Frågor till far

Vad kommer du svara den dag dina barn frågar dig hur vi kunde låta det ske? Hur vi kunde låta denna massiva invandring fortgå och vårt samhälle falla samman, hur vi kunde blunda för det som till och med en blind hade kunnat se? Kommer du se dem i ögonen och svara att du gjorde allt du bara kunde för att rädda deras framtid eller kommer du att stå där, skamsen och tyst, med nedfälld blick för att du inget gjorde, för att du lät dig bli kontrollerad av att någon kanske skulle kalla dig rasist?

Text: Tobias Lindberg 2016-03-07

far-son-dotter-003-fb-anpassadAllt mer har jag börjat frukta att mina barn, om mellan 5–15 år när de, ett i taget, har gått från att vara barn till att bli unga vuxna och därmed blivit mogna nog att förstå, anklagande kommer att fråga mig och alla andra som är av min generation eller äldre hur vi kunde låta det ske? Hur vi kunde låta denna massiva invandring fortgå, trots att det var så tydligt att den förstörde vårt samhälle? Hur vi faktiskt kunde blunda för det som en blind hade kunnat se? Kanske kommer de att fråga, känns det bra, käre far? Är du stolt, är du glad?

Precis dessa frågor ställdes för snart 15 år sedan i sången “Frågor till far”, där den tidens ungdomar, något yngre än vad jag var då, ifrågasatte det samhälle som hade lämnats över till dem av deras föräldrar. Lyssna gärna till sången och texten, den har något viktigt att säga oss. Lite längre ner hittar du texten till sången.

Min stora rädsla, det som ofta gör att jag har svårt att somna på kvällarna efter att jag har släkt sänglampan och ibland får mig att vakna mitt i natten, är att jag inte kommer kunna svara dem någonting, utan att jag skamset kommer att stå där, tyst, med nedfälld blick.

Det har nu gått 24 år sedan jag blev vuxen och borde ha kunnat göra en skillnad, men det mesta av den tiden har jag bara låtit allt ske, helt utan att göra något för att hindra utvecklingen. Faktum är att jag på många sätt har varit en del av problemet, då jag tidigare, som den socialist jag en gång var, har stött mycket av det som jag nu inser vet har varit så förödande dåligt för oss alla.

stod-011

Ja, jag vet att jag inte var ensam i detta, att de flesta i vårt land i större eller mindre utsträckning delar skulden i detta med mig, men jag erkänner i alla fall min skuld och jag försöker att ändra mig och göra bättre, nu när verkligheten så tydligt har visat hur fel vi alla hade. Om jag har kunnat erkänna att jag har handlat fel och om jag har kunnat ändra mig, så kan även du ändra dig. Fortsätt inte att tiga och böja ditt huvud av rädsla för att visa att du har haft fel. Alla människor gör fel emellanåt, bara den som vet att den gör fel och ändå inte ändrar sig ska skämmas för det.

Dessutom är det aldrig något fel i att kämpa för att ens barn ska kunna leva i ett stabilt och bra samhälle. Kulturellt homogena samhällen är alltid stabilare och mindre våldsamma än samhällen där många olika grupper och kulturer tvingas samman.

Och tvingas samman är exakt rätt ord, för det är vad som sker i hela västvärlden idag, det finns ingenting naturligt över den invandring som sker idag, utan det är en konstgjord och skapad våg av migranter som tvingas på oss, en enorm våg, allt orkestrerat av en mäktig global elit och syftet är att krossa västvärlden så att deras dominans över världen kan bli total.

Att vilja leva i ett kulturellt homogent samhälle är aldrig rasistiskt och har ingenting att göra med att man tycker att sin egen kultur är bättre än andras. Låt aldrig någon påstå sådant oemotsagt!

Alla har rätt att få leva i sin egen kultur, alla människor över hela världen har den rätten! Att kunna leva med sin egen kultur, med sina egna, är faktiskt inte möjligt att göra i ett mångkulturellt samhälle, hur mycket än politiker och mainstreammedier än påstår motsatsen och försöker intala oss att vi inte ens har någon kultur. Sanningen är dock att vår kultur härstammar från urtiden, vi har bott här sedan inlandsisen drog sig tillbaks och vår rätt att leva här på vårt sätt har genom årtusendena förtjänats genom våra förfäders blod och svett.

Nu är dock tiden knapp om jag vill kunna svara mina barn utan antydan av skam i min röst den dag de frågar vad jag gjorde när deras framtid formades.

Vad vill du svara dina barn eller dina framtida barn den dag de kanske ställer samma fråga?


 

Frågor till far

Minns du den tid som jag själv aldrig sett,
då folket var lyckligt, då folket var ett
Så säg mig nu, pappa, hur känns det idag,
när du sitter i slagget av det som finns kvar?
När du växte upp, säg mig hur var det då,
var en flicka någonting som man fritt gav sig på?
Gick du på gatan och lyssnade smått,
utan att höra ett ord du förstått?
Var du nånsin tvungen att ensam gå hem
sen du rånats och slagits av främmande män?

Säg mig hur kunde ni låta det ske?
Ni blunda’ för det som en blind kunnat se
Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad?
Och var kommer du stå i vår strid av idag?

De flesta utav er var dumma som få,
men några utav er var värre ändå
De såg det som allvar och inte som lek,
de älskade att hata det folk som de svek
Nu kallar de motståndet hat, hets och skrock,
men utanför jagar nu gängen i flock
Och de tackar nog er och de skrattar och ler,
åt den dumhet och feghet som utmärkte er
Men ni borde ha vaknat, ni borde förstått,
ni borde sett allvaret, borde satt stopp

Säg mig hur kunde ni låta det ske?
Ni blunda’ för det som en blind kunnat se
Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad?
Och var kommer du stå i vår strid av idag?

Ville ni föda en hel generation
av mångkulturella och rotlösa hjon?
Men mot era planer stod en verklighet,
där allt som var bra blev en stinkande smet
Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt,
ert samhälle ruttnar, vi bygger ett nytt

Och jag frågar dig, pappa, om du har förstått
att din åldersgrupp skapelse nu måste bort
Och jag frågar dig: har du ditt samvete kvar,
gör du din plikt nu som man och som far?
Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt,
ert samhälle ruttnar, vi bygger ett nytt
Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar?
Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?

Säg mig hur kunde ni låta det ske?
Ni blunda’ för det som en blind kunnat se
Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad?
Och var kommer du stå i vår strid av idag?

När vi nu tvingas axla det ansvar ni flytt,
ert samhälle ruttnar vi bygger ett nytt
Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar?
Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?

Säg mig hur kunde ni låta det ske?
Ni blunda’ för det som en blind kunnat se
Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad?
Och var kommer du stå i vår strid av idag?


Bra musik och låtar som Informationskriget.se har skrivit om:

Det pågående folkmordet på oss européer
Med tanke på det pågående folkmordet av de europeiska ursprungsbefolkningarna – ja, en av dem är vi svenskar – som förrädare långsamt genomdriver med den massiva invandring de har tvingat på oss, allt i enlighet med den snart hundra år gamla “Kalergiplanen”, så kan Sagas “Ode to a Dying People” vara ett tankeväckande låttips.
http://www.informationskriget.se/2016/03/12/det-pagaende-folkmordet-pa-oss-europeer/

Frågor till far
Vad kommer du svara den dag dina barn frågar dig hur vi kunde låta det ske? Hur vi kunde låta denna massiva invandring fortgå och vårt samhälle falla samman, hur vi kunde blunda för det som till och med en blind hade kunnat se? Kommer du se dem i ögonen och svara att du gjorde allt du bara kunde för att rädda deras framtid eller kommer du att stå där, skamsen och tyst, med nedfälld blick för att du inget gjorde, för att du lät dig bli kontrollerad av att någon kanske skulle kalla dig rasist?
http://www.informationskriget.se/2016/04/08/fragor-till-far/

En son av norden
“Ni fria män som ännu bär på tanken om individens sanna ideal, ni som ej böjs av rösten ifrån banken och ej förleds av huggormarnas tal. När statligt folk och skattemyndigheter vill applicera globalt tyranni, skall vi som kan försvara varje meter så de förstår att norden den är fri. Med eld och järn skall friheten betalas, den kostar välfärd, lyx och överflöd. Är du beredd på att vakna upp ur dvalan, frihetens pris är offer, blod och död.”
http://www.informationskriget.se/2016/05/02/en-son-av-norden/

Väktarens lott
Det fanns en tid då väktaren, den som var villig att offra sig själv för familjen, släkten, byn, samhället och folket, den som likt Tyr villigt lade sin arm i fänrisulvens gap trots vetskapen att den skulle bli avbiten, den som var en krigare, uppskattades av alla. Det fanns en tid när uppoffring, mod, plikt, lojalitet och orubblighet, inte i maktens tjänst som en usling, utan för sitt folks väl, allt det som är krigares egenskaper, hölls högt. Så är det inte i dagens samhälle. Idag lever massorna så djupt inne i den illusion som den styrande elitens medier och skolsystem har skapat att de har börjat attackera väktaren som genom att visa dem verkligheten har stört deras sköna sömn. Idag har hån, skratt och hat blivit väktaren lott. För att han vågar visar att samma grupper som kontrollerar det internationella banksystemet också försöker att krossa Europa och utrota européerna med massinvandring så belönas krigaren med förlöjligande och isolering. En väktare gör dock inte vad han gör för beröm och belöning, utan för att det är rätt, i vetskap om att vårt samhälle återigen kommer att finna sin väg om han, krigaren, bara fortsätter att göra sin plikt som ett exempel för andra att följa.
http://www.informationskriget.se/2016/05/05/vaktarens-lott/

Jaga hårt
Hör vad de säger och böj er, plebejer. De äger din själ och person. Betala din skatt och var tacksam för att du har rätt till oinskränkt konsumtion. Massorna skall ledas genom skådespel och bröd. Vad skall det bli av vår höga nord när hungern river svårt. Hör mig ni söner av frusen jord, jaga vilt, jaga hårt!
http://www.informationskriget.se/2016/05/25/jaga-hart/

En hjältes väg
“Av de fallande eklöven segerkrönt, utan fruktan han tampas i strid. All den ära hans dåd har rönt skall erinras i evinnerlig tid. En hjältes väg är en snårig stig som få finner slutet utav. Den går genom blod, genom eld och krig och leder till hjältarnas grav. Han ser inte bakåt, han ser inte framåt, han begynner sitt sista anfall. Se fanvakten falla, valkyrior kalla han dräper – på väg mot Valhall! En hjälte på väg mot Valhall!”
http://www.informationskriget.se/2016/06/12/en-hjaltes-vag/

2 tankar kring ”Frågor till far

  1. Simon

    Bra skrivet och det borde va en väckarklocka för många! Oavsett hur du har tänkt tidigare så gör du en stor skillnad nu och betydligt mer än vad andra gör.

    Svara
  2. En Svensk

    Ja vad fan skall man göra? Man kan rösta på rätt parti men även om SD skulle komma i regeringsställning redan i morgon, så lär det ju ta decennier innan det blir någon skillnad. Är det revolution med masslakt på sverigehatande politiker som krävs? Förmodligen ingen bra idé! Det är lätt att se problemen men i praktiken omöjligt att få någon förändring. Det kommer nog att ta flera generationer.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *