskt kan vara farliga även för friska och välnärda barn. När amningen sedan har upphört och barnet är lite äldre är det helt ofarliga för ett friskt och välnärt barn att få barnsjukdomarna.

Faktum är att det på flera sätt är bra att ha gått igenom barnsjukdomarna. Bland annat finns det mycket som tyder på att immunförsvaret stärks i ett generellt avseende efter t.ex. en genomgången mässlingsinfektion. Att många förr i tiden här i Sverige dog och fick bestående men av barnsjukdomarna berodde på fattigdom, undernäring, svält och dålig hygien. Skulle vi som samhälle helt sluta att vaccinera så skulle det inte bli likadant som då eller som det är idag på många andra håll i världen eftersom den socioekonomiska standarden nu för tiden här i Sverige är mycket bättre. Det var samhällsförbättringarna som minskade antalet som dog, inte vaccinerna.

stod-011

Ett stort problem är att de flesta mammor idag inte överför någon förvärvad immunitet när de ammar eftersom de har blivit vaccinerade och inte själva har haft barnsjukdomarna. Det som överförs med amningen från de mammor som inte har haft barnsjukdomarna är näringsämnen och immunförsvarsmolekyler som hör till det medfödda ospecifika immunförsvaret, vilket i och för sig är otroligt viktigt för barnens hälsa och förmåga att motstå sjukdomar, men är inte lika bra som det som barn till mammor som har haft barnsjukdomarna får genom amningen, då de även får antikroppar från mammans förvärvade adaptiva immunförsvar. De vacciner som människor i västvärlden får skapar nämligen bara ett antikroppssvar med IgG, medan den typ av antikroppar som överförs via bröstmjölk nästan enbart är IgA. Små mängder IgG kan överföras via bröstmjölken, men de är för små för att ha någon reell betydelse. “Ig” står för “Immunglobulin” och det är ett annat ord för antikroppar. Bokstaven efter “Ig” beskriver typ av antikropp.

Dessa vaccininducerade IgG överförs generellt bara i begränsad omfattning till barnen via placentan (moderkakan) innan förlossningen eftersom vaccininducerad immunitet oftast försvagas med tiden. Immunitet som uppstått efter genomgången barnsjukdom är däremot vanligtvis livslång och har inga problem med avtagande styrka och därför får barn till ovaccinerade mödrar ett starkare skydd via placentan än barn till vaccinerade mödrar. Problemet är att de IgG som har överförs via placentan generellt försvinner kort efter förlossningen, bara 30 % av dagens barn har skyddande nivåer 6 månader efter förlossningen och därför behövs påfyllning av skydd genom bröstmjölkens IgA, men sådant får inte barn som ammas av vaccinerade mödrar i västvärlden. Bara orala vacciner skapar antikroppssvar som också har IgA och sådan används i princip inte i västvärlden. Barn som däremot ammas av ovaccinerade mödrar som har haft barnsjukdomarna får det IgA som skyddar dem mot barnsjukdomarna. Allt detta står det om i denna artikel i Läkartidningen. Längst ned på sidan 1671 står det t.ex. att vaccinering inducerar IgG-svar. Högre upp på samma sida i “figur 1” ser man hur låga nivåer av antikroppar vaccinerna ger den första tiden efter födseln jämfört med de höga nivåer av antikroppar som den passiva immuniteten från mamman ger och speciellt då om mamman ammar barnet länge.

Vaccinerna har alltså skapat ett onaturligt tillstånd som utsätter små barn för risken att få barnsjukdomarna alltför tidigt när deras immunförsvar ännu inte är redo för det. Detta har i sin tur paradoxalt nog blivit ett argument för vaccinationsförespråkarna som säger att det nu är ännu viktigare att alla barn vaccineras och att det görs så tidigt som möjligt eftersom de små barnen är så utsatta då de inte längre får tillräcklig immunitet från sina mammor.
Den bästa lösningen vore såklart att helt avbryta vaccinering mot barnsjukdomarna. Helst borde all vaccinering avbrytas, men det viktigaste vore att i alla fall avbryta vaccineringen mot barnsjukdomarna så att mammor i framtiden återigen kan börja överföra antikroppar mot dem genom amningen.

Någon kanske tänker att eftersom de inte har haft barnsjukdomarna själva och därför inte kan överföra några antikroppar till sina barn så är det bästa de kan göra att leva nyttig, amma och ge sina barn vaccin, att de helst hade velat kunna överföra naturliga antikroppar till sina barn, men nu när de inte kan det så är det näst bästa att vaccinera så att barnen i alla fall får en liten mängd IgG. Tänk inte så! Att göra på det sättet hjälper nämligen inte ditt barn. Ja, visst får barnet lite IgG-antikroppar mot barnsjukdomarna på det sättet, vilket ger en väldigt begränsad positiv effekt, men den lilla positiva effekten av vaccin vänds till en enorm nackdel när alla skadliga kemikalier och kroppsfrämmande bioaktiva cellrester som finns i alla vacciner tas med i ekvationen. Det går nämligen inte att tillverka rena och ofarliga vacciner och vaccinernas skadlighet är kraftigt underdriven av den läkemedelsindustri som profiterar på vaccinerna och till stor del kontrollerar den sjukvård och de myndigheter som ska garantera vaccinernas säkerhet. Vacciner gör mer skada än nytta.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är oerhört glad att min fru föddes under en tid då barn tilläts få alla barnsjukdomarna. Det har gjort att hon har kunnat överföra skydd mot dessa till våra tre barn genom amningen. Vår idag drygt tre år gamla son skyddas fortfarande eftersom min fru inte har slutat amma honom än. (Uppdatering 2016-03-07: Han ammade tills han var tre år och tre månader.) När hon slutar så kommer han att vara så gammal att immunförsvaret är starkt nog att kunna stå emot eventuella barnsjukdomar på egen hand och detta utan att några gifter behöver sprutas in. Allt tack vare evolutionen som har anpassat oss för att klara av de mikroorganismer som omger oss. Skulle vi bara lita på naturen, ta bort vaccinerna och samtidigt se till att vi får i oss allt som vi behöver så är barnsjukdomarna ofarliga för oss. Om någon skulle tycka att det är underligt att amma en treåring så kan det vara bra att veta att det naturliga för människan är amning i 2,5-7 år.

Vidare är det viktigt att man inte ger upp om amningen inte fungerar perfekt. För vårt första barn fungerade inte amningen och efter att ha försökt så mycket att hon fick sår på bröstvårtorna så fick min fru nöja sig med att pumpa under 6 månaders tid. Att hålla på ett halvår är bättre än ingen bröstmjölk alls. Med våra andra två barn fungerade dock amningen bra. I början av vårt andra barns amning fick t.ex en amningsnapp användas, vilket gjorde att det sedan efter en tid fungerade utan amningsnapp under sammanlagt två och ett halvt års tid. Det finns massor av knep att testa för alla som amningen krånglar för eller inte fungerar och Amningshjälpen är en bra grupp man kan kontakta för att få råd och hjälp.

stod-011

19 tankar kring ”Skydda ditt barn genom att amma och undvika vacciner

  1. admin Inläggsförfattare

   Jo, det kan vara illa om havande mödrar får barnsjukdomar och det är därför det är så dumt med vacciner. Om vi inte vaccinerade så skulle nästan alla människor får barnsjukdomarna när de var barn och då skulle nästan ingen få dem när de är gravida. Vaccinerna har skapat ett onaturligt tillstånd där gravida kvinnor i onödan riskerar att få sjukdomar i ett känsligt läge. Dessutom så är det väldigt många som får barnsjukdomar i vuxen ålder trots att de är vaccinerade, något som var väldigt ovanligt innan vaccinernas införande.

   Svara
 1. Sandy Lunoe

  Vaccinated girls lose immunity. Their babies may not be protected by antibodies against for example measles through breastmilk.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Precis, risken är stor att mammor som är vaccinerade inte överför immunitet till sina barn. Vacciner som injiceras ger dessutom inte upphov till de IgA-antikroppar som kan föras över till barnet med bröstmjölken, bara orala vacciner gör det och här i västvärlden används ju nästan inga orala vacciner.

   Svara
 2. Irriterad läkarstudent

  Det finns vissa barnsjukdomar vi inte vaccinerar mot; ex vattkoppor. Detta resulterar i att de flesta barn får vattkoppor, men det finns några procent som trots detta inte får vattkoppor. Detta kan resultera i en svår potentiellt livshotande sjukdom om personen i fråga skulle få sjukdomen i äldre ålder. Och denna väljer vi att ändå inte vaccinera mot eftersom risken anses liten. Vi har valt att låta denna sjukdom vara eftersom den inte är farlig nog.
  Många sjukdomar som vi idag har med i barnvaccinationsprogrammet är sjukdomar som är potentiellt livhotande för barn och som faktiskt tog död på många barn som växte upp innan vaccinationerna infördes eller lämnade livslånga ärr och men för de som drabbades. Även om barnet skulle klara sig fin så finns risken att äldre syskon/släktingar kanske inte har haft sjukdomen insjuknar i ett mycket farligt tillstånd. Även äldre personer som har haft sjukdomen i barndomen kan infekteras igen då deras antikroppar har minskats och nått en nivå där de inte skyddar längre. Så ditt barn kan potentiellt döda dina föräldrar… Vaccinationerna har dessutom medfört mycket mindre lidande och mycket mindre vårdkostnader iom att inga barn idag behöver sjukhusvårdas för sjukdomar som vi idag undviker genom vaccination. Ah jag vet att vaccination också kostar pengar, men inte mer än de pengar som annars får läggas på behandling (där det finns) eller sjukhusvård. Trots att vi vaccinerar hela landets barnkullar. Varje år.

  Det finns också något som kallas “Herd-immunity”, flockimmunitet, som skyddar de som är för svaga för att ta vaccin; dina små barn, dina äldre släktingar, någon i din omgivning som kanske har genomgått en transplantation och framförallt gravida kvinnor som inte kan ta vissa vacciner. Grundtanken är att när så många som 95-99% är vaccinerade i ett samhälle är det ytterst liten risk att en smitta sprids till de ovaccinerade i och med att ingen är sjuk. Ju fler som väljer att inte vaccineras = desto fler redan utsatta riskgrupper utsätter vi för en livsfarlig smitta eftersom ditt ovaccinerade barn med sjukdom kan ge en redan extremt utsatt individ en sjukdom som blir dess död. Inklusive ditt nyfödda barn och din ovaccinerade fru. Med mässling räcker det att ditt barn befann sig i samma rum som en annan individ för att personen ska bli exponerad för smitta. Och mässling anses inte ens existera i Sverige idag då den har blivit bortvaccinerad. Jag vet, hur hemskt är inte det!

  De sjukdomar som främst drabbar bebisar är sjukdomar vi inte har vaccin mot än, och när de kommer så kommer även dessa sjukdomar inte längre orsaka farliga sjukdomar hos bebisar.

  Jag förstår faktiskt inte hur du kan tycka att vacciner är gift som vi sprutar in i våra kroppar när de så uppenbart har hjälpt vårt samhälle att bli bättre och hjälpt våra barn och äldre och nära och kära att undvika lidande och men.

  Men vet du vad, i dagens läge med krig och oro i flera länder så slutar vaccinationsprogrammen att fungera i dessa länder, något du skulle hurra för! Så då är det väl bara att säga grattis till alla barn och önska dem lycka till med polion som nu är på uppgång igen. Att halta är väl bara charmigt eller?

  Svara
  1. MB3

   Att polion ökar o andra sjukdomar som är “muterade” varianter på i Sverige existerande sjukdomar, det kan vi tacka EU för då Öst EU/immigranter kommer hit o smittar oss.

   Tycker det är synd att du är irriterad… Prata gärna vacciner med Alan Rees, så kommer du inte vara irriterad senare.. utan fylld av kunskap om vad du kommer lära dig för skit på vägen till din färdiga utbildning. Tragiskt o läsa dina inlägg, tyvärr.

   Hade det funnits rena vacciner dom inte sprutas in, så skulle det varit annat “läge” för mitt tänk (i en del fall)

   http://blogg.passagen.se/sannaehdin/entry/mer_vaccin

   “Ny vaccinstudie visar att ju fler vacciner desto mer ökar risken för vaccinskada och plötsligt dödsfall för spädbarn. I en ny vetenskaplig studie på 38,000 vaccinskadefall framkommer att ju fler vaccin barn får desto större är risken för vaccinskador och plötsligt dödsfall pga allvarliga reaktioner mot vaccin.” Från Sanna Ehdins blogg

   http://www.youtube.com/watch?v=DRDwISNTbsg

   Svara
   1. admin Inläggsförfattare

    Jag håller med i det mesta av det du skriver, men vill bara tillägga att polio beror på förgiftning av skadliga kemikalier, framförallt bekämpningsmedel, som t.ex DDT, inte på smitta av ett virus. Detta kan ni läsa om ni söker på ordet polio här på denna blogg.

    Svara
  2. admin Inläggsförfattare

   Till “Irriterad läkarstudent”

   Nej, du har tyvärr missuppfattat i stort sett allting som har med sjukdomar och vaccinationer att göra. Du har gått på nästan varje lögn och myt som sprids från läkemedelsindustrin och etablissemanget. Mitt tips till dig är att du antingen gör ett seriöst försök att lära dig mer om detta och att du då lär dig av “båda sidor” eller att du ger upp detta med att försöka bli en läkare. Du kommer nämligen att skada många människor om du blir läkare och har de vanföreställningar som du har.

   De sjukdomar vi vaccinerar emot är ofarliga för välnärda och friska människor. Att många dör av dessa sjukdomar runt om i världen beror på att dessa människor är undernärda och sjuka. Lösningen för att rädda dem är inte att vaccinera, utan att lösa problemen med undernäringen och sjukdomarna. Vidare orsakar vaccinerna stora skador då de bidrar till olika välfärdssjukdomar.

   Nej, vaccinerna räddar inga människor och de har inte sparat in pengar för folket, däremot tjänar läkemedelsindustrin storkovan på vaccinerna.

   Flockimmunitet fungerar inte. Det är en obevisad teori som är framräknad från det faktum att det räckte med att c:a 62 % hade haft naturlig mässling i ett område för att mässlingen inte ska kunna spridas epidemiskt i det området. När man sedan har försökt att föra över detta till att gälla för vacciner så har det misslyckats om och om igen. Oavsett hur hög vaccinationsgraden blir så bryter ändå sjukdomarna ut, vaccinerade människor blir smittade och utbrott sker. Detta för att vaccinerna inte ger det skydd som det sägs att de gör.

   Svara
 3. Irriterad läkarstudent igen

  Och de infektioner som är by far farligast är sjukdomar som gravida får medans barnet är i magen. Och varför får de dessa infektioner? För att de inte är vaccinerade.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Nej, de får eventuella infektioner från barnsjukdomar för att mödrarna själva är vaccinerade och därför saknar riktig immunitet som har kommit från ett vilt virus vilket ger ett äkta skydd mot sjukdom eller så får de infektioner från andra sjukdomar för att mödrarna är undernärda och/eller sjuka. Vacciner hade inte hjälpt dem på något sätt, utan bara skadat dem eftersom vaccinerna innehåller många skadliga kemikalier och bioaktiva cellrester från andra djurarter och/eller mikroorganismer.

   Svara
 4. Irriterad läkarstudent igen

  Och alla mammor kan inte amma även om de faktiskt vill, så då är dessa barn fullständigt oskyddade för sjukdomar som vi vid minskad vaccinering kommer att släppa fullständigt lösa i samhället. Men dessa barn får skylla sig själva då?

  Dessutom överförs skydd i form av IgG antikroppar via placentan när din bebis är i mammans mage, och dess skyddar då mot många infektioner/vaccinationer mamman har gått igenom. De finns magiskt kvar när barnet föds faktiskt och kommer därför att skydda ditt barn mot sjukdomar. Så vaccinet som mamman tog skyddar alltså både ditt barn och henne själv, och alla runt omkring i samhället som inte är vaccinerade för att de inte kan.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Med ett samhälle som skapar bättre och mer harmoniska förutsättningar för mödrar och barn, med bättre kost och mindre stress, ett samhälle som ser familjen, mödrarna och barnen som det viktigaste, viktigare än vinsterna, så skulle de allra flesta mödrar kunna amma. För de som inte kan amma själva skulle ett system där de få det inte fungerar för får bröstmjölk från andra mödrar som amningen fungerar för.

   Ja, det överförs IgG via placentan innan förlossningen, men denna immunitet avtar med tiden och kräver påfyllning med antikroppar från bröstmjölken för att barnet ska vara tillräckligt välskyddat tills barnets egen hälsa och immunförsvar är starkt nog att själv motstå sjukdomarna.

   Svara
 5. Sara

  Men det är VÄLDIGT viktigt att äta nyttigt o leva hälsosamt om man Ajälv är vaccinerad o väljer bort vaccin på sitt barn?
  Eller går det att leva i denna värld o va lite “lat” ibland ? 75% bra 25% mindre bra?

  Är nämligen vaccinerad o ammar, men vill ju ha bästa immunitet för mitt barn..
  O nej, vaccin är inte bättre förstod jag men behöver jag ha ångest om jag någongång äter donken? Haha :/

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Hej Sara! Självklart är det bättre ju hälsosammare man lever och äter, men alla är vi ju bara människor. De flesta gör små felsteg ibland, det viktiga är bara att inte göra dem för ofta. Vad gäller detta om man inte har haft barnsjukdomarna så är det såklart lite sämre än om man hade haft dem själv som barn och vill man kompensera det en aning så får man försöka vara bättre i annat. Men som sagt, det är svårt att vara helt perfekt hela tiden.

   Svara
 6. Enelie

  Usch så arg jag blir när man googlar på mässling och amning och får upp denna sida som en av de första träffarna!!
  Tack vare såna låtsasdoktorer som er så är det många som väljer att tro mer på en blogg någonstans än forskare, läkare och historiker. Jag är på riktigt rädd för att min lilla bebis ska smittas av ett utbrott pga fler väljer att inte vaccinera sig. Har ni tänkt på att det finns barn som har sjukdomar som gör att de är känsligare än andra? Ska vi bara tycka att “synd för dem” och att det inte gör något on de får men för livet eller dör???
  Trångsynta och farliga människor är ni! “Etablissemanget” har gjort så att väldigt många liv kan räddas. Skärp er och ta lite ansvar!! ?
  /Arg och ledsen mamma

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Enelie: Det finns otaliga forskare, läkare och historiker som är kritiska till eller motståndare till vacciner, men de kommer inte fram i mediebruset eftersom det är storföretagen som styr. Så det du säger är bra tramsigt.

   Sedan gällande ditt barn. Om du tror så mycket på vacciner så vaccinera ditt barn. Om nu vacciner är så bra så kommer väl ditt barn att vara skyddat och då behöver du inte oroa dig.

   Gällande barn som inte kan ta vacciner på grund av sjukdomar eller nedsatt immunförsvar så är det faktiskt så att det finns så många andra sjukdomar än de man kan vaccinera emot som de kan bli sjuka av så att det gör helt det samma om andra människor vaccinerar eller inte. Råkar inte dessa barn ut för en sjukdom som man kan vaccinera mot så råkar de istället ut för något annat. Att alla andra ska vaccinera sig för att vi alla ska lura oss själva att vi på det sättet skyddar de barn som inte kan vaccinera sig är bara larvigt.

   Svara
 7. Emelie

  Det du säger är väldigt oetiskt. Det är ungefär som att säga att vi kan sluta med mediciner överlag? Om man inte dör av det ena så dör man av det andra förr eller senare ändå. Jag har svårt att tro att du skulle tycka samma sak om ett av dina barn drabbades av en svår sjukdom.
  Survival of the fittest! Heja Darwin!?
  Övriga läsare som har hittat hit från Google, tro inte på allt ni Läser på internet. Var källkritiska. Om vaccin var så farligt skulle ni själva känna ett flertal personer som blivit drabbade av dess bieffekter. Gör ni det? Antagligen inte..
  För övrigt, jag kommer helt klart att vaccinera mina barn enl allmäna vaccinationsprogrammet men detta görs inte förrän de är 18 månader och innan dess finns risken att de blir sjuka pga ovaccinerade som sprider sjukdom. Lita på läkarna, de vill ert barns bästa!

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Nej, det är inte alls oetiskt och det är inte ungefär som att säga att man inte alls ska ta några mediciner. Hade jag menat att man inte skulle ta några mediciner alls så skulle jag såklart ha sagt det.

   Saken är nämligen den att vacciner tar man även fast man inte är sjuk och man vet inte ens om man någonsin kommer att bli sjuk av sjukdomen i fråga som man vaccinerar mot. Andra mediciner däremot tar man när man är sjuk eller om kroppen lider av någon obalans som måste rättas till. När man redan är sjuk eller om kroppen inte fungerar som den ska så finns det såklart en anledning att ta mediciner och utsätta sig för de risker som kommer med nästan alla mediciner.

   Sedan skriver du att om bieffekter skulle vara så vanliga så skulle folk själva känna ett flertal som drabbats av dessa bieffekter. Varför vänder du inte på det? Om sjukdomarna man vaccinerar emot var så farliga då borde det vara vanligt bland ovaccinerade att ha fått skador och lida av men från dessa sjukdomar. Så är dock inte fallet och förklaringen till det är såklart att sjukdomarna inte är så farliga eftersom det är så ovanligt att någon ens får de sjukdomar man vaccinerar mot och för att inte är farligt för friska och välnärda barn att få barnsjukdomarna.

   Sedan så får man faktiskt vacciner vid 3, 5 och 12 månaders ålder innan den vid 18 månaders ålder som du talade om.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *