Sanningen om korstågen

De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma, så var det även med den stora andel av slavhandeln som drevs av judiska slavhandlare. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av främlingar som har lyckats nästlat sig in i vår samhällstopp tillsammans med förrädare bland våra egna, som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?

Text: Tobias Lindberg 2015-12-22. Uppdaterad 2017-08-23.

korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellanSanningen är att inget folk är så självkritiska som vi européer och de europeiska utvandrare som befolkar västvärlden. Vår självkritik har växt sig så stark att den oftast yttrar sig som ett rent självhat, vilket har gjort att vi västerlänningar, okunniga som vi generellt är om vår verkliga historia, tror att vi historiskt har varit den grymmaste och mest hänsynslösa av alla civilisationer. Vi tror t.ex helt felaktigt att de kristna korstågen var oprovocerade anfallskrig, att den europeiska slavhandeln var den värsta slavhandeln världen har skådat och att den europeiska kolonialismen var den värsta genom tiderna. Anledningen att vi tror på det här sättet är att vi västerlänningar är de enda som verkligen har tittat kritiskt på vår egen historia och känner skuld för sådant som har skett. Vidare har vi ett etablissemang i västvärlden som är fientligt till vårt folk, ett etablissemang som äger medierna, de största företagen och bankerna och använder dessa emot oss.

Sanningen är dock den att andra civilisationer har varit mycket värre historiskt än vad vi européer har varit. Sanningen är att de kristna korstågen inleddes efter 400 år av muslimsk expansion, muslimsk erövring av kristna områden, övertagande av tre av de fem största kristna städerna i världen, muslimskt förtryck mot kristna, muslimska attacker mot Europa och mitt i ett läge när kristendomens starkaste fäste, Konstantinopel, höll på att falla. Sanningen är att muslimsk slavhandel höll på mycket längre, var långt mer omfattande och grymmare än den kristna världens motsvarighet. Sanningen är att den muslimska kolonialismen var mycket värre än den europeiska. Sanningen är att majoriteten av den slavhandel som världen idag tror att européer sysslade med egentligen utfördes av judar och att dessa ofta var mycket grymmare mot slavarna än vad européerna var.

Vidare var en stor andel av alla slavar genom historien vita. Nästan alla slavar i Europa var vita, majoriteten av alla slavar som fördes till Nordamerika av européerna var vita och ungefär en miljon européer kidnappades och såldes som slavar av muslimska slavskepp under århundradena från att islam uppstod fram till 1700-talet.

Här är Stefan Molyneuxs fascinerande filmklipp ”Sanningen om korstågen” som alla rekommenderas att se, där han går in på djupet gällande dessa frågor.

Faktum är att den europeiska kolonialismen, trots alla sina brister och grymheter, troligtvis gjorde mer gott än ont, eftersom européerna oftast förbättrade de samhällen som koloniserades. Ett faktum som alldeles för sällan blir nämnt är att det var den europeiska civilisationen, särskilt då engelsmännen, som faktiskt såg till att slavhandel blev förbjudet över hela världen. Inte heller finns det något annat civilisation i världen där folket är så fritt, så jämlikt och lever i sådant välstånd som i Europa och i västvärlden, vilket bevisas om och om igen i och med att det är just till västvärlden som de flesta människor i världen vill flytta och det är hit den absoluta majoriteten av all migration sker.

stod-donera-swish-013

Många tror att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen, uppfinningsrikedom och uppåtsträvande samt stora vilja att kunna välja en stark och rättvis person som sin ledare som man kan sluta upp bakom, allt det som karaktäriserar Europa och västvärldens, är något som kommer från kristendomen med de värden och idéer som den förde med sig. Så är dock inte fallet, inget av detta kom från Mellanösternreligionen kristendomen, utan dessa europeiska styrkor var tvärtom något som kommer från det förkristna polyteistiska Europa, från de europeiska folken, där frihet, tolerans, ambition, samarbete, tradition, heder och ära var värden som stod främst och vanan att sluta upp helt och fullt bakom en stark vald ledare en tradition som gav styrka i en naturligt positiv och för folket fungerande hierarki.

Sanningen är att dessa värden lyckades överleva trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse, monoteism och envälden där ledarna ansågs styra över folket, inte för att de hade folkets respekt och ville folket väl, utan för att de var utvalda av gud och för att de styrde genom makt. Kristendomen lyckades dock aldrig utplåna dessa ursprungliga europeiska värden från den europeiska folksjälen och med tiden blev det istället så att det var kristendomen som förändrades av européerna och blev något som var mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam, som det hade varit när det först kom till och tog över Europa. Detta är något som den intresserade kan läsa mer om i texten ”Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur”.

Det är hög tid att vi européer och västerlänningar slutar upp med vårt självhat, att vi lär oss sanningen om historien och att vi börjar vara stolta för allt gott vi och våra förfäder har uträttat. Ja, vi har gjort en hel del som är dåligt, men vi har gjort ännu mer som är bra. I relation till andra mäktiga civilisationer så har den europeiska varit och är fortfarande den bästa.

Om vi européer inte slutar upp med att hata oss själva så kommer det snart att vara för sent för oss att rädda vår civilisation från undergång. En global elit som infiltrerat västvärldens ledarskikt arbetar hårt för att underblåsa det europeiska folkets självhat så att vi ska underlåta att försvara oss själva och våra samhällen när de sakta men säkert håller på att förstöras av den långsamma främlingsinvasion och islamisering av Europa som pågår genom den invandrings- och asylpolitik som samma globalister genom sin kontroll av västvärldens ledare har infört. Istället för att känna stolthet för våra samhällen och ha en naturlig instinkt att försvara dem så har självhatet fått oss att tappa modet, något som idag gör att vi bara låter allt ske, att vi redan har lagt oss ner för att dö.

Just nu pågår den senaste i raden av muslimska invasioner av Europa, möjliggjord av dolda främmande härskare som har nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp portarna för fienden, men eftersom invasionen ser annorlunda ut den här gången så är det inte många som inser att det faktiskt är en invasion. Denna gång kommer inte fienden med vapen i hand och försöker besegra oss militärt, utan istället kommer migranter som påstås vara flyktingar, trots att den absoluta majoriteten inte är det, i ett försök att krossa oss genom att spela på våra skuldkänslor. Sakta gör massinvandringen och de nyanländas högre födelsetal att de blir fler och fler tills de en dag inom en rätt snar framtid kommer att vara fler än oss i våra egna europeiska hemländer som är några av de sista platserna på jorden där vita folk kan leva i egna samhällen.

Att de dolda främmande härskarna, som med målmedveten list under århundraden har nästlat in sig i våra samhällen och fått de flesta av vårt folk att tro att de tillhör oss, trots att de är av ett annat folk, som har tagit över våra ekonomiska system och våra medier, har öppnar upp portarna för fienden är inte något som händer för första gången i historien. Att islam under nästan 800 års tid lyckades ta över Spanien berodde på att samma grupp, förrädarna innanför murarna, judarna, hade öppnat upp portarna för fienden. Först 1492, efter enorma uppoffringar, lyckades européerna återerövra Spanien och slängde då ut såväl muslimer som judar. Om vi låter massinvandringen fortgå så står vi i värsta fall precis som dåtidens européer i Spanien inför en flera århundraden lång kamp för att återta förlorade områden och vill det sig riktigt illa så är det inte vi som står som segrare efter den kampen.

Gällande vad Stefan Molyneyx förklarar om att Europa genomförde korstågen som ett svar på muslimsk aggression så bekräftas detta i den utmärkta text ”Korstågen ‒ historia och historieskrivning: några klarlägganden” av professor Kjell O. Lejon från Linköpings universitet där han på ett utförligt sätt förklarar den historiska kontexten till korstågen.

Bill Warner har gjort ett filmklipp som på ett otroligt bra sätt illustrerar hur otroligt omfattande den muslimska världens attacker på Europa har varit under de ungefär 1400 år som islam har existerat jämfört med de få attacker som den kristna världen utförde i Mellanöstern under korstågen. Islam har utkämpat 548 anfallskrig mot Europa under denna tidsrymd, medan kristendomen bara har utkämpat 16 anfallskrig mot Mellanöstern. När man ser detta så är det lätt att se att korstågen faktiskt inte var något annat än en del av ett försvarskrig mot ett otroligt aggressivt islam.

Som avslutning vill jag rekommendera ytterligare ett filmklipp vardera av Alex Jones, David Duke och Stefan Molyneux samt en hemsida av Dontell Jackson som jag anser är viktigt att folk tar del av.

stod-donera-swish-013

Först ett filmklipp från Infowars som heter ”Origins of Slavery Revealed”, där Paul Joseph Watson och Alex Jones diskuterar Stefan Molyneux filmklipp ”Sanningen om korstågen”. I denna utmärkta diskussion nämner Alex Jones att det var de muslimska attackerna på Europa, som hade pågått under flera hundra år innan de kristna korstågen startade och lagt stora delar av Polen och hela Spanien under muslimsk kontroll, som fick européerna att bestämma sig för att slå tillbaks. Framförallt England och Frankrike, som i princip utgjordes av de vikingar som precis hade tagit över stora delar av Europa och övergått till kristendomen, mobiliserade gigantiska arméer som tågade ned, segrade och återtog stora delar av Europa och av de områden i Mellanöstern som tidigare varit kristna.

Sedan en hemsida av den svarte amerikanen Dontell Jackson som heter ”We Thought They Were White” där det berättas om den omfattande judiska slavhandeln i Nordamerika samt att många av slavägarna där själva var svarta.

Sedan ett filmklipp av David Duke där även han berättar om judarnas roll i slavhandeln genom historien, något som få känner till idag.

Och som avslutning ett filmklipp av Stefan Molyneux som också handlar om slaveriets historia.

att-gora-002Nu är situationen vi befinner oss i som den är. I texten ”Vad som måste göras” kan den som vill läsa vad som krävs för att vända utvecklingen.

Glöm inte bort att stödja det arbete som Informationskriget.se gör om du uppskattar det du läser. Använd Paypal eller swisha på 0723-781776.


 

Mer att läsa på samma tema:

Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt
det-handlar-inte-om-tur-002-fb-anpassad
Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.
http://www.informationskriget.se/2015/11/27/nej-metro-det-handlar-inte-om-tur-utan-om-kamp-arv-och-ratt/

Sanningen om korstågen
korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan
De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av dolda främmande härskare som har lyckats nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?
http://www.informationskriget.se/2015/12/22/sanningen-om-korstagen/

Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur
asatro-002Många tror felaktigt att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen och sekularism samt den typiskt europeiska nyfikenheten, uppfinningsrikedomen, ambitionen och samarbetsförmågan, allt det som karaktäriserar Europa och västvärlden, är värden och egenskaper som kommer från kristendomen och de idéer som den förde med sig till Europa och att kristendomen i sin tur hade fått allt detta från judendomen.
Sanningen är dock att dessa värden och egenskaper kommer från det förkristna polyteistiska nordeuropeiska folken som under årtusenden av naturlig selektion i ett hårt klimat hade formats till vad de var och att dessa kvalitéer lyckades överleva inom dem trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse och tron på allsmäktig gud, vilket under Europas kristna århundraden resulterade i toppstyrda förtryckande och patriarkala samhällen, där den enväldiga härskaren styrde över en underdånig befolkning för att han ansågs vara utvald av gud.
Trots kristendomens totala övertagande av Europa samt judendomens och islams påverkan och attacker så blev aldrig de förkristna värdena och egenskaperna utplånade från den europeiska folksjälen och med tiden var det istället de nordeuropeiska folken som förändrade kristendomen så att den blev mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam och judendom, som den hade varit när den först kom och tog över Europa.
http://www.informationskriget.se/2016/02/28/asatro-frihet-och-jamlikhet-europas-sanna-natur/

Det gäller vår frihet, kultur och existens – Kämpa ännu hårdare!
asatro-021-stor-fb-anpassad
Nu är tiden kommen! Du och jag måste kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla vi människor som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar. Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer än vad den gör idag.
http://www.informationskriget.se/2016/03/03/det-galler-var-frihet-kultur-och-existens-kampa-annu-hardare/

Det döende folket
det-doende-folket-001-fb-anpassad-mellan
Ditt folk, det europeiska folket, är efter ett väldigt långt och produktivt liv döende. De dör när de går i skolan, lektion för lektion, bok för bok. En pojke i taget, en flicka i taget. De dör när de går på bio. Feminism. Homosexualitet. Ekologism. Vit skuld. Propaganda. Hjärntvätt. Ännu en kvinna som erövras av feminismen, som väljer att bli steril. Ännu en man som inte gifter sig, ännu ett ofött barn och en familj som hade kunnat vara. Utan barn som tar hand om dem på ålderns höst efterfrågas färgade ersättare, kolonisatörer. De europeiska folkens långsamma död är dock inte naturlig, utan är ett medvetet folkmord, orkestrerat av dolda härskare som genom kontrollen av medierna kontrollerar era sinnen. De är fienderna innanför murarna som öppnar stadens portar för inkräktarna, för kolonisatörerna. De har gjort det tidigare, många gånger under historien. Som utomstående betraktare, med fötterna i båda världarna, ser den indiskeuropeiske Frank Raymond mycket tydligt sådant som de flesta av oss har svårt att uppfatta och varnar med sitt skrivande, med sin bok, med sitt framträdande i Red Ice Radio, för vad världen kommer att missa om det europeiska folket går under.
http://www.informationskriget.se/2016/03/26/det-doende-folket/

Judeo-kristen negativ påverkan på den västerländska civilisationen
judeo-kristen-negativ-paverkan-europa-innan-001-fb-anpassad-mellanHur ofta får man inte höra om vilken positiv påverkan kristendomen har haft på västvärlden och ibland bakas även judendomen in i detta lovprisande? Det brukar sägas att det är kristna värden som har gjort den västerländska civilisationen bra och ibland nämns varianten att det är de judeo-kristna värdena vi har att tacka. Stämmer då detta eller är sanningen att varken judendomen, kristendomen eller islam, de båda sistnämnda som egentligen bara är dogmatiska och snarlika avknoppningar från en lika dogmatisk judendom, har medfört något annat än elände till den västerländska civilisationen och att de bra värden vi har i våra samhällen är sådant som vi har, inte tack vare kristendomen och judendomen, utan som vi har lyckats bevara trots deras härjningar, värden som kommer från tiden innan de tre så kallade ”världsreligionerna” lyckades nästla sig in och ta över Europa genom att krossa de blomstrande grekiska, romerska, germanska och nordiska kulturerna, rikena och religionerna som fanns här innan?
http://www.informationskriget.se/2016/04/20/judeo-kristen-negativ-paverkan-pa-den-vasterlandska-civilisationen/

Stå upp som era förfäder gjorde och försvara er själva!
asatro-005Vi härstammar från ett starkt och fritt folk som tidigare alltid har uträttat stordåd, men under det senaste årtusendet har mäktiga krafter lyckats kontrollera och hålla oss nere genom att på ett förslaget sätt föra in främmande element i vårt samhälle. Först var det kristendomen, många århundraden senare en utländsk ätt som tog över kungatronen och kort därefter kom marxismen. Vid samtliga tillfällen var det vår tillit till våra ledare och deras svek mot oss som möjliggjorde vad som inte kunde uppnås med erövring och kraft. Idag håller samma krafter med hjälp av våra ledares svek på att genomföra ett fjärde sådant införande av främmande element i vårt samhälle, denna gång är det massinvandring, men skillnaden är att denna gång så handlar det inte bara om att försöka kontrollera och hålla oss nere, utan denna gång handlar det om att vårt folk ska utrotas genom det befolkningsutbyte som denna massinvandring ofrånkomligen kommer att leda till.
http://www.informationskriget.se/2016/04/30/sta-upp-som-era-forfader-gjorde-och-forsvara-er-sjalva/


 

Källor för denna text

https://youtu.be/-ilFbbk9jw4

http://kyrkligdokumentation.nu/lejonkorstagen1115.pdf

https://youtu.be/aldNnSTLSGE

http://wethoughttheywerewhite.weebly.com/

http://archive.is/c4vpr

https://youtu.be/b5tci36bNjg

https://youtu.be/31E1gHowYcA

29 reaktion på “Sanningen om korstågen

 1. Adam Leider

  Hej,
  Hur menar du att det var pga. Muslimerna som korstågen började? Visa gärna en källa på det du skriver.
  Hur förklarar du att korstågen inte bara var riktade mot muslimer utan även andra grupper av kristna i Europa (t.ex. katarer och husiter) samt folkgrupper med mer hedonistiska religioner i Balkan-området? Hade de också försökt ta över Europa på annat sätt än att de motsatte sig Påvens tro?

  Sen har det pågått olika sorters krig mellan västvärlden och den muslimska världen mycket längre än såhär, Perserna och Grekerna var ärkerivaler långt innan (eller ens i närheten) av korstågen, som slogs och tog över land fram och tillbaka under många århundraden. Menar du att man ska blunda för den stora helheten av historien och bara titta på ett särskilt kapitel?

  När man inte har några källor att backa upp sina påståenden med så är det svårt att ta det ni skriver på allvar, skärpning.

  1. admin Inläggsförfattare

   Ja, källan på det som skrivits i detta inlägg är ju Stefan Molyneux filmklipp. I det nämns fakta, detaljer och argument. Han brukar dessutom ha referenser till de lite mer faktabaserade filmklippen som han gör. Se hans filmklipp så kan vi kanske diskutera mer därefter.

   Gällande att korståg även gjordes mot andra än muslimer så är det inget som varken jag eller Stefan Molyneux förnekar. Det jag talar om är den stora majoriteten det som vi gemensamt kallar korstågen riktades mot muslimerna för att få stopp på de muslimska attackerna.

   Visst hade stridigheter förekommit långt innan islam uppstod, som du säger t.ex mellan perser och greker, men när korstågen drog igång så hade det föregåtts av flera århundraden av ensidiga attacker från den muslimska världen mot Europa och det var detta som utlöste korstågen.

 2. Adam Leider

  Att hänvisa till en youtube-video är inte riktigt vad jag eller någon annan kritisk människa bör se som en trovärdig källa. Du som skriver bör förslagsvis själv undersöka de referenser som Stefan har och således referera direkt dit, tycker jag i alla fall (jag försöker bara hjälpa till).

  Fast att säga att korstågen enbart var en följd av Muslimska erövringsförsök är att förenkla och smala ner den verkliga historien. Påven var samtidigt i en maktkamp och hårt pressad av monarkerna i Europa, och att som idag återuppliva det nationalistiska och konservativa som en grund för att åter få de kristna i form för krig är bara en ridå. De använde samma retorik som dagens Ryssland: ”Vi måste skydda de våra (då: kristna, nu: ryssar) som bor där!”. Sanningen är långt mer komplicerad än så.
  Påven var vid den här tidpunkten heller inte speciellt god vän med Konstantinopel och dess kejsare, så att ange det som orsak till korståg håller inte heller. Det var först när Påvens och hans arméer lovade att allt land de tog över under korstågen skulle tillfalla Alexios (Byzantinernas kejsare vid den tiden) som de åter blev vänner och bundsförvanter i kriget mot öst. Det var av Byzantinerna som Muslimerna den senaste tiden erövrat land, inte Påvens (förutom om man möjligen räknar ett mixat Sicilien).

  Länderna i mellanöstern har bytt styre ofantligt många gånger under historiens tid (se perserna, grekerna, romarna, diverse muslimska kalifat, kristna, franker, etc). Vem som hämnas på vem tycker i alla fall jag inte längre är relevant, det låter som ett dagisbarns argument: ”Men han började ju!”.

  En vis man sade en gång: ”An eye for an eye only ends up making the whole world blind.”. Är det inte dags att vi alla växer upp och inser att krig bara leder till mer krig? Hur mycket man än dödar och tar över så kommer det alltid finnas folk kvar som känner sig nedtryckta och/eller som en orättvist behandlad minioritet, alternativt så flyr folk för att sedan komma tillbaka och försöka ta tillbaka ”sitt hemland”, i vissa fall generationer senare. Hur är lösningen MER polarisering?

  1. admin Inläggsförfattare

   Adam: Det är såklart inget fel i att hänvisa till en Youtube-video, utan det är såklart kvalitén på det som framförs i Youtube-videon som betyder något. Och med kvalité menar jag i det h fallet hur korrekt den är.

   Hade min text varit en akademisk text så hade det såklart varit fel att inte referera till originalarbeten och forskning, men nu var ju inte detta något akademiskt arbete och då går det såklart att hänvisa till en Youtube-video.

   Förutom att Stefan Molyneux alltid brukar vara väldigt korrekt med fakta så vet jag från egen kunskap att det han beskriver i denna Youtube-video är korrekt.

   Att länderna i Mellanöstern har bytt styre många gånger i historien är ointressant för det vi talar om nu. Som jag sa, århundradena innan korstågen inleddes, från att islam uppstod till det som beskrivs som korstågens början, så var det i stort sett bara muslimskt övertagande av tidigare kristna områden i Mellanöstern och Nordafrika samt muslimska attacker mot själva Europa, inte tvärtom.

   Angående det du skriver i sista stycket. Vad har skeendena innan korstågens inledande med dagens läge att göra? Du skriver att krig leder till mer krig. Absolut, men jag förespråkar inte heller krig, så varför nämner du ens detta? Det enda jag vill påpeka med detta blogginlägg är att vi européer som vanligt blir hjärntvättade med en falsk historieskrivning där vi som vanligt pekas ut som skurkarna, fast än detta långt ifrån alltid är fallet. Och i detta fall med korstågen mot islam handlade det faktiskt om att Europa hade tröttnat på att ständigt attackeras.

 3. Adam Leider

  Hur kan du säga att det som händer innan en händelse inte har med händelsen att göra? Orsak och verkan? Vi blir definitivt förda bakom ljuset, men om man ska låtsas förespråka kunskap så ska man göra det rätt.

  1. admin Inläggsförfattare

   Adam: Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du menar? Det jag säger är ju att det som hände precis innan korstågen inleddes och de närmsta århundraden innan det har betydelse för att korstågen drogs igång. Övertagandet av kristna områden i Mellanöstern, Nordafrika och Europa, upprepade attacker mot de delar av Europa som ännu inte var erövrat av muslimerna och en rädsla för att de skulle ta fler delar av Europa eller kanske hela Europa, allt detta hade betydelse för att korstågen inleddes.

   Att däremot gå hur lång tid som helst bakåt i tiden måste inte alltid vara det rätta om man vill få förståelse för varför något sker i ett senare läge. Det som händer mer nyligen så att säga har i de allra flesta fall större betydelse än det som har skett mycket längre bak i tiden.

   1. Adam Leider

    Svårt att inse att något som kommer innan påverkar det som kommer efter va? Precis det du sitter och förmedlar i din text, förutom att du klippt bort mer än tusen års historia. Det är klart hat sitter kvar i människor om generationerna innan slaktar varandra. Väx upp :)

 4. PG

  Tre gånger erövrade, våldtog och plundrades Indien av muslimer innan Indierna fattade att Hinduismen gjorde människor passiva, liksom new age och den svenska kyrkan idag passiviserar väst. Särskilt i Sverige möter man det existentiella hotet från extrem islamism med korrupta politiker, kyrka, säkerhetstjänst och bakbunden poliskår och armé, och folket står därmed ensamt mot den slakt som med 100 % säkerhet kommer inom något år. Sådana som Adam, som troligen är om inte ett datagenererat troll, så ett betalt troll är de värsta förrädarna i vår tid. Artikeln är saklig och korrekt men bemöts med kommentarer som avser att förvirra läsaren och budskapet går därmed förlorat.

  Den svenske mannen som skulle kunna försvara vår frihet, våra kvinnor och barn är djupt hjärntvättad att staten ska skydda folket, när nu detta inte kommer att ske blir uppvaknandet alldeles för sent för att inte säga våldsamt. Vi borde uppmanats att beväpna oss precis som Tjeckiens president uppmanar sitt folk att göra. Men här kidnappas Soldiers of Odin av de politiskt korrekta och för vanära över våra förfäder och tro. Den enda organisation som jag ser skulle kunna göra skillnad för folkens överlevnad i Europa är Knights Templar International, de har förstått att vi måste vara än mer rasande och galna och bekämpa fienden som de gamla tempelriddarna framgångsrikt gjorde i 200 år. Den kamp som ligger alldeles om hörnet handlar om vår överlevnad och frihet. Invandrare som respekterar svensk kultur och arv borde göra gemensam sak med svenskarna och bekämpa terroristerna omedelbart. Inse att polis och andra myndigheter inte kommer att lyfta ett finger för att få slut på våldtäkterna, vi måste själva agera. Om det nu finns någon man kvar i landet beredd att försvara det våra förfäder byggt med svett och blod. https://knightstemplarinternational.com/

 5. Paul Murphy

  Till Adam
  Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter, men jag har lätt att förstår dessa argument. Om man vill leta efter källor så det finns gott om dom i historia böckerna . Bill Warner &co förklarar här om saker som många redan vet, dom som har läst på. Detta är bara uppdatering om historien till dom som har inte läst på. Jag tycker att det är bra att lyfta fram sånt som har hållits undangömt och aldrig tas fram. Dagens förvriden media kommer inte att göra det..

Kommentera