Är fluoriderad mjölk framtiden för svenska barn?

“Fluor”, “mjölk” och “barn” är en kombination av ord som alltid väcker uppmärksamhet och fyller många med oro. Ännu större uppmärksamhet och oro borde sålunda följande fakta väcka om de var allmänt kända. Nyligen startades en sydsvensk forskarstudie där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk för att se hur det påverkar karies. Denna forskarstudie är finansierad av en inflytelserik internationell stiftelse som i samarbete med WHO driver kampanjer över hela världen ska för att barn ska dricka fluoriderad mjöl. I samband med detta startade SVT och sakkunniga vid svenska myndigheter en intensiv fluorkampanj där de förutom att sprida allmän fluorpropaganda även anstränger sig hårt för att förklara det ofarligt att dricka fluoriderad dryck.

Text: Tobias Lindberg 2014-12-14

fluoride-milk-who-001I en artikel på SVT Nyheter där professor Göran Dahllöf påstår att den forskning som har visat att fluor är skadligt inte håller måtte så börjar han med att förklara att dessa studier inte gäller fluor i tandvårdsprodukter, utan att de gäller fluoridering av vatten och att de sålunda inte är relevanta för oss här i Sverige. [1] Med detta skulle han kunna ha nöjt sig, för det är nämligen många fluorförespråkares åsikt, att fluor i tandvårdsprodukter som tandkräm, fluorskölj och fluorlack är ofarligt, men att det för den skull inte är bra att få i sig för mycket eller att fluoridera dricksvattnet på det sätt som många länder gör. Detta verkar förövrigt även ha varit professor Göran Dahllöfs egen åsikt så sent som i april i år [2], men denna gång verkar han inte nöjd med att “bara” få folk att tro att fluor ofarligt när det används i tandvårdsprodukter, utan verkar vilja gå ännu längre och nu övertyga om att fluor även är ofarligt när det används för att fluoridera dricksvatten, vilket tydligt framgår av följande citat:

“Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie [3] från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

fluor-svt-003En sak man kan fundera på är om professor Göran Dahllöfs ovilja att nöja sig med att bara förklara att fluor är ofarligt i tandvårdsprodukter kan ha något att göra med den pågående studien på fyra orter i Sydsverige där man undersöker hur drickande av fluoriderad mjölk påverkar ungdomars tandhälsa? [4] Om fluoridering av vatten är farligt, att det bland annat sänker IQ, så lär inte många gå med på att dricka fluoriderad mjölk och alltså måste man övertyga allmänheten om att fluoridering av vatten är ofarligt.

En annan sak man kan fundera på är vem professor Göran Dahllöf är. Förutom att vara professor vid Karolinska Institutet och övertandläkare så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2012, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. [5] Det är rätt tunga poster och det är oroande om de innehas av någon som verkar utföra någon slags mission att övertyga folk om att det inte är farligt att dricka fluoriderade drycker.

stod-donera-swish-012

Kanske har det hela tiden funnits intressegrupper som har velat göra det tillåtet i Sverige att fluoridera dryck eller dricksvattnet och kanske har professor Göran Dahllöf någon koppling till dem? Hur det än är med om det finns sådana intressen eller inte, så är det helt säkert att sådana intressen, om de finns, tidigare skulle ha haft stora problem med att övertyga en tillräcklig andel av befolkning och beslutsfattare, då en förkrossande majoritet av de studier som har gjorts om hur fluor påverkar hälsan, både på människor och djur, har visat att fluor är skadligt. Oftast har det handlat om att fluor är ett nervgift och att det kan göra att man får lägre IQ. När så en studie kom ut i våras med slutsatsen att fluor inte påverkar IQ så gav det sannolikt dessa eventuella intressegrupper nytt mod. Det de kanske inte hade lyckats få igenom tidigare, blev kanske nu plötsligt möjligt. För mer information om den Nyzeeländska studien som inte alls är så välgjord som professor Göran Dahllöf vill framställa den så rekommenderar jag er att läsa denna text. [6]

Sedan kan man undra lite över valet av att just fluoridera mjölk. Visst mjölk innehåller rätt mycket mineraler som vi behöver, framförallt kalcium, men faktum är att kalcium också fungerar som ett motgift vid fluorförgiftning. I FASS rekommenderas t.ex. rikligt med mjölk och kalciumglukonat vid överdosering av fluorprodukter. [7] Kalciumjoner är ett motgift till fria fluoridjoner som hamnar i kroppen då man använder tandvårdsprodukter som innehåller fluor eller dricker fluoriderad dryck. Vore det inte smartare med en annan dryck om man absolut vill att människor ska börja dricka fluor, som vatten till exempel? Det är nästan så att man börjar misstänka att mjölkindustrin kan ha ett finger med i spelet. Kanske är mjölkindustrin än en gång ute efter nya marknader, ungefär som när de lyckades få det svenska folket att dricka Café au lait för att öka mjölkdrickandet?

fluor-svt-004När jag sedan sökte lite så framgick det snabbt att det faktiskt finns kopplingar mellan den svenska studien med fluoriderad mjölk och mjölkindustrin. Finansiärer av studien är The Borrow Foundation [8], en ideell stiftelse som propagerar för fluoridering av mjölk över hela världen och sedan många år samarbetar med World Health Organisation (WHO) i frågan. The Borrow Foundation startades 1971 av Dr. Edgar W. Borrow, en pensionerad uppfödare av mjölkkor som uppenbarligen hade tillräckligt med pengar för att starta en stor ideell stiftelse som snabbt fick global räckvidd. [9] WHO är dessutom ökänt för att till stor del kontrolleras och påverkas av företagsintressen och lobbyister. Till exempel är en av The Borrow Foundation’s styrelseledamöter Andrew Rugg-Gunn [10] en av författarna till WHO:s publikation “Milk fluoridation for the prevention of dental caries” [11]. Skulle jag söka mer så skulle jag säkert även hitta kopplingar mellan WHO, The Borrow Foundation och de olika typer av industrier som är intresserade av att kunna bli av med de stora mängder fluorinnehållande restprodukter och avfall som deras produktion skapar, vilket kan bli mycket mer lönande för dem om det kan dumpas in i olika länders vattenfluorideringsprojekt istället för att behöva behandlas som det miljö- och hälsofarliga restavfall det är.

Gällande fluoriderad mjölk så ska nämnas att det självklart är bättre att någon form av dryck fluorideras än att fluorid tillsätts det kommunala dricksvattnet på det sätt som det görs i många områden i andra länder. Fluor är inte naturligt och är därmed ett läkemedel. Om fluor tillsätts en dryck så går det att välja om man vill dricka den eller inte, vilket inte är lika lätt om fluor tillsätts det kommunala dricksvattnet. Med fluor i det kommunala dricksvattnet så förlorar man kontrollen på medicinen och kan inte reglera dosen i förhållande till individens behov. Allra bäst är det dock att inte få i sig något tillsatt fluor alls, varken från tandvårdsprodukter eller från någon dryck.

Ingenstans nämns hur stark dosen är i den sydsvenska studien där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk. Risken finns dock att dosen är väldigt hög. WHO har varit involverade i flera projekt runt om i världen där mjölk med en fluorhalt motsvarande 5 ppm användes. Detta kan man läsa om i denna text på sidan 15 i den vänstra spalten. [12] Troligt är att samma dos används i mjölken här i Sverige.

Som avslutning måste nämnas något som är viktigt att komma ihåg. Det finns inga pengar i att argumentera för att fluor är farligt, medan det finns väldigt stora pengar att tjäna för olika grupper om människor tror att fluor är ofarligt.

Fördjupningstips

Här är en bra artikel på Mercola.com som går in på djupet med frågan varför det är dåligt med både fluoriderat vatten och fluoriderad mjölk samt förklarar att det är förändringar i kosten som är bästa sättet att förbättra sin tandhälsa.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

Referenser

[1] http://www.svt.se/opinion/fluortandkram-ar-helt-nodvandigt

http://archive.is/GxPPo

[2] http://www.dn.se/nyheter/sverige/tandlakare-varnar-for-fluorfritt/

http://archive.is/rk7wY

[3] http://www.ada.org/en/publications/ada-news/2014-archive/may/new-zealand-study-finds-no-correlation-between-fluoridated-water-and-lower-iqs

http://archive.is/7mi24

[4] http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/effekterna-av-flour-i-mjolk-undersoks

http://archive.is/VRgsl

[5] http://ki.se/people/gordah

http://archive.is/kS8IZ

[6] http://www.informationskriget.se/2014/12/14/svt-fortsatter-fluorpropagandan-2/

[7] http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20061121000014#overdosage

http://archive.is/LCE5e

[8] http://www.mah.se/PageFiles/2990664/KOF-SYD%20Bacterial%20acid%20tolerance.pdf

https://minfil.org/b4q6r1bcb1/KOF-SYD_Bacterial_acid_tolerance.pdf

[9] http://www.borrowfoundation.org/

http://archive.is/F2Yfj

[10] Se första stycket på sidan 11:

http://www.oralhealth.ro/volumes/2007/volume-4/V4-07-2.pdf

http://archive.is/s88pf

[11] http://www.who.int/oral_health/publications/milk_fluoridation_2009_en.pdf

https://web-beta.archive.org/web/20150616025334/http://www.who.int/oral_health/publications/milk_fluoridation_2009_en.pdf

https://minfil.org/e4q5r4bfbf/milk_fluoridation_2009_en.pdf

[12] http://spf.nu/wp-content/uploads/2014/05/1_08.pdf

http://archive.is/thCcS

2 tankar kring ”Är fluoriderad mjölk framtiden för svenska barn?

 1. Ulrika Hallgren

  Föraktar “fluortanten” som varje vecka trampade in i klassrummet med sin bricka med fluor. Så här efteråt inser man att det var en Satanistisk häxa vi hade att göra med.

  Btw, i dag, april 2021 så säljs det mer tandkräm än någonsin till vrakpriser har jag iakttagit. Typ 3 “megatuber” Pepsodent för en tjuga. Just sayin…

  Svara
 2. John A

  Slutar vi med allt förbaskat socker… Allt från dricka till pasta så har vi kommit en lång bit på väg för bättre tänder. För något år sedan så började jag vatten fasta, innan jag började läste jag på en hel del om kost etc. Och enligt en del studier/böcker så behöver vi människor extremt lite kolhydrater, primärt för att kroppen behöver det för att ta hand om proteinet. En medelstor potatis, allt över det är överdrivet.

  Tänder från jägare/samlare såg väldigt bra ut men tänder från dom första bönderna och framåt ser helt annorlunda ut. Undrar varför?

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *