Finns det en kulturell skillnad när det gäller våldtäkter?

En läsare ifrågasatte om det verkligen finns en kulturell skillnad när det gäller våldtäkter och om en sådan fanns vore då inte det bästa att motverka detta genom att sprida information och kunskap om jämställdhet mellan könen. Då det handlade om återkommande frågor och tankar så bestämde jag mig för att skriva ett längre och mer uttömmande svar på detta än vad som normalt är möjligt att göra på varje fråga för att sedan lägga upp det här som ett eget blogginlägg. Kort sammanfattat blev svaret. Ja, det finns en sådan skillnad och den är bevisad i forskningen. Nej, bättre än att informera och sprida kunskap är att inte ta in några asylinvandrare över huvud taget. Här nedanför kan ni läsa frågan och det fullständiga svaret.

Text: Tobias Lindberg 2016-07-27

en-del-kulturer-ar-batrre-an-andra-vast-ar-bast-paul-joseph-watson-infowars-001Som en kommentar på inlägget “Ni vet alla vad tre gruppvåldtäkter i Kalmar innebär och vad som måste göras!” skrev en läsare med signaturen “C” denna kommentar.

“Det finns inga bevis på att detta är asylsökande eller invandrare, vad jag kan läsa mig till. Också, jag vet inte om det låter som att våld eller vapen är en lyckad taktik. Om det nu är som artikeln säger att det är en kulturskillnad som skulle skapa detta (vilket, det fortfarande inte har kommit ut bevis på) så är kanske information och sprida kunskap om jämställdhet bland kön exempelvis en mer rimlig approach? Och, om man ska ”bli smartast av alla man känner” så tror jag man ska läsa andra medier än parti-bundna. SVT är ofta bra och neutralt.”

stod-011

Mitt svar på detta blev som följer och bland referenserna i slutet av inlägget länkas till tidigare texter som Informationskriget.se har skrivit om dessa frågor och där det gås in djupare på de olika argumenten och bifogas länkar till fakta och forskning.

“Nej, det finns inga bevis för att det är invandrare och anledningen att det inte finns några bevis för det är att polisen håller inne med att lämna ut signalement och andra uppgifter till medierna. Att hålla inne med uppgifter tycker jag är fel. Även medierna mörkar i många fall uppgifter även fast de är kända, vilket också är fel. Det är viktigt att folket är väl informerat om vad som sker så att alla kan göra bedömningar grundade på fakta vad gäller sina egna liv och även för t.ex hur de ska rösta.

Om vi säger så här angående vad man kan tänka om de tre gruppvåldtäkterna i Kalmar. De två som skedde utomhus, alltså den mot 17-åringen i Västervik på tisdagen och den mot kvinnan i 50-årsåldern som plockade svamp i skogen utanför Kalmar så är de med största sannolikhet utförda av nyanlända eller invandrare. I båda dessa fall var det tre gärningsmän. Etnisk svenska män utför i princip inga klassiska gruppvåldtäkter utomhus, alltså i form av regelrätta överfallsvåldtäkter där flera gärningsmän är inblandade. Att etniskt svenska män inte gör sådant beror på att vår kultur så till den grad fördömer och ogillar våldtäkter att det helt enkelt finns så väldigt få etniskt svenska män som faktiskt tycker att det är okej att våldta, vilket gör att sannolikheten att två stycken som tycker att det är okej att våldta kommer samman är så liten att det i praktiken knappt händer.

I en del kulturer är acceptansen för våldtäkter mot kvinnor/flickor som inte tillhör den egna kulturen/religionen eller mot kvinnor/flickor som inte beter sig eller klär sig så som de ska större. Denna acceptansen är exempelvis större i kulturerna i Mellanöstern och Nordafrika än i de europeiska kulturerna. Saken är dock den att inte ens inom kulturer som har en större acceptans för våldtäkter mot “de andra” och “de dåliga” så våldtar de allra flesta någon, vilket beror på att de allra flesta även inom dessa kulturer ogillar våldtäkter och att de allra flesta inom dessa inte ens våldtar de kvinnor/flickor som de anser vara “dåliga”.  Den större acceptansen för våldtäkter inom kulturen gör dock att det ändå finns så pass många fler som tycker att det är okej med våldtäkter mot “dåliga” kvinnor/flickor att det blir en reell skillnad i hur många våldtäkter som utförs och det är denna skillnad vi ser i forskningen och statistiken där det är tydligt att de som kommer från Mellanöstern och Afrika är överrepresenterade när det gäller våldtäkter här i Sverige och i övriga västvärlden jämfört med svenskar och européer. Det är denna större acceptans som gör att sannolikheten för att två eller flera som tycker att det är okej att våldta kvinnor/flickor kommer samman i ett gäng av män från Mellanöstern eller Nordafrika äni ett gäng av män från Sverige.

Många skyller överrepresentationen hos de från Mellanöstern och Afrika på att dessa människor har det sämre ställt, men forskningen visar tydligt att detta är fel då skillnaden i överrepresentation faktiskt kvarstår även efter att korrigering för socioekonomiska förhållanden har gjorts.

Om någon av gruppvåldtäkterna i Kalmar skulle vara utförd av etniska svenskar så är det den mot kvinnan i 30-årsåldern som skedde i en lägenhet efter en festkväll. i det fallet handlade det om två gärningsmän. Etniska svenskar överfallsvåldtar nämligen inte i grupp eftersom sådant beteende är så ovanligt att två sådana individer helt enkelt inte kommer samman, men däremot händer det att sexuella aktiviteter när folk är för fulla och sådant går för långt och då kan det ibland bli frågan om att rätten dömer flera etniska svenskar till våldtäkt. Alltså gruppvåldtäkt. Sådant beror ofta på missuppfattningar mellan parterna om hur långt de andra medverkande är villig att gå i de sexuella aktiviteterna och eller folk som “kör på” även om någon part är alldeles för full och då blir det ibland dömt som våldtäkt.

Överfallsvåldtäktsmän finns såklart bland etniska svenskar, men de agerar inte i grupp, utan i princip alltid som ensamvargar. Detta för att vår kultur fördömer våldtäkter så mycket hårdare än de flesta kulturerna i t.ex Mellanöstern och Afrika. Faktum är att Koranen och haditherna tydligt säger att det är tillåtet att i vissa fall våldta icke-muslimer. Självfallet följer inte de flesta muslimer allt i Koranen och haditherna, men en liten andel följer mycket och detta är troligtvis en stor delförklaring till varför våldtäkter av “andra” och “dåliga” kvinnor/flickor är vanligare i Mellanöstern och Nordafrika än i västvärlden.

Så om man bara tittar på vad polisen har gått ut med hittills så är min gissning, baserad på kunskap och sannolikhet, att gruppvåldtäkterna mot 17-åringen på tisdagen i Västervik och mot den 50-åriga kvinnan som plockade svamp i skogen utanför Kalmar, vilka båda dessutom hade tre gärningsmän, med största sannolikhet är utförda av nyanlända eller invandrare, medan den mot kvinnan i 30-årsåldern troligtvis är utförd av nyanlända eller invandrare från Mellanöstern eller Afrika, men att den om någon av de tre gruppvåldtäkterna kanske skulle kunna vara utförd av etniska svenskar.

Att jag säger att våldtäkten mot kvinnan i 30-årsåldern i lägenheten troligtvis är utförd av nyanlända eller invandrare beror på att dessa faktiskt idag utför en klar majoritet av våldtäkterna, ofta nämns uppåt 70 % när försök görs för att uppskatta deras andel av våldtäkterna, detta trots att de nyanlända och invandrarna från Mellanöstern och Afrika bara utgör ungefär en sjättedel av befolkningen. Vidare blir andelen där nyanlända eller invandrare är gärningsmän ännu större om man bara tittar på gruppvåldtäkter.

Viktigt att komma ihåg dock är att allt detta bara är bedömningar utifrån vad som enligt forskning och statistik är mest sannolikt, vad gäller dessa tre fall så kan någon av dem såklart visa sig att vara undantag. Om något av dem skulle kunna vara ett undantag så är det just gruppvåldtäkt som verkar ha skett i en lägenhet efter en kväll på krogen, vilken skulle kunna vara utförd av etniska svenskar även om det troligaste är nyanlända och/eller invandrare. Det är väldigt osannolikt, nästan försvinnande liten sannolikhet, för att de två överfallsgruppvåldtäkterna som båda hade tre gärningsmän, de på 17-åringen och på kvinnan i 50-årsåldern, är utförda av etniska svenskar.

Jag förespråkar bara självförsvar och självklart borde man få använda vapen för att skydda sig själv eller sina nära om man blir attackerad. Att man inte får bära och ha vapen till sitt eget försvar i Sverige är fel och något som i framtiden måste förändras.

Faktum är att det inte är en fråga om det finns kulturella skillnader som avgör hur vanligt det är med våldtäkter, utan det finns en sådan skillnad och bevisen för detta finns i både svensk och internationell forskning och statistik, som t.ex BRÅ:s rapporter om Invandrares brottslighet från 1996 och 2005. Människor från Mellanöstern och Afrika är misstänkta för våldtäkt 4,5–17,5 gånger oftare än svenskar beroende vilka områden i Mellanöstern och Afrika de kommer ifrån.

Nej, det är inte bättre att sprida kunskap om jämlikhet mellan män och kvinnor och information om att det är fel att våldta till de som anländer till Sverige än att helt enkelt bara hoppa över att släppa in dem. Även om vi sprider sådan kunskap och information så kommer nämligen en större andel av de som kommer hit att våldta än vad svenskar gör och denna skillnad kommer att finnas under en tid som kan handla om allt från år till några generationer. Detta alltså trots spridande av kunskap och information. När man vet detta, att de nyanlända från dessa kulturer fortfarande kommer att våldta mer, varför ska man då ens ta in några? Varför ska svenska kvinnor och flickor behöva drabbas av fler våldtäkter och gruppvåldtäkter än vad de skulle om vi inte tog in några bara för att den svenska och globala eliten har bestämt sig för att vi ska ta in enorma mängder av människor från Mellanöstern och Afrika till Sverige och Europa?

Saken är att det inte ens finns någon bra anledning för att ta in så många människor som vi gör idag till Sverige och Västvärlden, då vi faktiskt på detta sätt hjälper färre än vad vi skulle kunna göra om vi riktade våra resurser till att hjälpa människor och flyktingar på plats i säkra områden när där de hjälpbehövande finns. Sverige skulle ensamt för de kostnader vi lägger på att ta emot något eller ett par hundra tusen asylflyktingar per år kunna hjälpa världens samtliga 70 miljoner flyktingar. Inte heller skulle vi bara kunna hjälpa dem med vad de behöver, utan vi skulle kunna dubblera vad de får för dessa pengar. Allt det skulle Sverige kunna göra själv för de pengar vi lägger på asylmottagningen av några få till Sverige.

Så frågan är, varför ta emot asylflyktingar till Sverige när vi kan hjälpa fler och bättre på annat sätt samtidigt som svenska kvinnor och flickor slipper att bli våldtagna och gruppvåldtagna lika ofta som det har blivit nu? Den frågan borde du ta med dig och tänka igenom.

Smartast av alla blir man om man läser varierat. Läser man bara sådant som SVT så får man inte en korrekt bild av världen. Jag läser istället både den vanliga mainstreammedian, där t.ex SVT ingår, och alternativ media. Vidare läser jag både det som brukar kallas högermedia respektive vänstermedia samt att jag försöker att ta till mig nyheter från flera olika internationella källor istället för bara västerländska. Utöver detta måste man läsa djupare analyser av frågor i böcker av forskare, historiker och andra kunniga människor. SVT kommer man inte långt med och troligtvis så går man även snabbt vilse.”

Nu, efter att jag hade skrivit detta svar, så har jag sett att det har kommit uppgifter om att de två män som ska ha våldtagit kvinnan i 30-årsåldern i lägenhet ska vara svenskar och som jag skrev i mitt långa svar så var detta helt klart det fall där sannolikheten var störst att det kunde handla om svenska gärningsmän. Om detta sedan verkligen är etniska svenskar eller att de bara sägs vara svenskar för att de är medborgare, har svenska personnummer eller är födda i Sverige, det får framtiden utvisa. Något som nämligen har hänt många gånger förut är att gärningsmän benämns som svenskar och till och med får silhuettbilder i tidningen där det ser ut som typiskt svenska silhuetter, men när det senare har synas mer noggrant så har det ändå visat sig vara gärningsmän som är invandrare. Detta för att många medier medvetet ägnar sig åt att mörka vad som pågår. Vi får se vad det blir i detta fall. Att det är Fria Tider som skriver att det är två svenska gärningsmän i detta fall gör det mer troligt att det stämmer, men jag vet säkert först när jag ser häktningsframställningen från tingsrätten.

Referenser

http://www.informationskriget.se/2016/07/22/ni-vet-alla-vad-tre-gruppvaldtakter-i-kalmar-innebar-och-vad-som-maste-goras/

http://www.informationskriget.se/2016/02/09/vad-som-maste-goras/

http://www.informationskriget.se/2015/11/26/immigration-till-vast-kan-aldrig-losa-varldens-problem/

http://www.informationskriget.se/2015/11/18/att-skjuta-tillbaks-vapen-i-handerna-pa-vanligt-folk-raddar-liv/

https://youtu.be/LbpAXRfbE-A

http://www.friatider.se/tv-anh-llna-f-r-v-ldt-kt-i-kalmar

1 tanke kring ”Finns det en kulturell skillnad när det gäller våldtäkter?

  1. Berra

    Själv tycker jag man ska trottsa knivförbudet. Det går att gömma kniven under kläder så den inte syns. Finns också attackknivar som går att hänga upp på ryggen i en smart trepunktssele. Vi måste börja beväpnade oss och döda våldtäcktsmännen. Exempel måste statueras så dom vet vad som väntar den som inte sköter sig.

    // Berra i S Råda.

    PS. Ekens verkar sköta sig i år 🙂

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *