Viktigt att förhålla sig kritisk till allt som sägs om HIV och AIDS

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till allt som har med HIV och AIDS att göra och speciellt då vad gäller sådant som av de flesta betraktas som ”sanningar”. Det är inte bevisat att HIV orsakar AIDS! Så enkelt är det och oavsett hur mycket etablissemanget ylar om motsatsen så blir det inte mer sant för det. Det finns mycket som talar för att HIV och många andra retrovirus egentligen är missförstådda exosomer och därmed en del av kroppens system för att flytta runt genetiskt och cellulärt material till olika delar av kroppen för att möta förändringar och hot.

Text: Tobias Lindberg 2015-07-10

hiv-aids-fria-tidningen-001Nyligen rapporterades det att Kuba ska ha stoppat överföringen av HIV från mor till barn som man t.ex kan läsa om i den artikel i Fria tidningen som jag länkar till här nedanför. Saken är dock att det är enormt viktigt att man förhåller sig kritisk till alla nyheter om HIV och att man har som vana att kritiskt synar allt som har med HIV att göra.

http://www.friatidningen.se/artikel/118163

HIV-tester och bromsmediciner är en enorm kassako och bevisen för att HIV är ett verkligt problem eller att HIV faktiskt orsakar AIDS är obefintliga. Ja, AIDS är ett verkligt problem, men orsaken till AIDS är med största sannolikhet inte HIV. Sambandet HIV-AIDS är faktiskt inte bevisat. ändå tror de flesta människor att det är bevisat och etablissemanget påstår att det är bevisat. Vad många inte heller vet att många bromsmediciner egentligen bara är vanlig cytostatika, alltså cancermediciner, vilket är samma sak som cellgifter och dessa orsakar ofta mer ont än gott.

Orsakerna till AIDS varierar beroende på var i världen men befinner sig. Den AIDS-epidemi som utbröt inom den västerländska gay-kulturen och som gjorde HIV och AIDS känt orsakades av att så många av dessa människor levde oerhört riskfyllda och destruktiva liv med mycket droger, speciellt drogen “poppers” och massor av oskyddat sex med otaliga främlingar, vilket tillsammans med otaliga läkemedel de fick mot alla könssjukdomar som de ådrog sig fick deras immunförsvar att kollapsa. Den AIDS-epidemi som pågår i Afrika och i andra fattiga delar av världen bror främst på fattigdom, undernäring, svält, förgiftning och ett högt naturligt sjukdomstryck av framförallt olika parasiter men även av andra typer av mikroorganismer. Kombinationen av detta gör att många människors immunförsvar i den fattiga världen kollapsar av den sammanlagda bördan. När immunförsvaret kollapsar har man AIDS och då klarar inte kroppen längre att hålla alla olika mikroorganismer, både bra och dåliga, i schakt varför man snabbt blir dålig och dör av olika opportuna sjukdomar som för friska människor är helt harmlösa.

Det är med HIV och AIDS precis som med polioviruset och polio, viruset kanske existerar men det är inte vetenskapligt bevisat att det orsakar sjukdomen. Ändå påstår olika intressen av ekonomiska och politiska anledningar att viruset är orsaken.

Vidare finns det mycket som tyder på att HIV och en del andra retrovirus kanske inte egentligen är vad vi normalt tänker på som virus, som hot mot vår hälsa, utan att de kanske är en del av ett kroppseget system av exosomer som är till för att flytta runt genetisk och annan cellulär information i kroppen för att celler i olika delar av kroppen bättre ska kunna anpassa sig till nya omständigheter. Ett system som vetenskapen i nuläget inte förstår. Kanske är det så att en kropp som är helt satt ur balans av svält, undernäring, gifter och mikroorganismer under vissa omständigheter kan börjar producera sådana exosomer, som vi idag misstolkar som virus? Kanske är det för att cellerna i och runt en tumör försöker skydda och förändra sig som det så ofta finns så mycket retroviruspartiklar runt tumörer? En del forskare har på senare tid faktiskt börjat kategorisera in retrovirus under i gruppen exosomer, så förhoppningsvis är delar av vetenskapen ändå på rätt väg.

Och nej, jag påstår inte att alla sjukdomar är påhittade eller är något lurt med. Bara för att jag menar att världen är fel ute vad gäller AIDS och polio så innebär det inte att jag tycker likadant om allt annat.

Läs gärna denna text som jag har skrivit om kopplingen mellan HIV-AIDS och se de två viktiga filmklippen som jag har tagit med:

http://www.informationskriget.se/2015/05/19/hiv-aids-teorin-ar-byggd-pa-en-grund-av-logner/

Här finns sedan två viktiga texter som jag har skrivit om polio och att den sjukdomen inte orsakas av polioviruset, utan av förgiftning av bekämpningsmedel och andra gifter:

http://www.informationskriget.se/2015/04/22/hur-iden-om-vacciner-saldes-till-folket/

http://www.informationskriget.se/2015/04/23/polio-orsakas-inte-av-ett-virus-utan-av-forgiftning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *