Systematisk förtryck av kvinnor och barn på asylboenden

Asylinvandringen medför kostnader och risker för Sverige, men ger inga fördelar. Journalisten Jens Garman skrev nyligen om det systematiska förtryck mot kvinnor, barn och oliktänkande som han såg asylboenden. Att sådant sprids till hela det samhället är en del av risken för Sverige. Våldet är en annan del av risken. Seriösa forskare har sedan länge slagit fast att de asylinvandrare som anländer till Sverige är långtifrån de raketforskare, de hjärtkirurger och den räddning för framtidens svenska arbetsmarknad som mainstreammedierna framställer dem som. Faktum är att deras genomsnittliga utbildningsnivå ligger långt under den svenska och andelen asylinvandrare från arabvärlden som är i arbete efter 15 år i landet är generande låg. Varför gör Sverige detta?

Text: Tobias Lindberg 2016-04-09

jens-ganman-lt-ostersund-systematiskt-fortryck-av-kvinnor-001Journalisten Jens Ganman skrev en rätt bra debattartikel i LT för ungefär en månad sedan där han apropå de sexuella övergreppen på kvinnor i Östersund bland annat nämnde att en stad av Östersunds storlek kommer att kräva tiotals miljoner kronor för att den främja “den svenska modellen” med jämställdhet, emancipation, yttrandefrihet etc. men att han på flera av de asylboenden han har besökt på sistone inte såg något av denna modell, men däremot ett systematiskt, många gånger brutalt, förtryck av kvinnor, barn och oliktänkande.

http://unvis.it/www.ltz.se/opinion/debatt/ganman-gomorron-ostersund

Alltså, en kostnad på tiotalsmiljoner kronor bara för en stad av Östersunds storlek för något som om det inte lyckas riskerar att sprida “ett systematiskt, många gånger brutalt, förtryck av kvinnor barn och oliktänkande” i hela samhället.

Då kostnaderna och riskerna är så stora så är en berättigad fråga, varför gör vi detta? Varför gör Sverige detta?

stod-000

Gör vi det för att hjälpa människor? Nej, seriösa forskare och bedömare har sedan länge slagit fast att det är extremt ineffektivt och kostsamt att hjälpa genom att ge människor asyl i Sverige eller i andra västländer. Samma pengar och resurser som går åt att hjälpa de som har 163.000 människor som har sökt asyl i Sverige under 2015 skulle kunna användas för hjälpa 20–40 gånger fler behövande människor i säkra områden eller i konflikternas närhet eller i säkra grannländer.

Jag har skrivit utförligt om hur mycket effektivare hjälp på plats är jämfört med att hjälpa genom att ge asyl i Sverige i dessa två inlägg:

http://www.informationskriget.se/2015/10/02/perfekt-storm-bakom-asylpropaganda/

http://www.informationskriget.se/2016/02/14/ar-asylmottagning-verkligen-det-basta-for-krigets-kvinnor-och-barn/

Gör vi det för att det gynnar Sverige? Nej, asylinvandring gynnar inte Sverige på något sätt, utan medför bara kostnader och problem. Hur ska en bra integration kunna ske av så många som kommer nu när det inte ens har fungerat att på ett tillfredsställande sätt integrera den ungefärliga miljon flykting- och anhöringinvandrare som har kommit under de senaste 30 åren, trots att det då alltså kom många färre asylinvandrare per år än vad det gör nu? Utrikes födda utgör redan idag 40 procent av de långtidsarbetslösa, medan de med utländsk bakgrund utgör nära hälften av de med svaga skolresultat och står för c:a 60 procent av socialbidragen. Inte heller är de påståenden man hör om att dessa flyktingar och migranter kommer att gagna Sverige riktiga, då utbildningsnivån hos de som anländer nu är skrämmande låg.

http://www.tino.us/2015/10/norska-ssb-bekraftar-lag-utbildningsniva-bland-nyanlanda-syrier/

http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

De asylsökare som kommer är långtifrån de hjärtkirurger, de raketforskare och den räddning för framtidens arbetsmarknad som mainstreammedierna framställer dem som. Faktum är att deras genomsnittliga utbildningsnivå ligger långt under den svenska och bara ungefär 6 av 10 av samtliga asylinvandrare är i arbete efter 15 år i Sverige och ser man enbart på de som kommer från arabiska länder, de länder som nästan samtliga asylinvandrare kommer ifrån idag, så är andelen i arbete efter 15 år till och med ännu lägre.

http://www.tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/

http://www.tino.us/2015/11/folkhemmets-overlevnad-satsas-pa-en-mirakel-tvartemot-decenier-av-stabila-utfall/

Av allt detta framgår det tydligt att asylinvandringen bara bara medför kostnader och risker för Sverige, utan att det ger några fördelar, samtidigt som pengarna och resurserna skulle kunna användas mycket mer effektivt och hjälpa 20–40 gånger fler människor om de gick till att hjälpa på plats i säkra områden nära konfliktområdena. Något som medför kostnader och risker samtidigt som det gör att färre får hjälp än om man hade gjort på ett annat sätt ska man så klart inte fortsätta med.

1 tanke kring ”Systematisk förtryck av kvinnor och barn på asylboenden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *