Dagens kommentarer och tips 2015-02-16

Här är ett mycket bra svar av Margareta Lundström på DN:s vaccinpropaganda där hon förklarar att det faktiskt är skillnad på verklig flockimmunitet, vilket är en slags kollektiv immunitet som innebär att en sjukdom som t.ex. mässlingen inte kan spridas i någon större utsträckning i samhället om tillräckligt många har gått igenom mässlingen på riktigt, och de teorier som vaccinindustrin har fantiserat ihop om att flockimmunitet även skulle uppstå om tillräckligt många är vaccinerade mot sjukdomen. Så är dock inte fallet eftersom det vaccininducerade antikroppssvaret inte på långa vägar skyddar lika bra som den verkliga immunitet som man får efter genomgången vild mässlingen, vilket om och om igen bevisas av de faktum att även vaccinerade personer får mässlingen och bland dessa även då personer som har fått ett bra antikroppssvar av mässlingvaccinet samt att mässlingsepidemier uppstår och att mässlingen sprids inom väl vaccinerade populationer och ibland även i populationer där vaccinationsgraden är 100 %.

http://newsvoice.se/2015/02/09/oppet-brev-till-carl-johan-von-seth-om-foraldrar-som-inte-vill-vaccinera-sina-barn/

Här har jag skrivit ett inlägg om ett sådant fall där en mässlingsepidemi uppstod och mässlingen spreds inom en till 100 % vaccinerad population.

http://tobiaslindberg.se/2014/05/19/sjukdomsutbrott-sker-aven-i-fullt-vaccinerade-populationer/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *