Nyhetstips och kommentarer 2015-12-22

informationskriget-nyhetstips-och-kommentarer-001Den omtalade Researchgruppen har byggt upp ett åsiktsregister över medborgare som medverkar på internetforum. Expressen och Aftonbladet har i samarbete med gruppen avslöjat namn, adress och rasistiska kommentarer från lokalpolitiker och privatpersoner. Men vilka kretsar tillhör Researchgruppen själv? Undersökningar av gruppen har visat att delar av gruppen har sina rötter i våldsbejakande vänstergrupper som AFA och att de samarbetar med sådana grupper än idag.

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning-14461

————————————————–

Anthropocene skriver bra om det faktum att ingen av klimatalarmisternas förutsägelser har någonsin slagit in och föreslår därför att vi alla borde föreslå ett vad med första bästa klimatalarmist vi stöter på. Ni behöver inte vara oroliga, de brukar inte våga satsa något på den så kallade “vetenskap” de vill att vi ska acceptera och förändra våra liv för.

Vidare berättar han att den globala temperaturen inte har stig som den ska enligt de beräkningar som klimatalarmisterna har lagt fram, isarna vid polerna har inte krympt, extrema väder är inte mer förekommande och den enda förändringen den ökade mängden koldioxid i atmosfären har medfört är att växterna växer bättre.

http://antropocene.se/2015/december/varfor-inte-sla-vad-med-en-klimatalarmist.html

————————————

stod-002

Tino Sanandaji skriver på Facebook:

“Alla vet att barnen är framtiden, men färre har kollat upp hur andel obehöriga utvecklas. Skolverket redovisar andel som lämnar grundskolan med så dåliga betyg att de saknar behörighet till gymnasiet. Finns i detalj sen läsåret 1998/1999, som för enkelhets skull kallas 1999.

Mellan 1999 och 2015 ökade andel obehöriga elever från 9.7 till 14.4 procent, en och en halv gånger fler. Bland elever med svenskt ursprung var ökningen avsevärt mindre, från 7.9 till 9.1 procent. Det innebär att över två tredjedelar av försämringen drivs av elever med utländsk bakgrund genom kombination ökad befolkningsandel och växande resultatsgap.

tino-sanandaji-2015-12-01-001

År 1999 utgjorde barn med utländsk bakgrund 15 procent av elever och 31 procent av de som lämnade grundskolan utan behörighet. 2015 utgjorde barn med utländsk bakgrund 22 procent av elever och 48 procent av de som lämnade grundskolan utan behörighet.

Andel obehöriga 1999:
Svenskt ursprung 7.9 procent
Utländskt ursprung 20.4 procent

Andel obehöriga 2015:
Svenskt ursprung: 9.1 procent
Utländskt ursprung: 29.1 procent

Bo Rothstein och andra har hävdat att genusdimensionen är viktigast och att flickor med invandrarbakgrund klarar sig bättre än pojkar med svenskt ursprung. Det är en politiskt korrekt skröna. Bland pojkar med svenskt ursprung saknar 10 procent behörighet, jämfört med 26 procent bland flickor med utländskt ursprung.

En ofta upprepad manipulation av Erik Ullenhag är att problemen bara gäller de som anländer efter skolstart: “Har du kommit till Sverige före sju års ålder har du oftast samma möjligheter att klara grundskolan som elever födda i landet. Men ju senare du kommer desto svårare blir det att lyckas.”

Även detta är nonsens. Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige och de som anlände innan sju års ålder har också högre risk att vara obehöriga. Knut Nordahl visualiserar utvecklingen i grundskolan överlag och för elever med utländsk bakgrund. Inget man sett rapporteras i riksmedia, vilket är förståelig, det är ju inga viktiga frågor eller så.

http://energiknut.se/2015/11/10/nar-glomde-sverige-lagom/

———————————————

Tino Sanandaji skriver på Facebook:

“Migrationsverket talar klarspråk om flyktingkrisens orsaker:

“Därför ökade antalet asylsökande efter sommaren. Antalet nya asylsökande i Sverige ökade dramatiskt efter sommaren. Från drygt 6 600 i juni till nästan 39 200 i oktober. – Den främsta orsaken var att människor i en svår situation upplevde att Schengenområdets yttre gräns var öppen, säger Merjem Maslo, expert på Migrationsverkets omvärldsenhet.”

Det var i juli som utvecklingen svängde och antalet asylsökande syrier började öka kraftigt. Flyktvägen via Turkiet och Grekland blev under augusti ett huvudalternativ också för afghaner och i september för irakier. I oktober ökade även antalet iranier som tog denna väg…Den viktigaste orsaken till flykten till Europa är givetvis det dåliga säkerhetsläget i de asylsökandes hemländer. – Men situationen förändrades inte på något dramatiskt sätt i somras, den har länge varit konstant dålig. Det är möjligheten att lätt ta sig in i Europa som har fått så många människor att samtidigt bege sig hit, säger Merjem Maslo.”

Det har alltid funnits tiotals miljoner med asylskäl i tredje världen, att fler inte kom tidigare beror inte på att mellanöstern var fredlig före sommaren 2015 utan på gränskontroller.

Antal som dör i Syrien, Afghanistan och Irak har sjunkit i år jämfört med förra året. Det som däremot hände under sommaren var att Europeisk asylpolitik blev generösare och att det externa gränsskyddet kollapsade. Att någon vag extern katastrof i mellanöstern tvingat en begränsad antal på desperat flykt var från början uppenbart smörja. Det måste vara därför söktrycket från Afghanistan 50-dubblades på några veckor, Afghanistan har ju aldrig upplevt krig innan sommaren 2015. Syftet är att utnyttja svenska folkets humanism och tysta kritiska röster med falska paralleller till andra världskriget. Både de som spred och de som gick på dessa barnsligheter har anledning att skämmas.”

—————————————————-

Tino Sanandaji skriver på Facebook:

“SSU-Stockholm: “Migrationsöverenskommelsen och regeringens senaste migrationspolitiska förslag är i sin helhet borgerlig och i praktiken rasistisk politik. Det är ovärdigt en socialdemokratisk regering att kompromissa med arbetarrörelsens grundläggande internationalistiska principer och solidariska värdegrund. Att ställa välfärden mot ett generöst mottagande av människor i behov av asyl är att bekräfta och överta en rasistisk världsbild och problemformulering.”

Resursbegränsning innebär att konflikten välfärd och generös flyktingpolitik är en del av den objektiva verkligheten, inte en värdering. Tidigare generationer socialdemokrater var vuxna nog att medge detta.

Assar Lindbeck förklarar: ”Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemen i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt. Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrikt ekonomisk utveckling under hundra år, de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull.”

Moderna SSU är för radikala för att ens diskutera resurshushållning, något som till och med marxister accepterade. Att generositet kostar stämplas a priori som rasism med gap och skrik som enda argument. Om SSU har fel innebär vägran att resonera kring dessa frågor att folkhemmet kommer att gå under.

Det är inte bara ungdomarnas fel. Vuxna har satt tonen med de senaste årens lekstuga där känslorargument (ofta hat tunt förklädd till humanism) överröstat förnuft och fakta. Vad händer med ett land vars makthavare stämplar logik som värdegrundsbrott?”

——————————————–

Tino Sanandaji skriver på Facebook:

“Adam Cwejman “I denna tidsålder av omfattande migration är det för många lockande att göra historiska jämförelser. Vissa hävdar att Sverige inte varit främmande för invandring och att landet alltid varit etniskt heterogent. Ärkebiskopen Antje Jackelén uttryckte exempelvis i Almedalen (3/7) att “det i Sverige finns en falsk uppfattning att landet tidigare varit homogent, invandringen har funnits hela tiden”. Även historikern Maja Hagerman har hävdat att Sverige “inte är så homogent och aldrig har varit det” (SvD 2012 5/4).

Problemet med jämförelserna mellan nutid och dåtid är att det sällan handlar om jämförelser av likvärdiga fenomen. Att konstatera att Sverige alltid varit ett invandringsland säger mycket litet om omfattningen av migrationen eller om dess sammansättning. Att det i Sverige under århundraden levt finnar, samer, romer, norrmän, danskar, tyskar, ryssar och holländare säger egentligen ingenting om landet Sverige – om man samtidigt bortser från deras andel av hela befolkningen…Fram till efterkrigstiden utgjorde de utrikes födda aldrig mer än en procent av totalbefolkningen. År 1900 utgjorde de utrikesfödda (ej inräknat de födda i Norden och deras barn) 0,4 procent av befolkningen. 1950 hade andelen ökat till 2,1 procent, inräknat nordiskfödda invandrare var siffran 4,3 procent. Avseende etnicitet har Sverige alltså alltid varit mycket homogent.

Inte ens i samband med andra världskriget, då omkring 25 miljoner européer var på flykt, hade Sverige en särskilt omfattande invandring. De flyktingar och migranter som kom till Sverige under kriget samt kort därefter var till övervägande del tillfälliga besökare.”

Nästan alla länder har haft viss invandring, men det är absurt att säga att Sverige alltid varit ett invandringsland för att ett par promille av befolkningen var Belgare. Att Sverige historiskt var ett av världens mest isolerade länder ifrågasattes tills nyligen inte ens av militanta marxister. Invandring är ett inneboende kvantitativ fenomen, frågan är hur mycket. Därför är historiska diskussioner som utelämnar statistik värdelösa. Att det enligt SCB fanns två iranier i Sverige år 1900 bevisar knappast att ‘vi alltid haft iransk invandring’.

Ett problem är att historielösheten gör allmänheten lättmanipulerade. Många får sin bild från vaga intryck baserat på TV och tror därför att Sverige är någon sorts skandinavisk USA. Invandringsromantik gör att alla vill skryta med att de är valloner eller balter, i bemärkelsen att en förfader av 192 hade invandrarursprung.

Man ska inte underskatta hur dessa myter har påverkat elitens agerande. Det enskild mest avslöjande Fredrik Reinfeldt sa var när han efter sin avgång utbrast: ”Vad är Sverige för land? Ägs det här landet av dem som har bott här i fyra generationer, eller någon som hittar på någon gräns? Eller är det här ett öppet land som består av de människor som kommer hit – mitt i livet, kanske födda i ett annat land, och det är vad de gör av Sverige som är Sverige.”

Det finns inga skäl att tro att Reinfeldt hade en dold agenda, allt tyder på att han genuint tror på denna perverterade historiebild, vidspridd inom MUF. Landets egen statsminister förstår inte att de som bara bott här i fyra generationer är några promille av befolkningen och att de flesta etniska svenskar hade sina förfäder här när Gustav Vasa var kung. Jag önskar att jag hade mer tid att skriva om historieförfalskningen om invandring.”

——————————————

Här berättar Paul Joseph Watson om en stor kanadensisk skolkör som under en välkomstceremoni i Kanada för syriska flyktingar i princip står och sjunger en sång som firar kristnas underkastelse till islam.

 

Här är artikeln som beskriver detta:

http://www.infowars.com/video-canadian-children-sing-muhammad-worship-song-to-welcome-refugees/

————————————-

Toppenbra intervju med Tino Sanandaji i tidningen Dagens samhälle, ett måste att läsa!

Tino Sanandaji är väldigt tydlig när han förklarar hur det ligger till:

“Jag menar att invandringen har haft negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Arbetskraftsinvandringen är säkert lönsam, men den är ju liten i sammanhanget.”

All invandring, förutom en i sammanhanget väldigt liten arbetskraftsinvandring, har enligt forskningen haft negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Vill man hjälpa världens flyktingar så görs det bäst på plats i flyktingläger i säkra områden i landet eller i grannländerna till landet där krisen pågår eftersom man kan hjälpa tjugo eller fler för samma kostnad som man hjälper en asylinvandrare i Sverige.

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/masspsykosen-aer-snart-slut-sedan-far-vi-oeppen-debatt-21151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *