Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt

Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.

Text: Tobias Lindberg 2015-11-27. Uppdaterad 2017-08-18.

det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad

I en gammal artikel som emellanåt delas flitigt på sociala medier menar Metro-journalisten Lisa Magnusson helt seriöst att vi här i Sverige inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna för att vi, enligt henne, ska ha fått allt gratis. Hon skriver att vi inte har gjort något som ger oss mer rätt till en dräglig tillvaro och att det bara var ren tur att vi föddes här.

Något alla självhatande journalister av idag borde göra är att lära sig vår verkliga historia. Att vi har en dräglig tillvaro idag beror på att våra förfäder i Europa och i Sverige har arbetat otroligt hårt och stridit till döden för att vi, deras efterföljande, ska få ett bra liv. Det handlar inte om tur!

Vi i Europa och Sverige har haft förfäder som har planerat för framtiden genom att i de flesta fall göra sina hus som de ärvde lite bättre innan de lämnade från över dem till deras egna barn, genom att plantera träd som hundra år senare kunde fällas av deras egna barn och genom att slita ryggen av sig för att rensa ytterligare ett tunnland från sten så att de kunde lämna åkern lite större än när de fick den.

Vi har haft arbetsamma och uppfinningsrika förfäder som under årtusendena har fört en framgångsrik kamp för sin egen, för varandras och för sina efterföljares självständighet mot kringliggande folk samt ibland även mot den överhet inom den egna befolkningen om den om den allt för uppenbart har satt sina egna intressen före folkets. Det välstånd samt de fri- och rättigheter vi åtnjuter idag har betalats med svett och blod.

stod-donera-swish-013

Det har aldrig handlat om tur! Istället har det alltid handlat om att våra förfäder var de i världen som mest framgångsrikt har lyckats skapa ett folkligt och humant samhälle. Denna av våra förfäder så framgångsrika kamp har skapat västvärlden av idag, som trots brister ändå är de bästa och friaste av alla samhällen på jorden. Om journalister som Lisa Magnussons lyckas att få oss att tro att det som har kommit av våra föregångares kamp blott handlar om tur och om media och skolsystem lyckas att få oss att skämmas tillräckligt mycket över oss själva genom den förvanskade historiebeskrivning de förmedlar till oss, där vi européer alltid framställs som “skurkarna”, så blir det genast mycket lättare för vår överhet av idag att, under förevändningen att de ska använda resurserna för att hjälpa resten av världens befolkning, bland annat genom den omfattande asylinvandringen, och att de ska skydda oss från terrorism, ta ifrån oss de resurser och de friheter de inte lyckades ta från våra förfäder.


Mer att läsa på samma tema:

Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt
det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad
Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.
http://www.informationskriget.se/2015/11/27/nej-metro-det-handlar-inte-om-tur-utan-om-kamp-arv-och-ratt/

Sanningen om korstågen
korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan
De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av dolda främmande härskare som har lyckats nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?
http://www.informationskriget.se/2015/12/22/sanningen-om-korstagen/

Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur
asatro-002Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, allt det som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden och egenskaper som kommer från kristendomen och de idéer som den förde med sig till Europa och att kristendomen i sin tur hade fått allt detta från judendomen.
Sanningen är dock att dessa värden och egenskaper kommer från det förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken som under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat hade formats till vad de var och att dessa kvalitéer lyckades överleva inom dem trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud, vilket under Europas kristna århundraden resulterade i toppstyrda förtryckande och patriarkala samhällen, där den enväldiga härskaren styrde över en underdånig befolkning för att han ansågs vara utvald av gud.
Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams påverkan och attacker så blev aldrig de förkristna värdena och egenskaperna utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden var det istället de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.
http://www.informationskriget.se/2016/02/28/asatro-frihet-och-jamlikhet-europas-sanna-natur/

Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!
asatro-021-stor-fb-anpassad
Nu är tiden kommen! Du och jag måste kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla vi människor som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar. Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer än vad den gör idag.
http://www.informationskriget.se/2016/03/03/det-galler-var-frihet-kultur-och-existens-kampa-annu-hardare/

Det döende folket
det-doende-folket-001-fb-anpassad-mellan
Ditt folk, det europeiska folket, är efter ett väldigt långt och produktivt liv döende. De dör när de går i skolan, lektion för lektion, bok för bok. En pojke i taget, en flicka i taget. De dör när de går på bio. Feminism. Homosexualitet. Ekologism. Vit skuld. Propaganda. Hjärntvätt. Ännu en kvinna som erövras av feminismen, som väljer att bli steril. Ännu en man som inte gifter sig, ännu ett ofött barn och en familj som hade kunnat vara. Utan barn som tar hand om dem på ålderns höst efterfrågas färgade ersättare, kolonisatörer. De europeiska folkens långsamma död är dock inte naturlig, utan är ett medvetet folkmord, orkestrerat av dolda härskare som genom kontrollen av medierna kontrollerar era sinnen. De är fienderna innanför murarna som öppnar stadens portar för inkräktarna, för kolonisatörerna. De har gjort det tidigare, många gånger under historien. Som utomstående betraktare, med fötterna i båda världarna, ser den indiskeuropeiske Frank Raymond mycket tydligt sådant som de flesta av oss har svårt att uppfatta och varnar med sitt skrivande, med sin bok, med sitt framträdande i Red Ice Radio, för vad världen kommer att missa om det europeiska folket går under.
http://www.informationskriget.se/2016/03/26/det-doende-folket/

Judeo-kristen negativ påverkan på den västerländska civilisationen
judeo-kristen-negativ-paverkan-europa-innan-001-fb-anpassad-mellanHur ofta får man inte höra om vilken positiv påverkan kristendomen har haft på västvärlden och ibland bakas även judendomen in i detta lovprisande? Det brukar sägas att det är kristna värden som har gjort den västerländska civilisationen bra och ibland nämns varianten att det är de judeo-kristna värdena vi har att tacka. Stämmer då detta eller är sanningen att varken judendomen, kristendomen eller islam, de båda sistnämnda som egentligen bara är dogmatiska och snarlika avknoppningar från en lika dogmatisk judendom, har medfört något annat än elände till den västerländska civilisationen och att de bra värden vi har i våra samhällen är sådant som vi har, inte tack vare kristendomen och judendomen, utan som vi har lyckats bevara trots deras härjningar, värden som kommer från tiden innan de tre så kallade “världsreligionerna” lyckades nästla sig in och ta över Europa genom att krossa de blomstrande grekiska, romerska, germanska och nordiska kulturerna, rikena och religionerna som fanns här innan?
http://www.informationskriget.se/2016/04/20/judeo-kristen-negativ-paverkan-pa-den-vasterlandska-civilisationen/

Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!
asatro-005Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter kom marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.
http://www.informationskriget.se/2016/04/30/sta-upp-som-era-forfader-gjorde-och-forsvara-er-sjalva/

Referenser

[1] http://www.metro.se/artikel/vi-som-%C3%A4r-f%C3%B6dda-i-sverige-f%C3%B6rtj%C3%A4nar-inte-att-ha-det-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-flyktingarna-xr

http://archive.is/RR26H

4 tankar kring ”Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt

 1. Teddy Bizon

  Vi har inte per automatik rätten att ha det bättre än flyktingarna om vi förvaltar vad vi ärvt på samma destruktiva sätt som dessa våldsbejakande kulturer gjort som flertalet flyktingar kommer från.
  Att lämna sitt land åt psykopater att härska över ger ingen rätt att ge sej på andra folks länder och dessutom klaga på de människors kultur och vanor som bor där.

  Svara
 2. Lasse Wilhelmson

  Hej Teddy, din kommentar förutsätter väl att vi har ett fungerande system för att fånga upp folkviljan? Eller att stora delar av “folket” inte är vilselett eller indoktrinerat via dem som kontrollerar Media …

  Men hur som, så ligger det ju en hel del i din kommentar, beroende på att man borde kunna förvänta sig att de som “klagar på andra”, själva borde veta bättre …

  Svara
 3. Sven Larsson

  Om någon utav er tänker lite längre så hamnar ni i fällan bägge två. Om det som ni påstår skulle vara sant har vi inte ens rätten att ta en fisk ur havet, möta en våldsverkare döma denne och även se den dömd och kan hända glömd. Det ni säger är inget som tillför något. Antingen lever man med varandra vilket vi inte lyckats på flera tusen år, eller så lever man utav varandra. Vi har länge levt utav naturen. Att inbilla sig att vi kan leva med varandra lär vara en utopi så länge vi tror oss ha rätten att försvara oss eller rätten att döma någon annan. Hur vill ni att ert samhälle skall fungera i ert hem? Eller hur vill ni att bakterierna runt er skall leva? Utav varandra eller helt enkelt döma och bestämma?

  Svara
  1. PB031

   Sven, dina tankebanor är rejält förvirrade, tror du skulle behöva hjälp att nysta ut tanketrådarna. Artikeln är ganskanske enkel.att förstå ändå snurrar du in dig i jag vet inte vad. Så man har ingen rätt att försvara sig? Man har ingen rätt ägande rätt och ingen arvsrätt heller förmodar jag allt till alla osv? Det är såna som dig som har underlättat för globalistiska (((krafter))) och (((eliter))) att öppna dörrarna till Europa. Vissa fientliga (((element))) har länge arbetat hårt för Europas fall och (((elitens))) Totala övertagande. Denna (((folkgrupp))) äger all massmedia i hela Väst och alla banker. Sedan när nåt går fel flyr man bara till sin lilla skurkstat i Mellanöstern (den s.k enda demokratin i Mellanöstern. Det enda dessa vill göra är att skapa mångetniska samhällen då (((detta folk))) aldrig kunnat ta sig fram i det etniskr homogena Europa. Vi såg att problemet försökte lösas åren 1933 – 1945 men man tog uppenbarligen inte sin fiende på tillräckligt allvar. Denna (((folkgrupp))) har infesterat så många vita Nationer och efter förlusten 1945 har (((dessa))) fått härja fritt och nu ser det ut som det gör. Muslimerna och negrerna är (((denna folkgrupps))) fotsoldater enbart så att fokusera utanför det egentliga problemet är inte särskilt givande annat än att vi såklart måste stoppa invasionen och stärka upp våra Nationer. Men ((()))-frågan borde vara den som står högst på listan av åtgärder för att göra Europa “great again”! Endast Nordiska Motståndsrörelelsen har en lösning. Så stöd den enda kraft vi har som kommer avhjälpa problemet och skapa eTT nytt ((()))-fritt paradigm. De vita i Rhodesia och i Sydafrika bör genast återvända till Europa och det bär vara i princip.den enda utomeuropeiska invandring som tillåts. Så Sven sök hjälp eller dra av skygglapparna.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *