Tips och kommentarer 2015-10-15

informationskriget-nyhetstips-och-kommentarer-001Det är viktigt att ni alla återgår till att använda pengar, jag gör det nästan hela tiden, annars kommer det snart bli som det beskrivs i denna artikel, att Sverige blir det första samhället i världen som blir helt kontantlöst, vilket vore en verklig katastrof.

I artikeln framställs detta som något positivt, men för alla som fortfarande kan tänka är skrivelser som dessa väldigt skrämmande med tanke på vad som står i slutet av meningen:

“… flera fördelar med ett kontantlöst samhälle: enkelheten i transaktionerna, att det blir kostnadseffektivt att slippa producera och hantera kontanter samt att det skapas en öppenhet i att digitala transaktioner går att spåra.”

Överhetens kontroll av människor stärks än mer om kontanterna försvinner. Bara om vi varje dag använder pengar när vi gör våra affärer kan vi stoppa denna utveckling, bara om vi så att säga “röstar med fötterna”.

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21516225.ab

——————–

De som tror att allt kommer att bli mysigt och bra med kontantlösa betalningssystem som Swish bör nog läsa detta om tjänsten Swish som hos de flesta leverantörerna i nuläget är gratis, men som inom kort kan börja kosta en hutlöst mycket i förhållande till storleken på de transaktioner man gör.

Likadant som det är med Swish kommer det såklart även att bli med andra kontantlösa betalningssystem, att de kommer att bli dyrt för oss att använda dem och då är det bra att redan nu veta att då vi använder sedlar och mynt så kostar samhällets hantering av dessa inte på långa vägar lika mycket för oss som de nya kontantlösa systemen kommer att göra.

Skillnaden är att de framtida kontantlösa systemen kommer att ge bankerna större förtjänster samt staten större möjlighet att övervaka och kontrollera oss och det är därför propagandan för ett kontantlöst samhälle är så stark just nu.

http://blog.svd.se/hedeliusaffarer/2014/05/28/swish-vad-dyrt/

———————–

Staten vill utöka tvångsindoktrineringen! Tidigarelägga den så att de kommer åt barnen när de är som mest påverkansbara.

Detta är inte bra, en utredning som föreslår att skolplikten ska förlängas och utökas så att förskoleklassen blir obligatorisk och att de som riskerar att inte nå målen i år 8 och 9 ska kunna tvingas till skola på lov och även till ett eventuellt extra år i skolan efter 9:an. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/10/sou-201581/

Mer tvång, mer kontroll åt staten och de intressen som kontrollerar den medan kostnaderna för detta tas från oss skattebetalare. Utredningens konsekvensanalys ( se sidan 15) talat om 874 miljoner kronor extra för kommunerna och 24 miljoner extra för staten bara under 2018, allt såklart från våra skattepengar.

http://www.regeringen.se/contentassets/9ab3dbc744d840a9a7a04664ff8ab7b7/mer-tid-for-kunskap–forskoleklass-forlangd-skolplikt-och-lovskola-sou-201581.pdf#13

Engagera er om ni som jag inte vill att detta ska ske!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *