A och O om konflikten i Syrien och Europas migrationskris

Den senaste tiden har Informationskriget.se skrivit mycket om konflikten i Syrien och Europas migrationskris. Detta är en slags sammanfattning av allt detta till dagens datum i en och samma text.

Text: Tobias Lindberg 2015-10-15. Uppdaterad 2016-02-19.

eliten-004Igår (onsdag) sökte 1.577 asyl i Sverige, vilket gör att det blir 9.329 de senaste sju dagarna.

Detta är fortfarande alldeles för många för vad Sverige klarar av att integrera, som Sverige klarar av ekonomiskt och det tar alldeles för mycket av begränsade resurser som skulle kunna användas mer effektivt om de användes till att hjälpa människor på plats i flyktinglägren i närheten av världens alla konfliktområden.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-15-Over-9-300-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

Viktigt att förstå är att de verkliga siffrorna är ännu högre än vad den officiella statistiken visar, då strömmen av flyktingar och migranter är så stor att Migrationsverket inte ens hinner med att registrera alla.

Förra veckan erkände Migrationsverkets presschef att de verkliga siffrorna är högre än de som redovisas officiellt. De dagar i början av vecka 41 när de officiella siffrorna låg på c:a 1.500 asylansökningar per dag så låg de verkliga siffrorna över hur många som anlände på närmare 2.000 per dag.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21542605.ab

Detta trots att situationen med det stora antalet flyktingar och migranter sedan länge har varit helt ohållbar här i Sverige. Nu syns desperationen allt mer tydligt då desperata förslag om tältläger börjar föras fram av regeringen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21552399.ab

Migrationsverket har varnat för att det kan fortsätta som nu i tre–fyra månader till, vilket kan innebära ytterligare drygt 100.000 som söker asyl innan årsskiftet. Om så blir fallet skulle det kunna innebära mellan 170.000–190.000 som söker asyl under 2015. Även om Migrationsverket har rätt i att ytterligare 100.000 kan söka asyl innan årsskiftet så betyder deras prat om “kommande tre–fyra månader” på inget sätt att strömmen av migranter kommer att upphöra eller minska efter detta, då orsakerna till den stora strömmen av migranter inte beror på några förändringar i omvärlden som medierna vill göra gällande, utan på interna förändringar av attityder och migrationspolitik inom Europa och i Sverige. Bara om vi i Sverige och Europa ändrar det som möjliggör migrationsströmmen kommer den att minska eller upphöra.

http://www.informationskriget.se/2015/10/10/flyktingstrommen-fortsatta-sa-lange-vi-tillater-det/

stod-000

Sverige kan omöjligt klara kostnaderna och påfrestningen på samhället som denna pågående migrationsvåg orsakar!

Hur ska en bra integration kunna ske av så många som kommer nu när det inte ens har fungerat tillfredsställande under de föregående trettio årens att integrera en ungefärlig miljon flykting- och anhöringinvandrare trots att det kom många färre per år då? Utrikes födda utgör redan idag 40 procent av de långtidsarbetslösa medan de med utländsk bakgrund utgör nära hälften av de med svaga skolresultat och står för c:a 60 procent av socialbidragen. Inte heller är de påståenden man hör om att dessa flyktingar och migranter kommer att gagna Sverige riktiga, då utbildningsnivån hos de som anländer nu är skrämmande låg.

http://www.tino.us/2015/10/norska-ssb-bekraftar-lag-utbildningsniva-bland-nyanlanda-syrier/

http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

Då övriga EU:s yttre gränser inte upprätthålls och Dublinförordningens regler om första asylland inte efterlevs så måste Sverige återupprätta sina egna gränser för att kunna stoppa eller minska strömmen av flyktingar och migranter in i Sverige och för att kunna kontrollera att de man väljer att släpper in har giltiga asylskäl. Detta är till och med något som är tillåtet under kortare perioder om 30 dagar inom ramen för Shengensamarbetet.

http://www.informationskriget.se/2015/10/10/flyktingstrommen-fortsatta-sa-lange-vi-tillater-det/

Pengarna som nu används för att ta hand om flyktingar och migranter här i Sverige skulle kunna användas mycket effektivare och hjälpa många fler om de användes till hjälp på plats vid krisområden på olika håll i världen, t.ex i Syrien och Syriens grannländer. Då 95 % av alla hjälpbehövande finns på kvar på plats i krisområden och i dess närhet och då de internationella hjälporganisationerna inte ens får tillräckligt för att hjälpa dem så får inte Sverige slösa bort pengar på ineffektivt och dyrbart asylmottagande här i Sverige där samma summa som att hjälpa en i Sverige skulle kunna hjälpa 20 hjälpbehövande i Syriens grannländer eller 40 människor i Syrien.

http://www.informationskriget.se/2015/10/02/perfekt-storm-bakom-asylpropaganda/

Det är praxisen att belöna de som lyckas ta sig illegalt till Europa genom att ge dem asyl som driver på att allt fler väljer att lägga sitt eget och sina familjers liv i händerna på skrupellösa flyktingsmugglare och/eller ge sig ut på öppna hav i överfulla båtar.

http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

Australien hade för ungefär ett decennium sedan problem med att tusentals båtflyktingar dog i försöken att ta sig över havet för att få asyl, men från en dag till en annan upphörde detta efter att Australien hade proklamerat att ingen som tog sig in illegalt skulle någonsin få asyl oavsett deras situation samtidigt som det upprättades asylkontor utomlands och vid konfliktområden där bedömningar av asylsökandes skäl gjordes. Detta förklaras av Nigel Farage från UKIP i slutet av detta filmklipp:

Saken är den att det är helt omöjligt att lösa problemen med fattigdom i världen genom migration eller asylinvandring till västvärlden. För en bra illustration av detta faktum föreslår jag nedanstående filmklipp där Roy Beck med hjälp av godiskulor visar hur antalet fattiga i världen växer snabbare än antalet fattiga som migrerar till väst och att det skulle fortsätta att vara så även om västvärlden mångdubblade antalet invandrare som togs emot. Bara genom att lösa problemen med ofrihet och exploatering av människor i de fattigare delarna i världen kan man lösa detta.

Det som är absolut viktigaste av allt är att man förstår orsakerna till kriser och katastrofer runt om i världen, som den som nu pågår i Syrien, att man förstår att nästan alla världens kriser är skapade och att det finns mäktiga intressen som kan lägga under sig mer makt och tjäna mer pengar på dem. Först när man förstår vad som är orsaken till ett problem så kan man lösa det.

Vad som är orsakerna bakom och vilka som är skyldiga till den nuvarande migrationsvågen och krisen i Syrien har Informationskriget.se skrivit om i flera texter och föreslår att den som är intresserad läser följande sex texter:

http://www.informationskriget.se/2015/11/24/syrien-skulden-och-sanningen/

http://www.informationskriget.se/2015/09/08/nu-far-det-vara-nog/

http://www.informationskriget.se/2015/09/10/syriangirl-media-vill-fa-er-att-ga-med-pa-att-bomba-syrien/

http://www.informationskriget.se/2015/09/11/kan-agendan-bli-tydligare-an-sa-har/

http://www.informationskriget.se/2015/09/11/blitz-isis-to-hell/

http://www.informationskriget.se/2015/09/14/den-verkliga-fienden/

En som förklarar orsakerna och sambanden till världens kriser i allmänhet och den i Syrien i synnerhet på ett riktigt bra sätt är den fd. marinkårssoldaten och nuvarande krigsmotståndaren Ken O’Keefe. Filmklippet är två år gammalt, men allt han säger är helt aktuellt och viktigt att förstå än idag.

Och här finns en bra artikel från Infowars om detta filmklipp med Ken O’Keefe:

http://www.infowars.com/psychopaths-are-running-the-world-former-us-marine-blows-whistle-on-syrian-false-flag-exposes-real-agenda-2/

I filmklippet nedanför ser man en viktig diskussion mellan Wayne Madsen och David Knight från Infowars där det förklaras att det är USA:s, Saudiarabiens och Israels ledare som tillsammans ligger bakom allt som hände under 9/11 och den utveckling i av krig och destabilisering i Mellanöstern under de 14 år som har följt.

Saudiarabien och Israel må vara officiella fiender, men de har flera gemensamma intressen där de drar åt samma håll och ibland till och med samarbetar och det viktigaste av dessa är deras vilja att krossa Iran. Då Syrien står nära Iran så har både Saudiarabien och Israel intressen av att krossa Syrien. Sedan när det kommer till just Syrien så har även Turkiet intressen i av att se Assads regering falla, vilket förklarar Turkiets inblandning.

stod-001

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *