Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!

Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga utomstående krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk en gång för alla ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.

Text: Tobias Lindberg 2016-04-30. Uppdaterad 2017-08-29.

nordman-blod-ara-001

“Om ni tycker att det jag säger är chockerande, fundera då på om det är lika chockerande som det ni ser hända med era nationer. Chockerar det er inte mer att era barn nu går i skolan med människor från andra länder, som bryter ner era kulturer, bryter ner ert språk, för in sina främmande sjukdomar och attackerar era barn, mobbar era barn i deras egna hemländer. Skulle era förfäder ha tolererat detta? Och sluta hata era förfäder! Bli mer som era förfäder! Freda er själva! Den enda anledningen att ni existerar är för att era förfäder bekämpade detta i det i det förgångna! Och om ni vill ha efterkommande, om ni vill ha barnbarn, som ser ut som er och som ser ut som era förfäder och tänker som er och bebor det land som era förfäder hävdade, då måste ni stå upp som de gjorde och försvara er själva!”

– Christopher Jon Bjerkenes

Dessa var de avslutande orden av Christopher Jon Bjerknes när han gästade Red Ice Radio för drygt två månader sedan, översatta till svenska av mig. En uppmaning till oss att kämpa för det som är vårt och våra barns framtid som vi borde lyssna på innan det är försent!

stod-donera-swish-013

Vi härstammar från ett fantastiskt skandinaviskt folk som tillsammans med övriga nordeuropeiska folk har byggt upp en storslagen civilisation med idéer och teknik som hela världen idag har tagit till sig och får fördelar av. Vi har egentligen aldrig blivit besegrade eller erövrade på många tusen år. Senast en erövring skedde var när arierna svepte in från sydost för 6-8000 år sedan, från området norr om svarta havet, tog över och blandade sig med de som levde här, en blandning ur vilka våra förfäder skapades. Sedan dess är det bara genom svek av våra ledare som främmande element har kunnat föras in och ta över vårt samhälle, vilket ledarna har lyckats med genom att utnyttja vår tilltro till dem.

Det var på detta sätt när kristendomen fördes in i norden genom våra kungar, när våra ledare lät en fransman och hans ättlingar överta den svenska kungatronen efter den svenska statskuppen 1809–1810, när våra ledare lät marxismen under andra halvan av 1800-talet och under 1900-talet få fäste i vårt land, när de tvingade på oss kulturmarxismen under andra halvan av 1900-talet samt nu idag när våra ledare genomför ett befolkningsutbyte genom att tillåta en massinvandring som bara inom ett par eller några årtionden kommer att göra oss svenskar till en minoritet i vårt eget land och i vår egen civilisation. Det land som våra förfäder har bebott sedan sedan inlandsisen drog sig tillbaks, den civilisation som de har byggt upp och försvarat med blod, svett och tårar för att vi, deras efterkommande, skulle kunna ta över och förvalta tills den dag vi för det vidare till våra efterkommande.

Så länge vi har haft ledare med vårt folks intresse för ögonen har vi varit omöjliga att besegra och erövra, men när ledare som vi litar på har svikit så har vi blivit sårbara.

Syftet med införande av främmande element har vid samtliga tillfällen varit att hålla nere och kontrollera ett nordiskt folk som när det varit otyglat alltid har expanderat och dominerat sina omgivningar.

Innan kristendomen tog över norden, dvs. redan innan vår nuvarande tideräkning och sedan genom hela folkvandringstiden och under vikingatiden, så utvandrade våg efter våg av folkgrupper ut från Skandinavien och tog över och påverkade i stort sett hela Europa. När sedan nordeuropéernas motstånd mot den katolska kyrkan kontroll slutligen ledde fram till att reformationen försvagade kristendomen och omformade den till den nordeuropeiska protestantismen så frigjordes återigen styrkan hos det skandinaviska folket, vilket ledde till den svenska stormaktstiden och ett stort rike som i princip gjorde Östersjön till ett innanhav.

Införandet av kristendomen och marxismen, en religion respektive en politisk ideologi som en del insiktsfulla människor beskriver som skapade av sionistiska judar för att infiltrera och försvaga andra folks samhällen, och även införandet av en utländsk kungaätt har fungerat som bördor som har hållit oss nere och båda har de skadat vårt samhälle. Särskilt kristendomens införande har varit skadligt eftersom dess idéer och läror så fundamentalt skiljde sig från den nordiska folksjälen som resonerar bättre med den mer frihetliga asatron, där hierarki var en viktig del, men bara under en vald kung som hade folkets respekt.

Ingen av dessa tidigare tillfällen med införande av främmande element, trots allt elände och all skada de har orsakat, var dock i närheten av den skada som det nuvarande befolkningsutbytet kommer att medföra. Vid dessa tidigare tillfällen infördes sådant som försvagade oss liksom ovanpå oss, något som aldrig blev så farligt eftersom det som var vår styrka, vårt folk, våra arvsanlag, hela tiden fanns kvar i grunden oförändrat. Så är det inte denna gång med massinvandringen som, om den inte stoppas riktigt snart och massiv repatriering påbörjas, om vi inte ställer oss upp och försvarar oss, kommer att ersätta vårt folk med ett nytt på bara ett par eller några generationer. Om detta befolkningsutbyte tillåts fortgå så kommer det som var vår styrka, våra anlag och egenskaper, vara för evigt borta om ett eller ett par hundra år. Ett folk som enligt forskningen troligtvis är Europas äldsta och som enligt forskningen har funnits här i minst 40 tusen år kommer genom genetisk och kulturell utblandning vara försvunnet. En utrotning av en naturens genetiska variation kommer att ha skett, en utrotning som om det hade gällt någon annan del av naturen, något djur eller en växt, hade väckt enorma protester hos miljö- och djurvänner.

Under det senaste årtusendet har vårt folk mestadels hållits nedtryckta av våra ledares svek, men sett i förhållande till vårt folks 40 tusen år långa existens i Europa är det bara en kort tid och inom oss finns fortfarande styrkan hos de djärva och självständiga krigare, äventyrare och samhällsbyggare som var våra förfäder. Om vi bara slutar att vara så naiva gentemot de som utger sig för att vara våra ledare, de som säger sig vilja vårt bästa, så skulle vi kunna vända den nuvarande utvecklingen till något bra på nolltid. Vi har förmågan att finna bra människor som vi kan välja till ledare, som värnar vårt bästa, om vi bara får bort de främlingar som har nästlat sig in i våra samhällen och idag styr våra medier, äger våra banker och kontrollerar vårt politiska system.

Om vi bara ställer oss upp och kämpar så kommer vi att vinna. Vi har rätt till ett eget hem, ett land befolkat av våra egna, där vår egen kultur råder. Om vi tillåter massinvandring från kulturer så främmande som de som anländer idag så kommer vårt land om bara några årtionden inte vara vårt längre. Hade något afrikanskt land eller något sydafrikanskt djungelfolk idag utsatts för massinvandring till deras områden som gjorde dem till en minoritet på bara 50–80 år så hade människorättsorganisationer över hela världen rasat. Varför är de så tysta idag då vi Européer utsätts för samma sak?

asatro-040Att vi har rätt till vårt eget land och att massinvandringen måste stoppas innebär inte att vi inte kan hjälpa folk i andra delar av världen. Självklart kan vi det, om vi vill det, men om vi väljer att göra det så finns det bättre sätt att hjälpa på än att ta emot asylflyktingar.

Vi kan inte ta emot alla världens människor som vill få det bättre i Europa. Det finns inte plats eller resurser för det. Idag lever 5,3 miljarder människor på mindre än två dollar om dagen, en summa som är lägre än vad de flesta som anländer som asylsökare till Europa hade att klara sig på i sina hemländer.

De som kommer hit som flyktingar är inte världens fattigaste människor, utan tvärtom är det oftast de rikaste, driftigaste och mest välutbildade från de fattigare delarna av världen som lyckas ta sig till västvärlden för att söka asyl. Dessa människor är de som behöver vara kvar i sina hemländer och använda sina kunskaper, resurser och förmågor för att bygga upp dessa länder. Genom att tillåta dessa att söka asyl i västvärlden så är vi medskyldiga till den så kallade “brain drain” som berövar de fattigaste delarna av världen det som är det allra viktigaste för att de ska lyckas att utvecklas.

Migration kan aldrig vara lösningen på problemen med fattigdom, krig, svält och katastrofer, att flytta på 5,3 miljarder människor in i västvärlden är ingen lösning, om det görs kommer det bara att leda till att västvärlden också går under och då kan inte vi hjälpa någon annan, utan problemen måste alltid lösas på plats.

Självklart kan vi försöka hjälpa folk i andra delar av världen om vi vill det, men den hjälpen måste i sådana fall ges på plats eller i närheten av de behövande hemområden och vara utformad efter hur de som ber om hjälp vill ha det. Inte för att dessa länder ska utvecklas som kopior på västerländska samhällen.

På länken precis här under kan den som vill läsa om det mycket intressanta avsnittet av Red Ice Radio där Christopher Jon Bjerknes var med och den som vill kan även lyssna gratis på den första timmen av sändningen. Christopher Jon Bjerknes är förövrigt själv jude, men är väldigt kritisk till såväl judendom som sionism. Avsnittet handlar bl.a om historien bakom relativitetsteorin, Alberts Einsteins plagierande av andra forskare, Albert Einsteins sionistiska arbete, det armeniska folkmordet och mycket annat.

http://www.redicecreations.com/radio/2016/02/RIR-160222.php

För att lyssna på den andra timmen av sändningen kan man bli medlem på Red Ice och som sådan så stödjer man även denna utomordentliga alternativa källa för nyheter.

Vårt land och vårt folk befinner sig idag i kris och hela tiden fortsätter situationen att försämras. I texten “Vad som måste göras” kan den som vill läsa vad som krävs för att vända utvecklingen.

Glöm inte bort att stödja det arbete som Informationskriget.se gör om du uppskattar det du läser. Använd Paypal eller swisha på 0723-781776.


 

Mer att läsa på samma tema:

Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt
det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad
Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.
http://www.informationskriget.se/2015/11/27/nej-metro-det-handlar-inte-om-tur-utan-om-kamp-arv-och-ratt/

Sanningen om korstågen
korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan
De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av dolda främmande härskare som har lyckats nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?
http://www.informationskriget.se/2015/12/22/sanningen-om-korstagen/

Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur
asatro-002Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, allt det som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden och egenskaper som kommer från kristendomen och de idéer som den förde med sig till Europa och att kristendomen i sin tur hade fått allt detta från judendomen.
Sanningen är dock att dessa värden och egenskaper kommer från det förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken som under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat hade formats till vad de var och att dessa kvalitéer lyckades överleva inom dem trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud, vilket under Europas kristna århundraden resulterade i toppstyrda förtryckande och patriarkala samhällen, där den enväldiga härskaren styrde över en underdånig befolkning för att han ansågs vara utvald av gud.
Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams påverkan och attacker så blev aldrig de förkristna värdena och egenskaperna utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden var det istället de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.
http://www.informationskriget.se/2016/02/28/asatro-frihet-och-jamlikhet-europas-sanna-natur/

Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!
asatro-021-stor-fb-anpassad
Nu är tiden kommen! Du och jag måste kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla vi människor som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar. Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer än vad den gör idag.
http://www.informationskriget.se/2016/03/03/det-galler-var-frihet-kultur-och-existens-kampa-annu-hardare/

Det döende folket
det-doende-folket-001-fb-anpassad-mellan
Ditt folk, det europeiska folket, är efter ett väldigt långt och produktivt liv döende. De dör när de går i skolan, lektion för lektion, bok för bok. En pojke i taget, en flicka i taget. De dör när de går på bio. Feminism. Homosexualitet. Ekologism. Vit skuld. Propaganda. Hjärntvätt. Ännu en kvinna som erövras av feminismen, som väljer att bli steril. Ännu en man som inte gifter sig, ännu ett ofött barn och en familj som hade kunnat vara. Utan barn som tar hand om dem på ålderns höst efterfrågas färgade ersättare, kolonisatörer. De europeiska folkens långsamma död är dock inte naturlig, utan är ett medvetet folkmord, orkestrerat av dolda härskare som genom kontrollen av medierna kontrollerar era sinnen. De är fienderna innanför murarna som öppnar stadens portar för inkräktarna, för kolonisatörerna. De har gjort det tidigare, många gånger under historien. Som utomstående betraktare, med fötterna i båda världarna, ser den indiskeuropeiske Frank Raymond mycket tydligt sådant som de flesta av oss har svårt att uppfatta och varnar med sitt skrivande, med sin bok, med sitt framträdande i Red Ice Radio, för vad världen kommer att missa om det europeiska folket går under.
http://www.informationskriget.se/2016/03/26/det-doende-folket/

Judeo-kristen negativ påverkan på den västerländska civilisationen
judeo-kristen-negativ-paverkan-europa-innan-001-fb-anpassad-mellanHur ofta får man inte höra om vilken positiv påverkan kristendomen har haft på västvärlden och ibland bakas även judendomen in i detta lovprisande? Det brukar sägas att det är kristna värden som har gjort den västerländska civilisationen bra och ibland nämns varianten att det är de judeo-kristna värdena vi har att tacka. Stämmer då detta eller är sanningen att varken judendomen, kristendomen eller islam, de båda sistnämnda som egentligen bara är dogmatiska och snarlika avknoppningar från en lika dogmatisk judendom, har medfört något annat än elände till den västerländska civilisationen och att de bra värden vi har i våra samhällen är sådant som vi har, inte tack vare kristendomen och judendomen, utan som vi har lyckats bevara trots deras härjningar, värden som kommer från tiden innan de tre så kallade “världsreligionerna” lyckades nästla sig in och ta över Europa genom att krossa de blomstrande grekiska, romerska, germanska och nordiska kulturerna, rikena och religionerna som fanns här innan?
http://www.informationskriget.se/2016/04/20/judeo-kristen-negativ-paverkan-pa-den-vasterlandska-civilisationen/

Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!
asatro-005Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter kom marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.
http://www.informationskriget.se/2016/04/30/sta-upp-som-era-forfader-gjorde-och-forsvara-er-sjalva/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *