Dagens kommentarer och tips 2015-07-12

Mycket bra från Infowars om det pågående kriget mot familjen där till och med ord som “husband” och “wife” nu börjar förbjudas i Kalifornien!

———————————————–

Mer viktigt från Infowars om hur läkare i USA enligt direktiv uppifrån har börjat fråga små barn i lågstadieåldern om deras könsidentitet. Staten ska inte hålla på med sådant och det är sjukt att börja fråga barn om sådant här när de är så små.

——————————————

Ännu mer på samma tema från Infowars. Här berättas det om hur skolor inför könsneutrala toaletter, hur sjukvården erbjuder könsbytesoperationer till 15-åringar och hur det kommer riktlinjer till skolpersonal vilka ord de ska använda istället för orden “pojke” och flicka”. Det som nu sker i USA kommer snart hit till oss!

————————————

Att läkemedelsbolagen har mycket att tjäna på tvingande lagstiftning gällande vaccinering är lätt att förstå. Vad många däremot inte vet är att läkemedelsbolagen håller på att utveckla ny genteknik där man injicerar gener i avsikt att dessa ska bli en del av arvsmassan. Genom att sedan kalla denna genterapi “vaccin” så kommer även förändringar av den mänskliga arvsmassan bli tvingande. Allt detta förklaras av den undersökande journalisten Jon Rappoport när han blir intervjuad av Infowars.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *