Vi offrar våra döttrar: Om psykologin bakom islamiska våldtäktsgäng

I Storbritannien blir vita flickor drogade, gruppvåldtagna och torterade av muslimska män. Dessa brutala attacker sker så ofta och i så många städer att det vore helt irrationellt att inte leta efter ett mönster. Så, varför riktar muslimska våldtäktsgäng in sig på unga brittiska flickor och behandlar dem som om de vore värdelösa? Kanske finns svaret i Koranen? Pågår samma sak som har bevisats ske i Storbritannien här i Sverige? Var gruppvåldtäkten vid HVB-hemmet i Västervik ett enskilt exempel av en otrolig mycket större härva av sexuella övergrepp som pågår i det fördolda över hela Sverige, men som denna gång av någon anledning blev polisanmäld och därför kom till allmänhetens kännedom?

Text: Tobias Lindberg 2016-07-28

vi-offrar-vara-dottrar-001-fb-anpassad-litenInformationskriget har tidigare skrivit två artiklar om det enorma antalet brittiska flickor och unga kvinnor som har trakasserats, utnyttjats sexuellt, våldtagits och torterats i städer över hela Storbritannien av organiserade kriminella gäng bestående av män från Mellanöstern och Nordafrika. Dessa artiklar finns länkade bland referenserna i slutet av denna text.

Det som hände i staden Rotherham, där övergreppen på flickorna tilläts pågå i 16 års tid och drabbade fler än 1.400 flickor, en del så unga som 11 år, trots att myndigheterna kände till vad som pågick men blundade för att inte anklagas för rasism, är det som har uppmärksammats mest, men liknande övergrepp har pågått över hela Storbritannien och tros omfatta hundratusentals flickor.

stod-011

I ett otroligt sevärt filmklipp som ni kan se här nedanför berättar David Wood från gruppen Acts 17 Apologetics om dessa övergrepp i Storbritannien och den koppling som finns till Islam. Med övertygande argument och tydliga hänvisningar till de viktigaste styckena i koranen och haditherna visar han att det är just kulturen och religionen som är problemet och orsaken.

I texten “Gruppvåldtäkter en vanlig del av att växa upp” skrev Informationskriget.se så här:

“Med tanke på hur rädda politiker, tjänstemän, polis och media här i Sverige är för att anklagas för rasism, hur vet vi att inte samma sak har pågått i England även har pågått och pågår här i Sverige? Varför skulle Sverige vara så mycket bättre än England på att förhindra sådant här och varför skulle bara muslimska män i England hålla på med sådant här, men inte muslimska män här i Sverige? Andelen muslimer i Sverige är trots allt nästan exakt lika stor som i Storbritannien och andelen av befolkningen som är både född i annat land och som är född i land utanför EU är större i Sverige än i Storbritannien. Offren i Storbritannien var oftast unga tjejer med problem som hade tagits om hand av myndigheterna eller som bodde i familjer som inte brydde sig om dem, sådana som var lätta att utnyttja utan att någon brydde sig och sådana barn finns det lika många av i Sverige som i Storbritannien.”

Sådana flickor och unga kvinnor med problem som är lätta att utnyttja finns även här i Sverige. Ofta bor de på HVB-hem och saknar familj och människor runt sig som bryr sig, hjälper och skyddar dem. Nu i förra veckan blev en 17-årig flicka gruppvåldtagen i närheten av ett HVB-hem i Västervik och mycket talar för att HVB-hemmet i fråga vårdar flickor och unga kvinnor med självskadebeteende och att flickan bodde där.

Kan denna gruppvåldtäkt ha varit en del av ett liknande sexuellt utnyttjande av flickor i Sverige som har bevisats pågå i Storbritannien, bara det att det denna gång för en gångs skull råkade bli polisanmält och på så sätt uppmärksammades för allmänheten? Denna 17-åriga flicka, om hon nu var en av de boende på hemmet för flickor och unga kvinnor med självskadebeteende som finns i Västervik, skulle nämligen vara ett typiskt mål för den typ av kriminella gäng av framförallt muslimska män som härjar i Storbritannien och som David Wood berättar om i filmklippet här ovanför.

Fram tills för bara några år sedan förnekade alla myndigheter och auktoriteter att något sådant som det i Rotherham pågick någonstans i Storbritannien, men när det väl började komma fram så var det som om dammluckorna öppnades och plötsligt blev det känt att detta pågick i nästan varje lite större stad i Storbritannien. Kan det vara så att samma sak pågår i Sverige, men att vårt land fortfarande befinner sig i förnekelsestadiet? Jag kan i alla fall inte tänka mig att det skulle kunna vara på något annat sätt än att det som pågår i Storbritannien (pågick?) också pågår här. Varför skulle det vara annorlunda i Sverige?

Även om det skulle vara så att denna gruppvåldtäkt som utfördes vid ett HVB-hem i Västervik inte skulle vara en del av en stor härva av organiserade övergrepp som pågår över hela landet så är det bra att ha i minnet att just de flickor och kvinnor som sitter på sådana behandlingshem på småorter runt om i hela landet hör till en av de allra mest utsatta och försvarslösa grupperna som finns och det är just dessa som dåliga människor som vill utnyttja andra riktar in sig på. Ingen familj eller släkt borde placera sina närstående på dessa institutioner utan ta hand om dem och skydda dem själva. Lämna aldrig över ert eget ansvar på staten, för den gör inte ett bra jobb. Även om det är så att en flickas eller en pojkes föräldrar inte klarar av att ta hand om sitt eller sina barn så finns det nästan alltid någon annan eller några abdra i släkten som borde kunna kliva in och hjälpa till eller ta över deras ansvar istället för att barnen “skänks” bort till staten.

Referenser

http://www.informationskriget.se/2016/02/08/gruppvaldtakter-en-vanlig-del-av-att-vaxa-upp/ck?)

http://www.informationskriget.se/2015/02/23/radsla-att-stamplas-som-rasist-mojliggjorde-fortsatta-overgrepp-pa-barn/

https://youtu.be/LbpAXRfbE-A

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born_population_by_country_of_birth,_1_January_2014_%28%C2%B9%29_YB15.png

http://www.informationskriget.se/2016/08/03/gruppvaldtakten-pa-17-aringen-vid-hvb-hemmet-i-vastervik/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *