Inga DNA-prov tagna på närliggande asylboende efter gruppvåldtäkt i Kolboda

Trots att gruppvåldtäkten i Kolboda, där tre män våldtog en kvinna i 50-årsåldern som var ute och plockade svamp, skedde bara ungefär 500 meter från det stora asylboendet i trakten och ungefär 1000 meter från ett boende för så kallade ensamkommande, så har polisen inte tagit några DNA-prover från männen på något av dessa två boenden. Detta bekräftar förundersökningsledare Ulf Martinsson vid Kalmarpolisen i ett telefonsamtal med Informationskriget.se, ett samtal som förövrigt finns tillgängligt att lyssna på för den som är intresserad.

Visst kan det vara så att signalementen som polisen har fått inte tyder på gärningsmän från Mellanöstern och/eller Afrika och visst kan det vara så att de inte har lyckats säkra något som helst DNA-material från de tre gärningsmän som utförde gruppvåldtäkten och om så vore fallet så är det förstås ingen idé att ta DNA från någon av männen på de två boendena, men om det skulle vara så att signalement tyder på att gärningsmännen kanske kom från Mellanöstern eller Afrika och om det skulle finns DNA-material från gärningsmännen, vilket det troligtvis gör, då vi från rapporter i media vet att någon form av material har skickats till Nationellt forensiskt centrum och då polisen i tidningen Barometern har nämnt att de “ännu inte fått någon matchning” på det,  ja då är det ingenting annat än ett enormt svek, framförallt mot den drabbade kvinnan, men även mot hela det svenska folket, att inte DNA-testa samtliga på de två boendena för nyanlända som finns i Kolboda som passar in på signalementet.

Text: Tobias Lindberg 2016-09-25

gruppvaldtagen-kolboda-inga-dna-prov-010

På kvällen den 21 juli blev den svampplockande kvinnan gruppvåldtagen av tre män i ett litet skogsområde vid Rödfyren i Kolboda som ligger bara 500 meter väster om det stora asylboendet på turist- och konferensanläggningen Kolbodabaden. Inledningsvis avslöjades bara att gruppvåldtäkten hade utförts i Kalmartrakten. En del medier visste mer, bl.a Aftonbladet som till och med var och fotade på platsen för våldtäkten redan dagen efter, vilket Informationskriget.se har skrivit om här, men valde uppenbarligen att inte dela med sig av vad de visste till det svenska folket. [1] Den 25 juli gick nästan samtliga större medier ut med information om att gruppvåldtäkten hade skett i Kolboda. Först den 24 augusti gick tidningen Barometern ut med att platsen för gruppvåldtäkten var det lilla skogsområdet väster om Kolbodabaden. [2] Kanske var det även fler medier som gick ut med detta, men jag har själv bara sett detta i Barometern. Att denna information har portionerats ut på detta sätt verkar bero på att polisen har velat ha det så, vilket mediernas gemensamma avslöjanden den 25 juli om att orten var Kolboda och SVT:s formulering den 12 september om att polisen i slutet av augusti hade gått ut med den ungefärliga platsen för gruppvåldtäkten tyder på. [3]

stod-donera-swish-012

Klart är att polisen har någon form av signalement av gärningsmännen, men har valt att inte gå ut med det. Själva uppger polisen att de inte vill gå ut med det eftersom det enligt dem skulle begränsa utredningen och ställa till mer skada än nytta, men om det är den verkliga anledningen eller om det egentligen beror på att de är rädda för att ett avslöjande av signalementet skulle öka på missnöjet med Sveriges invandringspolitik ännu mer är omöjligt att bevisa. [4] Vi är dock många som har sett ett tydligt mönstret i hur signalement relativt ofta avslöjas vid brott utförda av etniskt svenska gärningsmän, jämfört med brott begångna av icke-européer. Allt fler har börjat inse att hemlighållandet av ett signalement, när ett sådant uppenbart finns, faktiskt säger en hel del och att det, även om man på grund av det såklart inte kan vara helt säker, i varje fall gör sannolikheten att det handlar om en utländsk gärningsman mer sannolik.

Lägger man dessutom samman allt det vi redan vet, att polisen inte vill gå ut med ett signalement som de har och att brottet skedde bara 500 meter från ett stort asylboende med nyanlända från Mellanöstern och Afrika, med faktumet att det handlade om en överfallsgruppvåldtäkt, ett brott som etniska svenskar i princip aldrig begår, så ökar sannolikheten för att det skulle handla om utländska gärningsmän, troligtvis från Mellanöstern och/eller Afrika, till nästan hundra procent.

Detta går dessutom väl samman med att svensk forskning i två rapporter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om invandrares brottslighet från 1996 och 2005 har visat att invandrare från Mellanöstern och Afrika är kraftigt överrepresenterade när det kommer till allvarligare vålds och sexualbrott, som t.ex våldtäkter, vilket Informationskriget tidigare har skrivit om i texten “Vad som måste göras” för den som få det förklarat lite mer ingående. [5][6][7] Vidare är personer med utländsk bakgrund särskilt överrepresenterade när det kommer till just gruppvåldtäkter, vilket tidningen Forskning & Framsteg skrev om i en artikel där de hade intervjuat en utredare vid BRÅ och som Informationskriget.se har skrivit om och bifogat de relevanta referenserna i texten “Invandringen bakom ökat antal gruppvåldtäkter“. [8]

Ja, visst är det så att svenskar ibland också döms skyldiga till gruppvåldtäkter, men när det sker så är det aldrig överfallsgruppvåldtäkter, utan alltid fall där det är några som har haft sex med varandra på fyllan eller liknande med mer eller mindre tokiga idéer om vad den andra var med på eller inte. Det är så pass ovanligt med etniskt svenska överfallsvåldtäktsmän och våldtäkter anses så moraliskt förkastligt bland svenskar att det i praktiken är totalt osannolikt att två eller fler etniska svenskar som kan tänka sig att överfallsvåldta någon kommer samman. Ja, det finns säkert något undantag som bekräftar regeln för det jag har sagt nu, men nu talar vi om sannolikheter och här i fallet med överfallsgruppvåldtäkten i Kolboda är sannolikheten som sagt närmast hundra procent för gärningsmän med annan etnisk bakgrund än svensk och väldigt stor för att gärningsmännen går eller gick att finna antingen på asylboendet på Kolbodabaden eller på hemmet för ensamkommande på Kolbodagården.

Vidare har polisen skickat in någon form av material till Nationellt forensiskt centrum, som visserligen inte måste vara DNA från någon av gärningsmännen, men som troligtvis ändå är det med tanke på att förundersökningsledare Ulf Martinsson bekräftade för tidningen Barometern att de hade skickat material dit och dessutom sa att de “ännu inte fått någon matchning”. [2] Det kan inte vara mycket annat än DNA-material om polisen under en utredning använder ord som “matchning” när de talar om det med media.

Informationskriget.se ringde i fredags (den 23 september) upp förundersökningsledare Ulf Martinsson vid Kalmarpolisen som har hand om fallet med gruppvåldtäkten i Kolboda för att försöka höra med honom om det inte snart var dags att släppa signalementet på gärningsmännen, vad för slags material det var som de hade skickat till Nationellt forensiskt centrum och om de hade tagit DNA-prover på männen på asylboendet och hemmet för ensamkommande i Kolboda och matchat dem mot materialet från gruppvåldtäkten.

Ulf Martinsson besvarade i princip alla frågor med olika varianter på frasen att han inte kunde säga något eftersom det råder förundersökningssekretess, men på en viktig fråga gav han ändå ett rakt svar och det var detta att de inte hade tagit några DNA-prov på de nyanlända männen på något av de två boendena i Kolboda.

Här är en 3 minuter och 4 sekunder lång nedklippt version av det drygt 9 minuter långa samtalet med förundersökningsledare Ulf Martinsson, där bara det allra viktigaste från samtalet, det vill säga svaret att de inte hade tagit några DNA-prov på någon av de nyanlända männen på de två boendena, finns med. [9]

Här finns sedan den 9 minuter och 12 sekunder långa oklippta samtalet med Ulf Martinsson för den som vill lyssna på det. [10]

Viktigt att känna till är att vid den omtalade och grymma gruppvåldtäkten i Strängnäs i slutet av förra sommaren, den där en kvinna som var på väg hem från krogen, precis intill ett asylboende först blev våldtagen av en man och sedan när hon efter våldtäkten chockad gick därifrån så mötte hon två andra män som även de våldtog henne efter att den ena hade sagt “I’m gonna fuck you little swedish girl“. I det fallet tog polisen DNA från männen på asylboendet och fann därefter väldigt snabbt de skyldiga som dömdes till både fängelse och utvisning från Sverige. [11]

De flesta i vårt land föreställer sig nog att om en överfallsgruppvåldtäkt sker på en ort som Kolboda, där det i princip bara finns asylboenden, och om brottsplatsen var precis intill ett stort asylboende, så skulle svensk polis nästan som ett slags standardförfarande ta DNA från männen som bor på boendet, detta eftersom just överfallsgruppvåldtäkter i princip enbart utförs av personer med utländsk bakgrund från Mellanöstern och Afrika. Så är det dock inte. I vart fall inte när det kommer till gruppvåldtäkten i Kolboda. Om sedan inte alla svenskar längre föreställer sig detta, desillusionerade av de senaste årens skeenden, så anser nog ändå de allra flesta att polisen i fall som detta omedelbart borde ha samlat in DNA från närliggande boenden. Många andra anser nog kanske att DNA borde ha samlats in från alla som söker asyl i vårt land som en säkerhet för medborgarna i vårt land och om de som inte söker asyl vill gå med på det så finns det så många andra länder de kan åka till istället att söka asyl. Ytterligare andra kanske tycker som jag, att det som jag beskriver i texten “Vad som måste göras” är bättre att hjälpa människor från Mellanöstern och Afrika på andra sätt än att ge dem asyl och uppehållstillstånd i vårt land. [7]

Det enda som skulle kunna ursäkta att polisen i fallet med överfallsgruppvåldtäkten i Kolboda inte samlar in DNA från männen på de två boendena är om de inte har något DNA från gärningsmännen och/eller att de fått ett signalement på dem från kvinnan som helt utesluter att det kan handla om män som bor på något av de två boendena för nyanlända i Kolboda. Att så skulle vara fallet är dock som jag har beskrivit i denna text enormt osannolikt.

Vidare finns det enormt många fall där vi vet att åklagare och polis undviker att göra sådant som de egentligen borde ha gjort för att detta vid just den tidpunkten inte ansågs politiskt korrekt, vilket kan exemplifieras med åklagaren i fallet med den grymma gruppvåldtäkten uppe på fåfängan i september förra året som underlät att genomföra medicinsk åldersbedömning på gärningsmännen med konsekvensen att de trots att de var äldre än de uppgav fick mildare domar eller helt undslapp straff. Detta fall uppmärksammades nyligen av Uppdrag granskning, men är bara ett sådant fall bland många många andra där myndighetsfolk och politiker undviker att göra vad de borde ha gjort. [12]

Om det senare skulle komma fram att det finns DNA från gärningsmännen och om signalementet skulle visa sig tyda på utländska gärningsmän, ja då har framförallt den våldtagna kvinnan, men även hela det svenska folket, utsatts för ett enormt svek och då är det upp till oss alla att se till att det etablissemang inom myndigheter och politik som har sett till att Sverige har kommit att skötas på detta förkastliga sätt hålls ansvariga för vad de har ställt till med.

Kom ihåg det ni som styr, vi folket har ett väldigt bra minne och när stunden är kommer så kommer vi att kräva rättvisa. Ni som nu styr vårt land kommer att prövas vid domstolar och de av er som har agerat rätt och riktigt kommer att frias, men alla ni andra, ni som befinns skyldiga, kommer att få väldigt hårda straff. Ni som befinner er i systemet men inte vill riskera att straffas längre fram bör, om ni har något vett, redan nu börja fjärma er från de skyldiga eftersom samarbete med eller lydande av orders från landsförrädare inte kommer att ses med blida ögon den dag inom en inte allt för avlägsen framtid när folkets dom kommer och ordningen återställs.

Referenser

[1] http://www.informationskriget.se/2016/09/21/gruppvaldtakten-skedde-500-m-fran-asylboendet-i-kolboda/

[2] http://www.barometern.se/kalmar/inga-svar-om-gruppvaldtakt-i-kolboda-annu/

http://archive.is/fdbUb

[3] http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/stiltje-i-utredningen-kring-gruppvaldtakt

http://archive.is/OetpM

[4] http://24kalmar.se/2016/07/28/polisen-darfor-gar-vi-inte-ut-med-signalement/

http://archive.is/HFMhg

[5] Invandrare och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2.
http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

[6] Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapport 2005:17.
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

http://archive.is/gG3MR

[7] http://www.informationskriget.se/2016/02/09/vad-som-maste-goras/

[8] http://www.informationskriget.se/2016/09/10/invandringen-bakom-okat-antal-gruppvaldtakter/

[9] https://youtu.be/mcSlmZAsTl4

[10] https://youtu.be/1NBc51RfKdQ

[11] http://www.informationskriget.se/2015/12/03/im-gonna-fuck-you-little-swedish-girl/

[12] http://www.svt.se/ug/aklagare-struntade-i-aldersbedomning-valdtaktsman-gick-fri

http://archive.is/U379y

2 tankar kring ”Inga DNA-prov tagna på närliggande asylboende efter gruppvåldtäkt i Kolboda

  1. Rickard Söderberg

    Beträffande DNA så borde det vara obligatoriskt att ta på samtliga personer som söker asyl i Sverige eftersom man inte med säkerhet kan fastställa deras identitet på samma sätt som de som föds här i Sverige. Jag tycker att ett nationellt DNA register borde upprättas för samtliga medborgare, det hade underlättat många utredningar och många brott hade kunnat lösas snabbt och enkelt. Jag skulle inte ha något emot att lämna mitt DNA för de som har rent mjöl i påsen och inte har begått något brott behöver ju inte vara oroliga och vårt samhälle hade blivit en säkrare plats. När alla som soker uppehållstillstånd i vårt land ändå lämnar fingeravtryck så kallad biometri varje gång de vår ett visum så kan man lika enkelt ta ett DNA samtidigt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *