månadsarkiv: februari 2015

Staten tror att den äger barnen

Text: Tobias Lindberg 2014-05-21

staten-tror-att-den-ager-barnen-001När en förälder som ifrågasätter vad skolan gör mot sina barn inte ens tillåts tillräckligt med tid att diskutera igenom saken vid skolledningens möte så att alla parter känner att de fått säga sitt, utan istället blir arresterad av polis, så vet man att man har ett samhälle som är på väg att eller redan har urartat riktigt allvarligt. Läs mer

Den hemliga pakten – Elitens manual för att förslava världen

Ursprunget och innebörden av av det mystiska dokumentet som kallas “Den hemliga pakten” är okänt. Tydligen så sändes det anonymt med e-post till en server för olika bankindex i juni 2002, men om det är ett verkligt dokument som är skickat av en illuminati-insider eller om det bara är en bluff är omöjligt att veta. Hur det än är med det så är det som är skrivet i dokumentet otroligt läskigt eftersom det så exakt beskriver hur världen kontrolleras i verkligheten.

Här har Infowars gjort ett otroligt bra arbete där de har iscensatt dokumentets innehåll tillsammans med både nutida och historiska filmklipp som understryker vad dokumentet säger.

Dagens kommentarer och tips 2015-02-11

Här är ännu ett mycket bra, informativt och viktig inlägg av Björn Hammarskjöld på hans blogg Kostkunskap som alla borde läsa regelbundet, denna gång om GMO!

http://kostkunskap.blogg.se/2015/january/gmo-ar-en-katastrof-ur-etisk-synpunkt.html

Angående det Björn Hammarskjöld skriver i detta blogginlägg så håller jag med om allt med bara ett litet tillägg angående detta som han skriver att vi inte borde förbjuda GMO-teknik i sig, då den faktiskt kan användas för bra saker, vilket jag egentligen håller med honom om, men kan nog tycka att det kan vara bra med ett förbud tills dess att vi (folket och den riktiga vetenskapen, inte storföretagens köpta vetenskap) har full kontroll över tekniken. Som det är nu så anser jag att riskerna för stora att det man idag tillåter inte är vad det sägs vara eftersom storföretagens inflytande över forskningen är alltför stort. Bättre då att förbjuda tills vidare och senare kanske tillåta bra GMO-teknik när man kan vara säker på att den är bra. Vidare så behövs faktiskt inte GMO-tekniken i dagsläget, vilket jag förklarade i mitt senaste blogginlägg om GMO, eftersom jorden kan föda hela jordens nuvarande och framtida befolkning på ett miljövänligt sätt med vanligt jordbruk och djurhållning helt utan GMO-teknik om vi, jordens befolkning, bara vill det och återtar kontrollen över vår matproduktion från storföretagen och makteliten. Här kan ni läsa mitt senaste blogginlägg om GMO:

http://www.informationskriget.se/2015/01/15/gmo-foresprakare-med-andras-intressen-for-ogonen-an-folkets/

Dagens kommentarer och tips 2015-02-08

Storfilmen World War Z:s hemligheter avslöjas i välgjord videoanalys av Alex Jones. Filmen förfäktar globalisternas agenda samtidigt som de mänskliga massorna avhumaniseras.

Här är The Vigilant Citizen’s utmärkta analys av filmen World War Z:

http://vigilantcitizen.com/latestnews/world-war-z-official-movie-traile/

 


 

Här är en mycket bra analys av The Vigilant Citizen av en av senare tids största propagandafilmer, Contagion, skapad för att “utbilda” och prägla massorna i hur vi ska reagera och (inte) tänka vid en kommande katastrof, hur vi ska lita på myndigheterna, acceptera inskränkningar av fri-och rättigheter samt misstro alla som tycker annorlunda än myndigheterna.

http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/contagion-or-how-disaster-movies-educate-the-masses/

Och här är ännu en bra analys av propagandafilmen Contagion av Andrew Demeter som driver Youtube-kanalen TeenTake.

 


 

Ska staten kunna ha samtal med barn utan att föräldrarna närvarar?

Text: Tobias Lindberg 2014-06-04

"Socialstyrelsen april 2011" av Ankara - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Socialstyrelsen april 2011” av AnkaraEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det kan vara i skolan eller på ungdomsmottagningar som staten tar sig rätten att samtala med barn om viktiga saker utan att deras föräldrar närvarar. Det kan gälla vad som helst. Livet. Hälsa. Sexualundervisning. Preventivmedel. Abort. Det här är min syn på detta missförhållande.

Ett barn har såklart rättigheter så som alla människor, men de som ska besluta över hur dessa används är såklart föräldrarna, inte staten. De som ska bedöma vad som ligger i barnens intresse är dess föräldrar. Barnen är föräldrarnas ansvar, inte statens. Om det inte fungerar inom en familj så måste det såklart till slut lösas med samhällets hjälp. Det kan då komma till att de sociala myndigheterna får ingrip och att staten efter överenskommelse med föräldrarna eller efter rättegång tar över ansvaret för barnet. Tills dess ska staten hålla sig borta från vad som är människors egen beslutanderätt. Tills ett barn är vuxet ska staten hålla sig borta från vad som är föräldrarnas beslutanderätt.

Att staten går in och lägger sig i alla familjers angelägenheter, vilket är fallet idag, med motiveringen att det inte fungerar så bra i en del (väldigt få) familjer är helt tokigt och är såklart bara ett medel för staten och byråkraterna att få mer makt över medborgarnas liv. Säg att staten skulle säga att den ska ha vårdnaden om alla barn eftersom det finns en del föräldrar som begår övergrepp mot sina barn, det är såklart några snäpp värre, men är ändå samma principiella grundfel. Det skulle ju inga människor acceptera. Så länge ingen har gjort något fel och så länge det fungerar någorlunda bra i en familj så ska staten hålla sina långa fingrar borta.

Inget annat än prövning inför domstol där alla parter kan säga sitt och prövas av sina likar ska kunna ta dessa rättigheter från familjen. För att domstolsförfarandet ska vara helt rättssäkert måste sålunda full öppenhet gälla i alla detaljer, ingenting får vara sekretessbelagt och frågan om eventuell skuld bör beslutas av en jury, som i det anglosaxiska rättssystemet, eftersom det är det enda sättet man kan komma ifrån risken med att etablissemanget får ett för stort inflytande och enda sättet man kan hålla kvar makten hos vanligt folk.

Någon kanske invänder med, att om staten inte får tala med barnen hur kan det då upptäckas om något är fel? Detta är en vanlig invändning, men visar bara att personen inte har tänkt igenom frågan. Om saker och ting inte fungerar i en familj så kommer det nästan alltid ut på något sätt. Det märks. Att skydda mot missförhållanden och övergrepp görs bäst genom att människor engagerar sig i och umgås med sina medmänniskor. Görs det så upptäcks det när det inte står rätt till någonstans. Att staten har rätt att tala med alla barn gör ju inte att alla missförhållanden upptäcks. Hur ofta visar det sig t.ex. inte att det finns problem i familjer utan att det har upptäckts, trots att barnen går i skolan och har varit på samtal med hälsovård och allt möjligt annat utan föräldrarnas närvaro. Det sker hur ofta som helst. Ofta är det också i föräldrarnas frånvaro, t.ex. i skolan, som missförhållanden råder och övergrepp begås mot barnen.

Att staten tar sig denna rätt löser inga verkliga problem, syftet är faktiskt inte heller att lösa problemen, utan det finns ett dolt verkligt syfte som det aldrig pratas om och det är att befolkningen ska lära sig att det är staten som bestämmer över allt. Över dig! Och över dina barn!

Dagens kommentarer och tips 2015-02-07

Dokumentären “Fluoridegate – An American Tragedy” av Dr. David Kennedy är mycket bra och sevärd. Den  tar upp det mesta av problemen med det otroligt skadliga ämnet fluor ur ett amerikanskt perspektiv, vilket innebär att det till stor del handlar om vattenfluoridering, men även mycket som är intressant för oss här i Sverige, om fluorid i tandvårdsprodukter, tas upp.

Här är en väldigt bra intervju med författaren Christopher Bryson om hans utmärkta bok “The Fluoride Deception”. Intervjun visar på ett kortfattat sätt vad hans bok tydligt slår fast, att forskningen som ger stöd för användandet av fluor för att förbättra tandhälsan är storföretagens forskning och att den på intet sätt skiljer sig från den forskning som förr sa att rökning var ofarligt, att DDT var ofarligt, att asbest var ofarligt och att bly i bensin var ofarligt.

Dagens kommentarer och tips 2015-02-06

Denna artikel från NewsVoice är visserligen drygt ett år gammal, men är ändå väldigt läsvärd då den på ett bra och nästan övertydligt sätt illustrerar hur orealistiska idéerna om att en människoskapad växthuseffekt pågår och skulle vara ett hot mot vår framtid.

http://newsvoice.se/2013/09/25/allt-mer-uppenbart-geoengineering-och-chemtrails-finns-pa-den-overstatliga-agendan/

Även artikeln “Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid” av Torbjörn Sassersson är bra. Den är ännu äldre och har legat på Newsmill tidigare, men går nu att läsa med hjälp av Googles internetarkiv, The Wayback Machine:

https://web.archive.org/web/20120701081749/http://www.newsmill.se/node/15383