Vilhelm Mobergs “Svensk strävan”

Vilhelm Mobergs essä “Svensk strävan” är en text som är högst relevant under en tid som idag när de styrande lättvindigt är i full färd att skänka bort till nykomlingar det land och frukterna av tidigare generationers slit som rätteligen tillhör oss vars förfäder har levt här i tusentals år.

svensk-stravan-moberg-flaggan-002

“Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.”

– Vilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

stod-donera-swish-013

Den som vill läsa resten av Vilhelm Mobergs essä “Svensk strävan” kan göra det här:

http://www.exponerat.net/wilhelm-moberg-svensk-stravan/

svensk-stravan-moberg-001

På bilden längst upp till vänster, där man ser arbetare med spadar, är den äldste av dem min farfars far Olof Lindberg och bredvid honom till vänster barhuvad med vit skjorta min farfars bror Evert Lindberg. Övriga personer är också släktingar. Bilden är tagen i Bjurholm kommun någon gång på 1930- eller 1940-talet. De andra bilderna är tagna från nätet men kunde lika gärna ha tagits från mina gamla släktbilder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *