SVERIGE ÄR SVENSKARNAS LAND — och skall så förbli

Det har i dagarna släppts en video som heter “Det Nya Landet”, av biståndsorganisationen IM Sweden. Filmen går ut på att förklara för etniska svenskar att landet som skapades av deras förfäder nu enligt ”universell moralism” tillhör alla människor på jorden, och att etniska svenskar måste integrera sig efter kolonisatörernas önskemål. Den elit som nu är i full färd med sitt projekt och tror sig kunna omforma oss och på så sätt skapa ett nytt Sverige har dock gjort misstaget att bortse från svenskarnas natur och historia.

Text: Re(d)aktionen

sverige-ar-svenskarnas-land-010

Efter att videon på Youtube fått över 900 dislikes och bara ett fåtal likes, samt kommentarfältet översvämmats av klarsynt negativ respons, togs dessa funktioner och information bort. Likaså på Facebook har det censurerats flitigt.

Därför kommer härmed svar på tal via svensk alternativmedia, eftersom denna representerar Sveriges framtid.

Först och främst, den enda anledningen varför svenskarna lät sig koloniseras var för att minst sagt naiva idéer fått uttryck genom demokratin (mer eller mindre). Detta efter att folket i åratal hjärntvättats med kulturmarxistisk propaganda. Faktum är dock att den ”universella moralismen” om allas lika värde och värderingar enbart fungerar om alla frivilligt ställer upp. Nu är så inte fallet, vilket klart och tydligt framgår när man studerar kulturerna i MENA-länderna. Ironiskt nog är det också från just dessa platser som de flesta av Sveriges kolonisatörer kommit ifrån.

stod-donera-swish-012

Om inget annat så gav IM Sweden/Det Nya Landet bevis på denna intolerans genom sina totalitära försök att tysta oliktänkarna till deras dystopiska framtidsvision. Med andra ord värderar de inte ens det demokratiska samtalet kring visionen för deras planerade nya Sverige. Vi etniska svenskar som inte vill integreras skall med andra ord enligt dem helt enkelt bara acceptera att det nu är främlingar som bestämmer över oss. I videon deklareras detta också klart och tydligt med att ”Det finns ingen väg tillbaka.”

Olyckligtvis för kolonisatörerna så är Sverige ännu en demokrati (mer eller mindre), och ju mer problem som dessa kravmaskiner därför orsakar, ju snabbare kommer ännu fler svenskar att vakna upp och rösta för repatriering och assimilering m.m.

Och ju mer kravmaskinerna kommer försöka att avskaffa demokratin samtidigt som de utmålar sig som offer för det självförvållade hatet de drar på sig, ju snabbare kommer sannolikt svenskarna att gå med på det, eftersom det enbart är ”demokratin” som stoppar svenskarna från att återta sitt land. ”Demokratin” är för oss nämligen synonymt med ”civilisation”, och om denna kollapsar så finns det inte längre något som stoppar svenskarna från att göra som i Kenya, där nu 450,000 somalier skall utvisas då kenyanerna slutligen har fått nog.

Alternativen är ganska enkla. Att Moder Svea sakta skulle somna in och dö när resten av världen vaknar upp är föga troligt, särskilt med tanke på att alternativmedia dagligen väcker nytt folk, och att vänsterpropagandan om ”universell moralism” som massmedia spyr ut helt enkelt inte längre biter. Allt för många inser nu att det inte är realistiskt att älska främlingar som om det vore sin egen familj, och att denna ideologi egentligen inte ens är något annat än en globalistisk ursäkt för att kunna pracka på oss sin ”one size fits all”-kommersialism.

Konsumentkulturens expandering är vad det handlar om, och denna skall genomföras till vilket pris som helst. Kvantitet före kvalitet. Vilket också förklarar det bakomliggande motivet till massimporten av kolonisatörer. I elitens ögon kan dessa bete sig hur som helst så länge de konsumerar, och för att ens vilja leva i västvärlden måste de självklart kunna ha tillgång till sin religion och kultur oavsett vad den går ut på; en mänsklig rättighet enligt den ”universella moralismen”. Att makthavarna, genom utbytbara politiker, inte bryr sig om ursprungsbefolkningens vilja är ju också av mindre vikt, eftersom dessa ändå inte har någon annanstans att fly till. Dessutom är flertalet redan fångade och oskadliggjorda, genom massmedias hypnos och den förlamande konsumtionskulturen.

Samtidigt är det trots allt just insikten om detta; att vi svenskar i slutändan enbart betraktas som utbytbara konsumenter, som får folk att göra revolt— genom att hylla sin identitet via nationalism och s.k. tribalism. Det sistnämnda blir den naturliga följden när även staten förråder sitt egna folk och samhällskontraktet inte längre betyder något och den egna gruppens värderingar därmed blir den nya lagen… För dem som vill läsa mer om detta rekommenderas varmt Jack Donovans bok ”Becoming a Barbarian”. Dagsläget är så dystert att detta alternativ av allt fler nu faktiskt börjar ses som en definitiv ljuspunkt.

I värsta fall kan dock situationen, om staten och massmedia fortsätter i samma påtvingade ”humanistiska” riktning, eskalera till total balkanisering. Och med tanke på hur svag den korrumperade staten i realiteten är—eftersom ett erkännande av de uppenbara bristerna med ”universell moralism” vore likställt med globalismens nederlag, så utgör balkanisering onekligen också ett reellt hot mot samhället. Ett hot som för övrigt inte först och främst kommer från de etniska svenskarna. Den aggressiva faktorn är i själva verket kolonisatörerna. Om detta vittnar våldsstatistiken.

Faktum är att medan svenskarna efterapar medias hypnos om ”allas lika värde”, till och med på sina egna barns bekostnad, så betraktar kolonisatörerna oss enbart som fullkomliga idioter. Med rätta!  Och det är på så sätt den globaliststyrda politikeradeln och dess propagandaverktyg, massmedia, a’la Dagens Nyheter, kan fortsätta med folkmordet, det vill säga sin ”agendasättande journalistisk”… Allt i toleransens namn.

Det är precis detta som globalisterna arbetar för genom sina satellit-organisationer, däribland IM Sweden.

sverige-ar-svenskarnas-land-011-bilbrand-malmo

En av all bilbränder i Malmö.

”Folkmord” innebär för övrigt inte nödvändigtvis massmord på en etnisk grupp, utan kan även, enligt Raphael Lemkin, den polske juristen som myntade begreppet, inkludera en koordinerad plan som genom olika metoder går ut på att utrota den utsatta gruppen. För att räknas som folkmord måste denna plan syfta till att splittra sönder politiska institutioner såväl som självaste samhället, via attacker på kulturen, den nationella självkänslan, den ekonomiska överlevnaden för folkgruppen, men också att omöjliggöra den personliga tryggheten, friheten, hälsan och värdigheten för medlemmarna av gruppen ifråga. Detta är precis vad massmedia sysslar med, och förklarar samhällsfeminiseringen—de mjuka värderingarnas bastion som i realiteten omöjliggör ett effektivt försvar.

Med andra ord var det en enkel match för globalisterna att manövrera in den ”universella moralismen”, på den sovande befolkningen, och via ”Liberalismen” vilket är dess politiska arm få oss att tro att vi alla kan leva tillsammans som goda konsumenter i den härliga utopin, Nya Sverige. Titta bara inte på situationen i förorterna…

Lyckligtvis är dock året inte 2010 och politisk korrekthet är nu mera föraktat än respekterat. Allt fler inser hur grundlurade de har blivit. Och frågan som allt fler nu börjar ställa sig är varför vi skall tvingas leva tillsammans med dem som varken respekterar oss eller vår kultur. Än mindre vill uppgå i den. Och ändå skall vi ”ta ansvar” och betala för deras levnadsuppehälle…?!

Det är också just här som globalisterna har gjort sitt största misstag: För motgiftet till allt godhetsknarkande är nämligen sunt förnuft och sådant infinner sig ganska snabbt för normalt funtade människor när de tröttnar på att bli utnyttjade.

Den ”universella moralismen” börjar med andra ord falla på sitt eget svärd. Människor har helt enkelt fått nog av denna trojanska häst, och söker sig därför som sagt tillbaka till det som känns genuint; sina rötter, sin identitet, till sitt eget folk. Dem som man kan lita på. Brexit är ett bra exempel på denna trend, då Bryssel är lögnens högfäste i Europa.

Så vad tror då kravmaskinerna kommer ske när tillräckligt många godhetsknarkande svenskar inte längre får sin fix, och i den flockdjurskultur som vi utgör—där få vill sticka ut från den breda massans åsikter, nyktrar till? Faktum är att kravmaskinerna som betraktar svenskarna som svaga har gjort ett grundmisstag: De tror att de senaste 40 årens propaganda om att vi svenskar är ett folk med naturligt mjuka värderingar är korrekt.

Sanningen är—åtminstone om man får tro dem från sydligare breddgrader, att vi nordbor i själva verket när det kommer till kritan är ett mycket kallt folk, som i allmänhet inte gärna välkomnar främlingar in i vår personliga krets, oavsett om politikerna har öppnat gränserna. Och traditionellt stämmer detta, eftersom vaksamhet har med överlevnadsinstinkt att göra.

Våra förfäder lärde sig denna läxa inte bara av de gamla grekerna, utan också efter många liknande situationer då vi invaderats av främlingar som inte delade våra värderingar. Fred insåg man, kom enbart genom stabilitet med våra grannar och vi åtnjöt detta i ett par hundra år… Faktiskt så pass länge att vi gradvis, med kulturmarxismens hjälp, glömde historiens alla värdefulla läxor… Något som vi nu får betala dyrt för.

sverige-ar-svenskarnas-land-011-jenny-lemon

Jenny Lémon blev brutalt misshandlad och gruppvåldtagen av fem somaliska män nyårsaftonen 2004.

Så vad kommer då hända när verkligheten uppdagas; när svenskarna systematiskt drabbas av alltmer våld, polisen står handfallna och det autentiska samvetet kommer krypande under själens mörka natt av självrannsakan? När vi på allvar inser att vi till och med lät pensionärer vräkas från ålderdomshem för att giriga opportunister såg mer ekonomisk vinst i att istället acceptera statens lukrativa kontrakt för ”flyktingboende”, och därmed pissade på de sista spillrorna av det svenska folkhemmet?  Det är så revolution sker.

För saken är den, att traditionellt sett så är vi svenskar inte kalla mot våra egna, detta vittnar just folkhemmet om. Vi tar hand om dem som vi bryr oss om, och enda anledningen varför kolonisatörerna fick komma till landet var just för att dessa goda instinkter manipulerades—vi grundlurades till att tro att det inte fanns ett ”vi” och ”dom”, att det handlade om försvarslösa barn och kvinnor med sot i ansiktet och trasor till kläder. Istället var det som många svenskar nu bittert fått erfara, skäggiga män med den senaste iPhonen. Och deras förtrupper är nu i färd med att kräva halal och moskéer—efter att ha erhållit sina medborgarskap som enligt ”universell moralism” förstås inte kan upphävas.

Sanningen är dock att vår moraliska kompass bara tillfälligt har satts ur spel av lögnerna från politikerna och media, som i dagsläget utgör ett ondskans kretslopp. Och snart efter att hysterin som har drabbat Sverige, och västvärlden, lägger sig så kommer garanterat autentiska europeiska värderingar åter att bli populära, såsom logik och rationellt tänkande. Det är dessa egenskaper som inte bara har gjort oss framgångsrika utan även lett till vår kyligt kalkylerande natur. Våra förfäder, med sin vaksamhet, skulle till exempel omedelbart ha identifierat 2015 års händelser för vad de var: En invasion av gökungar med omättlig aptit.

Och detta har nu på gott och ont lett till att vi inte längre är lika blåögda. Så, nej, på så sätt finns det ingen väg tillbaka—enbart för kolonisatörerna.

Svenskarna prövade mångkulturen, och den funkade inte. Att därför tro att svenskarna under rådande omständigheter kommer att tina upp är ännu ett misstag. Men att samtidigt förvänta sig att politiker som inte haft repatriering på sin agenda helt plötsligt på allvar kommer införa detta, är naivt. Att repatriera vore ju nämligen likställt med globalismens död, och i slutändan är det just denna ideologi som politikeradeln och massmedias beslutsfattare har sålt sin själ till.

Snarare är det så att de personer som nu diskuterar ett kyligt farväl av kolonisatörerna i själva verket är framtidens ledande politiker. Och de nationella vindarna blåser bara starkare för varje provokation av kravmaskinerna.

EU håller på att kollapsa, Östeuropa har gjort uppror mot väst. Nationalisten Trump som leder i USA vill ha fred med nationalisten Putin. Och det är i just denna anda, när dessutom ingen längre tar massmedia på allvar, som repatriering blir en helt självklar och naturlig process.

stod-donera-swish-012

Det är sant att européerna har invaderats på ett sätt som påminner om den som indianerna utsattes för. I mångt och mycket är Förenta staterna ett exempel på hur framtiden ser ut för Europa om globalisterna får sin vilja igenom: en moccabrun konsumentkultur, med överstatligt våld och slavlöner som i Kina. Kombinera de två och du har elitens vision för framtiden. I konsumtionen skall vi hitta vår nya gemensamma nämnare, medan staten styr över våra liv med järnhand efter balkaniseringen…

I ett sådant ambitiöst samhällsprojekt som att på ett eller annat sätt förvandla Europa till en amerikansk kopia, med massimport från MENA-länderna för att sudda ut våra inhemska traditioner och kuva allt motstånd, så är det onekligen européerna som är indianerna. Vi är ursprungsbefolkningen—och ingen kämpar hårdare än dem som kämpar för sin överlevnad.

Det är tragiskt vad som hände på de amerikanska kontinenterna. Tyvärr går det inte att göra tragedin ogjord, till skillnad från situationen i Europa. För vi är inget stenåldersfolk, och till antalet är vi många miljoner fler än dem som nu försöker ockupera och erövra oss.

Imperialism är ett brott, oavsett om det är all världens folk som trängde sig in i indianernas marker, eller kineserna i nuvarande Tibet, eller muslimerna i Europa… Och precis som att t.ex. britterna tvingades lämna Indien och Afrika så kommer dagen då dessa fjärrans människor faktiskt måste återvända till sina hemländer. De är inte svenskar bara för att de på falska grunder har erhållit uppehållstillstånd och medborgarskap av en förrädisk statsapparatur. Detta är sanningen.

Just därför borde kolonisatörerna tänka till lite extra, och fråga sig hur samhället kommer se ut när Europas ursprungsbefolkning slutligen har tröttnat på att förolämpas, förnedras och förlora och därmed inte längre betraktar kolonisatörerna med sympati.

Denna tid kommer att träda i kraft väldigt kort efter att ursprungsbefolkningen så slutligen har insett sanningen, och likt sina hedniska förfäder åter börjar ta begrepp som ”heder” på allvar.

Särskilt bör kolonisatörerna ha i åtanke att de trots allt befinner sig just i barbarernas land, eller ”Dar al-Harb” enligt Islam, dvs ”Krigets hus”, det land som ännu inte är muslimskt men som skall bli det genom jihad.

Om de tror att européerna kommer finna sig i detta, så är det dags även för dem att på allvar lägga undan kvällstidningarna och istället öppna upp historieböckerna.

asatro-005Referenser

[1] https://youtu.be/WoQFUBgAMyo

6 tankar kring ”SVERIGE ÄR SVENSKARNAS LAND — och skall så förbli

 1. Morningstar

  Det är möjligt att IM har stängt av kommentarsfunktionen och blockerat tumningen. Men det går fortfarande att flagga skiten. Så länge dom inte stoppar också den funktionen bör alla flagga videon. För hatiskt innehåll, för att vara antivit och antisvensk. Att den uppmanar svenskarna att integrera sig uppfattar jag som förtäckt hot. Förmodligen kommer inget att hända. YouTube ägs av Google som ägs av globalistjudar. Men nånstans måste man sätta ned foten. Bättre det än att ingenting göra alls.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Eller så har man inga som helst argument och kallar då istället bara den andre för “rasse”…

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *