Nu får det vara nog! Skulden är inte vår

Vad menas egentligen med detta, “En bild av vår skuld”? Jag har i alla fall inte orsakat det som har tvingat dessa människor att fly. Har någon av er gjort det? Nu får det vara nog med skuldbeläggandet av alla oss vanliga människor i Europa! Vi är tillräckligt många som vet att målet med detta är att manipulera Europas folk att ta emot ännu fler flyktingar och acceptera att EU börjar attackera Syriens regering. Ni kommer inte att lyckas! Det är nu hög tid att vi säger ifrån och att skulden läggs där den hör hemma så att vi kan få stopp på kriget i Syrien och krigen på andra håll håll i världen och att de som ansvarar för dem hamnar i fängelse!

Text: Tobias Lindberg 2015-09-08. Uppdaterad 2016-02-20.

syrien-flyktingar-001Jag är sjukt trött på att “vår” media kollektiviserar skuld på oss alla för sådant som andra har orsakat. Ett typiskt exempel på hur medierna kollektiviserar skulden är denna artikel i Aftonbladet med rubriken “En bild av vår skuld”:

unvis.it/http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ronniesandahl/article21341641.ab

(Jag har valt att använd unvist-länkar till Aftonbladet, vilket bl.a tar bort deras reklamintäkter, eftersom jag inte vill stödja en tidning som Aftonbladet.)

Vet ni vad, jag är för en princip där man lägger skulden där den hör hemma. Visst låter det revolutionerande! De som har orsakat kriget i Syrien är ISIS (läs gärna al-Qaida, då det egentligen är samma organisation som nu verkar under ett nytt namn) tillsammans med en rätt liten skara kriminella individer som verkar i det fördolda inom och bakom leden för de politiker, tjänstemän och affärsmän som styr USA, EU och resten av västvärlden! Så hur vore det om vi slutade att anklaga oss själva och istället lägger skulden på ISIS som faktiskt är de som har orsakat kaoset i Syrien samt de kriminella element inom väst som i hemlighet stödjer och beväpnar dem?

stod-000

Aftonbladet och “våra” andra mainstreammedia hjälper inte alla de människor som lider i Syrien och andra oroshärdar runt om i världen, människor som försöker överleva och som lämnar sina hem för att fly terrorn, genom att blanda bort korten för sina läsare och tittare. Tvärtom så är Aftonbladet och dessa andra mainstreammedier en del av problemet med artiklar som nedanstående artikel som felaktigt anklagar Syriens regering för eländet som ISIS skapar, när verkligheten är att Bashar al-Assad, hans regering och de som stödjer dem varje dag kämpar en desperat kamp mot terrorister från ISIS som avrättar, lemlästar, våldtar, misshandlar och förtrycker alla de som tycker annorlunda än dem.

unvis.it/http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21372571.ab

Visst kanske inte Bashar al-Assad styre var helt perfekt innan ISIS började förstöra, men med Mellanöstern-mått mätt så var Syrien innan ISIS började härja ett riktigt bra land där alla olika befolkningsgrupper oavsett religiös åskådning levde relativt väl och var beskyddade mot förföljelse. Så är det inte längre i de 60 % av Syrien där ISIS har tagit över. Nu är det kaos i dessa områden.

syrien-dod-pojke-pa-stranden-001Med hjärtskärande bilder, som den med den stackars pojken Aylan som hade drunknat och hittades på en strand i Turkiet, vill “våra” medier frammana en våg av hjälpsamhet från Europas folk, men hos en befolkning som till största del är okunniga om de verkliga sammanhangen på grund av samma mediers lögnaktiga och förvillande rapportering så blir inte denna hjälpsamhet någon verklig hjälp, utan istället förvärrar denna “hjälp” bara läget i både Syrien och Europa. När ett ignorant europeiskt folk, matad med lögner om att Bashar al-Assad är problemet som det syriska folket lider under så blir ryggmärgskraven att Europas länder ska gå in och stödja olika ISIS-grupper, de som “våra” medier felaktigt kallar “rebeller”, och kanske ställs till och med krav om att europeiska länder aktivt ska gå in och bomba den syriska regeringen på samma sätt som gjordes med Libyen. När ett ignorant europeiskt folk reagerar på känslosamma bilder som den på den drunknade Aylan så blir inte kravet det som vore det självklara, åtgärder som får stopp på det som orsakar att dessa människor måste fly från sina hem, utan istället ropas det efter att Europa ska hjälpa ännu fler att fly sina hem och ta emot dem här som flyktingar.

Det Syriens folk behöver från oss är hjälp att sätta stopp för de kriminella element som verkar i det fördolda bland och bakom våra ledare så att finansieringen och beväpningen av ISIS upphör. Syriens regering, militär och folk behöver inte Europas hjälp att stoppa terroristerna i sitt eget land, det klarar de bra själva med hjälp från de länder som de själva efterfrågar hjälp ifrån, förutsatt att vi bara stoppa det aktiva stöd som terroristerna får från olika källor som är knutna till västvärlden. Syriens folk behöver inte hjälp att fly till Europa, de behöver hjälp från oss att stoppa de som stödjer terroristerna och kanske en del utrustning och material, om de efterfrågar det, som de kan använda för att stoppa förödelsen av sitt land och för att bygga upp sitt land igen. Om mitt hus har börjat brinna så vill jag inte helst av allt ha hjälp att fly från mitt hem, utan jag vill ha hjälp att stoppa pyromanen som satte igång elden och ha hjälp att släcka elden. Jag vill inte överge mitt hem, utan jag vill rädda det. Att bara fokusera på att ta emot fler flyktingar i Europa löser inga problem. Dessa människor vill inte helst av allt lämna sina hem. Om det gick så skulle de vilja kunna leva kvar hemma i det land där de har fötts, på den mark som de känner och älskar, bland sina nära och kära. De vill egentligen inte komma till Europa, utan de flyr till Europa för att de måste.

De kriminella element som verkar inom och bakom leden av västerländska ledare är listiga människor som använder de statsapparater som de har kontroll över för att gagna sina egna intressen. De verkar alltid i det fördolda och visar aldrig sitt rätta ansikte. De verkar i vårt namn, men inte i våra intressen. En del av ledarna som sitter på nyckelpositioner hör till dessa kriminella element, medan andra ledare manipuleras eller pressas till att utföra deras vilja. Oftast verkar dock de kriminella elementen bakom scenen, de man ser i rampljuset är vanligtvis bara marionetter.

För dessa kriminella element är Syrien bara nästa steg i ordningen och ska tas om hand på samma sätt som Afghanistan, Irak och Libyen. Anledningen är att Syrien liksom de andra staterna som har fallit de senaste 15 åren inte har velat lyda de kriminella elementen minsta vink. Några av huvudanledningarna att dessa stater har fallit i onåd har varit att de har försökt vara självständiga, försökt ta sig ur petrodollar-systemet och för att de inte har vägrat att ingå i det internationella banksystemet. Det är dessa system som de kriminella elementen skyddar eftersom det är de som ger dem deras makt.

De kriminella elementen som verkar i vårt namn är skickliga på att använda sig av alla aspekter på en kris. Att störta ett land i fördärvet ger dem inte bara möjligheter att styra utvecklingen i det landet, utan den humanitära katastrofen som uppstår kan i sin tur användas för att uppnå mål i de länder och områden som de drabbade människorna flyr till. I fallet med Syrien så lägger den stora mängden flyktingar enorma ekonomiska och sociala bördor på de europeiska ländernas befolkningar. Europeiska befolkningar som på grund av mainstreammedias lögner har skuldkänslor för ett krig som de inte har haft någon del i att skapa och känner sig skyldiga för att de inte betalar ännu mer skattepengar för att hjälpa ännu fler flyktingar till Europa.

Att ta in så stora mängder människor som vissa länder i Europa gör är i dagens världsläge extremt kostsamt. Sverige beviljade 2014 flest asylansökningar i Europa räknat per capita [1]. Räknar man bort Malta som beviljade nästan lika många i förhållande till befolkningsmängd så beviljade Sverige överlägset många fler asylansökningar än övriga europeiska länder. Räknat i absoluta tal beviljade Sverige 2014 hela tre fjärdedelar av antalet asylansökningar som Tyskland beviljade, det land som beviljade flest i absoluta tal, trots att Sverige bara har knappt 10 miljoner invånare medan Tyskland har drygt 80 miljoner. Året innan, alltså 2013, beviljade Sverige i absoluta tal räknat flest asylansökningar i hela Europa, till och med fler än Tyskland [2]. Under 2015 tog Sverige emot nästan 162.877 människor som sökte asyl, vilket per capita är överlägset mer än något annat västland [3]. Hade världsläget varit annorlunda och situationen för Sverige varit en med arbetskraftsbrist så hade allt varit annorlunda, då hade det kanske kunnat vara positivt att ta in fler människor eftersom det i ett sådant läge troligtvis på sikt skulle gynna den svenska ekonomin med mer arbetskraft. Som läget är nu så är det tvärtom, Sverige lider liksom alla andra europeiska länder av brist på arbeten och att ta in fler människor i länder där stora delar av befolkningen redan är arbetslösa skapar bara en ännu större försörjningsbörda för de som har arbete.

Utöver de höga kostnaderna så är människan på gott och ont ett flockdjur som litar på de som de upplever tillhör gruppen och misstror de som de upplever inte tillhör gruppen. Denna egenskap hos människan har utvecklats och bevarats inom mänskligheten eftersom den har hjälpt människan att överleva under årmiljonerna, men den har också orsakat mycket individuellt lidande. Att under kort tid föra in stora mängder människor med andra traditioner, annat språk och annat utseende till ett område kommer, hur mycket man än vill att det inte ska vara så, orsaka motsättningar. En viss andel av alla befolkningar kommer alltid vara okunniga och fördomsfulla och dessa kommer att skylla alla möjliga problem, både verkliga och inbillade, på de människor som de inte upplever tillhör gruppen, men även verkliga problem kommer att orsakas av invandringen som ger upphov till motsättningar.

En del av dessa verkliga problem som kommer att leda till motsättningar är det faktum att många grupper av invandrare och flyktingar som kommer till Europa och Sverige generellt är mer kriminellt belastade, vilket delvis kan förklaras med sådant som att de tillhör en utsatt grupp, att de generellt har en sämre socioekonomisk status och att de kanske inte känner sig lika delaktiga i samhället, men faktorer som dessa förklarar långtifrån hela den överrepresentation i statistiken som många av dessa grupper uppvisar, utan verkligheten är att en del av förklaringen helt enkelt är att de kommer från en kultur där synen på saker som t.ex användande av våld och jämställdhet mellan könen är en annan. I såväl svensk som internationell forskning och statistik är det tydligt att särskilt invandrare från Mellanöstern och Nordafrika är kraftigt överrepresenterade när det kommer till grova vålds- och sexualbrott, vilket redovisas med referenser och länkar i texten “Att vilseleda om invandringens konsekvenser” [4].

I en situation när ekonomin blomstrar och det råder brist på arbetskraft så kommer motsättningarna av en stor invandring inte bli lika stora eftersom de allra flesta då har jobb och då finns det inte lika mycket att skylla på “de andra”, men i en situation där ekonomin är dålig och arbetslösheten redan är stor, med en enorm arbetslöshet bland unga vuxna, så kommer en massiv invandring helt säkert orsaka stora motsättningar. Dessa motsättningar kommer sedan om de blir tillräckligt stora leda till osäkerhet och oro, vilket leder till krav om att staten måste lösa situationen, vilket i sin tur ger de kriminella elementen som verkar i det fördolda bland landets ledare ännu större möjligheter att styra utvecklingen dit de vill. För dessa kriminella element är tider av välstånd och harmoni dåliga tider eftersom nöjda och trygga människor är svåra att manipulera och därför arbetar de hela tiden med att skapa kaos och elände runt om i världen eftersom att för dem så är varje situation av kaos och lidande ett tillfälle att samla mer makt och rikedomar.

stod-000

En del tänker säkert att all former av invandring generellt är något bra, men sanningen är att det finns avgörande skillnader mellan olika former av invandring och alla samhällssystem passar inte lika bra för invandring.

Den “vanliga” invandringen som i alla tider har gått kors och tvärs över världen och utgörs av den lilla andel av världens människor som drivs av en genuin vilja att flytta till ett land eller de som flyttar till ett land för att de har fått eller har jobb där är nästan alltid en “bra” form av invandring. Dessa människor vill av någon orsak flytta till just detta land och har nästan alltid egen försörjning ordnad och är därför generellt väldigt benägna att lära sig om landet, lära sig språket och anpassa sig till den kultur som finns där. Eftersom denna “vanliga” invandring också är förhållandevis liten så blir andelen som invandrar till ett land oftast så liten att de nyanlända i de allra flesta fall assimileras på ett naturligt sätt i det nya landet. Den invandring som däremot utgörs av människor som flyr från en ohållbar situation i sina egna länder är inte en lika bra form av invandring. Dessa människor flyr för att de måste fly från sina hem, inte för att de genuint vill komma till det nya landet och de har inte heller lika ofta möjlighet att försörja sig själva och är inte lika benägna att anpassa sig till det nya landet kultur, speciellt inte om de kommer i stora antal som gör att behovet att umgås och assimileras med den infödda befolkningen minskar. Ytterligare skillnader mellan invandring av fri vilja och flyktinginvandring är att den tidigare oftast är ordnad, sparsam och rätt jämt fördelad över tid medan den senare ofta är kaotisk och periodvis i överväldigande antal.

Olika samhällssystem i de länder som människor invandrar till kan vara olika bra för invandring. Tänker man på hur det var för alla svenskar som under andra halvan av 1800-talet flydde till USA så lämnade de flesta av dessa Sverige för att svälten tvingade dem, inte för att de hade en genuin vilja att flytta till Amerika. Hade det varit bättre i Sverige på den tiden skulle de flesta säkerligen ha velat stanna. Alltså var detta i grunden en “dålig” form av invandring till Amerika, men det fanns en avgörande skillnad med det samhällssystemet som fanns i Amerika på 1800-talet jämfört med det i dagens Sverige som gjorde att den “dåliga” formen av invandring inte blev så dålig som den hade kunnat bli och det var det faktum att de svenska “amerikafararna” inte fick någon hjälp från samhället i deras nya hemland. Det fanns praktiskt taget inga sociala skyddsnät på den tiden och därför kostade de invandrande svenskarna knappt de amerikanska skattebetalarna ett endaste cent. Det enda de nyanlända svenskarna fick var rätten till en bit land någonstans i gränstrakterna nära den dåtida “fronten” och sedan fick de klara sig själva så gott de kunde. I ett samhällssystem som det i USA på 1800-talet så kostade inte invandring landet någonting, medan kostnaderna i dagens Sverige är enorma eftersom alla får rätt till full välfärd från den dag de sätter foten på svensk mark samtidigt som det inte ens finns jobb till alla som redan lever här i Sverige sedan tidigare.

Att fylla på med mer arbetskraft i ett samhälle som redan har hög arbetslöshet kommer att leda till ytterligare konkurrens om de få arbeten som finns, vilket på sikt ytterligare kommer att driva ner löner och arbetsvillkor.

Vill man vill ta emot flyktingar i Europa och har som mål att de europeiska länderna ska ta emot en ungefär lika stor andel av av dem i förhållande till landets ekonomi, så kräver det att de förmåner som flyktingarna får i de olika länderna är ungefär lika stora. Om vissa länder sticker ut från mängden, med mycket större förmåner eller snällare bedömning av asylskäl, så kommer det att göra att en stor andel av flyktingarna kommer att göra allt vad de kan för att komma till dessa mer fördelaktiga länderna. Så är det i Europa idag och det är därför nästan alla flyktingar vill till och hamnar i några få länder toppat av Sverige, Tyskland, Frankrike och England.

Det som krävs om man vill ha en gemensam Europeisk flyktingpolitik är alltså att alla förmåner för flyktingar i form av välfärd, boende, utbildning, och sjukvård jämnas ut mellan de olika medlemsstaterna.

Det allra bästa vore dock i mitt tycke att EU upphörde att existera och att de olika nationalstaterna som då återuppstår förändrade sig i grunden så att nästan alla skattefinansierade förmåner togs bort. Då skulle skälen att flyktingar söker sig till vissa länder för att förmånerna är bättre där upphöra och då skulle bara viljan att komma bort från krig och kaos vara det som styrde flyktingars val av land. Lösningen på den enorma migrationen av människor till Europa är alltså att ta bort all välfärd. Bort med alla bidrag, bort med garanterat boende, bort med skattefinansierad dagis och skola, bort med offentlig sjukvård. När detta försvinner så kommer det mesta av den onaturliga migrationen som vi nu ser att upphöra.

Om sedan någon får för sig något så dumt som att jag menade att detta med att all välfärd skulle bort bara skulle gälla för flyktingar så tror ni helt fel. Självklart bör detta gälla för alla oavsett om man är infödd, invandrare eller flykting. Ett samhälle utan välfärd skulle vara ett samhälle med drastiskt mycket lägre skatter, vilket skulle ge ett enormt mycket mer dynamiskt och framgångsrikt samhälle. Detta skulle ge ett samhälle med mindre regler, mindre byråkrati och större ekonomi. Detta skulle ge ett friare och bättre samhälle där alla, även de sämst ställda, skulle ha mer över även efter de har betalat för saker som konsumtionsvaror och olika försäkringar, allt de behöver för att leva och frodas.

Tyvärr är dock de flesta européer alldeles för oinformerade och osjälvständiga för att så radikala förändringar som jag förespråkar ska kunna genomföras. De flesta människor är fortfarande förälskade i “sin” statsapparat och dyrkar sina auktoriteter. Därför får man nog nöja sig med att bara jämna ut förmånerna mellan medlemsländerna, generellt försämra förmånerna för nyanlända, se till att EU:s gränser upprätthålls och se till att Dublinförordningen efterlevs om man vill att flyktingsituationen inom Europa ska fungera bättre. Viktigt är att få slut på kriget i Syrien och lägger skulden på och straffar de som är skyldiga eftersom just kriget i Syrien används av medierna för att få människor att acceptera det enorma inflödet av migranter till Europa, men då majoriteten av de som kommer till Europa inte ens kommer från Syrien så kommer inte ett slut på kriget i Syrien göra att migrationstrycket på Europa upphör.

eliten-001Vår viktigaste uppgift, den som nu ligger för oss, är att avslöja vilka dessa kriminella element är, de individer som gömmer sig bland den majoritet av bra ledare som styr västvärlden, de som har drivit på för och till stor del bär skulden för alla de krig som har utbrutit och pågått sedan millennieskiftet och skapat den världsordning som existerar idag. Vi måste samla bevis för deras brott och lägga dessa inför domstolarna. Om domstolarna inte gör sitt jobb så måste vi förändra dem och få in folk som faktiskt sköter sin uppgift. Om islänningarna kunde samla bevis mot och spåra upp de kriminella elementen inom deras politiska och finansiella ledning som var orsak till den finansiella katastrof som drabbade deras land och sedan döma och sparka ut dem, så borde även vi och befolkningarna i alla andra europeiska länder självklart kunna göra likadant. Som det är nu så skrattar bara den västerländska kriminella eliten åt vår dumhet och detta är i alla fall något som jag är uppriktigt trött på och jag har också tröttnat på att höra journalister som saknar både kunskap och verklighetsförankring säga att jag ska bära skulden för sådant som jag vet att andra har orsakat.

stod-000

Källor för denna text:

[1] http://m.europaportalen.se/2015/04/sverige-gav-flest-flyktingar-asyl

[2]  http://www.europaportalen.se/2014/06/sverige-gav-flest-flyktingar-asyl

[3] http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf

[4] http://www.informationskriget.se/2016/01/22/att-vilseleda-om-invandringens-konsekvenser/

6 tankar kring ”Nu får det vara nog! Skulden är inte vår

  1. admin Inläggsförfattare

   Tack för länken, Skvitt! Bra text som jag håller med om fullt ut! =)

   Svara
 1. Richard Karlsson

  Börjar knackigt, ty nog fasiken får man dra skiljelinjer mellan Syriens regim och IS samt konstatera att dessa är fiender och inte samma sak, om än två monster. Sedan blir det snyggare retorik och jag köper i princip allt fram till slutet där skribenten plötsligt propagerar för att riva allt vad välfärd heter, vilket enbart vittnar om en i grunden elitistisk läggning och luktar mer moderatpropaganda än analys av flyktingkrisen. Ingen fri sjukvård osv? -Hur skulle min funktionshindrade son då överleva? Med hjälp av fucking allmosor eller genom tiggeri som säkerligen också vore förbjudet i en så egoinriktad stat? Nej tack. Ska man berätta sanningar, avslöja brister och upplysa folk får man fan tänka längre än såhär. Jag anser mig inte heller bära någon skuld till denna hemska situation och tycker också att Sverige drar en väl stor portion av ansvarskakan men vill absolut INTE förstöra vår modell beträffande solidaritet och omfördelning av resurser via skatter som ger dom svagaste här hemma en dräglig tillvaro. Detta känns mest som utstuderat dravel ämnat att lura människor likt Moderaternas patetiska nya linje vilken ju inte alls handlade om någon nyfunnen strategi för allas inkluderande utan om mer resurser till dom redan starka.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Richard: Jag har ingenstans påstått att Syriens regering och ISIS skulle vara samma sak. Sedan så anser jag till skillnad mot dig att Syriens regering inte är ett monster. Visst finns det allvarliga problem med Assad och hans styre, men relativt till hur de som styr i andra länder i Mellanöstern så är Assads regering bra. Alltså inte bra, men relativt bra.

   Sedan detta med att kalla det jag skriver för moderatpropaganda är ju bara löjligt. Faktum är att inget av de svenska riksdagspartierna skulle acceptera någon med de åsikter och idéer som jag har. Jag är på tok för frihetlig för dem alla.

   Saken är att den bild du målar upp om att det jag förespråkar blir verklighet, det du påstår om att funktionshindrade skulle behöva tigga och liknande tokigheter, inte stämmer. Du blandar ihop det jag tycker med det som neoliberaler och folk som förespråkar samhällen som USA:s tycker. Felet med de samhällen som de står för är ju att dessa samhällen låter storföretagen kontrollera och styra allt. De är inte riktiga kapitalistiska stater, utan där är det människor inom politik och byråkrati som samarbetar med storföretagen så att dessa får fördelar gentemot konkurrerande småföretag och slipper följa de lagar som småföretag och medborgare är tvungna att följa.

   Som det är i dessa länder så använder storföretagen och bankerna de gemensammas resurser för att gynna sig själva och allt som liknar det är den totala motsatsen mot det jag vill se.

   Jag vill se ett fritt samhälle där människor samarbetar på alla möjliga sätt som de vill med andra människor, där ingen tvingas att välja en viss lösning. Vill man lösa sina behov av sjukvård genom t.ex att bara köpa vård när man behöver den så ska man kunna göra det, vill man ha en försäkringsfinansierad sjukvård så ska man kunna välja det och om man vill gå med i ett gemensamhetsfinansierat lokalt/regionalt/nationellt sjukvårdskollektiv liknande det som vi har i Sverige idag så ska man kunna det.

   Jag har väldigt svårt för idén att man ska kunna tvinga på människor hur de ska leva och jag tror att frihet och möjligheten att göra sina egna val alltid blir bättre och mer effektiva än om någon annan gör dessa val åt dig. Människor som handskas med andras pengar tenderar alltid att använda dem dåligt.

   Slutligen så tror jag ni underskattar hur mycket pengar storföretagen och skattesystemet tillsammans tar från oss människor. Helt säkert är att i ett sunt och rättvist samhälle så skulle till och med de som har det sämst ha det mycket bättre än vad de har det idag och de rika skulle inte på långa vägar kunna vara så rika som de är idag. Anledningen är att i ett sunt och friskt samhälle så skulle de flesta av de som beter sig som de som styr världen idag, våra företagsledare, bankledare, toppbyråkrater och högsta politiker, sitta och skaka galler.

   Att någon smetar på etiketten moderat på mig gillar jag verkligen inte, då jag vet att de som är moderater inte alls tycker att samhället ska vara så som jag vill.

   Svara
 2. Rättvisa

  1. Anders Borg sa i ekonomiska forumet i Davos: “Det kommer att bli ökat social oro”. Detta måste ses i samband med deras ekopolititiska agenda: Att skapa nya jobb för en ny underklass som kan introduceras genom de 160000 nyanlända. Sverige har motsatt sig de arbeten borgarna vill introducera pga att befolkningen inte vill backa hundra år i tiden då de rika hade tjänstefolk till allt. Nu pressas vi håååårt för att “skapa jobb” åt alla de nyanlända. “För deras skull”. Ekvationen är löst för borgarna. ROT, RUT o nu RIT. Strålande.

  2. “Fick bara en bit land” ang de svältande svenskar som flydde till Amerika. Staten USA bar ingen “kostnad” det bar urfolket som blev av med “biten land”, skog o vatten. I övrigt tror jag att de flesta idag skulle göra mycket för att få en “bit land” eftersom de flesta inte ens har en plats att falla död på, allt ägs redan.

  3. Många länder har det “skattefria” systemet som näms ovan. Diktaturer har infört det runt om i världen sen 70-talet. Det har blivit fundamentalistiska nyliberala system som skapat enorma skillnader på vad olika medborgare kan köpa för samhällsservice. Försäkringspriemierna varierar såklart extremt mycket. Beroende på vad du ärvt, alltså gener och miljö. I dessa samhällen föds du o dör fattig/rik. Som Sverige var tidigare. Dessutom blir inte alla försäkrade. Privata försäkringsbolag väljer såklart sina kunder. Vissa blir aldrig “lönsamma” nog att försäkras. Dessa medborgare lever marginaliserade och anluter sig till kriminella gäng för överlevnad, alltså, mat på bordet o tak över huvudet. Se USA med Bloods, Cribs, HA. Maras i Central Amerika eller maffian i Italien för den delen. Dessa fenomen skapas då medborgare inte kan på andra sätt få tillgång till samhällsservicen alt. den är undermålig, korrupt el godtycklig. Så det är ingen revolutionerande tanke alls, tvärtom, den har funnits i årtionden och om vi (i Sverige) inte klarar att stå emot kommer vi även här att slukas av elitens agenda som är att ha en klass som de kan nyttja utan att garantera dem några rättigheter utan bara skyldigheter, som för ung 150 år sen då vi begravde barn o flydde pga svält till USA.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Lisa: Tack för din kommentar! =)

   Vad gäller det du skrev under punkt 1. Absolut. En del av etablissemanget har som mål med invandringen att sänka löner och försämra arbetsvillkor. Sedan finns det andra delar av etablissemanget som har andra mål med invandringen.

   Vad gäller det du skrev under punkt 2. Ja, ursprungsbefolkningen var de verkliga förlorarna av den europeiska koloniseringen av Nordamerika. Jag tog inte upp den biten eftersom det som ofta framförs som argument mot människor som säger att de inte anser att Sverige ska ta emot så många invandrare är just att svenskarna flyttade till USA på 1800-talet och då det fungerade så bra för USA då så borde det fungera lika bra i Sverige idag.

   Vad gäller det du skrev under punkt 3. Nej, sådana system har inte testats förut, utan det vi har sett har alltid varit olika former av det som ibland brukar kallas “Crony capitalism”, vileket man kan läsa om här: https://en.wikipedia.org/wiki/Crony_capitalism

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *