Kommentarer och tips 2015-02-19

I ett reportage på BBC förklarar en forskare att silver kan användas till antibiotika för att förstärka antibiotikans effekt. Detta tros kunna minska problemen med antibiotikaresistenta bakterier. Försöken har hittills bara gjorts på möss och där har silvret inte visat några negativa effekter. Om det är silverpartiklar, silverjoner eller en kombination av de båda som används nämns inte i reportaget.

Att silver är effektivt mot bakterier och i rimliga koncentrationer även ofarligt för människor är ingenting nytt för de som är insatta i frågan, men det är tillfredsställande att se att sådant uppmärksammas även i de vanliga medierna. Det värsta som användes i denna forskning som det pratades om i reportaget är antagligen antibiotikan, men detta är paradoxalt nog ingenting som någon reflekterade över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *