Kan agendan bli tydligare än så här?

“För Aylan. 52 % säger bomba Syrien nu.” Agendan bakom medias plötsliga engagemang och stora sympati för Aylan och andra syriska flyktingars öden kan knappas framföras tydligare än vad som gjordes den dagen på framsidan av en av Storbritanniens största tidningar. Vid åtskilliga tillfällen under ett drygt årtionde hade liknande knep används för att få folket att godkänna attacker på länder som inte utgjorde något hot mot det egna landet, oftast med framgång. Tidigare hade det varit Afghanistan, Irak och Libyen. Nu var det Syriens tur.

Text: Tobias Lindberg 2015-09-11. Uppdaterad 2016-02-21.

syrien-the-sun-001Framsidan på den brittiska tidningen “The Sun” söndagen den 6 september visade precis vad det handlade om. Bredvid en bild på den lille Aylan med texten, “For Aylan” stod det “Exklusiv opinionsundersökning, 52 % vill bomba Syrien omedelbart”.

Inne i tidningen på samma uppslag som en helsidesartikel om den stackars lille Aylan’s öde med en stor bild av honom fanns den statistiska figur som ni kan se här nedanför med resultatet av en opinionsundersökning där frågan, “Skulle du stödja eller vara emot att Storbritannien hade en större militär inblandning i att få ett slut på kriget i Syrien?”, hade ställts. Fördelningen av svaren var att 52 % var för att Storbritannien skulle ha en större militär inblandning, 22 % var emot, 16 % varken eller och 10 % vet inte.

syrien-svar-opinionsundersokning-001

Detta är ett praktexempel på hur undermedveten manipulering av befolkningens benägenhet att stödja krigsinsatser går till och nog verkar det som att “våra ledare”, de som styr och manipulerar folkmassorna, hittills har lyckats riktigt bra.

stod-000

Adam Johnson uttryckte sig kort och koncist på Twitter angående tidningens “The Sun’s” metoder med kommentarerna “låt aldrig ett dött barn gå till spillo”, med anspelning på den historiska sanningen att riktiga maktmänniskorna aldrig låter en “bra” kris gå till spillo utan att använda den för sina egna syften, och “vad de verkligen ville säga var “bomba Assads regering för Aylan”, men det hade antagligen inte slagit lika väl ut i en opinionsundersökning”.

syrien-the-sun-twitter-kommentarer-001

Alla som är insatta i vad som sker i världen vet att Adam Johnson har rätt i detta!

Behöver man ännu mer ledtrådar om vad allt handlar om så finns det mer än nog av dessa i en artikel som gick att läsa i tidningen “The Independent” några dagar efter tidningen “The Sun’s” opinionsundersökning, där Storbritanniens premiärminister David Cameron förtydligade att “Assad måste bort, ISIL måste bort och en del av detta kommer att kräva att inte bara pengar spenderas, inte bara nödhjälp, inte bara diplomati, utan vid vissa tillfällen även hård militär makt”.

Denna artikel som är fylld med andra väldigt talande passager går att läsa här:

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/isis-and-assad-must-be-both-be-defeated-by-hard-military-force–david-cameron-signals-uk-is-close-to-bombing-syria-10493072.html

Observera vem som nämns först. Assad. Låt er inte luras av att ISIL (vilket är samma som ISIS, IS och al-Qaida, bara olika namn för samma sak) också nämns, det är Assad som David Cameron och den övriga västerländska eliten vill krossa, men ISIS måste såklart nämnas för att de ska lyckas förvirra folkmassorna och på så sätt få dem att gå med på den alltid så paradoxala handlingen att bomba för fred. Faktum är att ISIS är den västerländska elitens egna lilla verktyg, som de har stött, beväpnat och skyddat under flera år och detta redskap vill de absolut inte bli av med.

Nu är det dags att alla drar sig till minnes hur det lät inför att krigen i Afghanistan, Irak och Libyen drog igång. Samma maskineri av propaganda och lögner har än en gång lagt i högsta växeln i sin rusning för att krossa ytterligare ett självständigt land och föra det in under den västerländska kriminella elitens och det internationella banksystemets kontroll.

Minns hur det antyddes att Saddam Hussein och Irak på något sätt var inblandade i 9/11-attacken, att Irak påstods ha massförstörelsevapen och att Saddam Hussein attackerade sin egen befolkning. Sanningen är att Irak inte hade någonting med 9/11 att göra. De påstådda kaparna kom ifrån och hade kopplingar till framförallt Saudiarabien, inte till Irak. Kanske kan det även ha funnits vissa band mellan kaparna och Afghanistan, men troligtvis inte. Sanningen är att Irak inte hade några som helst massförstörelsevapen, vilket FN och vapeninspektören Erik Blix var väldigt tydliga med när det begav sig, men ändå lyckades västvärldens styrande elit med konststycket att övertygades sina befolkningar om att Irak hade massförstörelsevapen med påhittade historier om köp av plutonium via Afrika och patetiska skådespel i FN där Colin Powell höll upp ett tomt provrör som någon slags bevis. Vad gäller detta med att Saddam Hussein attackerade sin egen befolkning med kemiska vapen många år innan Irakkriget så kan detta mycket väl vara riktigt, men indignationen över detta var bara ett hycklande spel från västvärlden ledare då dessa kemiska attacker hade utförts med vapen som Irak hade fått från väst och med hjälp av västlig underrättelsetjänst som inte bara kände till attacken när den utfördes utan också gjorde den möjlig genom att bidra med information som behövdes för att genomföra den.

Minns hur Muammar Gaddafi vid tiden inför att västvärldens attacker mot Libyen drog igång framställdes som en hänsynslös diktator som knappt verkade ha någon motsvarighet i sin grymhet och hur de som kämpade mot honom beskrevs som folkliga rebeller som hade fått nog av allt lidande de hade utstått. Sanningen är att Muammar Gaddafi med arabiska och nordafrikanska mått mätt var en bra ledare som samarbetade med västvärlden och lät de mesta av rikedomarna som landet hade återinvesteras i infrastruktur åt folket, speciellt tydligt var detta de sista sju åren av hans liv och vad gäller de “folkliga rebellerna” så bestod de nästan enbart av inresta al-Qaida-krigare som efter att Libyen föll förvandlade landet till ett riktigt helvete.

Visst var varken Irak eller Libyen några under av frihet, medbestämmande och välstånd innan de blev attackerade om man jämför med västerländska samhällen, men relativt till andra länder i Mellanöstern och Nordafrika så var både länderna föredömen som stack ut, med befolkningar som hade det relativt bra vad gäller frihet, utbildning och välstånd. Efter attackerna så har Irak och Libyen istället blivit två av den muslimska världens absolut värsta länder.

Dra er nu till minnes allt detta och mer, för nu håller detta skådespel än en gång på att upprepas inför våra ögon. Låt oss slippa uppleva detta en gång till, informera alla du känner om mediernas och ledarnas verkliga agenda!

De som styr använder alltid “bra möjligheter” för flera syften. Vad som kan användas för att få medborgarna i Europa att gå med på attacker mot andra  länder kan även användas effektivt för att få folket att godkänna en enorm invandring in i Europa. Även om bilden av den lille Aylan ännu inte har “levererat” vad det var tänkt vad gäller bombningar av Syrien så har den lyckats desto bättre med att slå upp portarna på Europa för de muslimska massorna.

Bra att veta

Ibland hör man benämningen ISIL istället för ISIS. ISIL står för “Islamiska Staten i Irak och Levanten”. Med “Levanten” avses i detta sammanhang det historiska Stor-Syrien som omfattade det nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

1 tanke kring ”Kan agendan bli tydligare än så här?

  1. Rune

    Det går väl inte att uttrycka på ett bättre sätt det är som att träffa spiken på huvudet…

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *