Polio orsakas inte av ett virus utan av förgiftning

Alla bevis pekar på att polio orsakas av förgiftning, framförallt av bekämpningsmedel som DDT och samtidigt finns det inte några hållbara bevis för att polioviruset ens har förmågan att orsaka den typ av skador som det beskylls för. Det är hög tid att antivaccinrörelsen inser att det är på detta sätt och slutar att spela med i vaccinförespråkarnas spel som mest verkar gå ut på att hålla kvar diskussionen vid ett gräl om hur effektivt poliovaccinet är. Istället för att slösa dyrbar energi på diskussioner om att poliovaccin ska undvikas av anledningar som att det inte skyddar så bra mot polio eller för att det innehåller skadliga kemikalier så borde antivaccinrörelsen börja syna de så kallade bevisen som vaccinförespråkarna hittills har lagt fram för att polioviruset orsakar polio, påtala att dessa bevis inte håller och kräva att de som fortsätter att hävda att polioviruset orsakar polio faktiskt bevisar det innan man låter diskussionen fortsätta.

Text: Tobias Lindberg 2015-04-23. Uppdaterad 2015-11-01.

polio-ddt-008-fb-anpassadI slutet av denna text har jag länkat till flera korta filmklipp och en anekdotisk berättelse som gör det väldigt tydligt hur otroligt mycket bekämpningsmedel människor i västvärlden utsattes för under 40-, 50-, 60- och 70-talen och hur otroligt lite man förstod om hur farliga de faktiskt var.

Först var det bekämpningsmedel som innehöll bly och arsenik som användes i stor skala från 1880-talet fram tills de ersattes av DDT mellan 1940-talet till början av 1970-talet och det var dessa galenskaper som var huvudorsak till de stora polioutbrott som Sverige, England, USA och övriga västvärlden drabbades av under samma period. Inledningsvis drabbades inte den fattiga världen av polioutbrotten och sjukdomen brukade ibland kallas “den vite mannens sjukdom”, men när bekämpningsmedel slutligen började användas i stor skala även i den fattiga världen så uppstod polioutbrotten även där och blev då ofta mycket allvarligare med många fler skadade och döda på grund av att människorna oftare var undernärda och levde under ett större generellt sjukdomstryck än vad människor i de rikare delarna av världen hade gjort. Än idag orsakar olika bekämpningsmedel, dels DDT men även flera andra sorters bekämpningsmedel, tillsammans med andra giftiga kemikalier polioutbrott och utbrott av förlamningar som inte blir diagnosticerade som polio världen över. Dessa utbrott sker framförallt i de fattiga delarna av världen, men även i västvärlden i en utsträckning som få av oss förstår eftersom de idag diagnosticeras som andra sjukdomar och göms undan genom att använda namn som acute flaccid paralysis (AFP), Transverse Myelitis, Viral or aseptic meningitis, Guillaine Barre Syndrome (GBS), Chinese Paralytic syndrome, Chronic Fatigue Syndrome, epidemic cholera, cholera morbus, spinal meningitis, spinal apoplexy, inhibitory palsy, intermittent fever, famine fever, worm fever, bilious remittent fever, ergotism och ME för allt sådant som förut oftast bara brukade benämnas som polio.

Polio-palsy-egyptenVisst har det genom historien funnits människor som har haft liknande skador som polioskadade människor i modern tid har haft, t.ex har man i flera tusen år gammal konst sett bilder på människor med ben som är förtvinade på samma sätt som hos poliooffer och detta har många tagit som bevis för att polio är en sjukdom har funnits med oss länge, men faktum är dock att dessa skador historiskt aldrig varit så vanliga att man har kunnat tala om “utbrott” på det sätt som man gör om de polioutbrott som uppstod i modern tid efter att bekämpningsmedel hade börjat användas i industriell skala. Längre tillbaks i tiden var det alltid enskilda individer som drabbades av dessa skador på grund av gifter de utsattes för. Till exempel kunde det handla om metallarbetare som fick allvarliga nervskador efter att under lång tid ha andats in giftiga metallångor. De nervskador som dessa människor hade drabbats av kallades “Palsy” och berodde liksom dagens polio också på förgiftning, det handlade inte smitta av ett virus.

Alla dessa filmklipp och berättelser som finns stärker vad jag har skrivit om i min tidigare text “Hur idén om vacciner såldes till folket” där det förklaras att polio egentligen beror på förgiftning av framförallt bekämpningsmedel och inte på det harmlösa tarmvirus som oskyldigt fick skulden för de utbrott av sjukdom och förlamning som olika gifter skapade och därför fick namnet polioviruset. Min text som helt bygger på det arbete som sanningssökare som Jim West och Janine Roberts har gjort kan läsas här:

http://www.informationskriget.se/2015/04/22/hur-iden-om-vacciner-saldes-till-folket/

Lägg sedan till det faktum att det aldrig någonsin i hela världen har observerats eller kunnat bevisas att polio kan spridas naturligt och av sig självt från en sjuk individ till en frisk individ, varken hos djur eller människor. Alla gånger polio bevisligen har överförts så har det gjorts genom injicering eller inokulering av olika slag. Här är det viktigt att förstå att det jag nu talar om är alltså att förlamningen aldrig har lyckats överföras på naturlig väg från en sjuk individ till en frisk. Det helt harmlösa polioviruset är däremot väldigt lätt att överföra naturligt och har överförts hur många gånger som helst både i verkligheten och experimentellt, men det är helt ointressant eftersom polioviruset bara är ett helt ofarligt tarmvirus som inte gör någon skada alls. Det är alltså den så kallade polio-förlamningen som aldrig har överförts spontant och naturligt från en sjuk individ till en frisk. Inte i verkligheten och inte experimentellt. Även om det skulle vara som förespråkare för den dominerande polio-virus-hypotesen säger, att det bara är 1 av c:a 500 smittade som får förlamningssymtom så skulle det ha skett i vart fall någon gång av alla de människo- och djurförsök som har gjorts under de mer än 100 år som det har forskats på orsaken till polio, men det har det inte. Av alla de som har fått diagnosen polio så har man aldrig kunnat bevisa att deras symptom har uppkommit på grund av smitta av ett virus och att det inte lika gärna kan bero på förgiftning av t.ex DDT eller andra gifter via maten, mjölken eller omgivningarna.

Inte heller finns det någon som har lyckats bevisa att polioviruset ens har förmågan att naturligt och av “egen maskin” ta sig från tarmarna där det lever naturligt hos en stor andel av världens befolkning ut i blodet eller direkt till centrala nervsystemet (CNS) eller från från blodet till CNS. Inte en enda gång har det bevisats. För att kunna orsaka neurologiska skador så måste ett virus kunna påverka nervsystemet, men polioviruset kan inte det. I vart fall så har det aldrig bevisats. Alla gånger forskare har fått polioviruset att vandra via en nerv i kroppen upp till CNS så har det skett genom olika slag av inokulering av viruset in i nerven i fråga, det har aldrig skett naturligt. Alla gånger forskare har sagt att polioviruset tar sig ut ur tarmarna genom en viss typ av celler så har det bara handlat om att man har observerat att dessa celler har ett stort uttryck (ett stort antal) av en viss typ av receptorer som man tror att polioviruset kanske kan använda för att ta sig igenom tarmväggarna, de har aldrig lyckats visa att några poliovirus verkligen passerar med hjälp av dem. En utveckling av resonemanget om att forskningen inte har kunnat visa att polioviruset har förmågan att påverka nervsystemet samt länkar till exempel för detta finner ni i slutet av denna text.

Situationen är alltså den att vi har en orsak, förgiftningar av olika slag, som bevisligen kan orsaka exakt den typ av skador och symptom som observerades vid de stora polioutbrotten, men ändå så tror de allra flesta på en obevisad teori om att ett virus som saknar egenskaperna som krävs för att orsaka polio ändå på något sätt gör det bara för att auktoriteter med fina titlar och vita rockar säger att det är så. Detta visar hur otroligt stor auktoritetens makt är och detta har dessutom bevisats om och om igen i olika experiment, som t.ex. Milgramexperimenten.

http://tobiaslindberg.se/2014/04/19/auktoritetens-makt/

Att poliovirus hittas i CNS och inne i själva nervcellerna hos många som har avlidit av polio betyder inte heller något speciellt, eftersom man på samma ställen hos de avlidna alltid hittar en uppsjö av andra virus och mikroorganismer som inte heller borde vara där. Vaccinförespråkare bortser lite smidigt helt från att alla andra virus och mikroorganismer också finns där och tar närvaron av polioviruset som intäkt för att det har orsakat det hela. Att alla virus och mikroorganismer finns i CNS och inne i nervceller hos de som har fått polio av skadorna från olika kemikalier beror på att gifterna har skadat de olika skyddande barriärerna och epitel som ska avskilja olika delar av kroppen från varandra, vilket har gjort att virus och andra mikroorganismer som i en frisk individ bara finns i t.ex tarmarna eller i blodet plötsligt kan finnas i CNS och inne i själva nervcellerna. Att virus och mikroorganismer som inte ska vara i CNS eller inne i nervceller plötsligt finns där är självfallet ett tecken på att något är fel och orsakar kanske en del skador, men att för den skulle säga att polioviruset är en delorsak till polio är ändå fel eftersom det inte finns några bevis för att det kan orsaka någon skada. Skadorna orsakas av de giftiga kemikalierna och mikroorganismerna som inte hör dit hamnar bara där på grund av skadorna, de är en följd av skadorna inte en orsak till dem.

Det är dags att alla vi vaccinkritiker en gång för alla släpper detta med att polioviruset orsakar polio eller att det ens är en delorsak till sjukdomen. Det finns nämligen ingenting av substans som tyder på att det skulle vara så annat än att de allra flesta människor idag har lurats att tro att det är så. Bara för att många tror något så innebär det inte att det är så. Vi måste börja gå den väg som bevisen faktiskt tar oss. Att fortsätta att prata om polioviruset är ofarligt om vi t.ex. bara har tillräckligt med C-vitamin eller att bättre avloppssystem gör att polioviruset inte sprids lika lätt är fel väg att gå och gör bara att vi slösar dyrbar tid och energi på en diskussion som befinner sig exakt på den plats där vaccinförespråkarna vill ha den. Sådana argument kan vara passande för andra sjukdomar som t.ex. mässlingen, men de passar inte för polio eftersom polio inte alls beror på smitta. Brist på C-vitamin kan vara farligt i sig och är ännu farligare om en person samtidigt är utsätt för giftiga kemikalier, om sedan polioviruset närvarande eller inte är helt ointressant. Att C-vitamin hjälper många som drabbas av polioutbrott beror på att C-vitamin hjälper mot skadorna som förgiftningen orsakar, inte att det på något sätt hjälper mot polioviruset. Dåliga avlopp gör att fler skadas av giftiga kemikalier eftersom deras hälsa och immunförsvar är svagare på grund av det ökade sjukdomstryck de utsätts för, inte på att de råkar få i sig mer av det ofarliga polioviruset via dricksvattnet. Att fler i områden som drabbas av mycket förlamningar har polioviruset betyder bara att de får i sig mer tarmvirus via avloppsvattnet, det är inte ett bevis för att polioviruset orsakar skadorna. Bara för att det föreligger statistiska samband så måste det inte finnas ett orsakssamband.

Det är väldigt bra att personer som Dr. Suzanne Humphries pratar om gifternas betydelse för polioutbrotten då hon är otroligt kunnig och har ett stort inflytande på antivaccinationsrörelsen, men det vore bra om hon och andra en gång för alla skulle våga att släppa detta med att polioviruset har något med polioutbrotten att göra. Finns det inga bevis för att polioviruset orsakar polio så borde vi inte heller diskutera polioviruset i samband med polio annat än att kräva bevis av dem som hävdar att polioviruset orsakar polio och diskutera dessa om de framlägger några bevis. Istället borde vi lägga all energi på att undersöka, samla och lägga fram bevis för att de förlamningar och andra sjukdomssymptom som vi idag kallar för polio i själva verket orsakas av olika gifter.

Här är ett filmklipp som visar att Dr. Suzanne Humphries diskuterar gifternas stora betydelse för polioutbrotten, men att hon ändå inte riktigt vågar gå helt i den riktning dit bevisen pekar utan istället säger att gifterna kan vara ensam orsak eller en delorsak och genom detta så lämnar hon öppet för att polioviruset kan vara orsak eller delorsak även fast inga bevis tyder på att viruset ens har förmågan att vara det:

 

Sanningen är att det även är många vaccinkritiker som invänder när jag säger att polio inte beror på smitta, utan på förgiftning. Det är absolut inte bara vaccinförespråkare som har svårt för detta. En vanlig invändning från vaccinkritiker är frågan hur det kan komma sig att folk får polio av vaccinets försvagade virus efter poliovaccinering om polio inte alls beror på smitta. Helt riktigt så drabbas många av polio efter vaccinering, både med injicerat och oralt poliovaccin, men att så är fallet måste inte bero på att viruset i vaccinet orsakar polio utan kan istället bero på en kombination av att gifterna i vaccinet bidrar till att fler skadas än vad som annars vore fallet och att epidemiologiska samband tolkas som orsakssamband.

Att fler drabbas av polio av det injicerade poliovaccinet (IPV) är inte konstigt då det innehåller massor av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester som injiceras in i kroppen förbi kroppens alla naturliga skyddssystem. När en stor andel av en befolkning som redan är utsatt för gifter från bekämpningsmedel får detta injicerat så bidrar det till att fler blir sjuka. Det injicerade vaccinet blir hos många droppen som får bägaren att rinna över.

Att fler skulle drabbas av polio efter det orala poliovaccinet (OPV) är dock inte lika självklart, men så är ändå fallet. Detta kan dock inte förklaras av att folk skadas av kemikalierna i vaccinet. Visst innehåller OPV kemikalier, men kemikalier som man får i sig oralt är inte alls lika skadliga som kemikalier som injiceras eftersom kroppen har utvecklats för att rätt bra tåla de flesta kemikalier som den utsätts för på naturlig väg genom födan. Så när det kommer till att fler drabbas av polio efter att ha fått OPV så handlar det troligtvis om ett feltolkat statistiskt samband. Det kan t.ex gå till så att om många drabbades av polio i ett område så ökades snart ansträngningarna att vaccinera bort problemet med OPV. Om då antalet poliofall fortsätter att öka helt oberoende av den orala vaccineringskampanjen så kan det i efterhand, om den statistiska forskningen är dåligt utförd och lider av förutfattade meningar om vad polioutbrott beror på, se ut som att den orala vaccinkampanjen orsakade det ökade antalet poliofall. Sanningen är dock att det i det fallet bara var ett statistisk samband mellan antalet som fick OPV och antalet som fick polio, men statistiska samband är aldrig samma sak som ett orsakssamband.

Här nedanför finns de filmklipp och den anekdotiska berättelse jag hänvisade till inledningsvis i denna text:

The Rise and Fall of DDT in America
https://youtu.be/MMSEnIVFBQ0

HD Stock Footage Massive DDT Spraying in San Antonio Texas
https://youtu.be/zmslbUoPLEQ

DDT so safe you can eat it 1947
https://youtu.be/gtcXXbuR244

Boards Of Canada Beware the Friendly stranger & DDT spraying on children
https://youtu.be/mX6fQLrueW0

DDT is Harmless to Humans 1946
https://youtu.be/nP3ZLNSJu5g

A farmers story of DDT and 2,4-d poisoning
http://www.getipm.com/our-loved-ones/stories/ddt-sven.htm

Avslutningsvis kommer ett utvecklat resonemang om detta med att polioviruset inte har förmågan att påverka nervsystemet på naturlig väg. Detta som följer har jag skrivit som svar på personer som har påstått att det är bevisat att polioviruset har dessa förmågor och som har bifogat länkar till forskning, men när jag sedan skärskådade rapporterna så visade det sig att det inte alls stämde.

Först och främst så är det inte bevisat i djurförsök att polioviruset kan fästa sig i nervändarna eller ta sig in i nervcellerna. I rapporten http://vir.sgmjournals.org/content/79/10/2393.full.pdf beskrivs det tydligt hur viruset inokuleras i “nervus ulnaris” (armbågsbenets nerv) på Hattapor. Det är stor skillnad på att säga att något “fäster sig“, vilket kan påskina att det är något som sker naturligt, jämfört med att säga att något “inokuleras”, vilket är allt annat än naturligt.

När nerven sedan hade inokulerats så spred sig visserligen förlamningen via “nervus ulnaris” till CNS och polioviruset började även att replikera i nervcellerna. Frågan är dock om spridningen av förlamningen berodde på att poliovirus hade inokulerats eller om det berodde på inokulering av alla kemikalier som polioviruset kom med. För att försäkra sig om vad som orsakade förlamningen borde man ha testat att även inokulera en grupp med apor med en exakt samma kemikalier, men utan poliovirus. För att vara ännu säkrare borde ytterligare en grupp av apor sedan ha inokulerats med exakt samma kemikalier och med ett annat (ofarligt) tarmvirus. Inget av detta gjordes dock.

Det är nämligen mycket troligt att förlamningen som spreds berodde på att kroppsfrämmande kemikalier har inokulerats direkt in i nervens inre. En annan tanke är att förlamningen helt enkelt berodde på att ett tarmvirus hade inokulerats, oavsett vilken typ av tarmvirus så ska inte tarmvirus finnas inne i nervceller och är troligtvis skadligt oavsett om det är polioviruset eller ett annat tarmvirus.

Nu till det detta med frågan om polioviruset tros ha förmågan att ta sig från tarmen till blodet.

Rapporten http://jid.oxfordjournals.org/content/186/5/585.long bevisar den inte alls hur polioviruset tar sig från tarmen till blodomloppet. Det enda rapporten visar är att vissa typer av vävnad i olika organ i mag-tarm-kanalen och i lymfsystemet hos människor och en del primater har mer uttryck av receptern CD155 än i motsvarande vävnad och organ hos andra djur, vilket bevisades genom att använda inmärkta antikroppar för denna receptor.

Ingenting i rapporten bevisar att polioviruset i människor naturligt kan ta sig från tarmarna in i blodomloppet. Flera teorier om hur det kan gå till nämns, men ingen av dem bevisas.

Lustigt är att det i slutet av den sista rapporten dessutom tydligt står förklarat att det finns en teori om att polioviruset kan transporteras till CNS via axonal transport i nervceller, vilket det stod om i den första rapporten, men att detta inte är bevisat.

Once in systemic circulation, poliovirus is on its way to infect cells of the central nervous system, either by passing the blood-brain barrier [42] or by retrograde axonal transport [43–45]. It has also been suggested that poliovirus may spread from Peyer’s patches directly to the central nervous system via the vagus nerve, bypassing viremia [46]. Direct evidence for this mechanism of central nervous system infection by poliovirus, however, is as yet lacking.”

1 tanke kring ”Polio orsakas inte av ett virus utan av förgiftning

 1. Josef Boberg

  Bra information.

  Så länge som NaturRen spirar om våren, frodas om sommaren, slowar ned under hösten och vilar under vintern – så finns det en framtid även för mänskligheten – eller ?

  ”Låta maten vara vår medicin och medicinen vår mat !” – sagt av Hippokrates för ca 2500 år sedan – och det gäller fortfarande – eller ?

  Mera om det ämnet på min URL-länk.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *