Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!

Nu är tiden kommen, det är dags att sluta att spela det säkert. Du kan inte fortsätta att sitta still i båten för att bevara din samhällsposition. Du kan inte fortsätta att hålla tyst för att du är rädd för vad släkt och vänner ska tycka, för att du i värsta fall kan förlora ditt arbete om dina åsikter blir kända eller för att du kan förlora kunder om du har ett eget företag och de får reda på vad du verkligen tycker. Om vi inte börjar att ge uttryck för vad vi känner, även om det kan finnas en risk med att göra det, om vi inte visar att vi har fått nog av det som sker, så att det blir tydligt för alla hur många vi verkligen är som är trötta på detta, så kommer vi snart inte längre ha vårt svenska samhälle kvar.

Den dag vårt samhälle har tillåtits att kollapsa till samma nivå som ett land i tredje världen, med utbredd fattigdom och ständiga konflikter, så kommer du bara känna förakt för dig själv. Förakt för att du inte gjorde tillräckligt. Även dina barn kommer att förakta dig. För att du satt tyst när det gällde, bara för att du skulle kunna ha kvar din position i några år till innan du ändå till slut förlorade det mesta av vad du hade tillsammans med att resten av samhället föll.

Det är nu som det är dags att du och jag, vi alla tillsammans, börjar kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla oss som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar.

Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell, genetisk och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer, oftast mycket mer, än vad de gör idag.

Text: Tobias Lindberg 2016-02-12. Uppdaterad 2017-08-25.

asatro-022

Bloggar och alternativa medier drivs till stor del av idealism och vilja, men de kan inte göra underverk eller förändra världen utan visad uppskattning, delning av deras material och ekonomiskt stöd. “Gillningar” och kommentarer är bra eftersom människor är flockdjur, om några få gör det blir det snabbt fler, men det allra viktigaste är trots allt det ekonomiska stödet de får.

Allra bäst vore om alla skapade och delade sådant material som jag gör gör på Informationskriget.se och som många andra alternativa medier och människor som inte är rädda för att säga sanningen också gör, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Fler och fler läser, men antalet som själva börjar engagera sig för att informera andra och förändra samhället, till exempel genom att framställa eget material, engagera sig i lokalsamhället, sprida information på gatan, gå med i organisationer som kämpar för förändring, ökar inte alls i samma takt.

Jag vet att många är rädda för att framstå som dåliga människor inför sin familj, släkt, sina vänner, bekanta, arbetskamrater, studiekamrater och grannar. Behovet av att i andras ögon framstå som politiskt korrekt är så starkt idag.

Själv vet jag inte hur många vänner, dels på sociala medier, men även verkliga vänner och släktingar, som jag har förlorat sedan jag i slutet av sommaren 2015 började inse och skriva om hur stora problemen verkligen är med den invandringspolitik som Sverige driver. Många är det i alla fall.

Jag hade gärna fortsatt att bara skriva om sådant som inte väckte så mycket rädsla och hat, detta hat mot de som vill försvara sig själva och sitt samhälle, ett hat som har skapats genom många många år – ja, generationer – av “programmering” med samhällspropaganda och indoktrinering i skolan och som riktas mot de som vågar stå upp för sin familj, sitt folk och sitt land, men någon måste skriva om det.

Jag hade väldigt gärna fortsatt att bara skriva om sådant som jag är intresserad av och älskar att skriva om, som till exempel hälsa, kost, vacciner, odling, djurhållning, miljö, lärande och om frihetsfrågor samt om hur bankerna, företagen och globalisterna håller på att ta över världen, men när migrationskrisen drog igång i slutet av sommaren, efter att bilden på den där stackars lilla drunknade pojken Aylan spreds i samtliga medier, när massinvandringspropagandan sköt i höjden och mörkandet av sanningen bredde ut sig, så insåg jag att jag inte bara kunde fortsätta att göra det jag gillade och som folk accepterade. Jag var tvungen att göra något mot det som skedde nu, mot själva migrationskrisen, även fast jag visst vad många skulle tycka om mig och det är därför jag nästan inte skriver om annat just nu.

Det som hände då fick mig att vakna upp för detta problem, ett problem som jag nu när jag har satt mig in i frågan förstår har funnits väldigt länge, men som jag under så lång tid faktiskt hade “lyckats” vara relativt ovetandes om. Jag hade inte tidigare insett hur illa och förljuget allt var när det gällde invandringen, men nu vet jag det och nu är jag både ledsen och arg på mig själv att jag tidigare kunde vara så blind och att jag lät andra kämpa mot denna utveckling, kämpa för mig och de mina, utan att jag själv bidrog och gav dem mitt stöd. Idag är jag djupt tacksam för alla som har fört denna otacksamma kamp i alla dessa år. Om det inte vore för dem så hade situationen idag sannolikt varit ännu sämre.

stod-donera-swish-013

Hela vårt samhälle håller på att omvandlas på ett förslaget sätt av mäktiga globalister och sionister som använder vår medkänsla och vilja att hjälpa andra som ett vapen mot oss själva. Kostnaderna och motsättningarna som det som sker idag medför kommer på sikt att krossa vårt relativt öppna och humana samhälle av idag. I värsta fall på bara några få år. Redan idag syns tecknen tydligt för de som vågar titta och detta trots att mainstreammedierna försöker att mörka vad som sker.

Länge tänkte jag som så många andra inom de så kallade “frihets- och vakenrörelserna” gör än idag, att det är fel att kritisera invandringspolitiken och de konsekvenser i form av försämringar, motsättningar och våld som den skapar, men till slut insåg jag att det är just på grund av denna ovilja att “sparka nedåt”, som det sägs att man gör om man kritiserar invandringspolitiken, som globalisterna har valt att använda migration från de fattigare delarna av världen för att förstöra västvärlden. Sanningen är förstås den att de som bekämpar det verktyg som globalisterna för tillfället använder, genom att visa vilka skador det gör, inte alls “sparkar nedåt”, utan faktiskt bekämpar den globala eliten. Sanningen är att det faktiskt är den globala eliten som “sparkar nedåt” på oss och på de fattiga människor de använder som ett verktyg mot oss.

Globalisternas mål är att skapa en handfull superstater av EU-modell, som omfattar hela världen med medborgare som lever ungefär som dagens kineser, i ett relativt högproduktivt och teknologiskt samhälle, men utan de flesta av de fri- och rättigheter som alla folk borde ha rätt till, allt kontrollerat av globalisterna genom den världsregering som i detta nu håller på att växa fram ur dagens FN-system. Om vi inte lyckas stoppa globalisternas pågående attack mot västvärldens så kommer folken i andra delar av världen aldrig kunna resa sig upp och själva skapa sin egen frihet, om vi inte stoppar globalisterna så kommer vi aldrig kunna hjälpa folken i de fattiga delarna i världen att bygga bättre samhällen och därmed så “sparkar man inte nedåt” om man bekämpar den extrema invandringspolitiken som förs idag genom att påpeka de kostnader, skador och det lidande den orsakar.

Vi kan inte lösa världens problem genom migration till västvärlden. [1] Det finns ungefär 5,3 miljarder människor som lever på två dollar eller mindre om dagen. Varje år föds det ytterligare 70–80 miljoner som läggs till denna grupp. Även om hela västvärlden skulle ta emot lika många migranter som Sverige gjorde under 2015, då vi var det västland som tog emot allra flest per capita, vilket var så många att inte ens vårt jämförelsevis starka svenska system klarade det på ett bra sätt, så skulle hela västvärlden tillsammans ändå inte ta emot mer än 10–20 miljoner migranter, vilket skulle innebära att antalet människor i världen som lever på två dollar eller mindre om dagen ändå skulle fortsätta att öka med 50–70 miljoner varje år, trots att vi tog emot så många, trots alla problem som en så stor migration skulle orsaka för människorna i västvärlden. Sverige tog officiellt emot 163.000 asylsökande under 2015, vilket kommer att motsvara en ökning av befolkningen med drygt 1,5 % efter att de som återvänder hem och de anhöriginvandrare som anländer har räknats samman. Antalet som i slutänden får permanent uppehållstillstånd har historiskt alltid varit ungefär lika stort eller lite större än antalet som söker asyl. Faktum är sedan att 163.000 bara är de officiella siffrorna. Troligtvis tog Sverige emot ännu fler. Tyska forskare har visat att Tyskland tog emot över en miljon människor under 2015, trots att den officiella statistiken bara visar att knappt en halv miljon togs emot. Det kan vara en lika stor skillnad mellan de verkliga och officiella siffrorna även här i Sverige. Lösningen på fattigdom och krig är inte migration, utan förbättringar på plats som främst sker genom att världens folk kastar av sig det internationella system, med organisationer, banker och globala storföretag, som förtrycker oss alla.

Man börjar alltid att kämpa för de som står en närmast, eftersom man älskar dem mest och för att det är dem som i sin tur är villiga att dö för dig. Först när man har lyckats med detta, när ens nära är i trygghet, så kan man eventuellt, om man vill, börja hjälpa andra med hjälp av de extra resurser som man har förmåga att samla. Lever du själv och dina nära i kaos så har du ingen kapacitet att hjälpa andra. Jag älskar min egen familj och de som står mig nära mest och så är det för alla människor, men bara för att jag älskar dem mest så innebär inte det att jag hatar alla andra människor. Att älska de som står en närmast är människans natur, det är den egenskap som har gjort att vi har klarat oss genom årtusendena och lyckats utveckla den civilisation vi har idag, men ändå är det just denna självklara och biologiskt mänskliga egenskap, som de som styr, deras medier och företag, försöker att utmåla som något dåligt, som något själviskt, som rasistiskt. De försöker att framställa mänsklighetens största styrka, vår kärlek till de som står oss närmast, som något negativt och få oss att gå emot själva vår natur i de moderna påbuden om att man ska älska alla precis lika mycket och att allt det som är vårt tillhör alla.

Den naturliga ordningen genom årtusenden har alltid varit familjen, släkten, ätten, bygden, folket, landet, grannfolken, mänskligheten och världen. Ungefär i den ordningen. Den som förnekar detta är antingen okunnig, naiv, sovande eller en lögnare.

Vi kommer inte att lyckas att stoppa denna attack som vi nu hukar under om inte alla hjälper till, om inte du också börjar kämpa. Först för de som står dig närmast och först därefter, om du har kapacitet för det, för andra.

Alla världens folk har rätt att leva i fred och frihet, att ha ett eget land, att få leva med sina egna och att få ha en egen kultur. Det finns internationella konventioner som slår fast denna universella och naturliga rätt. Under historien har det funnits otaliga exempel där olika folkgrupper och befolkningar i vissa områden har fått denna rätt kränkt på olika sätt. Ibland har det gällt små grupper av ursprungsfolk i regnskogen vars liv har förstörts av en mäktigare civilisation som vill åt deras territorium eller att det har skett i ett missriktat försök att hjälpa och “civilisera”. Ibland har det gällt hårt förtryck och tvångsinflyttning av stora antal människor i ett område för att på sikt kunna krossa motståndsviljan och förändra kulturen, ungefär så som skedde när Sverige för århundraden sedan tog över Skåne från danskarna eller som när européer tog över den nordamerikanska kontinenten. Precis som de så kallade ursprungsbefolkningar i Sydamerikas regnskogar, aboriginerna i Australien eller samerna i Lappland så har också alla andra folk rätt till att existera på sina egna villkor, utan att tas över av andra. På samma sätt har har även vi svenskar rätt att fortsätta existera och ha kvar vår egen kultur, att inte behöva få den förändrad genom en allt för stor invandring, som om den får fortsätta på samma sätt som de senaste åren kommer att göra oss etniska svenskar till en minoritet i vårt eget land inom bara 10–25 år, trots att andelen invandrare i Sverige tills för bara 50–60 år sedan bara utgjorde ungefär en procent av befolkningen.

Redan 2015 var ungefär 22,2 % av Sveriges befolkning antingen född utomlands (17 %) eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar (5,2 %). Från år 2000 har andelen med en sådan utländsk bakgrund ökat från 14,5 % till att 2015 alltså vara 22,2 %. I absoluta tal innebär det att antalet med en sådan utländsk bakgrund mellan 2000–2015 ökade från ungefär 1,288 miljoner till 2,187 miljoner, vilket är ungefär 70 % ökning på bara 15 år. [2] Skulle man även räkna in gruppen födda i Sverige med en utrikes född förälder till andelen av befolkningen med utländsk bakgrund, alltså alla som har någon form av utländsk bakgrund, så utgör de ungefär 30 % av befolkningen. Visst, en stor andel av dessa 30 % av befolkningen har nordisk eller Europeisk utländsk bakgrund, men ungefär hälften av de som idag har utländsk bakgrund har utomeuropeisk bakgrund och av dessa har de allra flesta sin bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika och idag är det i princip bara från dessa områden som Sveriges enorma befolkningstillväxt kommer och så har det varit de senaste 20 åren.

En så stor invandring och en så snabb förändring av befolkningssammansättningen som vi nu ser i Sverige och Europa har aldrig skådats tidigare och självklart kommer det leda till stora förändringar av vår svenska och europeiska kultur, vilket alla människor enligt internationella konventioner ska ha en rätt att slippa. Vidare har vi svenskar eller övriga européer aldrig efterfrågat denna förändring eller fått någon möjlighet att rösta om det, utan det är något som har tvingats på oss av “vår” överhet. Inte heller har vi vanliga människor som lever idag någon kollektiv skuld för att “våra” så kallade ledare tidigare under historien har förtryckt eller idag förtrycker folk i andra delar av världen. Bara för att “våra” ledare har betett sig och än idag beter sig illa och ofta använder våra resurser och våra statsapparater för att suga ut och förtrycka andra folk i andra delar av världen så gör inte det på något underligt sätt att vi folket förtjänar vad som drabbar oss idag. Dessa ledare förtrycker även oss.

Egentligen tror jag inte att någon individ eller något folk har någon medfödd rätt till någonting, utan allt vi har den “rätt” som vi själva eller andra som bryr sig om oss klarar av att ge oss. Av detta följer att alla fördrag och mänskliga rättigheter egentligen är bara är ord på ett papper som i slutändan är värdelösa om det inte finns några som har förmågan och viljan att upprätthålla dem. Anledningen att jag här ovanför beskrev det som att vårt folk precis som alla andra folk har rätt till ett eget land var egentligen bara för att visa att det inte finns något omoraliskt i att vi som folk kämpar för oss själva och för att vi ska ha kvar vårt eget land, det var inte för att jag tror att vi ska uppnå det genom att hänvisa till någon konvention. Bara vår egen kamp, styrka och beslutsamhet kommer att rädda oss och de övriga europeiska folken samt våra länder.

Vi svenskar är den största ursprungsbefolkningsgruppen i Sverige. Förfäderna till nästan alla av oss etniska svenskar har bott på samma mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare i tiotusentals år så nära isens gräns som det bara gick. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa och vi har med blod och svett förtjänat rätten att leva och existera här på våra egna villkor och med vår egen kultur.

Att all spridning av den västerländska civilisationen skulle ha varit så dåligt som det så ofta utmålas i nutida medier stämmer inte, utan i de allra flesta fall har det lett till förbättringar som folken i andra delar av världen inte skulle vilja vara förutan. Inte heller har västvärlden på något sätt utmärkt sig relativt till andra stora kulturer i att vara särskilt grymma, mer krigiska, ha haft mer slavar eller skövlat naturen värre än andra. Med detta vill jag inte utmåla det som att vi inte har gjort någonting fel, utan bara att historien snarare visar att relativt till resurser och förmåga att påverka andra så har den västerländska civilisationen, alltså de europeiska folken, varit mildare mot andra och mer hjälpsamma än vad andra civilisationer och folk har varit i motsvarande lägen.

stod-donera-swish-013

Själv lägger jag väldigt mycket tid på att skriva om migrationskrisen och invandringspolitiken – faktum är att det handlar om mer tid än jag egentligen har – eftersom jag vet att det är det viktigaste just nu och att det måste göras, men utöver detta så stödjer jag även andra alternativa medier och krafter så gott jag kan, som till exempel Red Ice, Ingrid & Conrad, Nya tider, Nordiska Motståndsrörelsen och andra, oftast både ekonomiskt och på andra sätt. Vidare samarbetar jag organiserat tillsammans med andra för att vända utvecklingen och för att skapa en bättre värld.

Saken är den, att det inte går att bara göra ingenting i den situation vi står inför idag. Om lika många som idag fortsätter att hoppas att andra ska kämpa för dem och att de själva inte behöver delta eller riskera något så kommer vi att förlora. Ni måste själva börja bidra och om ni inte själva vågar skriva, intervjua, filma eller sprida information, om ni inte vågar engagera er i organisationer, säga ifrån på jobbet eller i skolan när lögnerna sprids, så kan ni i vart fall som minst stödja kampen ekonomiskt. Vi måste alla göra mer än vad vi gör idag. Jag måste göra mer än vad jag gör idag. Du måste göra mer än vad du gör idag. Ta kapen ytterligare ett steg. Om inte fler gör något själva och/eller stödjer andra som kämpar genom att t ex donera så kommer vi snart inte ha ett så öppet, säkert och bra samhälle som vi hittills har haft. Vi har inte lång tid kvar om vi ska kunna vända utvecklingen på ett bra sätt.

Var så säkra, vi kommer att vända utvecklingen, men jag vill att vi gör det nu, snart, så att det inte behöver bli så dåligt och våldsamt när det väl sker. Väntar vi för länge finns faktiskt risken för stora samhällsomvälvningar och till och med i värsta fall inbördeskrig – tänk bara på vad som hände på Balkan under 90-talet. Alla som är insatta vet att det den gången inte handlade om oprovocerad serbisk aggression, även om det är så “ledare” och “medier” i västvärlden framställer det. Jag engagerar mig redan nu idag för att slippa utkämpa ett inbördeskrig senare. Om någon tror att jag skämtar så kan jag meddela att jag är helt allvarlig. Om någon tror att jag överdriver så behöver den personen få ordning på sin fakta och börja lära sig av historien.

Jag vet att en del av er kommer att tycka ännu sämre om mig efter att ni läst denna text, men det är något jag är villig att ta eftersom jag vet att många människor än idag befinner sig i den förnekelse som jag själv befann mig för inte alls så länge sedan. Jag kämpar för er, även fast ni kanske inte inser det än och hoppas att ni, när ni så småningom “vaknar till” och inser det, ställer er vid min sida och kämpar tillsammans med mig.

Avslutningsvis vill jag säga att ni inte nödvändigtvis måste stödja Informationskriget.se, det finns så mycket annat som också är bra, till exempel Red Ice eller Nordiska Motståndsrörelsen eller någon annan av de alternativmedier och organisationer jag nämnde tidigare. Det viktiga är att ni göra så mycket ni bara kan och/eller stödja andra som kämpar och om ni redan gör det så måste ni börja göra och stödja ännu mer. Om ni väljer att stödja Informationskriget.se så försäkrar jag er om att jag kommer att fortsätta att kämpa hårt för vår frihet, vårt självbestämmande och vår rätt att fortsätta att existera som folk.

Här är vad som måste göras!

Stöd Informationskriget.se med Paypal eller swisha på 0723-781776.

Förbli stark i kampen för dem du älskar, för vår frihet och för en bättre värld!

/Tobias Lindberg
Informationskriget.se


Gillade du den här texten så rekommenderar jag även att du läser följande texter:

Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt
det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad
Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.
http://www.informationskriget.se/2015/11/27/nej-metro-det-handlar-inte-om-tur-utan-om-kamp-arv-och-ratt/

Sanningen om korstågen
korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan
De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av dolda främmande härskare som har lyckats nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?
http://www.informationskriget.se/2015/12/22/sanningen-om-korstagen/

Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur
asatro-002Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, allt det som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden och egenskaper som kommer från kristendomen och de idéer som den förde med sig till Europa och att kristendomen i sin tur hade fått allt detta från judendomen.
Sanningen är dock att dessa värden och egenskaper kommer från det förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken som under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat hade formats till vad de var och att dessa kvalitéer lyckades överleva inom dem trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud, vilket under Europas kristna århundraden resulterade i toppstyrda förtryckande och patriarkala samhällen, där den enväldiga härskaren styrde över en underdånig befolkning för att han ansågs vara utvald av gud.
Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams påverkan och attacker så blev aldrig de förkristna värdena och egenskaperna utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden var det istället de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.
http://www.informationskriget.se/2016/02/28/asatro-frihet-och-jamlikhet-europas-sanna-natur/

Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!
asatro-021-stor-fb-anpassad
Nu är tiden kommen, det är dags att sluta att spela det säkert! Du kan inte fortsätta att sitta still i båten för att bevara din samhällsposition! Du kan inte fortsätta att hålla tyst för att du är rädd för vad släkt och vänner ska tycka, för att du i värsta fall kan förlora ditt arbete om dina åsikter blir kända eller för att du kan förlora kunder om du har ett eget företag och de får reda på vad du verkligen tycker. Om vi inte börjar att ge uttryck för vad vi känner, även om det kan finnas en risk med att göra det, om vi inte visar att vi har fått nog av det som sker, så att det blir tydligt för alla hur många vi verkligen är som är trötta på detta, så kommer vi snart inte längre ha vårt svenska samhälle kvar.
Den dag vårt samhälle har tillåtits att kollapsa till samma nivå som ett land i tredje världen, med utbredd fattigdom och ständiga konflikter, så kommer du bara känna förakt för dig själv, ett förakt för dig själv som är ännu större än det du kanske känner idag för att du inte gör tillräckligt och dina barn kommer att förakta dig för att du satt tyst när det gällde, bara för att ha kvar din position i något eller några år till innan du ändå till slut förlorade det mesta av vad du hade tillsammans med att resten av samhället föll. Det är nu som det är dags att du och jag, vi alla tillsammans, börjar kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla vi människor som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar.
Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell, genetisk och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer, oftast mycket mer, än vad de gör idag.
http://www.informationskriget.se/2016/03/03/det-galler-var-frihet-kultur-och-existens-kampa-annu-hardare/

Det döende folket
det-doende-folket-001-fb-anpassad-mellan
Ditt folk, det europeiska folket, är efter ett väldigt långt och produktivt liv döende. De dör när de går i skolan, lektion för lektion, bok för bok. En pojke i taget, en flicka i taget. De dör när de går på bio. Feminism. Homosexualitet. Ekologism. Vit skuld. Propaganda. Hjärntvätt. Ännu en kvinna som erövras av feminismen, som väljer att bli steril. Ännu en man som inte gifter sig, ännu ett ofött barn och en familj som hade kunnat vara. Utan barn som tar hand om dem på ålderns höst efterfrågas färgade ersättare, kolonisatörer. De europeiska folkens långsamma död är dock inte naturlig, utan är ett medvetet folkmord, orkestrerat av dolda härskare som genom kontrollen av medierna kontrollerar era sinnen. De är fienderna innanför murarna som öppnar stadens portar för inkräktarna, för kolonisatörerna. De har gjort det tidigare, många gånger under historien. Som utomstående betraktare, med fötterna i båda världarna, ser den indiskeuropeiske Frank Raymond mycket tydligt sådant som de flesta av oss har svårt att uppfatta och varnar med sitt skrivande, med sin bok, med sitt framträdande i Red Ice Radio, för vad världen kommer att missa om det europeiska folket går under.
http://www.informationskriget.se/2016/03/26/det-doende-folket/

Judeo-kristen negativ påverkan på den västerländska civilisationen
judeo-kristen-negativ-paverkan-europa-innan-001-fb-anpassad-mellanHur ofta får man inte höra om vilken positiv påverkan kristendomen har haft på västvärlden och ibland bakas även judendomen in i detta lovprisande? Det brukar sägas att det är kristna värden som har gjort den västerländska civilisationen bra och ibland nämns varianten att det är de judeo-kristna värdena vi har att tacka. Stämmer då detta eller är sanningen att varken judendomen, kristendomen eller islam, de båda sistnämnda som egentligen bara är dogmatiska och snarlika avknoppningar från en lika dogmatisk judendom, har medfört något annat än elände till den västerländska civilisationen och att de bra värden vi har i våra samhällen är sådant som vi har, inte tack vare kristendomen och judendomen, utan som vi har lyckats bevara trots deras härjningar, värden som kommer från tiden innan de tre så kallade “världsreligionerna” lyckades nästla sig in och ta över Europa genom att krossa de blomstrande grekiska, romerska, germanska och nordiska kulturerna, rikena och religionerna som fanns här innan?
http://www.informationskriget.se/2016/04/20/judeo-kristen-negativ-paverkan-pa-den-vasterlandska-civilisationen/

Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!
asatro-005Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter kom marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.
http://www.informationskriget.se/2016/04/30/sta-upp-som-era-forfader-gjorde-och-forsvara-er-sjalva/

 

 


Referenser

[1] I inlägget “Immigration till väst kan aldrig lösa världens problem” skriver jag mer utförligt om detta och hänvisar till ett väldigt pedagogiskt filmklipp som tydliggör detta och ger ännu mer fakta.

http://www.informationskriget.se/2015/11/26/immigration-till-vast-kan-aldrig-losa-varldens-problem/

[2] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik—Riket/26040/

https://web.archive.org/web/20160304115555/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik—Riket/26040/

11 tankar kring ”Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!

 1. lotta

  Halkade in på denna sidan, inlägget ger den klara bilden som övrig PK .media undanhåller, och som jag har genom min nyfikenhet skaffat på utländska siter. Allvarligt att staten nu använder samma metoder som alla diktaturer genom historien gjort, att hindra det fria ordet. det sorgliga att en djup rädsla nu inplanteras i svenskens medvetande rädslan att bli stämplad som… Svårt att vända denna skuta som tappat kursen, ser hur de tänkande, vi som ifrågasätter hela tiden kritiseras öppet men också genom avstängning och total tystnad. Brukar trösta med att den sanning vi tror på kommer att få sin upprättelse med tiden.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tack för dina ord Lotta! Ja, jag tror som du, att sanningen i slutändan kommer att segra. Det är bara synd att det ska behöva vara en så krånglig och bråkfylld väg för att nå fram till detta.

   Svara
 2. Lena

  Vi står tillsammans i detta! Ja, hårt arbete kommer att behövas framöver.
  Önskar dig en härlig söndag! Kram till dig för att du skriver.

  Svara
 3. Ann-Charlotte Stewart

  Tack för informationskriget och för dina välformulerade, insiktsfulla och kloka texter.
  Jag instämmer och står också vid din sida i kampen för sanning och frihet.
  Keep on shining! Kram

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Och tack själv, Ann-Charlotte, för allt viktigt arbete du gör för att förbättra vår värld! =)

   Svara
 4. Kikki

  Alltså, du får ursäkta men nu är du förlorad till globalisterna, eliten eller vad du nu vill kalla dem. Självfallet skall vi inte ha massinvandring. MEN, du är helt ofarlig så länge du vävar röster till SD. Jag har röstat SD flera ggr, men det blir inte fler. Varför? För det är en del av spelet nu. Fortsätt kampen att upplysa medmänniskorna om hur världen fungerar istället. Orsakerna till folkvandringarna etc. Det var du bra på. Detta du gör nu frälser ingen som inte redan har förstått och det ärdessutom märkligt att du inte försto förrän i höstas… DET är ju närmast pinsamt att erkänna. Ha det gott. Kikki

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Kikki: Det du skriver saknar nästan helt logik, så bäst vore om du kunde förtydliga vad du egentligen vill ha sagt.

   Nej, jag värvar inga röster till SD. Var har jag skrivit något om att folk ska rösta på SD eller att något skulle bli bättre om folk gjorde det? Att du tolkar det jag har skrivit som en uppmaning till sådant är helt ovidkommande eftersom det är fel. Det enda jag egentligen har skrivit i denna text är att det inte blir bra med massinvandring och att folk måste börja engagera sig och/eller stödja de som gör något.

   Sedan säger du att det är pinsamt att jag insåg hur stort problem invandringen var först i höstas. Vad gör du själv som gör dig så mycket bättre, får jag då fråga?

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *