Sanningen om Zikaviruset

Myndigheter, organisationer och medier över hela världen arbetar hårt för att vi ska tro att Zikaviruset är farligt och att den stora ökningen av antalet brasilianska barn som den senaste tiden har fötts med för små huvuden har orsakats av Zikaviruset. Inget nämns dock om att den verkliga orsaken till att så många brasilianska barn nu föds med missbildningar snarare kan vara att Brasilien tillåter spridandet av enorma mängder av skadliga bekämpningsmedel som är förbjudna i de flesta andra länder kombinerat med att samtliga gravida i landet sedan början av 2015 injiceras med Tdap-vaccin halvvägs in i graviditeten, vilket är en tid när fosterutvecklingen är inne i en väldigt känslig fas.

Text: Tobias Lindberg 2016-02-06. Uppdaterad 2016-07-30.

zika-mygga-001-fb-anpassadDen pågående skrämselkampanjen, där internationella organisationer, nationella myndigheter och en stor andel av världens mainstreammedier kopplar ihop zikaviruset med den stora ökningen av antalet brasilianska barn som den senaste tiden har fötts med för små huvuden, har varit väldigt effektiv. [1] Folket i Brasilien är nu tillräckligt uppskrämd för att acceptera besprutning med kemikalier för att bekämpa myggen som sprider viruset och människor över hela världen ropar på att myndigheterna ska rädda dem med ett nytt vaccin. Frågan är bara om Zikaviruset verkligen kan vara orsak till missbildningarna eller finns det andra orsaker?

I maj 2015 upptäcktes Zikaviruset för första gången i Brasilien [2], under september började rapporter komma in om en ökning av antalet missbildningar i Brasilien och i oktober bekräftades detta av Brasiliens hälsodepartement [3].

stod-011

En del av alla barn som föds med för små huvuden har en missbildning som heter mikrocefali, där även hjärnan är missbildad och inte har utvecklats och växt på rätt sätt. [4][5]

zika-virus-spridning-1947-2016-001zika-virus-spridning-2016-002Det som har fått myndigheter och medier att koppla Zikaviruset till missbildningarna är såklart att zikaviruset, som tidigare aldrig har funnits i Sydamerika, dök upp i maj och att den stora ökningen av missbildningarna började synas bara 4–5 månader senare. Ett uppenbart tidsmässigt samband kan tyckas.

Problemet för de som vill koppla ihop Zikaviruset med missbildningar är bara det att Zikaviruset som upptäcktes första gången 1947 och finns över stora delar av världen [6] aldrig tidigare har visats orsaka missbildningar av det här slaget. Ändå menar myndigheterna, utan att komma med några bra argument eller vetenskapliga bevis för att viruset ska ha förändrats på något sätt, att viruset nu helt plötsligt, just i Brasilien, har börjat orsaka dessa missbildningar.

Den övre bilden till höger visar Zikavirusets spridning i världen fram till 2007 och den nedre bilden hur det ser ut 2016 då det även har spritt sig till Sydamerika .

I Brasiliens grannländer är spridningen av Zikaviruset omfattande, men orsakar inga missbildningar. Många myndigheter och medier säger visserligen att de förväntar sig att antalet missbildningar kommer att öka i dessa länder, men vad som är viktigt att förstå är att det inte har skett någon ökning, utan att det bara är spridningen av viruset som är lika stor i dessa länder som i Brasilien.

Det man måste fråga sig är vad det är som skulle göra att Zikaviruset har börjat orsaka missbildningar enbart i Brasilien, då virus faktiskt inte bryr sig om nationsgränser?

Något som däremot har förändrats i Brasilien, som har ett tydligt tidsmässigt samband med ökningen av missbildningarna och som inte har förändrats i Brasiliens grannländer, är att Brasilien med början i januari 2015 införde obligatorisk Tdap-vaccinering mot stelkramp, difteri och kikhosta av samtliga gravida kvinnor [7]. Tdap är en booster-dos som innehåller stelkrampsvaccin samt en liten mängd difteri- och kikhostvaccin och det är inte fastslaget i forskningen om det är ofarligt att ge det till gravida kvinnor. [8] Vaccineringen av de gravida sker före vecka 22 i graviditeten, alltså ungefär halvvägs in i graviditeten eller tidigare, vilket innebär en väldigt känslig period för ett foster att utsättas för de skadliga kemikalier och bioaktiva kroppsfrämmande cellrester [9] som finns i alla vacciner.

Skadliga kemikalier av alla de slag i mat, vatten och miljö i kombination med fattigdom, dålig kost och näringsbrist gör foster och barn känsliga för sjukdomar och skador. Lägg sedan på kemikalier i vaccin som ges till samtliga gravida mödrar under ett känsligt skede i graviditeten så är det lätt att förstå att skadorna blir ännu fler. Helt klart så är kemikalierna en mycket troligare orsak till missbildningarna än Zikaviruset.

stod-011

Än en gång verkar det som att skador som med största sannolikhet har orsakats av kemikalier skylls på ett oskyldigt virus som inte har något med saken att göra. [10][11] Historien upprepar sig. Tidigare skylldes skadorna från DDT och andra bekämpningsmedel framgångsrikt på polioviruset, ett harmlöst tarmvirus utan förmåga att orsaka de skador de beskylls för, vilket gjorde att industrin slapp de enorma skadeståndsanspråk som bekämpningsmedelsskadorna borde ha genererat, att försäljningen av skadliga bekämpningsmedel kunde fortsätta och att enorma summor kunde tjänas på de globala poliovaccinkampanjerna som har följt sedan dess. Faktum är att forskningen aldrig har kunnat bevisa [11] att polioviruset har förmågan att på ett naturligt sätt ta sig från tarmarna till centrala nervsystemet för att orsaka de typiska nervskador och förlamningar som poliosjuka ofta har, samtidigt som det är väl fastslaget att fler olika typer av kemikalier kan orsaka dessa.

zika-virus-spraying-001Nu skylls vad som med största sannolikhet är skador orsakade av kemikalier, där kanske det obligatoriska Tdap-vaccinet var droppen som fick bägaren att rinna över, på Zikaviruset, ett virus som aldrig tidigare har orsakat annat än influensaliknande symptom och som det inte finns några vetenskapliga bevis för att det har förmågan att orsaka missbildningar hos foster. Stora kampanjer där insektsbekämpningsmedel börjar sprutas i bostadsområden och inne i människor hem inleds, ännu fler vacciner tillförs de allmänna vaccinationsprogrammen, då nu även ett vaccin mot Zikaviruset efterfrågas, allt detta är åtgärder som bara kommer att orsaka ännu fler allergier, sjukdomar, missbildningar, skador och dödsfall, då ännu större mängder och ännu fler skadliga kemikalier staplas på den totala kemikaliebördan.

zika-virus-spraying-002 zika-virus-spraying-003

Det måste alltså inte heller vara så att det är Tdap-vaccineringarna i sig som har orsakat ökningen av missbildningarna, utan att dessa vaccineringar tillsammans med alla andra kemikalier som människor utsätts för i fattiga länder, kombinerat med en befolkning som i stort inte får i sig vad de behöver i form av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen på grund av att den moderna maten de äter är allt sämre, är den verkliga orsaken.

Sott.net skriver bra i denna artikel om att missbildningarna troligtvis orsakas av Tdap-vaccinet. [12]

Uppdatering 2016-02-07 Kl. 20:33

Tidningen Wired skrev jämfört med de flesta andra medier en rätt balanserad artikel om den eventuella kopplingen mellan missbildningen Mikrocefali och Zikaviruset. Allt i artikeln var inte korrekt, men det stod en del bra saker i den.

I artikeln erkändes att det egentligen inte finns några faktiska bevis för att Zikaviruset skulle kunna orsaka Mikrocefali, utan att det i princip enbart är det tidsmässiga sambandet mellan virusets uppdykande och ökningen av antalet fall av Mikrocefali som har orsakat detta antagande. Vidare understryks i artikeln att korrelation inte måste innebära ett orsakssamband och förklaras att den stora uppmärksamhet som missbildningen Mikrocefali har fått i Brasilien troligtvis gör att antalet fall av Mikrocefali nu överskattas, då flera barn som bara har små huvuden, utan att för den skull ha för små hjärnor, nu räknas in i de c:a 4.000 brasilianska barn som den 2:a februari hade rapporterats vara drabbade Mikrocefali.

Av de 4.000 rapporterade fallen hade myndigheterna den 2:a februari bara bekräftat 270 fall som Mikrocefali och avfärdat 462 som felaktiga diagnoser. [13]

Uppdatering 2016-02-07 Kl. 21:01

I en utmärkt text om Zikavirus-hysterin av Jon Rappoport från den 28:e januari konstateras att det inte finns några bevis för att Zikaviruset kan orsaka missbildningen Mikrocefali och så presenteras det fakta om de enorma mängderna giftiga kemikalier i form av pesticider som används i Brasilien, trots att många av dem är förbjudna i de flesta andra länder och att flera av dem har förknippats med olika skador sorters och missbildningar, där en av dem handlade om försämrad fostertillväxt och och minskat huvudomfång. [14]

Uppdatering 2016-02-07 Kl. 22:41

En artikel i gårdagens Metro av Hugo Ewald, som varken var välbalanserad eller utmärkt, försökte övertyga läsarna om att det sprids massor av konspirationsteorier om Zikaviruset och att dessa inte stämmer. En av dessa konspirationsteorier hade enligt Hugo Ewald med Tdap-vaccinet att göra. Alltså det som jag har skrivit om i denna text. Problemet med det Hugo Ewald har skrivit om Tdap-vaccinet och Zikaviruset är att det han skriver inte hänger samman för fem öre.

Hugo Ewald skriver genomgående att en grupp vaccinmotståndare har påstått att Tdap-vaccinet har orsakat Zikavirus-utbrottet. Han menar alltså inte att vaccinmotståndarna påstår att Tdap-vaccinet har orsakat missbildningen Mikrocefalit, vilket är det jag har skrivit om i denna text, utan han menar att de påstår att Tdap-vaccinet skulle ha orsakat själva Zikavirus-utbrottet. Detta trots att det tydligt står att Tdap-vaccinet är den verkliga orsaken till “Zika”-missbildningen på den skärmdump från vaccinmotståndarens Facebook-inlägg som Hugo Ewald använder som bevis. Vaccinmotståndaren hävdar alltså inte att Tdap-vaccinet har orsakat Zikavirus-utbrottet, utan bara att det har orsakat missbildningen Mikrocefali. Hela Hugo Ewalds attack mot denna “konspirationsteori” består alltså av en attack på en halmgubbe som han själv har byggt upp.

Till Hugo Ewalds försvar kan sägas att felet troligtvis inte är hans, då författaren till artikeln i News.com.au där han snodde hela sitt argument om Tdap-vaccinet ifrån hade gjort exakt samma fel.

Referenser

[1] http://www.svt.se/nyheter/utrikes/who-zika-klassas-som-nodlage

[2] http://www.cdc.gov/zika/geo/

[3] http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6503e2.htm

[4] https://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/primarmikrocefali

[5] http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html

[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819875/

[7] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4584662/

[8] http://www.drugs.com/mtm/boostrix-tdap-tdap.html

[9] http://www.informationskriget.se/2015/03/26/aldrig-mer-vaccin/

[10] http://www.informationskriget.se/2015/04/22/hur-iden-om-vacciner-saldes-till-folket/

[11] http://www.informationskriget.se/2015/04/23/polio-orsakas-inte-av-ett-virus-utan-av-forgiftning/

[12] http://www.sott.net/article/311303-Birth-defects-in-Brazil-Is-the-cause-the-Zika-virus-or-the-Tdap-vaccine

[13] http://www.wired.com/2016/02/the-zika-epidemic-is-real-a-link-to-birth-defects-may-not-be/

[14] https://jonrappoport.wordpress.com/2016/01/28/is-the-dreaded-zika-virus-another-giant-scam/

[15] http://www.metro.se/nyheter/3-myter-om-zikaviruset-som-du-inte-ska-dela/EVHpbe!YKdBFXB9wRYc/

[16] http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/health-experts-slam-antivaxxers-zika-virus-conspiracy-theory-as-absurd/news-story/a53d0aaa03cc73922916cd63143bff6e

12 tankar kring ”Sanningen om Zikaviruset

 1. Fred Flintgaard

  Som vanligt en helt lysande sammanfattning av läget.

  Nu behövs alla hjälp de kan få, så informationen måste spridas. Att påverka myndigheter är inget som fungerar. Man är helt i industrins och de kriminellas makt utan att ens veta om det.

  Forskning har blivit en verksamhet att vara misstänksam mot då man ser hur forskningsfusk, pengar och politisk makt står som spön i backen.

  Vi sprider infon ut i våra nätverk helt enkelt.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tack Fred! Ja, jag är av samma uppfattning, att kontakta myndigheter och mainstreammedier är i princip alltid bortslängd tid. Bara egen spridning av information eller att man går till alternativa medier verkar fungera nu.

   Svara
 2. Sofie

  Intressant med en sida om det här på svenska! Eftersom jag har bott i Brasilien i drygt 15 år skulle jag vilja bidra med uppgiften att läkaren Dr. Plínio Bezerra dos Santos Filho, post-doktor från Harvard och Washington University i St. Louis (plus en mängd andra titlar) nyligen lämnade in en anmälan till justitiekanslern i Brasilien där han genom studier bekräftar att det är just vaccineringen på gravida kvinnor som ligger bakom microcefalia hos nyfödda. Hans anmälan och studie finns publicerade här, på portugisiska: http://quiteriachagas.com/2016/01/28/causa-da-microcefalia-em-pernambuco-nao-e-zika-virus-foram-as-vacinas-em-gestantes-diz-estudo/ Eftersom läkemedelsindustrin i Brasilien är oerhört mäktig kommer det tyvärr inte att leda någonstans…

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tack, Sofie, för informationen och länken!

   Ja, jag tror också att Tdap-vaccineringen kan ha med saken att göra, men misstänker även starkt att bekämpningsmedel, som t.ex Monsantos Roundup, också har med saken att göra. Det används enorma mängder bekämpningsmedel i Brasilien.

   Svara
   1. Stefan

    Round-up används väl flitigt i hela världen, inklusive Sverige, utan att mikrocefali uppstår. Round-up skall definitivt begränsas eller stoppas, men kan knappast vara orsaken eftersom mikrocefalis utbredning är begränsad. Vaccinationer har historiskt räddat många miljoner människors liv. Alla vaccinationer har inte varit lyckade, men det absoluta flertalet är stora succeer. Att problem med zikaviruset uppstår i nyinfekterade områden är väntat då tolerans och immunitet ännu inte hunnit få fäste i befolkningen. Vänta några år så kan säkert immunitet bekräftas i en stor del av densamma och det redan innan fertiliteten. Så är fallet i de områden som varit infekterade länge.

    Svara
    1. admin Inläggsförfattare

     Stefan: Det finns väldigt många andra bekämpningsmedel än Roundup och som jag skrev i texten så var det ju så att Brasilien använder stora mängder av bekämpningsmedel som är förbjudna i de flesta andra länder och då förstår man ju att det inte är Roundup som jag menar eftersom Roundup är tillåtet i de flesta länder. Och som det också står i texten så kan ett av bekämpningsmedlen som är godkända för användning i Brasilien orsaka medfödda missbildningar i form av mikrocefali.

     Nej, vaccinationer har inte räddat fler liv än vad de har kostat. Med manipulerad statistik och massiv propaganda så har företag och etablissemang dock spridit bilden av att vacciner räddar liv.

     Det där som du talar om att missbildningar kanske skulle orsakas för att brasilianarna inte immunitet är ju bara spekulationer. Ingenting vetenskapligt finns som stödjer att det skulle kunna vara så. Forskningen har inte kunnat visa att viruset har förmågan att orsaka mikrocefali. Och slutligen, om det hade handlat om att brasilianarna inte hade immunitet och att det var därför så många barn fick mikrocefali så borde även nyfödda i Brasiliens grannländer frå mikrocefali då förekomsten av Zikaviruset är lika stor där. Så är det dock inte, utan i grannländerna så finns Zikaviruset, men knappt några barn som får mikrocefali.

     Svara
 3. Jim

  På tal om Zika och dess koppling till vacciner så finns det hur mycket bra att läsa om vacciners onödighet och i synnerlighet dess skadlighet som helst. Här är en kort liten text om vaccin i allmänhet. Jag vet att det alltid väcker ont blod att nämna att vacciner skadar betydligt mer än gör nytta. Men som med flyktingkrisen och dess mörkande så gäller samma tokigheter inom detta område. Bara att läsa på … och gör ni det så kommer en ganska dyster bild upp … 😉 Men kunskap är makt och det vill ju inte våra styrande att vi skall ha utan vi skall vara lydiga små lamm eller robotar om ni vill, bara att välja.

  Därför hoppade Brandy Vaughan av läkemedelsindustrin och tron på vaccin

  http://vaccin.me/2016/02/08/darfor-hoppade-brandy-vaughan-av-lakemedelsindustrin-och-tron-pa-vaccin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+VaccinationBiverkningar+%28Vaccination+%26+biverkningar%29

  Zika Thoughts: No Need To Panic

  Ytterligare en bra text av Dr. David Brownstein.

  http://blog.drbrownstein.com/zika-thoughts-no-panic-needed/

  Eat Well, Stay Fit, No Vaccine 🙂

  Svara
 4. Jim

  “It’s Not the Zika Virus” — Doctors Expose Monsanto Linked Pesticide as Cause of Birth Defects

  http://www.activistpost.com/2016/02/its-not-the-zika-virus-doctors-expose-monsanto-linked-pesticide-as-cause-of-birth-defects.html

  Monsanto Monsanto … om ni vill veta lite mer om Monsanto och GMO är denna bok en nyttig läsning:
  – Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda – av F. William Engdhal.

  Eat Well, Stay Fit, No Vaccines 🙂

  Svara
 5. Tor

  Ett annat sammanträffande till är att det släpptes GMO mygg av han typ i närområdet till ursprungliga smittkällan producerade i Storbritannien släppta för att med hjälp av han mygg kunna bekämpa mygg hösten 2015.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *