Sanningen om korstågen

De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma, så var det även med den stora andel av slavhandeln som drevs av judiska slavhandlare. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av främlingar som har lyckats nästlat sig in i vår samhällstopp tillsammans med förrädare bland våra egna, som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?

Text: Tobias Lindberg 2015-12-22. Uppdaterad 2017-08-23.

korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellanSanningen är att inget folk är så självkritiska som vi européer och de europeiska utvandrare som befolkar västvärlden. Vår självkritik har växt sig så stark att den oftast yttrar sig som ett rent självhat, vilket har gjort att vi västerlänningar, okunniga som vi generellt är om vår verkliga historia, tror att vi historiskt har varit den grymmaste och mest hänsynslösa av alla civilisationer. Vi tror t.ex helt felaktigt att de kristna korstågen var oprovocerade anfallskrig, att den europeiska slavhandeln var den värsta slavhandeln världen har skådat och att den europeiska kolonialismen var den värsta genom tiderna. Anledningen att vi tror på det här sättet är att vi västerlänningar är de enda som verkligen har tittat kritiskt på vår egen historia och känner skuld för sådant som har skett. Vidare har vi ett etablissemang i västvärlden som är fientligt till vårt folk, ett etablissemang som äger medierna, de största företagen och bankerna och använder dessa emot oss.

Sanningen är dock den att andra civilisationer har varit mycket värre historiskt än vad vi européer har varit. Sanningen är att de kristna korstågen inleddes efter 400 år av muslimsk expansion, muslimsk erövring av kristna områden, övertagande av tre av de fem största kristna städerna i världen, muslimskt förtryck mot kristna, muslimska attacker mot Europa och mitt i ett läge när kristendomens starkaste fäste, Konstantinopel, höll på att falla. Sanningen är att muslimsk slavhandel höll på mycket längre, var långt mer omfattande och grymmare än den kristna världens motsvarighet. Sanningen är att den muslimska kolonialismen var mycket värre än den europeiska. Sanningen är att majoriteten av den slavhandel som världen idag tror att européer sysslade med egentligen utfördes av judar och att dessa ofta var mycket grymmare mot slavarna än vad européerna var.

Vidare var en stor andel av alla slavar genom historien vita. Nästan alla slavar i Europa var vita, majoriteten av alla slavar som fördes till Nordamerika av européerna var vita och ungefär en miljon européer kidnappades och såldes som slavar av muslimska slavskepp under århundradena från att islam uppstod fram till 1700-talet.

Här är Stefan Molyneuxs fascinerande filmklipp “Sanningen om korstågen” som alla rekommenderas att se, där han går in på djupet gällande dessa frågor.

Faktum är att den europeiska kolonialismen, trots alla sina brister och grymheter, troligtvis gjorde mer gott än ont, eftersom européerna oftast förbättrade de samhällen som koloniserades. Ett faktum som alldeles för sällan blir nämnt är att det var den europeiska civilisationen, särskilt då engelsmännen, som faktiskt såg till att slavhandel blev förbjudet över hela världen. Inte heller finns det något annat civilisation i världen där folket är så fritt, så jämlikt och lever i sådant välstånd som i Europa och i västvärlden, vilket bevisas om och om igen i och med att det är just till västvärlden som de flesta människor i världen vill flytta och det är hit den absoluta majoriteten av all migration sker.

stod-donera-swish-013

Många tror att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen, uppfinningsrikedom och uppåtsträvande samt stora vilja att kunna välja en stark och rättvis person som sin ledare som man kan sluta upp bakom, allt det som karaktäriserar Europa och västvärldens, är något som kommer från kristendomen med de värden och idéer som den förde med sig. Så är dock inte fallet, inget av detta kom från Mellanösternreligionen kristendomen, utan dessa europeiska styrkor var tvärtom något som kommer från det förkristna polyteistiska Europa, från de europeiska folken, där frihet, tolerans, ambition, samarbete, tradition, heder och ära var värden som stod främst och vanan att sluta upp helt och fullt bakom en stark vald ledare en tradition som gav styrka i en naturligt positiv och för folket fungerande hierarki.

Sanningen är att dessa värden lyckades överleva trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse, monoteism och envälden där ledarna ansågs styra över folket, inte för att de hade folkets respekt och ville folket väl, utan för att de var utvalda av gud och för att de styrde genom makt. Kristendomen lyckades dock aldrig utplåna dessa ursprungliga europeiska värden från den europeiska folksjälen och med tiden blev det istället så att det var kristendomen som förändrades av européerna och blev något som var mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam, som det hade varit när det först kom till och tog över Europa. Detta är något som den intresserade kan läsa mer om i texten “Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur“.

Det är hög tid att vi européer och västerlänningar slutar upp med vårt självhat, att vi lär oss sanningen om historien och att vi börjar vara stolta för allt gott vi och våra förfäder har uträttat. Ja, vi har gjort en hel del som är dåligt, men vi har gjort ännu mer som är bra. I relation till andra mäktiga civilisationer så har den europeiska varit och är fortfarande den bästa.

Om vi européer inte slutar upp med att hata oss själva så kommer det snart att vara för sent för oss att rädda vår civilisation från undergång. En global elit som infiltrerat västvärldens ledarskikt arbetar hårt för att underblåsa det europeiska folkets självhat så att vi ska underlåta att försvara oss själva och våra samhällen när de sakta men säkert håller på att förstöras av den långsamma främlingsinvasion och islamisering av Europa som pågår genom den invandrings- och asylpolitik som samma globalister genom sin kontroll av västvärldens ledare har infört. Istället för att känna stolthet för våra samhällen och ha en naturlig instinkt att försvara dem så har självhatet fått oss att tappa modet, något som idag gör att vi bara låter allt ske, att vi redan har lagt oss ner för att dö.

Just nu pågår den senaste i raden av muslimska invasioner av Europa, möjliggjord av dolda främmande härskare som har nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp portarna för fienden, men eftersom invasionen ser annorlunda ut den här gången så är det inte många som inser att det faktiskt är en invasion. Denna gång kommer inte fienden med vapen i hand och försöker besegra oss militärt, utan istället kommer migranter som påstås vara flyktingar, trots att den absoluta majoriteten inte är det, i ett försök att krossa oss genom att spela på våra skuldkänslor. Sakta gör massinvandringen och de nyanländas högre födelsetal att de blir fler och fler tills de en dag inom en rätt snar framtid kommer att vara fler än oss i våra egna europeiska hemländer som är några av de sista platserna på jorden där vita folk kan leva i egna samhällen.

Att de dolda främmande härskarna, som med målmedveten list under århundraden har nästlat in sig i våra samhällen och fått de flesta av vårt folk att tro att de tillhör oss, trots att de är av ett annat folk, som har tagit över våra ekonomiska system och våra medier, har öppnar upp portarna för fienden är inte något som händer för första gången i historien. Att islam under nästan 800 års tid lyckades ta över Spanien berodde på att samma grupp, förrädarna innanför murarna, judarna, hade öppnat upp portarna för fienden. Först 1492, efter enorma uppoffringar, lyckades européerna återerövra Spanien och slängde då ut såväl muslimer som judar. Om vi låter massinvandringen fortgå så står vi i värsta fall precis som dåtidens européer i Spanien inför en flera århundraden lång kamp för att återta förlorade områden och vill det sig riktigt illa så är det inte vi som står som segrare efter den kampen.

Gällande vad Stefan Molyneyx förklarar om att Europa genomförde korstågen som ett svar på muslimsk aggression så bekräftas detta i den utmärkta text “Korstågen ‒ historia och historieskrivning: några klarlägganden” av professor Kjell O. Lejon från Linköpings universitet där han på ett utförligt sätt förklarar den historiska kontexten till korstågen.

Bill Warner har gjort ett filmklipp som på ett otroligt bra sätt illustrerar hur otroligt omfattande den muslimska världens attacker på Europa har varit under de ungefär 1400 år som islam har existerat jämfört med de få attacker som den kristna världen utförde i Mellanöstern under korstågen. Islam har utkämpat 548 anfallskrig mot Europa under denna tidsrymd, medan kristendomen bara har utkämpat 16 anfallskrig mot Mellanöstern. När man ser detta så är det lätt att se att korstågen faktiskt inte var något annat än en del av ett försvarskrig mot ett otroligt aggressivt islam.

Som avslutning vill jag rekommendera ytterligare ett filmklipp vardera av Alex Jones, David Duke och Stefan Molyneux samt en hemsida av Dontell Jackson som jag anser är viktigt att folk tar del av.

stod-donera-swish-013

Först ett filmklipp från Infowars som heter “Origins of Slavery Revealed“, där Paul Joseph Watson och Alex Jones diskuterar Stefan Molyneux filmklipp “Sanningen om korstågen”. I denna utmärkta diskussion nämner Alex Jones att det var de muslimska attackerna på Europa, som hade pågått under flera hundra år innan de kristna korstågen startade och lagt stora delar av Polen och hela Spanien under muslimsk kontroll, som fick européerna att bestämma sig för att slå tillbaks. Framförallt England och Frankrike, som i princip utgjordes av de vikingar som precis hade tagit över stora delar av Europa och övergått till kristendomen, mobiliserade gigantiska arméer som tågade ned, segrade och återtog stora delar av Europa och av de områden i Mellanöstern som tidigare varit kristna.

Sedan en hemsida av den svarte amerikanen Dontell Jackson som heter “We Thought They Were White” där det berättas om den omfattande judiska slavhandeln i Nordamerika samt att många av slavägarna där själva var svarta.

Sedan ett filmklipp av David Duke där även han berättar om judarnas roll i slavhandeln genom historien, något som få känner till idag.

Och som avslutning ett filmklipp av Stefan Molyneux som också handlar om slaveriets historia.

att-gora-002Nu är situationen vi befinner oss i som den är. I texten “Vad som måste göras” kan den som vill läsa vad som krävs för att vända utvecklingen.

Glöm inte bort att stödja det arbete som Informationskriget.se gör om du uppskattar det du läser. Använd Paypal eller swisha på 0723-781776.


 

Mer att läsa på samma tema:

Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt
det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad
Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.
http://www.informationskriget.se/2015/11/27/nej-metro-det-handlar-inte-om-tur-utan-om-kamp-arv-och-ratt/

Sanningen om korstågen
korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan
De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av dolda främmande härskare som har lyckats nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?
http://www.informationskriget.se/2015/12/22/sanningen-om-korstagen/

Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur
asatro-002Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, allt det som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden och egenskaper som kommer från kristendomen och de idéer som den förde med sig till Europa och att kristendomen i sin tur hade fått allt detta från judendomen.
Sanningen är dock att dessa värden och egenskaper kommer från det förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken som under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat hade formats till vad de var och att dessa kvalitéer lyckades överleva inom dem trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud, vilket under Europas kristna århundraden resulterade i toppstyrda förtryckande och patriarkala samhällen, där den enväldiga härskaren styrde över en underdånig befolkning för att han ansågs vara utvald av gud.
Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams påverkan och attacker så blev aldrig de förkristna värdena och egenskaperna utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden var det istället de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.
http://www.informationskriget.se/2016/02/28/asatro-frihet-och-jamlikhet-europas-sanna-natur/

Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!
asatro-021-stor-fb-anpassad
Nu är tiden kommen! Du och jag måste kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla vi människor som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar. Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer än vad den gör idag.
http://www.informationskriget.se/2016/03/03/det-galler-var-frihet-kultur-och-existens-kampa-annu-hardare/

Det döende folket
det-doende-folket-001-fb-anpassad-mellan
Ditt folk, det europeiska folket, är efter ett väldigt långt och produktivt liv döende. De dör när de går i skolan, lektion för lektion, bok för bok. En pojke i taget, en flicka i taget. De dör när de går på bio. Feminism. Homosexualitet. Ekologism. Vit skuld. Propaganda. Hjärntvätt. Ännu en kvinna som erövras av feminismen, som väljer att bli steril. Ännu en man som inte gifter sig, ännu ett ofött barn och en familj som hade kunnat vara. Utan barn som tar hand om dem på ålderns höst efterfrågas färgade ersättare, kolonisatörer. De europeiska folkens långsamma död är dock inte naturlig, utan är ett medvetet folkmord, orkestrerat av dolda härskare som genom kontrollen av medierna kontrollerar era sinnen. De är fienderna innanför murarna som öppnar stadens portar för inkräktarna, för kolonisatörerna. De har gjort det tidigare, många gånger under historien. Som utomstående betraktare, med fötterna i båda världarna, ser den indiskeuropeiske Frank Raymond mycket tydligt sådant som de flesta av oss har svårt att uppfatta och varnar med sitt skrivande, med sin bok, med sitt framträdande i Red Ice Radio, för vad världen kommer att missa om det europeiska folket går under.
http://www.informationskriget.se/2016/03/26/det-doende-folket/

Judeo-kristen negativ påverkan på den västerländska civilisationen
judeo-kristen-negativ-paverkan-europa-innan-001-fb-anpassad-mellanHur ofta får man inte höra om vilken positiv påverkan kristendomen har haft på västvärlden och ibland bakas även judendomen in i detta lovprisande? Det brukar sägas att det är kristna värden som har gjort den västerländska civilisationen bra och ibland nämns varianten att det är de judeo-kristna värdena vi har att tacka. Stämmer då detta eller är sanningen att varken judendomen, kristendomen eller islam, de båda sistnämnda som egentligen bara är dogmatiska och snarlika avknoppningar från en lika dogmatisk judendom, har medfört något annat än elände till den västerländska civilisationen och att de bra värden vi har i våra samhällen är sådant som vi har, inte tack vare kristendomen och judendomen, utan som vi har lyckats bevara trots deras härjningar, värden som kommer från tiden innan de tre så kallade “världsreligionerna” lyckades nästla sig in och ta över Europa genom att krossa de blomstrande grekiska, romerska, germanska och nordiska kulturerna, rikena och religionerna som fanns här innan?
http://www.informationskriget.se/2016/04/20/judeo-kristen-negativ-paverkan-pa-den-vasterlandska-civilisationen/

Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!
asatro-005Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter kom marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.
http://www.informationskriget.se/2016/04/30/sta-upp-som-era-forfader-gjorde-och-forsvara-er-sjalva/


 

Källor för denna text

https://youtu.be/-ilFbbk9jw4

http://kyrkligdokumentation.nu/lejonkorstagen1115.pdf

https://youtu.be/aldNnSTLSGE

http://wethoughttheywerewhite.weebly.com/

http://archive.is/c4vpr

https://youtu.be/b5tci36bNjg

https://youtu.be/31E1gHowYcA

29 tankar kring ”Sanningen om korstågen

 1. Adam Leider

  Hej,
  Hur menar du att det var pga. Muslimerna som korstågen började? Visa gärna en källa på det du skriver.
  Hur förklarar du att korstågen inte bara var riktade mot muslimer utan även andra grupper av kristna i Europa (t.ex. katarer och husiter) samt folkgrupper med mer hedonistiska religioner i Balkan-området? Hade de också försökt ta över Europa på annat sätt än att de motsatte sig Påvens tro?

  Sen har det pågått olika sorters krig mellan västvärlden och den muslimska världen mycket längre än såhär, Perserna och Grekerna var ärkerivaler långt innan (eller ens i närheten) av korstågen, som slogs och tog över land fram och tillbaka under många århundraden. Menar du att man ska blunda för den stora helheten av historien och bara titta på ett särskilt kapitel?

  När man inte har några källor att backa upp sina påståenden med så är det svårt att ta det ni skriver på allvar, skärpning.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Ja, källan på det som skrivits i detta inlägg är ju Stefan Molyneux filmklipp. I det nämns fakta, detaljer och argument. Han brukar dessutom ha referenser till de lite mer faktabaserade filmklippen som han gör. Se hans filmklipp så kan vi kanske diskutera mer därefter.

   Gällande att korståg även gjordes mot andra än muslimer så är det inget som varken jag eller Stefan Molyneux förnekar. Det jag talar om är den stora majoriteten det som vi gemensamt kallar korstågen riktades mot muslimerna för att få stopp på de muslimska attackerna.

   Visst hade stridigheter förekommit långt innan islam uppstod, som du säger t.ex mellan perser och greker, men när korstågen drog igång så hade det föregåtts av flera århundraden av ensidiga attacker från den muslimska världen mot Europa och det var detta som utlöste korstågen.

   Svara
 2. Adam Leider

  Att hänvisa till en youtube-video är inte riktigt vad jag eller någon annan kritisk människa bör se som en trovärdig källa. Du som skriver bör förslagsvis själv undersöka de referenser som Stefan har och således referera direkt dit, tycker jag i alla fall (jag försöker bara hjälpa till).

  Fast att säga att korstågen enbart var en följd av Muslimska erövringsförsök är att förenkla och smala ner den verkliga historien. Påven var samtidigt i en maktkamp och hårt pressad av monarkerna i Europa, och att som idag återuppliva det nationalistiska och konservativa som en grund för att åter få de kristna i form för krig är bara en ridå. De använde samma retorik som dagens Ryssland: “Vi måste skydda de våra (då: kristna, nu: ryssar) som bor där!”. Sanningen är långt mer komplicerad än så.
  Påven var vid den här tidpunkten heller inte speciellt god vän med Konstantinopel och dess kejsare, så att ange det som orsak till korståg håller inte heller. Det var först när Påvens och hans arméer lovade att allt land de tog över under korstågen skulle tillfalla Alexios (Byzantinernas kejsare vid den tiden) som de åter blev vänner och bundsförvanter i kriget mot öst. Det var av Byzantinerna som Muslimerna den senaste tiden erövrat land, inte Påvens (förutom om man möjligen räknar ett mixat Sicilien).

  Länderna i mellanöstern har bytt styre ofantligt många gånger under historiens tid (se perserna, grekerna, romarna, diverse muslimska kalifat, kristna, franker, etc). Vem som hämnas på vem tycker i alla fall jag inte längre är relevant, det låter som ett dagisbarns argument: “Men han började ju!”.

  En vis man sade en gång: “An eye for an eye only ends up making the whole world blind.”. Är det inte dags att vi alla växer upp och inser att krig bara leder till mer krig? Hur mycket man än dödar och tar över så kommer det alltid finnas folk kvar som känner sig nedtryckta och/eller som en orättvist behandlad minioritet, alternativt så flyr folk för att sedan komma tillbaka och försöka ta tillbaka “sitt hemland”, i vissa fall generationer senare. Hur är lösningen MER polarisering?

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Adam: Det är såklart inget fel i att hänvisa till en Youtube-video, utan det är såklart kvalitén på det som framförs i Youtube-videon som betyder något. Och med kvalité menar jag i det h fallet hur korrekt den är.

   Hade min text varit en akademisk text så hade det såklart varit fel att inte referera till originalarbeten och forskning, men nu var ju inte detta något akademiskt arbete och då går det såklart att hänvisa till en Youtube-video.

   Förutom att Stefan Molyneux alltid brukar vara väldigt korrekt med fakta så vet jag från egen kunskap att det han beskriver i denna Youtube-video är korrekt.

   Att länderna i Mellanöstern har bytt styre många gånger i historien är ointressant för det vi talar om nu. Som jag sa, århundradena innan korstågen inleddes, från att islam uppstod till det som beskrivs som korstågens början, så var det i stort sett bara muslimskt övertagande av tidigare kristna områden i Mellanöstern och Nordafrika samt muslimska attacker mot själva Europa, inte tvärtom.

   Angående det du skriver i sista stycket. Vad har skeendena innan korstågens inledande med dagens läge att göra? Du skriver att krig leder till mer krig. Absolut, men jag förespråkar inte heller krig, så varför nämner du ens detta? Det enda jag vill påpeka med detta blogginlägg är att vi européer som vanligt blir hjärntvättade med en falsk historieskrivning där vi som vanligt pekas ut som skurkarna, fast än detta långt ifrån alltid är fallet. Och i detta fall med korstågen mot islam handlade det faktiskt om att Europa hade tröttnat på att ständigt attackeras.

   Svara
   1. admin Inläggsförfattare

    Mycket intressant text! Jag nämnde den och länkade till den i texten. Tack för tipset, Henrik! =)

    Svara
 3. Adam Leider

  Hur kan du säga att det som händer innan en händelse inte har med händelsen att göra? Orsak och verkan? Vi blir definitivt förda bakom ljuset, men om man ska låtsas förespråka kunskap så ska man göra det rätt.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Adam: Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du menar? Det jag säger är ju att det som hände precis innan korstågen inleddes och de närmsta århundraden innan det har betydelse för att korstågen drogs igång. Övertagandet av kristna områden i Mellanöstern, Nordafrika och Europa, upprepade attacker mot de delar av Europa som ännu inte var erövrat av muslimerna och en rädsla för att de skulle ta fler delar av Europa eller kanske hela Europa, allt detta hade betydelse för att korstågen inleddes.

   Att däremot gå hur lång tid som helst bakåt i tiden måste inte alltid vara det rätta om man vill få förståelse för varför något sker i ett senare läge. Det som händer mer nyligen så att säga har i de allra flesta fall större betydelse än det som har skett mycket längre bak i tiden.

   Svara
   1. Adam Leider

    Svårt att inse att något som kommer innan påverkar det som kommer efter va? Precis det du sitter och förmedlar i din text, förutom att du klippt bort mer än tusen års historia. Det är klart hat sitter kvar i människor om generationerna innan slaktar varandra. Väx upp 🙂

    Svara
    1. admin Inläggsförfattare

     Jag förstår inte riktigt vad du egentligen vill ha sagt här. Du får uttrycka dig lite tydligare om vi ska kunna diskutera.

     Svara
 4. PG

  Tre gånger erövrade, våldtog och plundrades Indien av muslimer innan Indierna fattade att Hinduismen gjorde människor passiva, liksom new age och den svenska kyrkan idag passiviserar väst. Särskilt i Sverige möter man det existentiella hotet från extrem islamism med korrupta politiker, kyrka, säkerhetstjänst och bakbunden poliskår och armé, och folket står därmed ensamt mot den slakt som med 100 % säkerhet kommer inom något år. Sådana som Adam, som troligen är om inte ett datagenererat troll, så ett betalt troll är de värsta förrädarna i vår tid. Artikeln är saklig och korrekt men bemöts med kommentarer som avser att förvirra läsaren och budskapet går därmed förlorat.

  Den svenske mannen som skulle kunna försvara vår frihet, våra kvinnor och barn är djupt hjärntvättad att staten ska skydda folket, när nu detta inte kommer att ske blir uppvaknandet alldeles för sent för att inte säga våldsamt. Vi borde uppmanats att beväpna oss precis som Tjeckiens president uppmanar sitt folk att göra. Men här kidnappas Soldiers of Odin av de politiskt korrekta och för vanära över våra förfäder och tro. Den enda organisation som jag ser skulle kunna göra skillnad för folkens överlevnad i Europa är Knights Templar International, de har förstått att vi måste vara än mer rasande och galna och bekämpa fienden som de gamla tempelriddarna framgångsrikt gjorde i 200 år. Den kamp som ligger alldeles om hörnet handlar om vår överlevnad och frihet. Invandrare som respekterar svensk kultur och arv borde göra gemensam sak med svenskarna och bekämpa terroristerna omedelbart. Inse att polis och andra myndigheter inte kommer att lyfta ett finger för att få slut på våldtäkterna, vi måste själva agera. Om det nu finns någon man kvar i landet beredd att försvara det våra förfäder byggt med svett och blod. https://knightstemplarinternational.com/

  Svara
 5. Paul Murphy

  Till Adam
  Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter, men jag har lätt att förstår dessa argument. Om man vill leta efter källor så det finns gott om dom i historia böckerna . Bill Warner &co förklarar här om saker som många redan vet, dom som har läst på. Detta är bara uppdatering om historien till dom som har inte läst på. Jag tycker att det är bra att lyfta fram sånt som har hållits undangömt och aldrig tas fram. Dagens förvriden media kommer inte att göra det..

  Svara
 6. Lasse Anckarman

  Tobbe! Källorna till det här är zionistsympatisörer och saknar trovärdighet. Just saying…

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Lasse: Om det är filmklippen du menar så är de inte någon slags huvudkällor till de som står i texten, utan det är mer bara en illustrering till det som är skrivet. Vidare så är ju texten skriven för nästan två år sedan, vilket är långt innan jag blev så “nationell” som jag är idag.

   Sionistsympatisörer kan man väl kalla Alex Jones och Stefan Molyneux är väl vad jag vet själv jude, men oavsett det så var det som de sa i dessa filmklipp bra. Så därmed skadar det ju inte att ha med dem.

   Sedan kan man ju inte kalla David Duke för sionistsympatisör. Han är ju en stark motståndare till sionismen.

   Svara
   1. Lasse Anckarman

    Jag tycker helt enkelt inte att man ska medverka till att sprida hets mot islam, ty då blir man en nyttig idiot, eller en shabbez goy, som de själva säger. Är dessutom propaganda inte sann så blir det ju som att hälla bensin på elden. Islam har aldrig vunnits med svärdet, så är det bara.

    Svara
    1. admin Inläggsförfattare

     Lasse: Vad är det du menar? Att filmklippen är hets mot islam och/eller att min text är det? Det är nämligen lite otydligt vad det är du invänder emot.

     Själv tycker jag ju varken att min text eller filmklippen som jag har lagt till är hets mot islam. Bara att kritiserar islam och dessa expansion in i våra områden anser jag nämligen inte vara hets.

     Sedan så märker du ju att jag egentligen kritiserar kristendomen nästan precis lika mycket som islam. Den enda skillnaden är att vi européer har hunnit transformera kristendomen till något mindre dåligt. Så jag hetsar inte mot islam, utan jag är emot alla de så kallade “världsreligionerna”.

     Svara
     1. Lasse Anckarman

      Jag menar att Molyneux och Warners “dokumentärer” om islam som en krigshetsande erövringsreligion stämmer dåligt med verkligheten. Har du kollat upp vilka källor de använder sig av? Du skriver bland annat så här:

      “Sanningen är att de kristna korstågen inleddes efter 400 år av muslimsk expansion, muslimsk erövring av kristna områden, övertagande av tre av de fem största kristna städerna i världen, muslimskt förtryck mot kristna, muslimska attacker mot Europa och mitt i ett läge när kristendomens starkaste fäste, Konstantinopel, höll på att falla. Sanningen är att muslimsk slavhandel höll på mycket längre, var långt mer omfattande och grymmare än den kristna världens motsvarighet. Sanningen är att den muslimska kolonialismen var mycket värre än den europeiska. Sanningen är att majoriteten av den slavhandel som världen idag tror att européer sysslade med egentligen utfördes av judar och att dessa ofta var mycket grymmare mot slavarna än vad européerna var.”

      Det enda som är hundra procent riktigt i det citerade är att judar till största delen höll i slavhandeln. Både erövring genom anfall och slavhandel är strikt förbjudet enligt islams rättesnöre koranen. Så frågan blir vem påstår att islam förtryckte Europa i 400 år? Det finns bl.a. en isländsk historiker som menar att i Marocko bad man muslimer om hjälp att få bort vikingarna och att detta även gällde för Spanien.

      Om din intention är att informera om sanningen till varför vårt samhälle ser ut som det gör idag så kanske du borde starta med att berätta sanningen om judendomen. Här är en bra början:

      https://youtu.be/rIgKXcAkZ94

     2. admin Inläggsförfattare

      Lasse: Vilka källor har du själv? Har du kollat upp dem?

      Du säger att både erövring genom anfall är strikt förbjudet enligt islam, men ändå expanderade islam enormt under bara något hundratal år, från att i stort sett bara finnas på den arabiska halvön till att omfatta hela Mellanöstern och hela Nordafrika.

      Du säger att slavhandel är strikt förbjudet enligt islam, men ändå tog de massvis med slavar och hade harem.

      Jag tycker faktiskt att det är det du säger som låter underligt.

      Sedan gällande ditt råd om att sprida sanning så postar jag en massa om problemen med judarna och jag är noga med att påpeka att de är huvudproblemet, för en kort tid sedan postade jag t ex ett annat filmklipp med Evalion om judarna, men saken är att bara för att det är judarna som är huvudproblemet så innebär det inte att det inte finns några problem alls med muslimerna och islam. Du verkar dock reta dig något otroligt så fort man kritiserar muslimer, hur kommer det sig?

 7. Lasse Anckarman

  Du skriver:

  “Lasse: Vilka källor har du själv? Har du kollat upp dem?”

  Naturligtvis har jag kollat upp mina källor. Annars skulle jag knappast kommentera på ett öppet forum. Eller hur?

  Vidare:

  “Du säger att både erövring genom anfall är strikt förbjudet enligt islam, men ändå expanderade islam enormt under bara något hundratal år, från att i stort sett bara finnas på den arabiska halvön till att omfatta hela Mellanöstern och hela Nordafrika.”

  Och detta menar du enkom har berott på svärdets makt? Kan inte missionerande ha varit orsaken?

  Du påstår:

  “Du säger att slavhandel är strikt förbjudet enligt islam, men ändå tog de massvis med slavar och hade harem.”

  Hur kan de ha gjort det om det är förbjudet genom koranen? Sanningen är att de tog krigsfångar, men inga slavar och det där med harem är ju bara löjligt.

  “Jag tycker faktiskt att det är det du säger som låter underligt.”

  Inte alls förvånande då du uppenbarligen läst för mycket propaganda.

  Till sist:

  “Sedan gällande ditt råd om att sprida sanning så postar jag en massa om problemen med judarna och jag är noga med att påpeka att de är huvudproblemet, för en kort tid sedan postade jag t ex ett annat filmklipp med Evalion om judarna, men saken är att bara för att det är judarna som är huvudproblemet så innebär det inte att det inte finns några problem alls med muslimerna och islam. Du verkar dock reta dig något otroligt så fort man kritiserar muslimer, hur kommer det sig?”

  Judendomen är det enda problemet och det jag retar mig på är att du springer deras ärenden genom att sprida deras propaganda. Du verkar inte förstå skillnaden mellan wahhabism och islam och att den förstnämnda i princip är talmudism.

  http://arabnyheter.info/sv/2016/10/06/wahhabism-and-islam-contradicts-each-other/

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Lasse: Jo, jag ser dig skriva att du vet saker, men du kommer aldrig med några argument, källor eller länkar, utan du påstår bara saker. Sådant övertygar ingen!

   Gällande de argument du skrev här så var självklart en del av islams expansion under den tiden en följd av missionerande, men det berodde minst lika mycket på erövring och gällande slavar så var det så att de hade slavar, det är ett faktum, och dessutom finns det massor av passager i koranen samt haditherna som visar att det var/är okej att ha slavar för muslimer.

   I slutet av denna kommentar så klistrar jag in några hänvisningar och citat ur koranen och haditherna som bevisar att muslimerna hade slavar och att det var okej med dessa texter.

   Faktum är att det är förvånande att du, Lasse, har missat att detta som det står om slavar i muslimernas heliga texter!

   Sedan är inte judendomen det enda problemet, globalt är det nog så, men att islam finns inom Europa och i våra västerländska länder är ett problem. Vidare så vill de expandera och göra Europa muslimskt, men de har bara inte varit tillräckligt duktiga på det eller förslagna nog och därför aldrig lyckats.

   Sedan ska du ge fan i att anklaga mig för att springa judarnas ärenden! Faktum är att jag börjar undra om det inte är du som gör det, dels med ditt försvarande av islam, men framförallt med dina attacker och anklagelser mot andra nationella. Det du gör är att du sår frön av misstroende mellan nationella och det är farligt! Hade inte du börjat anklaga mig för saker så hade inte jag aldrig börjat undra över om dina intentioner var ärliga. Vem fan är så dum att han BÖRJAR anklaga andra nationella för att gå judarnas ärenden?

   Slutligen de utlovade hänvisningarna och citaten. Slå upp dem själv om du vill kontrollera att de verkligen lyder på detta sätt.

   Viktigt att förstå är att uttrycket “those whom your right hands possess” betyder de slavar som man äger/kontrollerar. Slå upp det också om du tvekar.

   Först från koranen.

   “Qur’an 23:1-6—The Believers must (Eventually) win through—Those who humble themselves In their prayers; Who avoid vain talk; Who are active in deeds Of charity; Who abstain from sex, Except with those joined To them in the marriage bond, Or (the captives) whom Their right hands possess—For (in their case) they are Free from blame.”

   “Qur’an 70:22-30—Not so those devoted To Prayer—Those who remain steadfast To their prayer; And those in whose wealth Is a recognized right For the (needy) who asks And him who is prevented (For some reason from asking); And those who hold To the truth of the Day Of Judgement; And those who fear The displeasure of their Lord—For their Lord’s displeasure Is the opposite of Peace And Tranquility—And those who guard Their chastity, Except with their wives And the (captives) whom Their right hands possess—For (then) they are not To be blamed.”

   Sedan några från haditherna.

   “Sahih Muslim 3432—Allah’s Messenger sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the Companions of Allah’s Messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah, Most High, sent down regarding that: “And women already married, except those whom your right hands possess (4:24)” (i.e. they were lawful for them when their Idda period came to an end).”

   “Sahih Muslim 3371—We went out with Allah’s Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi’l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by observing azl (withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid conception). But we said: We are doing an act whereas Allah’s Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah’s Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born.”

   “Sahih Al-Bukhari 4138—We went out with Allah’s Apostle for the invasion of Bun Al-Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus [same as “azl” above]. So when we intended to do coitus interruptus, we said: “How can we do coitus interruptus before asking Allah’s Apostle who is present among us? We asked (him) about it and he said: “It is better for you not to do so, for if any soul till the Day of Resurrection is predestined to exist, it will exist.””

   “Sahih Muslim 3384—Jabir bin Abdullah (Allah be pleased with them) reported that a person asked Allah’s Apostle (may peace be upon him) saying: I have a slave-girl and I practice azl with her, whereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: This cannot prevent that which Allah has decreed. The person then came (after some time) and said: Messenger of Allah, the slave-girl about whom I talked to you has conceived, whereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: I am the servant of Allah and His Messenger.”

   Svara
 8. Simon Holmqvist

  Lasse:

  Det är du som går judarnas ärenden, som försöker skönmåla islam samt antyda att det ska vara tabu att kritisera religionen.

  Genom historien har det funnits konflikter mellan judar och muslimer ja (även om det är totalt irrelevent när det gäller huruvida man kan kritisera islam eller ej), men om det verkligen har gällt så har de alltid samarbetat för att bekämpa kristna européer.

  “Islam förbjuder slavhandel och erövringskrig”

  – Sist jag läste nåt sånt var det på DN.. på tal om shabbez goy. Kom igen nu Lasse ^^

  Svara
  1. Lasse Anckarman

   Nej, sanningen skönmålar aldrig och har ingen färg, Simon.

   Ditt påstående om att det “Genom historien har det funnits konflikter mellan judar och muslimer” är förstås en sanning med modifikation då du bortser från det faktum att judendomen hatar allt icke-judiskt emedan det motsatta gäller inom islam.

   Ditt påstående att judar och muslimer “alltid samarbetat för att bekämpa kristna européer” är mest skrattretande och visar på låg kunskapsnivå, vad gäller de bådas historia. Fördjupa dig gärna i det Ottomanska riket. 😉

   Slutligen kanske du borde läsa mindre propaganda från DN et al och i stället försöka dig på en studie av koranen och hur muslimer förhåller sig till den.

   Allra sist så är det blott i dina egna ögon du “ser” att jag skulle “antyda” att “det ska vara tabu att kritisera religionen”. Läs om läs rätt.

   Svara
 9. Lasse Anckarman

  Jag trodde faktiskt du var betydligt mer medveten om islam och koranen, och erövringskrig har inget stöd i koranen. Samma sak med hadither. Inga hadither som inte har stöd i koranen anses autentiska. Därför nej, de tog krigsfångar, men inte slavar i den bemärkelse vi brukar använda termen ‘slav’ (se nedan). Detta är typiskt för den anti-islamiska propagandan, inte sällan från judiska källor. Wahhabismen talar om ”islamisering av Eutora”, ja, men det har förstås inget stöd i koranen och det kalifat som talas om bland muslimer gäller naturligtvis på hemmaplan, inte Europa eller andra länder i t.ex. Östasien.

  Islam är inget problem, men wahhabismen är. Därav länken jag gav dig som informativ hemläxa. Att tala om islam som ett problem, ÄR att springa maktelitens ärenden. Islam har aldrig varit ett problem trots att många kända svenskar konverterat längre tillbaka i tiden, som Aguéli till exempel.

  På vilket sätt springer den som försvara lögner om islam ”judars ärenden?

  Det är förstås inte jag som ”sår frön av misstroende mellan nationella”. Det är den som sprider falsk och lögnaktig propaganda om islam som gör. Om du inte visste det så finns de mängder med judiska infiltratörer i nationella rörelser och organisationer. Det senaste exemplet på det var i Charlottesville och om du inte märkt det själv så är det inget gott tecken. Jag har uppfattat dig som vetgirig och informationslysten. Här ett litet samtal om både det ena och det andra men också om Charlottesville:

  https://youtu.be/rv0GrN5TW0A

  Angående dina citat från koranen, så undrar jag först och främst varför du inte använder dig av Bernströms svenska översättning, när vår nations språk är svenska? Det första citatet har inget med slaveri att göra och samma sak gäller för det andra citatet. Så här skriver Bernström i en fotnot till 23:6:

  Ordagr.: ”eller de som deras högra hand besitter” (aw malakat aymanuhum). Detta uttryck, som återkommer många gånger i Koranens egen text, syftar enligt vedertagen tolkning på slavar – dvs. i själva verket fångar tagna under ett krig till försvar för tron eller friheten, eftersom detta var den enda institutionella grunden för slaveriet. Sammanhanget gör uppenbart att det är fråga om kvinnliga slavar och partikeln ’aw’ (”eller”) anger sålunda ett tillåtet alternativ. På annan plats i Koranen (4:24) heter det: ”[Ni får inte närma er9 gifta kvinnor utom ”sådana som ni rättmätigt besitter”; se också not 26 till 4:24. Även om Koranens bestämmelser definitionsmässigt har universell och tidlös giltighet, kan konstateras att det här är en fråga om en övergångsbestämmelse tillämplig så länge slaveriet bestod. Koranen själv ger en rad föreskrifter som inskärper slavens fulla människovärde, och medan 24:32 uppmanar till äktenskap med manliga och kvinnliga slavar, föreskriver 24:33 att om en slav önskar sin frihet skall ägaren upprätta frihetsbrev för denne och ”dela med [sig] … av det som Gud försörjt [honom] med”. Se också noterna 46 och 47 till 24:33”

  Haditherna du citerar har således inget stöd i koranen och bör kastas i närmsta cylinderarkiv. Sedan tycker jag nog du kan dra ner tonen och sluta anklaga mig för att splittra nationella. Tack på förhand.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Lasse: Ska jag dra ned tonen och sluta anklaga dig för att splittra nationella? Det var ju du som kom dragandes med trams om att jag går judarnas ärenden!

   Sedan gällande mina citat från haditherna så går det lika bra att läsa dem på engelska och jag har kollat upp att dessa citat är äkta på muslimska religiösa hemsidor.

   Slutligen gällande det du säger om att haditherna inte har stöd i koranen så är det ett tramsargument. Koranen är ju sammanställd av det som Mohammed predikade, medan haditherna är sammanställda från de högsta underlydande som tjänade Mohammed medans han levde där de förtydligar vad Mohammed hade menat med sådant han sade om det var oklarheter hur det skulle tolkas.

   Självklart nämns inget i koranen om haditherna eftersom de inte fanns när Mohammed levde. Däremot så räknas olika hadither till de högsta religiösa texterna i princip alla inriktningar inom islam. Olika inriktningar sätter olika hadither olika högt, men i princip alla sätter några av dem nästan lika högt som koranen och anser att man som muslim måste leva efter såväl koranen samt en del av haditherna.

   Jag tycker att det verkar som att du är den okunnige.

   Och vad gäller slavar så handlar det visst om riktiga slavar. Det där att det bara skulle gälla krigsfångar är bara skönmålning från det globalistiska etablissemanget. Och dessutom hade de som hade slavar rätt att våldta sina kvinnliga slavar både enligt koranen och haditherna.

   Svara
 10. Lasse Anckarman

  Jag tycker nog att du kan ändra attityd, ja. Om inte för din eller min skull, så för läsarnas.

  Det som gäller inom islam som konsensus, är att hadither som INTE har stöd i koranen är att anse som icke autentiska! Sedan får du primalskrika hur mycket du vill och det är uppenbarligen så att du gått i skola hos någon som lurat i dig rejält med lögner om islam. Inte heller har jag någonstans skrivit eller överhuvudtaget påstått att hadither skulle ha nämnts i koranen då dessa är berättelser nedskrivna efter profetens död, där somliga är sanna och somliga rena dravlet. Tramsargument från din sida alltså!

  Och nej, det är ingen skönmålning utan rena fakta som mycket väl framgick av min citerade text. Att det skulle vara skönmålning från det globalistiska etablissemanget – det sistnämnda är ju den internationella judenheten – och att de skulle skönmåla islam är ju bara trams eftersom vi vet att media smutskastar islam dagligen. Varför tror du att man hittat på termen ”islamister” och ”jihadister”? Wahhabismen är ju i parktiken raka motsatsen till islam!

  Och till sist, det framgick alldeles förträffligt tydligt att det inte rörde sig om slavar utan krigsfångar, men att de under en övergångstid, dvs. tiden fram till det att islam utrotat slaveriet, kunde hållas som slavar. Inte heller hade de rätt att våldta de tillfångatagna kvinnorna och inget sådant finns som stöd i koranen.

  Vad är då meningen med din(a) post(er)? Det går ju tretton på dussinet av bloggare som smutskastar och hetsar mot islam! Räcker inte det? Har fått intrycket att du är en alert man med huvudet på skaft och med ett ovanligt stort intresse för sanningen. När man då hittar poster som denna undrar man vad som krossat din intellektuella stringens och starka intresse? Som sagt, de enda som tjänar på dylika inlägg är det globala etablissemanget, dvs. de onämnbara.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Lasse: Nej, du har fel i det du skriver gällande islam och om jag skulle svara på detta så blir det mest att jag bara återupprepar det jag har sagt. Några småsaker bara.

   Jag skrev inte att du hade påstått att haditherna hade nämnts i koranen. Det jag skrev var ett svar på att du hade skrivit “Haditherna du citerar har således inget stöd i koranen”. På det svarade jag självklart, eftersom de var skrivna efter Mohammeds död och efter att koranen sammanställts.

   Sedan gällande det andra du skriver om haditherna. Olika hadither har olika mycket stöd hos olika grupper av muslimer. De jag citerade ur har alla stort stöd inom stora delar av de olika inriktningarna av islam.

   Sedan, nej, det är en skönmålning och anledningen är att etablissemanget, det som styrs av framförallt judarna, använder sig av islam för att krossa västvärlden och därför skönmålas islam i stort, medan vissa delar av islam inte skönmålas.

   Och jo, de kunde visst våldta sina kvinnliga slavar och det har stöd i både koranen och haditherna, vilket jag gav några citat som exempel.

   Jag tror inte vi kommer längre, din sista kommentar vara i stort bara återupprepningar. Det du håller på med, dina attacker mot de som med rätta kritiserar delar av islam, splittrar den nationella rörelsen och du borde fundera över dina prioriteringar.

   Svara
   1. Lasse Anckarman

    Nej Tobias, jag har inte fel gällande islam. Annars hade vi inte haft den här (meningslösa) debatten (meningslös därför att du vägrar inse att du kan ha fel). Du har valt att lyssna på samma krafter som vill krossa oss och det belastar du mig för!?!

    Hadither som INTE har stöd i koranen anses inte vara autentiska! Och detta är ett faktum du får primalskrika över hur mycket du vill. Det vill säga, att om en hadith påstår att profeten var pedofilk, eller att de fick våldta krigsfångar, så anses inte den, eller de haditherna som pålitliga eftersom de INTE har stöd för sina påståenden i koranen! Detta är fakta en ärlig människa inte borde blunda för. Sedan får du inbilla dig att du vet vilka hadither som har stöd hos vilka hur mycket du vill.

    Om man anser att islam skönmålas av judekontrollerad media så har man nog beskådat omvärlden med stängda ögon. Själva grejen är ju att de skönmålar och svartmålar på samma gång, vilket ofta får till följd att den bekväme, judaiserade svensken väljer det enkla och drar alla muslimer över samma kam. ”Alla muslimer är inte terrorister, men alla terrorister är muslimer” har någon myntat i syfte att driva saken till sin spets, så kosher att även en viss Tobias borde genomskåda denna chutzpah.

    Till slut, och som jag redan nämnt, men är värt att nämnas igen, är att enbart det faktum att någon reagerar med fakta på lögner är bevis för att du har fel, i vart fall inte hundra procent rätt. Att du reagerade med sån aggression på mitt påstående att den som sprider lögner om islam, ordagrant citerat:

    ”Jag tycker helt enkelt inte att man ska medverka till att sprida hets mot islam, ty då blir man en nyttig idiot, eller en shabbez goy, som de själva säger. Är dessutom propaganda inte sann så blir det ju som att hälla bensin på elden. Islam har aldrig vunnits med svärdet, så är det bara.”

    ..betyder sannolikt att mitt skott träffade väldigt nära målet och din kommentar att du ”kritiserar kristendomen nästan precis lika mycket som islam” leder ju det påståendet i bevis. Varför tror du att judendomen i så många år satsat allt på att sabotera människors tro? Kanske för att de är sammanhållande kitt och det är just det som håller judar samman?

    Så i själva verket borde du titta dig själv i spegeln och ställa dig frågan vems ärenden du springer när du postar exakt det som makteliten vill. De skrattar hela vägen till banken och det torde knappast vara ditt syfte om ditt syfte är att stärka nationalismen. Nu hjälper du talmudisterna att splittra den i stället. En liten tankeställare:

    http://www.moroccoworldnews.com/2013/11/111456/hungary-far-right-party-leader-says-islam-is-the-last-hope-of-humanity/

    Svara
    1. admin Inläggsförfattare

     Lasse: Du skriver otroligt mycket trams och det hela är bara en massa återupprepningar och tyvärr har jag inte tid för att älta detta med dig. Du har fel bara och argumenten varför är redan sagda. Jag blev inte sur för att du som du inbillar dig skulle ha träffat rätt på något sätt, utan för att du attackerar oss som försöker att rädda vårt folk och för att du splittrar den nationella rörelsen. Slutligen så tror jag du vet att jag inte är emot all tro, utan det jag ogillar är de tre stora världsreligionerna, judendomen, islam och kristendomen. Själv är jag asatroende.

     Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *