Det pågående folkmordet på oss européer

folkmord-europa-kvinna-bla-ogon-001Med tanke på det pågående folkmordet av de europeiska ursprungsbefolkningarna – ja, en av dem är vi svenskar – som förrädare långsamt genomdriver med den massiva invandring de har tvingat på oss, allt i enlighet med den snart hundra år gamla “Kalergiplanen”, så kan Sagas “Ode to a Dying People” vara ett tankeväckande låttips.

Känner ni inte till Kalergiplanen så måste ni läsa på. Text till sången finns nedanför filmklippet.

stod-011

Ode to a Dying People – Saga

Eyes shining bright with unspilled tears
Thinking about all those waisted years,
When everything worth living for is gone,
And brother I find it hard to keep fighting on

Falling down towards the abyss, the abyss
The reaper embraces me with his kiss
It makes me want to refuse to care, refuse to care
To watch this all unfold to much to bare

If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness
If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness-oh!

Disease encroaching on all I hold dear
Somehow I gotta get my soul outta here
Heart of agony, faint burning hope
I’m finding it hard to try to cope

The cause liars own the world with conquering poise, conquering poise
In a wasteland of meaningless noise
We don’t stand a chance with the dormant pride, with the dormant pride
The heroes of our race have already died

If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness
If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness-oh!

To imagine it has all come down to this
Apathy and suicidal bliss
It’s all over except for the cryin’
With a whimper instead of the roar of a lion

The greatest race to ever walk the earth, walk the earth
Dying a slow death with insane mirth
The tomb has been prepared, our race betrayed, our race betrayed
White man, fight the flight towards the grave

If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness
If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness-oh!

If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness
If this is the way it ends, if this is the way my race ends
If this is the way it ends, I can’t bare to witness-oh!

Don’t let it end this way, don’t let it end this way
Don’t let it end this way, I can’t bare to witness

Här kan ni läsa om “Kalergiplanen”:

http://blueshift.nu/kalergiplanen-eu-okanda-agenda/

——————————————–

“Ode to a Dying People” av Saga hittar ni här:

https://youtu.be/SKDe-09EpNM?list=PLwWbUiq9Ay03NkO5e__e2N0TERfWj-dqZ

 


 

 

Bra musik och låtar som Informationskriget.se har skrivit om:

Det pågående folkmordet på oss européer
Med tanke på det pågående folkmordet av de europeiska ursprungsbefolkningarna – ja, en av dem är vi svenskar – som förrädare långsamt genomdriver med den massiva invandring de har tvingat på oss, allt i enlighet med den snart hundra år gamla “Kalergiplanen”, så kan Sagas “Ode to a Dying People” vara ett tankeväckande låttips.
http://www.informationskriget.se/2016/03/12/det-pagaende-folkmordet-pa-oss-europeer/

Frågor till far
Vad kommer du svara den dag dina barn frågar dig hur vi kunde låta det ske? Hur vi kunde låta denna massiva invandring fortgå och vårt samhälle falla samman, hur vi kunde blunda för det som till och med en blind hade kunnat se? Kommer du se dem i ögonen och svara att du gjorde allt du bara kunde för att rädda deras framtid eller kommer du att stå där, skamsen och tyst, med nedfälld blick för att du inget gjorde, för att du lät dig bli kontrollerad av att någon kanske skulle kalla dig rasist?
http://www.informationskriget.se/2016/04/08/fragor-till-far/

En son av norden
“Ni fria män som ännu bär på tanken om individens sanna ideal, ni som ej böjs av rösten ifrån banken och ej förleds av huggormarnas tal. När statligt folk och skattemyndigheter vill applicera globalt tyranni, skall vi som kan försvara varje meter så de förstår att norden den är fri. Med eld och järn skall friheten betalas, den kostar välfärd, lyx och överflöd. Är du beredd på att vakna upp ur dvalan, frihetens pris är offer, blod och död.”
http://www.informationskriget.se/2016/05/02/en-son-av-norden/

Väktarens lott
Det fanns en tid då väktaren, den som var villig att offra sig själv för familjen, släkten, byn, samhället och folket, den som likt Tyr villigt lade sin arm i fänrisulvens gap trots vetskapen att den skulle bli avbiten, den som var en krigare, uppskattades av alla. Det fanns en tid när uppoffring, mod, plikt, lojalitet och orubblighet, inte i maktens tjänst som en usling, utan för sitt folks väl, allt det som är krigares egenskaper, hölls högt. Så är det inte i dagens samhälle. Idag lever massorna så djupt inne i den illusion som den styrande elitens medier och skolsystem har skapat att de har börjat attackera väktaren som genom att visa dem verkligheten har stört deras sköna sömn. Idag har hån, skratt och hat blivit väktaren lott. För att han vågar visar att samma grupper som kontrollerar det internationella banksystemet också försöker att krossa Europa och utrota européerna med massinvandring så belönas krigaren med förlöjligande och isolering. En väktare gör dock inte vad han gör för beröm och belöning, utan för att det är rätt, i vetskap om att vårt samhälle återigen kommer att finna sin väg om han, krigaren, bara fortsätter att göra sin plikt som ett exempel för andra att följa.
http://www.informationskriget.se/2016/05/05/vaktarens-lott/

Jaga hårt
Hör vad de säger och böj er, plebejer. De äger din själ och person. Betala din skatt och var tacksam för att du har rätt till oinskränkt konsumtion. Massorna skall ledas genom skådespel och bröd. Vad skall det bli av vår höga nord när hungern river svårt. Hör mig ni söner av frusen jord, jaga vilt, jaga hårt!
http://www.informationskriget.se/2016/05/25/jaga-hart/

En hjältes väg
“Av de fallande eklöven segerkrönt, utan fruktan han tampas i strid. All den ära hans dåd har rönt skall erinras i evinnerlig tid. En hjältes väg är en snårig stig som få finner slutet utav. Den går genom blod, genom eld och krig och leder till hjältarnas grav. Han ser inte bakåt, han ser inte framåt, han begynner sitt sista anfall. Se fanvakten falla, valkyrior kalla han dräper – på väg mot Valhall! En hjälte på väg mot Valhall!”
http://www.informationskriget.se/2016/06/12/en-hjaltes-vag/

1 tanke kring ”Det pågående folkmordet på oss européer

  1. Christer Isaksson

    Det måste varit så här den Amerikanska urbefolkningen känt sig i folkmorden

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *