Gruppvåldtäkten på 17-åringen vid HVB-hemmet i Västervik

Hon släpades ut i skogen av tre män där hon våldtogs av en eller flera av dem. Flickan var bara 17 år och allt skedde nära ett HVB-hem i Västervik. Ingen är gripen för händelsen, men polisen lär har säkrat viktig teknisk bevisning som kan identifiera gärningsmännen.

Text: Tobias Lindberg 2016-08-03

valdtakt-006-fb-anpassad-litenI texten som Informationskriget.se publicerade på söndagen för en och en halv vecka sedan [1] så nämndes samtliga gruppvåldtäkterna som hade inträffat under den veckan, vecka 29, men här kommer ett särskilt inlägg om gruppvåldtäkten som en 17-årig flicka utsattes för mitt på dagen den 19 juli i skogen invid ett HVB-hem i Västervik.

stod-011

Tisdag den 19 juli. En 17-årig flicka blev mitt på dagen i närheten av ett HVB-hem i Västervik utsläpad i skogen av tre pojkar eller yngre män där hon våldtogs av en eller flera av dem. [2] Uppgiften om att allt hade skett vid ett HVB-hem ändrades av Aftonbladet till att det hade skett i närheten av flickans hem, men den första skrivelsen finns arkiverad här. [3] Att det skedde i Västervik framgår i slutet av denna artikel [4] i Kvällsposten och finns arkiverad här [5]. I ett filmklipp på Expressen.se uppges att polisen har fått fram viktig teknisk bevisning som kan identifiera gärningspersonerna. [6] Det är i nuläget oklart om det var flickan och/eller pojkarna var boende på HVB-hemmet, men troligtvis var det flickan eftersom det mesta tyder på att HVB-hemet är ett behandlingshem för flickor med självskadebeteende.

Jag har tittat närmare på detta med HVB-hemmet. Klart är i varje fall att gruppvåldtäkten skedde nära ett HVB-hem.

Vilket HVB-hem det handlar om är inte helt säkert på så sätt att det nämns i någon artikel som idag ligger uppe på nätet, men utifrån det filmklipp som Aftonbladet hade i en av sina artiklar, ett filmklipp som de sedermera har plockat ner från nätet, så var det dock tydligt att det med största sannolikhet handlade om Behandlingshemmet Egehem i Västervik.

I Aftonbladets filmklipp filmades nämligen naturvyer i närheten av brottsplatsen och då kunde man tydligt se en ladugård som man också kan se på en bild på HVB-hemmets Facebooksida.

Detta HVB-hem är enligt sin egen Facebooksida ett behandlingshem för flickor i 13–22 års ålder med självskadebeteende.

Även på en av de två bilderna i Aftonbladet-artikeln, dessa finns fortfarande kvar så ser man tydligt att den är tagen en bit ifrån HVB-hemmet i Västervik som heter Behandlingshemmet Egehem om man jämför den med de bilder som finns på behandlingshemmets bildgalleri på deras internetsida.

Allt detta som skrivits nu finns det stöd för i de länkar som finns här nedanför.

Så om allt detta stämmer så är det helt korrekt att detta inte var ett flyktingboende eller ett HVB-hem för nyanlända, utan ett behandlingshem för flickor och unga kvinnor med självskadebeteende. Detta förutsatt att inga förändringar har gjorts så att hemmet förutom att vara ett behandlingshem för flickor och unga kvinnor med självskadebeteende också har blivit ett HVB-hem för nyanlända personer. Idag görs stora förändringar på olika boenden och institutioner runt om i hela Sverige för att kunna ta hand om alla nyanlända, så att det skulle ha kunnat gjorts förändringar även på detta HVB-hem i Västervik är inte en omöjlighet, men tills mer information kommer fram så är ändå det mest sannolika att det bara är ett behandlingshem för flickor och unga kvinnor med självskadebeteende.

Vidare så kan man tänka sig att det är nyanlända eller invandrare som kanske har kommit till behandlingshemmet och där överfallit och gruppvåldtagit flickan, detta eftersom det är så otroligt ovanligt att etniskt svenska män utför just gruppvåldtäkter, medan det är mycket vanligare både i absoluta tal och per capita att män från Mellanöstern och Afrika gör det.

Att Aftonbladets filmklipp har plockats ned från nätet ser man här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23209241.ab

Här är hemmets internetsida:

http://www.egehem.se/

Här är hemmets sida på Facebook:

https://www.facebook.com/egehem

Här är sidan 9 i Flashbacktråden där detta om att Aftonbladets filmklipp visar samma lada som på en av HVB-hemmets bilder nämns:

https://www.flashback.org/t2743991p9

Här är två bilder av samma lada, den till vänster är från HVB-hemmets Facebooksida och den till höger är från Aftonbladets filmklipp om våldtäkten:

View post on imgur.com

Här ser man ladugården från en av HVB-hemmets bilder på Facebook:

vastervik-hvb-hem-001

https://www.facebook.com/egehem/photos/a.148603631912617.24976.146226142150366/845562045550102/?type=3&theater

Här är samma bild arkiverad:

http://archive.is/RQqjK/image

Här är en av bilderna från Aftonbladet-artikeln:

vastervik-hvb-hem-002

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/23209419/805/normal/c13e14b58b97c/skogen2.jpg

Här är samma bild arkiverad om utifall Aftonbladet plockar bort den:

http://archive.is/3c2Au

Här är bildgalleriet från HVB-hemmets internetsida där man på två bilder tydligt ser att den ena bilden i Aftonbladet-artikeln är tagen nära behandlingshemmet:

http://www.egehem.se/?gallery=bildgalleri

Här är HVB-hemmets bildgalleri arkiverat:

http://archive.is/w5XT3

Här är en av bilderna ur HVB-hemmets bildgalleri som visar det hus som man anar ovanför gräset på bilden i Aftonbladet-artikeln och om man tittar på träden intill huset, skorstenen på huset och andra detaljer i bilden och jämför det med bilden i Aftonbladet-artikeln så är det tydligt att det är samma hus (klicka på bilden så blir den större):

vastervik-hvb-hem-003

http://www.egehem.se/wp-content/uploads/2013/06/208-1.jpg

Här är samma bild arkiverad:

http://archive.is/Sd9Jb

Här ser man en översiktsbild där man ser både stället på vägen där bilden i Aftonbladet-artikeln är tagen samt huset som man anar på bilden i Aftonbladet-artikeln (klicka på bilden så blir den större):

vastervik-hvb-hem-004

http://www.egehem.se/wp-content/uploads/2013/06/207-1.jpg

Här är samma bild arkiverad:

http://www.egehem.se/wp-content/uploads/2013/06/207-1.jpg

Här är informationen om HVB-hemmet på hemmets Facebooksida:

https://www.facebook.com/egehem/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=overview

Här är samma informationssida är arkiverad:

http://archive.is/ar5fv

Referenser

[1] http://www.informationskriget.se/2016/07/24/fem-gruppvaldtakter-pa-mindre-an-fyra-dygn/

[2] http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23209241.ab

[3] http://archive.is/rMa0T

[4] http://www.expressen.se/kvallsposten/tva-gripna-for-gruppvaldtakt/

[5] http://archive.is/5yVbD

[6] http://www.expressen.se/tv/nyheter/kvp/valdtaktsman-ringas-in-i-polisutredningen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *