Jaga hårt

Hör vad de säger och böj er, plebejer. De äger din själ och person. Betala din skatt och var tacksam för att du har rätt till oinskränkt konsumtion. Massorna skall ledas genom skådespel och bröd. Vad skall det bli av vår höga nord när hungern river svårt. Hör mig ni söner av frusen jord, jaga vilt, jaga hårt!

Text: Tobias Lindberg 2016-05-25

När man känner att man behöver kraft och energi för att kämpa mot allt som är fel i världen eller om man bara ska hugga ved eller något liknande så kan man alltid lyssna på Raubtiers låt “Jaga hårt” från albumet “Pansargryning” från 2014. På filmklippet här nedanför kan ni lyssna på låten och under det har jag klistrat in låttexten. Den som gillar denna låt kanske även vill lyssna på Raubtiers, i mitt tycke, två bästa låtar “Opus Magni” och “Lejonhjärta“.

stod-011

Jaga hårt

Vrid blicken från skärmen
Från tryggheten, värmen
Ifrån din smarta telefon
Vik bort från dessa beten
Och se verkligheten
Du har blott existensen till låns

Hör vad de säger
Och böj er, plebejer
De äger din själ och person
Betala din skatt
Och var tacksam för att
Du har rätt till oinskränkt konsumtion

Massorna skall ledas genom skådespel och bröd

Vad skall det bli av vår höga nord
När hungern river svårt
Hör mig ni söner av frusen jord
Jaga vilt, jaga hårt

Korruption fyller salar
Där finanserna talar
Till världsfrånvänd kommersialism
Kollapsen är nära
Vi kan ej längre bära
Oket av korporativ fascism

Se mot horisonten
Där framme är fronten
Den frie mannens bastion
Där korporativen
Blott ställs emot kniven
Där frihet allena ger ton

Nu skall massan reduceras genom undergång och död

Vad skall det bli av vår höga nord
När hungern river svårt
Hör mig ni söner av frusen jord
Jaga vilt, jaga hårt

Du köper drömmen
Du följer strömmen
Och äter giftig mat
Och under tiden
Förloras striden
Till den nya världsordningens stat

Vad skall det bli av vår höga nord
När hungern river svårt
Hör mig ni söner av frusen jord
Jaga vilt, jaga hårt

Jaga vilt, jaga hårt
Jaga vilt, jaga hårt
Jaga vilt, jaga hårt
Jaga vilt, jaga hårt

Namnet “Raubtier” kommer från filmen Rovdjuret (1987) som översatt till tyska blir “das raubtier”.


Bra musik och låtar som Informationskriget.se har skrivit om:

Det pågående folkmordet på oss européer
Med tanke på det pågående folkmordet av de europeiska ursprungsbefolkningarna – ja, en av dem är vi svenskar – som förrädare långsamt genomdriver med den massiva invandring de har tvingat på oss, allt i enlighet med den snart hundra år gamla “Kalergiplanen”, så kan Sagas “Ode to a Dying People” vara ett tankeväckande låttips.
http://www.informationskriget.se/2016/03/12/det-pagaende-folkmordet-pa-oss-europeer/

Frågor till far
Vad kommer du svara den dag dina barn frågar dig hur vi kunde låta det ske? Hur vi kunde låta denna massiva invandring fortgå och vårt samhälle falla samman, hur vi kunde blunda för det som till och med en blind hade kunnat se? Kommer du se dem i ögonen och svara att du gjorde allt du bara kunde för att rädda deras framtid eller kommer du att stå där, skamsen och tyst, med nedfälld blick för att du inget gjorde, för att du lät dig bli kontrollerad av att någon kanske skulle kalla dig rasist?
http://www.informationskriget.se/2016/04/08/fragor-till-far/

En son av norden
“Ni fria män som ännu bär på tanken om individens sanna ideal, ni som ej böjs av rösten ifrån banken och ej förleds av huggormarnas tal. När statligt folk och skattemyndigheter vill applicera globalt tyranni, skall vi som kan försvara varje meter så de förstår att norden den är fri. Med eld och järn skall friheten betalas, den kostar välfärd, lyx och överflöd. Är du beredd på att vakna upp ur dvalan, frihetens pris är offer, blod och död.”
http://www.informationskriget.se/2016/05/02/en-son-av-norden/

Väktarens lott
Det fanns en tid då väktaren, den som var villig att offra sig själv för familjen, släkten, byn, samhället och folket, den som likt Tyr villigt lade sin arm i fänrisulvens gap trots vetskapen att den skulle bli avbiten, den som var en krigare, uppskattades av alla. Det fanns en tid när uppoffring, mod, plikt, lojalitet och orubblighet, inte i maktens tjänst som en usling, utan för sitt folks väl, allt det som är krigares egenskaper, hölls högt. Så är det inte i dagens samhälle. Idag lever massorna så djupt inne i den illusion som den styrande elitens medier och skolsystem har skapat att de har börjat attackera väktaren som genom att visa dem verkligheten har stört deras sköna sömn. Idag har hån, skratt och hat blivit väktaren lott. För att han vågar visar att samma grupper som kontrollerar det internationella banksystemet också försöker att krossa Europa och utrota européerna med massinvandring så belönas krigaren med förlöjligande och isolering. En väktare gör dock inte vad han gör för beröm och belöning, utan för att det är rätt, i vetskap om att vårt samhälle återigen kommer att finna sin väg om han, krigaren, bara fortsätter att göra sin plikt som ett exempel för andra att följa.
http://www.informationskriget.se/2016/05/05/vaktarens-lott/

Jaga hårt
Hör vad de säger och böj er, plebejer. De äger din själ och person. Betala din skatt och var tacksam för att du har rätt till oinskränkt konsumtion. Massorna skall ledas genom skådespel och bröd. Vad skall det bli av vår höga nord när hungern river svårt. Hör mig ni söner av frusen jord, jaga vilt, jaga hårt!
http://www.informationskriget.se/2016/05/25/jaga-hart/

En hjältes väg
“Av de fallande eklöven segerkrönt, utan fruktan han tampas i strid. All den ära hans dåd har rönt skall erinras i evinnerlig tid. En hjältes väg är en snårig stig som få finner slutet utav. Den går genom blod, genom eld och krig och leder till hjältarnas grav. Han ser inte bakåt, han ser inte framåt, han begynner sitt sista anfall. Se fanvakten falla, valkyrior kalla han dräper – på väg mot Valhall! En hjälte på väg mot Valhall!”
http://www.informationskriget.se/2016/06/12/en-hjaltes-vag/

1 tanke kring ”Jaga hårt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *