Immigration till väst kan aldrig lösa världens problem

Alla som lever under föreställningen att det går att minska världens problem genom att människor från fattigare delar av världen immigrerar till västvärlden är i ett stort behov av en verklighetsuppdatering. Immigration till väst kan aldrig lösa världens problem, utan riskerar bara att förvärra dem. Även om samtliga västländer drastiskt skulle öka sin immigration så att de i förhållande till sin befolkningsmängd skulle börja ta emot lite drygt en så stor andel migranter som Sverige kommer att ta emot nu under 2015 så skulle antalet fattiga i världen ändå fortsätta att öka i en enorm takt. Samtidigt som ingenting skulle bli bättre av en så stor immigration, eftersom hjälp genom immigration jämfört med hjälp på plats inte är kostnadseffektivt, så skulle immigration i den omfattningen dessutom riskera att orsaka kollaps även i västvärlden.

Text: Tobias Lindberg 2015-11-18.

immigration-roy-beck-gumballs-001Sverige är fullt nu och kommer förr eller senare att kollapsa om immigrationen fortsätter i den takt som har varit nu under 2015. Faktum är att vi redan som immigrationen har varit de senaste åren har tagit emot för många. Bäst vore om alla som redan är i Sverige, men som ännu inte har fått permanent uppehållstillstånd från och med nu bara får tillfälliga uppehållstillstånd. Vidare måste alla som bara får tillfälliga uppehållstillstånd så snart det bara går få hjälp att återvända till sitt hemland eller till bra flyktingläger i närmsta säkra land eller område i förhållande till var de kommer ifrån.

Dessutom borde antagligen de flesta som har anlänt som asylinvandrare under de senaste 10–15 åren också få hjälp eller tvingas att återända även om de har fått permanenta uppehållstillstånd. I vart fall borde detta gälla för alla de som begår grova brott och de som inte inte bidrar genom arbete utan som bara lever på bidrag.

För alla de som från och med nu anländer och alla som senare anländer så måste gränsen hållas helt stängd. Det får inte vara som det har varit hittills, då det sägs att vi har stängt gränserna, men så släpps ändå en stor del av alla som kommer in. Det måste verkligen vara stängt från och med nu.

De som vill ha hjälp hjälper vi tillbaks till annat land som vill ta emot dem och om inget sådant land finns så hjälper vi dem tillbaks till bra flyktingläger i närmsta säkra land eller område i närheten av var de kommer ifrån. De som bor i dessa länder har en form av ansvar att hjälpa sina grannar. Detta på samma sätt som t.ex Sverige, Danmark och kanske några andra grannländer skulle hjälpa norrmännen om en kris hade drabbat dem så att de behövde fly. Vi hade inte tvingat dem att fly runt halva jorden, utan hjälpt dem på samma sätt som vi hjälpt flyktingar från grannländer under och efter andra världskriget. De hade varit vårt ansvar eftersom vi är grannar och eftersom vi har mest gemensamt med dem vad gäller seder, traditioner, kultur och historia.

Efter att vi har hjälpt de som vill att komma till dessa flyktingläger i de närmsta säkra länder eller områden i förhållande till var de kommer ifrån så ska sedan se till att fortsätta hjälpa dem ordentligt på plats via UNHCR och andra bra humanitära organisationer ända tills konflikten är över så att de då så snabbt det går kan återvända hem och bygga upp sina länder igen.

Vi kan nämligen inte lösa eller minska världens problem, om det så gäller fattigdom, svält eller krig genom immigration till västvärlden. Även om alla länder som ingår i det som vi i populärt tal kallar västvärlden skulle öka sitt mottagande till samma andel i förhållande till sin befolkningsmängd som vi i Sverige tar emot nu under 2015 så skulle ändå antalet fattiga människor som lever på mindre än 2 dollar om dagen fortsätta att öka i snabb takt.

stod-011

Om Sverige tar emot 190.000 immigranter under 2015, vilket det faktiskt pratas om att det kan sluta på, så skulle det motsvara ungefär 2 % av Sveriges befolkning. Skulle Sverige ta emot 100.000 immigranter så skulle det motsvara ungefär 1 % av befolkningen. Båda dessa alternativ är en mycket större immigration än vad övriga västvärlden har och mycket större än vad Sverige någonsin har haft tidigare. Skulle hela västvärlden, vars befolkning utgör lite knappt 900 miljoner människor, öka immigrationen till 2 % av sin befolkning så skulle det innebära att 18 miljoner människor immigrerade till väst varje år, om immigrationen motsvarar 1 % så skulle det innebära 9 miljoner människor.

Det finns idag ungefär 5,3 miljarder människor som lever på mindre än två dollar om dagen och varje år föds det ungefär 80 miljoner nya människor till ett liv på mindre än två dollar om dagen.

Även om västvärldens länder skulle ta in så många immigranter så att de nästan kollapsar, vilket är ungefär var Sverige befinner sig nu med den immigrationen vi har haft under 2015, så skulle antalet fattiga som får leva på mindre än två dollar om dagen ändå fortsätta att öka med drygt mellan 60–70 miljoner varje år.

Krig, svält och fattigdom måste lösas genom att ändra de världs- och samhällssystem, både i de fattiga delarna av världen och här i väst, som på ett konstgjort sätt håller folk i fattigdom och ofrihet så att en liten global elit kan leva i extremt överflöd och styra allt. Världens problem kan inte lösas genom migration. Fortsätter vi att försöka lösa världens problem genom migration från fattiga länder till Västvärlden så är det enda som kommer att hända att även västvärlden till slut kollapsar och då kommer den globala elit som styr världen äntligen ha uppnått vad de strävar efter, vilket är en värld där alla delar av världen fungerar ungefär som Kina gör nu, med befolkningar som saknar frihet, har låga löner, har urusla arbetsvillkor och lever under auktoritära statsbildningar. Jag påstår inte att väst är perfekt, men för vanligt folk är västvärlden det bästa som finns och detta hatar den globala eliten och det är därför de nu vill knäcka oss. Människor i de fattiga delarna av världen kommer inte på något sätt att bli hjälpta av att väst också kollapsar. Vad som däremot kan hjälpa dem är om vi en gång för alla, vi folket i västvärlden, bestämmer oss för att slänga av oss och krossa den globala elit med alla sina banker och företag som förtrycker både oss och alla människorna i den fattiga världen.

Tills vi i västvärlden har lyckats stoppa vår elit, de som utgör kärnan av den globala eliten, så hjälper vi världens fattiga och världens flyktingar allra bäst på plats i deras egna länder eller i flyktingläger i närheten av där de kommer ifrån. Hjälp på plats är nämligen oerhört mycket mer kostnadseffektivt än att hjälpa genom immigration. För varje människa vi hjälper genom att bevilja asyl i Sverige kan vi hjälpa 20 människor i flyktingläger i Syriens grannländer och 40 människor i flyktingläger i säkra delar av Syrien. Det som händer när vi låter bara en liten del av alla de människor som behöver hjälp i världen få asyl i västvärlden är att vi tar pengar som skulle kunna hjälpa alla fattiga i världen och ger allt till ett par procent av dem. Det är inte humant att göra på det sättet.

För de som tycker att det är svårt att förstå varför det inte går att lösa världens problem genom immigration så rekommenderar jag denna otroligt pedagogiska förklaring av Roy Beck som ni kan se i nedanstående filmklipp.

Källor för denna text

https://youtu.be/LPjzfGChGlE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *