Aldrig mer vaccin!

Våra två äldsta barn utsattes för delar av det allmänna vaccinationsprogrammet innan vi till slut insåg hur skadliga vacciner är. Då vi inte kan förändra det som har skett så får vi göra det näst bästa, inte ge något av våra barn något mer vaccin. Den enda i vår familj som sålunda blir helt vaccinfri är vårt tredje och yngsta barn. Förhoppningsvis kan han få samtliga barnsjukdomar och en naturlig livslång immunitet, på samma sätt som min fru som hade alla barnsjukdomarna när hon var liten.

Text: Tobias Lindberg 2012-03-21 Uppdaterad 2015-11-06

vaccin-bebis-002-fb-anpassad

Inför vår sons födelse började jag väldigt seriöst läsa på om vaccination, vilket har lett till att vi nu helt har omvärderat vår syn. Idag ångrar jag djupt att vi lät vaccinera våra två äldre barn, våra två döttrar, att vi bara gled med och vaccinerade bara för att alla andra gör det, utan att ifrågasätta, utan att även ta del av all den vaccinkritiska information som finns.

Då vi inte kan förändra det som redan skett så får vi göra det näst bästa, vilket vi anser är att från och med nu inte ge något av barnen någon mer vaccin. Den enda i vår familj som blir helt fri från vaccin är sålunda vår son. Förhoppningsvis får han alla barnsjukdomarna och en naturlig livslång immunitet mot dem precis som min fru som hade alla barnsjukdomarna när hon var liten.

Rätt skött är barnsjukdomarna nämligen helt ofarliga för välnärda och friska individer. Med rätt skött menas att man ska respektera sjukdomarna när barnen får dem och att man då låter barnen vila, ger dem näringsrik föda, undviker socker och andra onyttigheter, ser till att de undviker kyla och drag, ser till att de inte anstränger sig och att man inte ger dem febernedsättande medicin. Febern är kroppens metod att optimera immunförsvaret och försämra för de sjukdomsskapande mikroorganismerna, detta system ska vi inte störa med febernedsättande preparat. Det finns lite annat att tänka på också, sådant som skiljer sig lite åt mellan de olika barnsjukdomarna, sådant som enkelt går att läsa sig till. Det jag nämnde gäller dock för alla barnsjukdomarna. Det mesta talar dessutom för att det är bra för hälsan och immunförsvaret att ha haft barnsjukdomarna.

Övriga sjukdomar som det vaccineras mot är antingen sådana sjukdomar som man kan skydda sig mot genom att se till att man är frisk, välnärd och har ett starkt immunförsvar, som t.ex, TBC eller sådana sjukdomar som man skyddar sig mot även genom egna försiktighetsåtgärder, egen hygien eller samhällelig hygien, som t.ex. stelkramp eller difteri.

De sjukdomar som det vaccineras mot som inte är barnsjukdomar är alla fattigdomssjukdomar. Det innebär att de är farliga och grasserar i samhällen där folk svälter och där samhällets hygien är dålig med brist på rent vatten samt undervärdiga eller inga avloppssystem. Svält ger dåligt immunförsvar och gör att kroppen inte klarar av påfrestningen som en sjukdom medför. Visst kan även små utbrott av dessa sjukdomar ske i de rika länderna, men de är då inte lika farliga eftersom hälsan generellt är bättre hos människorna där.

Att barnsjukdomar leder till skador och död är också ett fattigdomsproblem. Det är väldigt ovanligt att det utvecklas några allvarligare komplikationer av dem i länder med bra socioekonomisk standard.

stod-donera-swish-012

Vaccinationsförespråkarna säger att alla de sjukdomar som man nu vaccinerar mot förr i tiden var vanliga och farliga även i vår del av världen, men att vaccineringarna utrotade dem. Detta stämmer inte! Faktum är att det var för att vi fick bukt med svält och undernäring samt fick bättre samhällshygien i form av renare dricksvatten, bättre hygien i mathanteringen, bättre avloppssystem, bättre sjuk- och förlossningsvård, bättre bostäder och mindre trångboddhet som de försvann från vår del av världen. Även avskaffandet av de många nervskadande bekämpningsmedel, bland andra DDT, som användes från slutet av 1800-talet och fram förbi mitten av 1900-talet bidrog till detta. Minskningen av antal insjuknade och antal döda av olika sjukdomar korrelerar med olika samhällens socioekonomiska förbättringar, inte med när vaccineringarna påbörjades. Detta blir tydligt när man studerar statistik över antal sjuka och döda av olika sjukdomar och även tittar på tiden innan vaccinering påbörjades. Då ser man att alla sjukdomar redan var på nedgående, något som berodde på bättre socioekonomisk status.

Slutligen måste riskerna med vaccinationer nämnas.

Alla vacciner innehåller flera olika skadliga kemikalier och en uppsjö kroppsfrämmande och bioaktiva cellrester. De skadliga kemikalierna finns i vaccinerna eftersom de behövs för att vaccinet ska kunna provocera fram ett immunsvar som ger antikroppar eller för att de ska fungera som konserveringsmedel så att inte farliga bakterier uppstår i vaccinet. De kroppsfrämmande cellresterna finns i vaccinerna eftersom det aldrig helt går att rena bort alla cellrester från de cellkulturer man har använt för att producera de antigen man använder i vaccinerna.

Några kemikalier som kan nämnas är aluminiumföreningar och formaldehyd och några kroppsfrämmande och bioaktiva cellrester som kan nämnas är virus, proteiner, hormoner, enzymer, antikroppar, DNA och RNA. Dessa kroppsfrämmande cellrester kan vara både hela och fragmenterade och de kan komma från såväl mänskliga cancerceller som från andra djurarter.

Att kroppsfrämmande cellrester är bioaktiva innebär att de kan påverka olika system och reaktioner i kroppen, vilket kan orsaka skada. Mycket tyder även på att kroppens celler kan plocka upp bioaktiva cellrester som finns i kroppen. [1] Bland annat har det bevisats in vitro, alltså i cellkulturer, att kroppsfrämmande DNA-fragment kan plockas upp från omgivningen och inkorporeras i en cellens eget DNA, vilket kan vara katastrofalt då DNA från mänskliga cancerceller finns i många vacciner och detta är något som tros kunna vara en bidragande orsak till den stora ökningen av autism. [2]

Sedan innehåller vissa vacciner, t.ex. svininfluensavaccinet, fortfarande tiomersal, en kvicksilverförening. Vacciner innehåller många fler kroppsfrämmande ämnen än dessa som jag har nämnt här och det går enkelt att läsa mer om för den som vill.

Vaccinförespråkare nämner ofta att koncentrationerna av dessa kemikalier är så låga i vaccinerna, att de ofta understiger det man kan få i naturligt via maten, varför det inte är någon fara. Vad de inte nämner då är att det är en helt annan sak att komma i kontakt med kroppsfrämmande ämnen den naturliga vägen, via huden eller mag-tarmkanalen med alla sina barriärer och skyddande slemhinnor där vårt immunförsvar verkar, jämfört med att få samma ämnen injicerade direkt in i kroppen förbi alla de naturliga skyddssystemen.

Det finns starka och välgrundade misstankar om att vacciner ensamt eller tillsammans med andra faktorer orsakar många av dagens sjukdomar och hälsoproblem som t.ex. astma, allergier, överkänslighet, försämrat immunförsvar, inlärnings- och koncentrationsproblem, ADHD, autism, alzheimers, diabetes, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är långtifrån en uttömmande uppräkning av allt dåligt som vacciner misstänks orsaka eller bidra till.

Vaccinindustrin genererar stora pengar i direkta inkomster, så stora pengar att bara det borde göra oss alla mycket mer kritiska till den information vi får till oss av sjukvården och läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin är en av världens mest vinstgivande och mäktiga industrier och den har ett enormt inflytande på både sjukvården och utbildningen för de som arbetar inom vården.

Indirekt ger vaccinerna eventuellt ännu större vinster genom att det försämrar hälsa och immunförsvar samt orsakar och bidrar till många sjukdomar, vilket i sin tur genererar enorma vinster för sjukvårds- och läkemedelsbolagen genom de läkemedel de därmed kan sälja till en alltmer sjuklig befolkning.

Läkemedelsindustrin har allt att vinna på att övertyga sjukvårdspersonal och allmänhet om att vaccin är enda botemedlet mot fruktade sjukdomar och saknar risker, medan de har allt att förlora på att det blir känt att bra hälsa, näringsrik föda, noggrann hygien och god kunskap är tillräckligt som skydd. Det går trots allt inte att tjäna så stora pengar på att folk tar hand om sin hälsa på ett naturligt sätt.

Att ta hand om sin hälsa på ett naturligt sätt innebär främst att man äter närings- och artriktig mat. Det innebär mat som är småskaligt och naturligt odlad och uppfödd. Det innebär även att vi inte äter sådant vi inte är gjorda för att äta, som t.ex. de enorma mängder kolhydrater vi sätter i oss eller mat i form av frön, som t.ex. spannmål och baljväxter, med alla dess antinutrienter. Att ta hand om sin hälsa på ett naturligt sätt innebär även att man undviker tillsatser och skadliga ämnen, äter ekologiskt, rör på sig mer, tränar mer,stressar mindre, sover ordentligt, jobbar mindre, konsumerar mindre, undviker kemikalier, aktar sig för trådlös teknik med sin elektromagnetiska högfrekventa strålning, tar mer tid för sig själva, sin familj, sina nära och kära samt oftare gör det man verkligen vill göra och blir lycklig av.

Sammanfattningsvis så är jag övertygad om att fördelarna med vaccination är kraftigt överdrivna, medan nackdelarna kraftigt underdrivna. Att det har blivit på detta sätt är myndigheter och läkemedelsindustrin skyldiga till. Självklart innebär livet risker även för friska och hälsosamma personer, men jag är fullt övertygad om att de är mycket mindre för de som undviker att vaccinera sig, eftersom de som undviker vaccinernas skadliga effekter får en bättre hälsa och ett starkare immunförsvar.

 

Referenser

[1] Här är en rapport som bevisar att både friska och skadade celler kan ta upp fria DNA-fragment från sin omgivning.

Visserligen säger den inget helt säkert, annat än att fritt DNA kan inkorporeras in i cellens DNA under just dessa experimentella förhållanden, men rapporten är ändå en stark indikator på att det finns väldiga risker med vacciner eftersom de nästan alltid innehåller främmande DNA-fragment från antingen andra arter eller från mänskliga cancerceller. Att spruta in alla de kroppsfrämmande cellrester och skadliga kemikalier som samtliga vacciner innehåller är sannerligen ett sjukt spel med både hälsan och livet som insats!

Rapportens författare menar även att detta kan vara en bidragande orsak till den explosion av antalet fall av autismspektrumliknande tillstånd som vi har sett de senaste dryga 30 åren.

http://s3.amazonaws.com/soundchoice/soundchoice/wp-content/uploads/2012/08/DNA_Contaminants_in_Vaccines_Can_Integrate_Into_Childrens_Genes.pdf

[2] Här vittnar forskaren Dr. Theresa Deisher om ett eventuellt samband mellan vacciner och autism. Hon förklarar hur DNA-fragment från mänskliga cancerceller som finns i många vacciner kan tas upp av kroppens celler och inkorporeras i deras DNA och hur det kan bidra till utvecklandet av autism.

Detta filmklipp är nummer 2 av 4 stycken filmklipp.

12 tankar kring ”Aldrig mer vaccin!

 1. Sannil

  Valdigt intressant skrivet. Jag har oxa last mycket om posssitiva vs negativa effekter som vaccinationer har. I Sverige loper inte barnen en sa stor risk att fa alvarliga men fran barnsjukdommarna a de finns ny forskning som sager att om kroppen sjalv far bekampa sjukdommarna att vi lattare bekampar andra hot sa som cancer etc. Vi valdre att vaccinera var dotter trods att vi inte 100% vet att chancerna ar storre att hon far illa av att hon inte far dem. Men vi bor utomlands a har finns en rad sjukdommar som kan medfora men for livet som inte finns i Sverige. For mig sa kans de som att riskerna inte ar overdrivet stora a har har jag aven mojligheten att betala extra for att fa vaccin utan kemikalier som e mer farskt och de har garanterat att de inte finns kvicksilver i de sprutor hon fatt. Men min storsta anledning ar att jag ar radd, ifa hon skulle va ovaccinerad a fa en sjukdom som hon skulle fa men av sa skulle jag kanna sadan skulld att jag inte vaccinerat henne. Men som foraldrer kan man inte vinna, for sen finns de risker med som idag som du sager antagligen inte ar formedlade a da e de ju som att valja mellan pest eller kolera..

  Jag tror definitivt att de e viktigt att inte bara ge vaccin till sina barn bara for att, om alla har en okad medvetenhet a e sellektiv i vilka vaccinationer vi ger till vara barn (tex mot hjarnihinneinflamation som barn kan do av a som de oxa kan fa alvarliga men om de far, da kanner jag iaf att de kanske ar en god ide a ta den sprutan men mot influensa eller mmr kanske inte, mmr kanske senare i livet nar vi inte vaxer a om som kvinna man planerar att skaffa familj).

  A sist men inte minst, en sak jag avskyr ar nar tex regeringar gar in a bestammer att barn maste vaccineras for att fa ga skola a dagis, de finns ingen som helst mening med de. Om barnen ar vaccinerade a de e immuna (ibland blir de ju inte de iaf men de e en annan diskussion) da bor de foraldrarna inte orroa sig de bor “skita” (ursakta spraket) i vad de andra foraldrarna gor!

  Tack for bra lasning

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Hej och tack för din kommentar!

   Jag håller med om att det viktigaste är att var och en är fria att själva bestämma om de vill vaccinera sig själva och sina barn. Det är ingen annans beslut. Visst kan man diskutera och försöka påverka andra, men de ska alltid vara fria att göra valet själva.

   Sedan så tycker ju jag att alla vacciner gör mer skada än nytta, även om man bor utomlands där det finns större risk för sjukdomar. Ju större risken är för sjukdomar, ju större är behovet av ett bra och oförstört immunförsvar och det har man inte om man vaccinerar sig då vaccinerna innehåller så många skadliga kemikalier och bioaktiva kroppsfrämmande cellrester. Den bästa hälsan och det starkaste immunförsvaret får man genom att undvika gifter så gott det går, därmed även vacciner, samtidigt som man fokuserar på att försöka ge kroppen vad den behöver i forma av näring, mineraler, vitaminer och sådant.

   Svara
 2. Sarah

  Mycket intressant att läsa detta. Min son är 8 månader och har redan fått sina 2 första vaccinationer, det känns inte bra. Jag har tvekat men fått höra av omgivningen, du måste vara konsekvent, tänk om…osv.
  Nu har han eksem och jag är helt övertygad om att det är en reaktion på vaccinet.
  Var kan man prata med andra föräldrar om detta, jag behöver feed-back och stöd!

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Hej Sara och tack! =)

   Det finns inga som helst risker med att bara avsluta det vaccinprogram man har påbörjat. Man måste inte vara konsekvent. Det är bättre att avbryta så tidigt som möjligt.

   Vi avbröt bara vaccinprogrammet helt tvärt för våra två äldsta barn, våra två döttrar, där de råkade befinna sig för tillfället. Vår äldsta dotter var då 7 år och hade fått alla vaccin i barnvaccinationsprogrammet som man får fram till 5-6-årsåldern plus TBE-vaccin (fästingvaccinet) och vår yngsta dotter var då 3 år och hade fått allt som man får fram till 18 månaders ålder. Vår son som föddes 2011 efter att vi hade tänkt om är helt ovaccinerad. Vi ångrar nu att vi överhuvud taget vaccinerade våra döttrar.

   Om du använder Facebook så skulle jag vilja rekommendera att du går med i gruppen “Vaccinationers baksida” som finns där. Den är riktigt bra med många seriösa medlemmar.

   Svara
 3. Marlene

  Tänk större än på individ nivå… Vaccinationer i rika länder är till nytta för fattiga länder. Om vi slutade med tex mässlingsvaccination i Sverige skulle få barn dö, det är helt sant…några skulle få encephalit o få hjärnskador o aldrig bli normala mer, några skulle bli döva…etc men det är inte därför man vaccinerar i Sverige. Det är för att det finns en global agenda att försöka utrota mässlingen som i fattiga länder dödar fler barn o ger fler barn hjärnskador etc. För att utrota mässlingen behöver 95% av världen vara immun…. Då skulle fattiga barn slippa dö av vad vi tycker “lindrig” barnsjukdom.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Marlene: Tack för din kommentar! Nej, det du säger stämmer inte. Det hjälper inte den fattiga världen att vi vaccinerar och inte heller blir de hjälpta av att själva bli vaccinerade. Läs denna långa text som jag har skrivit om mässlingen så kommer du att förstå att mässlinvaccin inte kommer att minska det totala lidandet eller antalet dödsfall i den fattiga världen:

   http://www.informationskriget.se/2015/01/29/att-skrammas-med-masslingen/

   Svara
 4. feel-planet.com

  Lakare anmaler sallan biverkningar fran vaccin utan valjer istallet att betrakta biverkningarna som nya sjukdomar. Det har sannolikt aldrig skett att en svensk lakare anmalt ett dodsfall som en vaccinbiverkning. Motbevisa garna detta pastaende.

  Svara
 5. juliadiets.com

  Lakare anmaler sallan biverkningar fran vaccin utan valjer istallet att betrakta biverkningarna som nya sjukdomar. Det har sannolikt aldrig skett att en svensk lakare anmalt ett dodsfall som en vaccinbiverkning. Motbevisa garna detta pastaende.

  Svara
 6. anna

  När jag var barn fick jag alla barnsjukdomarna och det gjorde att jag tog för givet att jag inte var vaccinerad och det gjorde att jag inte ens frågade min mamma om detta. För ett par år sedan så hittade jag ett vaccinationskort bland gamla grejer från min uppväxt som jag hade fått av min mor. Där stod det att jag var vaccinerad mot samtliga sjukdomar!!! Det betyder alltså att vacciner inte skyddar mot sjukdomar! Så därför ar det helt onödigt att vaccinera sig.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Intressant, Anna! Ja, det är faktiskt förvånansvärt ofta som vacciner inte verkar fungera så bra. Ovanligt dock med att du lyckades få alla barnsjukdomarna trots att de redan var vaccinerad mot dem.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *