Vad som måste göras

Situationen i dagens Sverige med massinvandring och mångkultur är dålig och försämringen går allt snabbare. Om vi inte inom kort lyckas vända utvecklingen så kan det snart vara för sent. Detta är vad som måste göras.

Text: Tobias Lindberg 2016-02-09. Uppdaterad 2017-05-18.

att-gora-003

Det bästa för framtiden vore att asylinvandringen till Sverige i princip upphör och att den absoluta majoriteten av alla icke-européer som har asylinvandrat de senaste 15–20 åren repatrieras. Repatriering betyder återvända till hemlandet. Eventuellt kan kanske ett litet antal kvotflyktingar tillåtas, där särskilt ömmande fall och vissa politiska flyktingar tas emot och som bara får stanna tillfälligt i landet.

Helst ska repatrieringen vara frivillig med hjälp av olika former av stöd och bidrag om det behövs, men om inte detta går så med tvång om det krävs. Exakt hur långt bak i tiden repatrieringen ska gå kan diskuteras, men minst 15 år bakåt i tiden behövs, då 2001 var det året då västvärldens elit efter 9/11-attacken, som med största sannolikhet var någon form av false flag-attack, drog igång mycket av det som skapade den förödelse som har givit upphov till den massinvandringskris som västvärlden idag upplever. Kanske bör även de som kom ännu tidigare än så repatrieras.

Även flyktingar ska återföras till vad som enligt Dublinförordningen räknas som första asylland, då det är praktiskt taget omöjligt att ta sig hela vägen till Sverige utan att passera flera säkra länder. Om det av någon anledning inte går att fastställa första asylland så återförs flyktingen istället till valfritt säkert grannland intill hemlandet. Asylhjälp fungerar nämligen bäst i säkra grannländer, detta eftersom de kulturella skillnaderna inte är så stora. Om norrmän eller danskar skulle behöva fly så är det bättre att de tas om hand i Sverige och andra grannländer än att de får asyl i t.ex Japan, Kina eller Saudiarabien.

För de rätt få människor med icke-europeisk bakgrund som av en eller annan anledning inte är tvungna att repatrieras och alltså ska få stanna, kanske för att de har en relation till en svensk, så ska det vara assimilering som gäller, till skillnad mot dagens tokiga idéer om integration där tanken är att Sverige ska förändras med förändringen av befolkningssammansättningen. Självklart ska vi inte låta en grupp uppstå i Sverige som skiljer sig allt för mycket från oss svenskar eller som har andra lojaliteter än mot oss och övriga europeiska folk.

Avgörande för hur långt bak i tiden vi ska gå i repatrieringen är hur mycket de som får vara kvar påverkar Sverige. Om vi har repatrierat de flesta som kom 2001 och senare, men att effekterna av de som är kvar fortfarande är allt för negativa så får vi gå vidare och repatriera alla som har kommit från ett år ännu längre bak i tiden ända tills det blir bra.

stod-donera-swish-013

Sverige ska självklart hjälpa människor i andra delar av världen, men inte genom asylinvandring till Sverige eftersom det dels inte är kostnadseffektivt och dels medför nackdelar för Sverige, utan istället genom det mer kostnadseffektiva sättet att hjälpa, vilket är hjälp på plats vi UNHCR eller liknande organisationer i krisområde eller närliggande område eller grannländer, så att vi för samma pris som det kostar att hjälpa en asylinvandrare i Sverige kan hjälpa tjugo eller fler på plats.

Inte heller går det att lösa världens problem genom migration. Det är idag ungefär 5,3 miljarder människor som lever på mindre än 2 dollar om dagen och varje år ökar denna grupp med 80 miljoner genom att nya barn föds in i gruppen. Även om hela västvärlden tog emot en lika stor andel asylsökande i förhållande till sin egen befolkningsmängd som Sverige gjorde 2015, 163 tusen asylansökningar, vilket var den högsta mottagningen i hela västvärlden, en nivå som närmast har knäckt Sverige ekonomimmigration-roy-beck-gumballs-001iskt, så skulle det ändå inte bli mer än att hela västvärlden tog ungefär 15 miljoner människor, vilket skulle innebära att gruppen människor som lever på mindre än 2 dollar om dagen ändå skulle fortsätta att öka med c:a 65 miljoner människor per år även fast västvärlden tog emot så många så att den knäcker sig själv. Inget skulle bli bättre av att västvärlden också går under och om så sker har vi ingen kapacitet att hjälpa andra. Om detta har jag skrivit i inlägget “Immigration till väst kan aldrig lösa världens problem“. [1]

Någon kanske tycker att det är orättvist att alla som har invandrat de senaste 15–20 åren ska behöva repatrieras, men saken är att om invandringen är för hög så kommer Sverige till slut inte vara Sverige längre. Det inser alla som är ärliga mot sig själva. Ett land kan ha en viss, rätt låg, andel invandrare, utan att förlora sig självt, detta eftersom samhället då fortfarande klarar av att assimilera de som har invandrat. Invandrar för många så fungerar inte assimileringen längre. Vidare så förändras ofrånkomligen en kultur allt för mycket om invandringen går över en viss nivå, kanske bara en eller några få procent. När allt för stor migration drabbar andra folk så brukar forskare och organisationer snabbt börja ropa om folkrättsbrott, befolkningsutbyte och att det är fel, tänk bara tillbaks hur det internationella samfundet lät när kineser översvämmade Tibet, hur upprörda alla var, men konstigt nog så hörs aldrig sådant när det gäller att vi själva blir utbytta här i västvärlden, utan då är det istället nästan som om det är rätt åt oss, att vi liksom förtjänar det.

Vidare så begår de som invandrar en väldigt stor andel brott i förhållande till hur stor andel av befolkningen de utgör. Visst är det så att de allra flesta invandrare sköter sig och lyder lagen, varför viss kanske kan tycka att det är fel att alla ska “straffas” genom att tvingad repatriera för att några få missköter sig. Saken är dock den att det inte går att veta säkert vilka som sköter sig och vilka som inte gör det. Ett faktum som är fastslagen i såväl internationell som svensk forskning och statistik är att invandrare är väldigt överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt när det kommer till grövre brott samt vålds- och sexualbrott. Allra störst är överrepresentationen hos invandrare från Mellanöstern och Nordafrika, samma områden som 90 % av Sveriges asylinvandring de senaste 20 åren har kommit ifrån. Ofta skylls denna överrepresentation på socioekonomiska orsaker, men som så tydligt visas av Brottsförebyggande rådets två rapporter, 1996:2 och 2005:17, så kvarstår en stor och tydlig överrepresentation, även när statistiken är standardiserad för kön, ålder och socioekonomisk status. Jag har skrivit om detta och hänvisat till forskning i texten “Att vilseleda om invandringens konsekvenser“. [2]

Tittar man t.ex på våldtäkter så har invandrarmän från Mellanöstern och Nordafrika en väldigt stor överrepresentation jämfört med svenska män. Självklart är det så att de allra flesta som kommer hit från Mellanöstern eller Nordafrika aldrig blir misstänkta för våldtäkt, men eftersom de, beroende på vilket land i Mellanöstern och Nordafrika som de kommer ifrån, är misstänkta mellan 4,5–17,5 gånger oftare än svenska män och eftersom invandringen från dessa områden har ökat så har männen som invandrar från dessa länder börjat utgöra en så ohållbart stor andel av alla våldtäkter att det håller på att slita sönder Sverige. Denna stora överrepresentation finns alltså när statistiken har standardiserats och hänsyn har tagits till ålder, kön och bostadsort. Det har gått så långt att nära tre fjärdedelar av alla våldtäkter idag begås av invandrare trots att dessa bara utgör ungefär 30 % av alla med någon form av utländsk bakgrund räknas in. Detta är inte hållbart.

Ett enkelt sätt att beskriva hur stor överrepresentationen är detta. Av en grupp på 10.000 svenska män så misstänks i genomsnitt 4 personer för våldtäkter. Av en grupp på 10.000 invandrare från MENA-länderna (Middle East and North Africa) så misstänks i snitt mellan 18–70 personer för våldtäkter beroende på vilka MENA-länder gruppen kommer ifrån. Detta är en otroligt stor överrepresentation.

Likadant är det med grövre våldsbrott. Överrepresentationen hos invandrare. särskilt invandrare från Mellanöstern och Nordafrika, är väldigt stor. Andelen svenskar som utsätts för våld av invandrare är oproportionerligt stor. Även religiösa och kulturella bråk mellan olika grupper av invandrare som gör upp inbördes sker nu allt oftare i det svenska samhället vilket tar stora resurser i anspråk.

Visst har väl på sätt och vis alla länder en slags medmänsklig skyldighet att hjälpa till så gott det går, men den skyldigheten får aldrig gå så långt att hjälpen som ges tillåts förstöra det egna landet. De senaste 30–40 åren, sedan de politiska besluten att Sverige skulle bli ett multikulturellt land togs 1975, har vårt samhälle försämrats. Långsamt till en början och det senaste decenniet snabbt. Vi måste tänka på Sverige i första hand. De som styr vårt land ska först och främst skydda de egna medborgarna. Först när detta är uppnått och det finns tillräckligt kapacitet för att även hjälpa andra så ska det göras, men då på ett smart och kostnadseffektivt sätt som inte skadar oss själva.

stod-donera-swish-013

Sveriges kvinnor ska inte behöva utsättas för det vi ser nu. Det är illa nog med de etniska svenskar som beter sig dåligt, där t.ex 0,04 % av männen är misstänkta för våldtäkt, vi behöver absolut inte ta in en massa människor från områden av världen där de beter sig ännu värre. Ser man t.ex till hela gruppen invandrare, då räknas alla invandrare in, även de från andra nordiska länder, så misstänks 0,22 % av männen för våldtäkt. Ser man på gruppen män från Mellanöstern och Nordafrika så är andelen som misstänks för våldtäkt till och med ännu högre än så.

Allt som har skrivits i denna text om våldtäkter och grova brott är enligt den senaste forskningen och statistiken som tilläts göras i Sverige om invandrares brottslighet, vilken släpptes i två rapporter från 1996 och 2005 av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) som det finns länkar till bland referenserna i slutet av denna text. Allt detta stämmer dessutom väl överens med internationell forskning på området. [3]

När det kommer till gruppvåldtäkter så är personer med utländsk bakgrund alldeles särskilt överrepresenterade, vilket tidningen Forskning & Framsteg skrev om i en artikel där de hade intervjuat en utredare vid BRÅ. Detta har Informationskriget.se har skrivit om och bifogat de relevanta referenserna i texten “Invandringen bakom ökat antal gruppvåldtäkter“. [4]

Om de flesta av de asylflyktingar som har anlänt till Sverige de senaste 10–20 åren repatrieras, alltså alla som  efter att antalet asylsökande per år började skena iväg, så kommer en stor del av Sveriges brottslighet försvinna och resurser som har låsts upp av en misslyckad integrationspolitik bli över för att hjälpa både våra egna gamla och sjuka samt många gånger fler verkliga flyktingar runt om i världen än de antal vi nu måste repatriera. Meningen när vi tog emot alla dessa asylflyktingar var heller aldrig att de skulle stanna för gott, utan bara att de skulle få hjälp och därför borde vi nu hjälpa dem så att de kan återvända till ett så bra liv som möjligt i eller så nära sitt hemland som möjligt, där de kan vara en del av att göra sitt land och sitt område bättre genom att bidra till återuppbyggnaden.

Repatriering av de som har anlänt de senaste 15–20 åren är fullt möjligt. De allra flesta av dem skulle välja att återvända frivilligt om vi bara stängde ner de svenska bidragssystemen till de som har invandrat och inte kan försörja sig själva kombinerat med att den svenska staten stödjer dem på olika sätt i deras återvändande till sina hemländer. Kostnaderna för ett sådant stöd till hemvändande kommer med råge vara värda att ta med tanke på hur mycket alla invandrare som inte kan försörja sig själva kostar idag. Den lilla grupp som inte går med på att återvända frivilligt hjälper vi hem med tvång.

Nu måste vi börja engagera oss. Du måste engagera dig!

Organisera er. Se till att det som är skrivet i denna text genomförs. Gå med i grupper som redan finns eller bilda egna grupper. Anslut er till Sverigedemokraterna. De duger egentligen inte, men är ändå bättre än övriga riksdagspartier. Gå med i organisationer som gör något i praktiken, som Soldiers of Odin och Nordiska motståndsrörelsen. Den sistnämnda har numera även en parlamentarisk gren och kommer att ställa upp i valet 2018. Bilda egna försvarsgrupper och medborgargarden där ni bor. Döp dem till vad som helst. Farsor på stan om ni inte kommer på annat. Bunkra upp mat. Se till att ni har vatten, förnödenheter och bränsle hemma. Ta jägarexamen. Gå med i skytteklubbar. Lär er odla och hålla boskap. Lär er ett hantverk. Läs lite varje dag, gärna böcker. Bli den smartaste ni känner. Se till att ni kan lära andra något. Lyft vikter, träna kondition och lär er att slåss. Engagera er. Var ett föredöme för andra. Gör något i praktiken. Staten, myndigheterna och polisen vill eller klarar inte att lösa detta, vi måste göra det själva. Du måste göra det själv! Våra medier mörkar vad som pågår, varför ni måste välja att läsa och stödja alternativa medier som Fria Tider, Avpixlat, Nya Tider, Nordfront, Informationskriget.se och Red Ice. Sluta vara rädda. Älska era egna och lär er att försvara ert folk passionerat och aggressivt mot främlingar. Nu är det allvar. Organisera er! Kämpa!

Glöm inte bort att stödja det arbete som Informationskriget.se gör om du uppskattar det du läser. Använd Paypal eller Swisha på 0723-781776.

Referenser

[1] http://www.informationskriget.se/2015/11/26/immigration-till-vast-kan-aldrig-losa-varldens-problem/

[2] http://www.informationskriget.se/2016/01/22/att-vilseleda-om-invandringens-konsekvenser/

[3] BRÅ-rapporterna

Invandrare och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2.
http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapport 2005:17.
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

[4] http://www.informationskriget.se/2016/09/10/invandringen-bakom-okat-antal-gruppvaldtakter/

7 tankar kring ”Vad som måste göras

 1. Leif Bergström

  Den här beskrivningen av den nu pågånde invationen av vårt en gång så fina land är till 100% klockren,ock om inget görs eller händer inom snar framtid så får vi Svenskar börja läsa koranen,för då tar islamisterna över!!!

  Svara
 2. sicionom

  Hej alla! Jag tycker man ska försöka se helheten och vara ordentligt påläst i historia, mänsklig psykologi och sociologi innan man “konstruerar” sin egen verklighet med helt felaktiga föreställningar.
  Jag tycker det är fruktansvärt att människor blir våldtagna och rånade men att skylla allt på
  invandrare är felaktigt. Däremot behöver vi tydligare och hårdare lagar och regler, mer kunskap
  och fler människor som säger ifrån som kan skilja på rätt och fel. Det finns en sorts slapphet i
  dagens samhälle, system som inte fungerar, polisen hinner inte med, lärarna är bakbundna,
  skolkuratorer och socionomer lider av stora brister och varför skulle invandringspolitiken
  vara bättre – men ambitionerna är ändå bra och det kunde vara mycket värre eller bättre.
  I detta forum problematiserar man invandrare men vi svenskar är vi bättre? sexturister
  och pedofiler som åker till Thailand, Vietnam, Malaysia, Filippinerna, Brasilien, Gambia.
  Man måste för faan se helheten! Afghanistan – ett land i krig sedan decennier tillbaka
  – här har USA och Ryssland varit och lekt krig, sen blev det Irak och nu Syrien. Det är
  kanske detta som är grundorsaken till problemen – USA och Ryssland. Och Sverige
  är inte dåliga på att tillverka och exportera krigsmateriel – big business – vi är medskyldiga
  till en kaotisk värld full av krig och våld. Det komiska med denna sida är loggan på
  ett vikingaskepp – vikingar härjade i europa för 1000 år sedan – dödade munkar och
  våldtog kvinnor, tog slavar överallt där de var med sina skepp. Ungefär som IS gör
  idag. Nu blir jag väl blockerad från denna sida…

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Allt handlar om gradskillnader. Självklart finns det svenskar som beter sig illa, både här i Sverige och när de är i andra länder, men det som är det viktiga är att svenskar som grupp generellt begår mindre vålds- och sexualbrott än människor från de flesta andra delar av världen och speciellt då om man jämför med människor från Mellanöstern och Afrika.

   Vad gäller det du påstår om vikingar. Det viktiga är hur vikingarna betedde sig som erövrare och plundrare jämfört med hur erövrare och plundrare från andra folk betedde sig. Om vikingarna var värre än andra folkgrupper som erövrade och plundrade så har du rätt, men jag är rätt säker på att du inte kan bevisa det. Det troligaste är att de, precis som vi nordeuropéer är idag, är relativt snälla och rättvisa jämfört motsvarande grupper av andra folk.

   Svara
 3. Jonas

  Det här är INTE ok.. lika lite som gruppvåkdtäkten vsr vedervärdig.. uppvigling mit folkgrupp ooch generalisdringar är lätt att göra mrn överenssyämmer inte helt med verkligheten.
  Det finns skadade män och kvinnor från alla kulturr, religioner och länder. Däribland MÅNGA MÅNGA FLER 100% äkta svenskar och nordbor återfinns.

  Denatten tenderar alltid att fokusera på VÅLDSMÄNNEN. Vilket gör stt fler skadade människors skruvade verklighdtsuppfattning får mer näring.
  Vad som händer med de stackars kvinnor, män , ungdomar OCH barn som ÄR DE UTSATTskrivs det ingenting om…
  Skandalöst men så här är det oftast;
  De flesta släpps efter förhör och läkarundersökning- I CHOCKTILLSTÅND -, uppmanas söka terapeut dan därpå.
  SEN HÄNDER INGET MER…
  Såvida inte “offret” är en mycket stark individ som inte ger sig och söker hjälp eller hämd.
  Kan gå på vilket sätt – kalas post traumatisk stress. Specialteam finns åpå många platser i sverige men kallas inte alltid inn av polis soc. Eller vårdpersonal. Specielllt inte om “offret” tackar nej. Men det görs i CHOOCK, skuld, skam och förtvivlan.
  I sämsta falll utsätter sig dessa människor fortsättningsvis för likartade händelser. Varför? De är ff i chock, tror inte de är värd bättre, en slags självmedicinering. Och värst är det om man sezan tidigare har en hustorik hos polis, soc eller psykiatrin. Då lyssnar de inte alls.
  Birde inte en vettig människa i stället tänka “-Herre gud nåt är allvarligt fel. För ingen vettig människa gör frivilligt om detta gång på gång på gång..?
  Jag, som medmänniska, kan inte låta det passera. Hur ska jag då kunna leva med mig själv? För.. tänk om..det vore JAG- MITT BARN- KUSIN- SYSKON- VÄN- KOMPIS- ARBETSKAMRAT- GRANNE som blev våldtagen, lemlästad, utlämnad på FB för miljontals tittare… och så ringde bara 1-2 polisen under tiden gruppvåldtäkten i Uppsala sändes live på Facebook den 21 januari..
  Var har civkilkuraget och omtanken och emoatin men framföralkr ilskan tagir vägen över att vi andra tysta tillåter detta hända.. varje dag.. över hela klotet .
  Fy f- n vad hemsk vår värld blivit om detta stämmer.
  Reagera!! I stunden!! Agera!! Gör nåt för en medmänn7sja.. som skänker HOPP om enn bättre mirgondag..

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Jonas: Saken är att invandrare från Mellanöstern och Afrika är väldigt överrepresenterade när det gäller just vålds- och sexualbrott och det är det som lyfts fram i många inlägg på denna blogg.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *