Flyktingströmmen fortsätter så länge vi tillåter det

Strömmen av flyktingar och migranter till Sverige är enorm. Bara under september sökte 24 tusen asyl i Sverige. Den senaste veckan har nästan 9 tusen sökt asyl och de senaste dagarna ungefär 1,5 tusen per dag. Migrationsverket har varnat för att denna situation kan fortsätta i tre–fyra månader till, vilket kan innebära ytterligare 100 tusen eller fler asylsökande innan årsskiftet. Skulle detta ske så kan det innebära att antalet asylsökande under 2015 hamnar på 170–190 tusen. Kanske ännu fler. Denna flyktingström beror inte på en tillfällig kris i Syrien, utan på förändringar av attityder och migrationspolitik inom Europa och i Sverige och kommer sålunda inte att mattas av för än Europa återigen upprätthåller de yttre gränserna och Sverige återgår till en rimligare migrationspolitik.

Text: Tobias Lindberg 2015-10-10

flyktingstrom-001Först en del fakta och siffror. Den senaste veckan, den 2–8 oktober, sökte 8.899 personer asyl i Sverige. Det är i snitt 1271 per dag. Antalet ökar nästan dagligen. De senaste fyra dagarna som det finns statistik för har har varit extrema med ungefär 1500 eller fler  som söker asyl per dag. I måndags (5/10) ansökte 1.495 personer om asyl, i tisdags (r6/10) 1.507 personer, i onsdags (7/10) 1.679 personer och i torsdags (8/10) 1.609 personer. De senaste fyra dagarna har haft ett snitt på 1.573 per dag. [1]

Bara under september månad ansökte 24.306 personer asyl och under hela året, från början av januari till slutet av september, ansökte 73.079 personer. [2] Under hela året 2014 ansökte 81.180 personer asyl i Sverige. [3] Siffran 81.181 är en otroligt hög siffra för Sverige som bara slås av antalet som sökte asyl i Sverige under 1992 när inbördeskriget i fd. Jugoslavien rasade som värst då 84.018 sökte asyl i Sverige. [4]

Det man måste förstå vad gäller 2014 års höga siffra är att den inte är resultatet av någon tillfällig kortvarig topp av flyktingar som flyr från någon specifik katastrof utan att den är en del av en jämn men kraftig årlig ökning som bara har pågått under några års tid. Som exempel på detta kan nämnas att under 2011 ansökte 29.648, under 2012 ansökte 43.865 och under 2013 ansökte 54.270. [5] Så var det inte vid flyktingkrisen vid Balkankriget under det tidiga 90-talet, då kom det en plötslig topp 1992 med en liten svans under 1993 och sedan gick antalet asylansökningar återigen ner till de vanliga låga nivåerna. [4]

Ser man till antalet asylansökningar i Sverige under de senaste 30 åren så ser man att de har legat på en rätt jämn och låg nivå från 1984 till 2011, varefter det skjuter kraftigt uppåt från 2012 och framåt. Under perioden 1984–2011 varierar antalet asylansökningar per år mellan 5.753 och 36.207 med ett snitt på 23.933 per år.

Delar man upp det på hur antalet asylansökningar per år har varierat under olika årtionden så ser det ut så här. Under 80-talet under perioden 1984–1989 var det i snitt 18.191 asylansökningar per år. Under 90-talet var det i snitt 24.555 per år. Exkluderar man flyktingtoppen från Balkankriget 1992 och 1993 så blir snittet för antalet asylansökningar under övriga år under 90-talet bara 15.494 per år. Under det nya millenniets första årtionde var det i snitt 25.396 per år.

Så från 1984 till 2011 har antalet asylansökningar legat på en rätt jämn nivå på ungefär 24 tusen per år, men så händer det plötsligt något som gör att det ökar till nästan 44 tusen 2012, till drygt 54 tusen 2013 och till drygt 81 tusen 2014. Vad det var som hände som gjorde att det plötsligt började öka kommer jag in på lite längre ned i denna text. Ingen kan veta hur många som kommer att söka asyl under 2015, att det blir fler än under 2014 börjar dock bli rätt uppenbart.

stod-002

Lägger man till asylansökningar för den första veckan av oktober till de som hittills har sökt asyl under 2015, från början av januari till slutet av september, så hamnar man på att 81.441 personer (73.079 + 8.362) har sökt asyl fram till den 7 oktober, vilket redan det är lite drygt de 81.180 personer som sökte asyl i Sverige under hela 2014. [6]

För bara några dagar sedan varnade Migrationsverkets generaldirektör för att det kan fortsätta på samma sätt som nu, med tusen asylsökande eller fler varje dag, de kommande tre–fyra månaderna, vilket skulle kunna innebära ytterligare 100.000 asylsökande innan årsskiftet. [7] Kanske kan det bli ännu fler. De senaste dagarna har det kommit drygt 1.500 per dag. Skulle det detta fortsätta så skulle det kunna handla om 170.000–190.000 som söker asyl i Sverige under 2015. Kanske till och med ännu fler. En siffra som är så hög i förhållande till den befolkningsmängd Sverige har så att det inte finns några motsvarigheter i västvärlden.

Något som är absolut avgörande att förstå är att om inte Sverige ändrar sin praxis i asylmottagandet innan kort så kommer det troligtvis att bli så, då kommer det troligtvis komma 100.000 till eller fler som söker asyl. Den stora mängd flyktingar och migranter som kommer hit nu beror nämligen inte på tillfälliga fluktuationer som gör att det har blivit en topp nu, vilket medierna försöker påskina. Att flyktingkrisen inte beror på tillfälliga fluktuationer har förklarats av flera kunniga personer, bland dem ekonomen och migrationsexperten Tino Sanandaji.

Syrienkriget har pågått i fyra år och trots att media framställer det som att flyktingvågen består av flyktingar från Syrien så är bara c:a 35 % av alla flyktingar som kommer till Sverige syrier. Faktum är att majoriteten inte ens räknas som flyktingar, utan är ekonomiska migranter som inte flyr från krig, svält eller förföljelse.

Den stora ökningen i tillströmningen av flyktingar och migranter till Sverige har pågått under några år och beror huvudsakligen på tre faktorer:

– Att Shengensamarbetet har tagit bort de inre gränserna mellan EU-länderna. Detta skedde för många år sedan, men inverkar ändå på det som sker nu.

– Att Sverige har ändrat praxis i migrationspolitiken, vilket har gjort att fler får uppehållstillstånd på grund av mer generös asylbedömning. Detta skedde bland annat vid överenskommelsen mellan Moderaterna och Miljöpartiet 2007 och är också något som inte är helt nytt, men är ändå något som inverkar i det som sker nu.

– Att EU-länderna de senaste åren stegvis har slutat att upprätthålla EU:s yttre gränser och slutat att efterleva Dublinförordningens överenskommelse om första asylland, med en närmast total kollaps av de båda systemen nu under våren och sommaren 2015.

Inga andra faktorer än dessa är orsaken till den stora ökningen av antalet flyktingar och migranter vi har sett de senaste åren och den enorma ökningen vi ser nu i år. Syrienkriget har pågått i fyra år. Hade Syrienkriget varit den enda förklaringen, vilket de flesta medier försöker göra gällande, så hade det kommit lika många flyktingar och migranter redan under perioden 2012–2014 som det gör nu. Vidare så kommer inte ens de flesta flyktingarna och migranterna från Syrien och inga andra stora kriser kan förklara att alla dessa som inte kommer från Syrien plötsligt också har ökat så drastiskt.

Orsakerna till den starka migrationsströmmen är sålunda helt interna och kommer inte att minska så länge inte Sverige eller EU-länderna förändra en, två eller alla tre av de verkliga orsakerna till migrationsströmmen. Det finns ungefär 200 miljoner vuxna människor i världen som skulle vilja flytta till Europa om de bara kunde, ännu fler om man räknar med deras barn, att migrationsströmmen skulle minska eller upphöra av sig självt är sålunda högst osannolikt. [8]

Eftersom det är svårt för Sverige att påverka övriga EU-länder att sköta sina åtaganden så är det bästa som Sverige kan göra att ändrar sin migrationspraxis och upprätthåller de egna gränserna så länge som inte övriga EU-stater sköter sin del av ansvaret för de yttre gränserna. Under tiden bör Sverige såklart uppmana EU att skärpa till sig och försöka hjälpa dem, men så länge det inte sker så måste Sverige sköta sina egna gränser.

 

Referenser

[1] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-09-Nastan-8-900-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

[2] http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1443685773037/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf

[3] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

[4] http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211281/1421152055095/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-2014.pdf

[5] Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2010–2014 var 35,8 % (86.185 av 240.838)

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2014 var 37,8 % (30.650 av 81.180)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2013 var 44,3 % (24.015 av 54.270)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5181422/3-24032014-AP-EN.PDF/36a73587-7914-4a51-94a4-8e558a086fba

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2012 var 28,3 % (12.400 av 43.865)
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2011 var 35,8 % (10.625 av 29.648)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2011/Asylsokande-2011.html
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-96_en.pdf

 Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2010 var 26,7 % (8.495 av 31.875)
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-47_en.pdf

[6] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-08-Fortsatt-okning-av-antalet-asylsokande—nu-tydligt-over—8-000-pa-sju-dagar.html

[7] http://www.expressen.se/nyheter/raknar-med-100-000-asylsokande-till-i-ar/

[8] http://www.imi.ox.ac.uk/news/presentation-available-from-gallup-seminar-on-worlds-potential-migrants/gallup_whitepaper_migration-1.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *