Migrationsverkets 15-åringar vs. vanliga 15-åringar

Ännu en artikel i en svensk tidning om ett påstått ensamkommande barn, Hamidullah från Afghanistan, som ser förvånansvärt gammalt ut. Frågan som genast infinner sig är hur kan det komma sig att det svenska Migrationsverkets 15-åringar ser mycket äldre ut än 15-åriga pojkar från Mellanöstern som inte har sökt asyl i Sverige? I texten jämför Informationskriget.se den påstått 15-årige Hamidullah med bilder som visar hur “verkliga” 15-åriga pojkar från Mellanöstern ser ut.

Text: Tobias Lindberg 2015-11-09. Uppdaterad 2016-07-04.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-099-fb-anpassad-litenÄnnu en svensk tidning har skrivit en artikel om ett ensamkommande barn där det är helt uppenbart att personen på bilderna inte är ett barn, utan en man. Denna gång är det Sydsvenskan som har skrivit en artikel om Hamidullah från Afghanistan som för svenska myndigheter har uppgivit att han är 15 år och åtta månader gammal.

Här kan ni läsa artikeln i Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sverige-var-vart-slutliga-mal/

Här kan ni läsa en arkiverad version av artikeln om det skulle vara så att den “råkar” försvinna eller bli ändrad:

http://archive.is/bAr5N

I artikeln finns två bilder av Hamidullah. På den första bilden som ni kan se i ett större format här nedanför ser man honom tillsammans med två vänner som även de ser ut att kunna vara äldre än de 15 och 16 år som de har uppgivit för svenska myndigheter att de är. I vart fall är det rätt tydligt med han som står närmast Hamidullah, medan det är lite svårt att se på han som står längst bort eftersom bilden på honom är så otydlig.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-000

På den andra bilden av Hamidullah som man kan se i artikeln ser man honom i profil.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-000b

Saken med människor som är 15 år gamla är att de inte har så grova och välutvecklade ansikten som denne Hamidullah har. Visst kan en del människor se äldre ut än vad de är, men inte så mycket som skulle vara fallet om Hamidullah skulle ha talat sanning. Det allra tydligaste tecknet på att en människa är äldre är bredden på ansiktet. Käken och ansiktet på barn i 15-årsåldern är mycket smalare än vad det är på Hamidullah.

stod-011

Här nedanför har jag lagt upp några bilder på 15-åringar från Afghanistan och andra närliggande länder så som 15-åringar ser ut på alla andra ställen än som ensamkommande barn inför svenska myndigheter. Bilderna har jag hittat snabbt efter att ha sökt på nätet med sökorden “Boy 15 Year” och land, t.ex “Afghanistan”. Jag valde bilder från seriösa källor där ålder uppgavs och där det tydligt gick att se ansiktet.

Här är 15-årge Jehad från Syrien. Arkiverad sida.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-005

Här är 15-årige Shahzada Saleem från Afghanistan. Arkiverad sida. Arkiverad bild.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-001

Här är 15-årige Rasoul Nazari från Afghanistan. Arkiverad sida.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-002

Här är en 15-årig syrisk pojke. Arkiverad sida. Arkiverad bild.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-006

Här är 15-årige Mukammal från Pakistan. Arkiverad sida.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-003

Här är 15-årige Murad från Syrien.

barn-när-de-inte-star-infor-svenska-myndigheter-004

Om något så ser dessa”verkliga” 15-åriga pojkar till och med yngre ut generellt än vad svenska 15-åriga pojkar gör, vilket inte är konstigt. Ett faktum är nämligen att “ett hårt liv” inte gör att barn utvecklas snabbare och ser äldre ut, som det så ofta brukar sägas eller outtalat antydas i svenska medier, utan att det snarare är tvärt om att barn från fattigare delar av världen inte växer och utvecklas lika snabbt som barn som får allt de behöver av näring, stimulans, lugn och vila, något jag skriver lite om här och som de som har stor erfarenhet att arbeta med barn och påstådda barn som nu kommer från Mellanöstern och Nordafrika vet om, vilket nyligen Sherry Olesen som arbetar på ett ungdomsboende i Alvesta nyligen vittnade om i denna väldigt uppmärksammade dom från Göta Hovrätt på sidan 13 med orden “De som kommer från dessa länder ser normalt yngre ut än vad de är“. De ser alltså normalt sett yngre ut än vad de är, inte äldre. Att många utländska barn ändå ser äldre ut för sin ålder beror helt enkelt på att de verkligen är äldre än vad de är registrerade som.

Skulle jag dra till med en ålder på Hamidullah så skulle jag säga att han är nära 30 år gammal. Han är minst 10 år äldre än han har uppgivit för Migrationsverket. Hans kompisar på den första bilden är inte riktigt lika gamla, men helt klart är båda kompisarna över 18 år gamla.

Detta fuskande med åldrarna för att kunna få stanna som ensamkommande barn måste upphöra. Sverige måste införa en standard där medicinska åldersbedömningar utförs i alla fall där det inte är helt uppenbart att personen är under 18 år, precis som rutinen är i samtliga av Sveriges grannländer.

Jag skrev om detta med medicinska åldersbedömningar i en tidigare text om Zabi som påstod att han var 16 år gammal för att kunna räknas som ett ensamkommande barn och klistrar därför in det jag skrev där som avslutning i denna text. Även min text om Ramish som påstår att han är 17 år kan vara intressant att läsa.

Idag är det helt uppenbart att många människor missbrukar det faktum att Sverige är ett av få länder som inte gör några rättsmedicinska åldersbedömningar på de som påstår att de är ensamkommande barn men där misstankarna finns att de i verkligheten är vuxna som är 18 år eller äldre. Alla våra grannländer gör fortfarande åldersbedömningar och anser dem tillräckligt rättssäkra för att fortsätta att använda metoden, men Sverige slutade göra åldersbedömningar 2010 med förklaringen att det var en alltför osäker metod. Istället litar bara svenska myndigheter på det som de som påstår att de är ensamkommande barn säger, oavsett att de i 9 fall av 10 inte kan styrka det på något sätt. Myndigheterna har så stort förtroende för detta att de bara i väldigt uppenbara fall kräver att någon ska göra en medicinsk åldersbedömning för att de ska registrera denne som ensamkommande barn. I praktiken innebär detta att bara de som ser ut att vara i 30-årsåldern eller ännu äldre är de som avkrävs bevis i form av medicinsk åldersbedömning. De som avkrävs detta får vägra om de vill, men detta ligger då dem i fatet i den samlade bedömningen som myndigheterna gör.

stod-011

Här står det om att det redan 2011 var så att nio av tio som söker asyl inte kan styrka sin identitet och ofta beror det på att de gör sig av med sina id-handlingar eftersom de inte är till fördel för dem i försöken att få sin asylansökan beviljad.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.802277-asylsokandes-brist-pa-id-handlingar-allvarligt

Visst är det så att det finns en felmarginal med i metoden med medicinska åldersbedömningar som man måste ta hänsyn till när man gör sådana bedömningar, socialstyrelsen skriver t.ex att felmarginalen är på plus minus 2–4 år, men alla länder som använder metoden tar hänsyn till detta i sina bedömningar och det gjorde även myndigheterna här i Sverige när metoden fortfarande användes. Alltså finns det egentligen inga problem med att använda medicinska åldersbedömningar eftersom man med fördel kan ha ett system där alla som enligt en medicinsk åldersbedömningen bedöms vara 21 år eller yngre anses vara under 18 år om de själva hävdar det. Trots att det skulle kunna vara så enkelt så har Sverige valt att helt sluta med medicinska åldersbedömningar sedan 2010, vilket har fått effekten att antalet människor som hävdar att de är ensamkommande barn har ökat enormt i Sverige sedan dess medan det i stort sett har legat kvar på samma antal i våra grannländer.

Till Sverige kom exempelvis under hela 2009 ungefär 2250 ensamkommande barn, medan det idag kommer fler än så varje vecka. Bara under den senaste veckan har hela 2403 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige.

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-21-Hogsta-antalet-asylsokande-hittills-pa-en-dag.html

Fram till slutet av september hade 14.058 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Migrationsverket ändrade igår sin prognos för 2015 till att det troligtvis kommer att vara 30.000 ensamkommande barn som har sökt asyl. En prognos som om möjligt är lite låg med tanke på att det i slutet av september redan var lite drygt 14.000 och att tillströmningen efter det har varit på ungefär 2.000 varje vecka och nu ligger på ungefär 2400 ensamkommande barn och antalen kommer troligtvis att fortsätta att öka eftersom de stadigt har gjort det hittills vecka för vecka.

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1443685773037/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf

http://www.svt.se/nyheter/migrationsverket-30-000-ensamkommande-under-2015

Uppdatering 2016-06-09. Enligt Migrationsverkets statistik slutade det med att det under 2015 kom 35.369 så kallade ensamkommande barn till Sverige. Slut på uppdatering.

Vad gäller medicinska åldersbedömningar så är metoden enligt finska rättstandläkare vid Åbo Universitet väldigt pålitlig. Resultaten från en åldersbedömning jämförs tydligen alltid mot resultaten från undersökningar av människor med känd ålder från samma etniska grupp eller födelseland för att minska felmarginalen. Även kön och ålder tas det hänsyn till.

https://meritwager.wordpress.com/tag/aldersbedomning/

I Finland och Norge har det vid åldersbedömningar av påstått minderåriga asylsökande framkommit – även när bedömningarna gjorts ”generöst” – att ca 66 procent bedömts vara vuxna, och i Danmark befanns alltså 75 procent av de påstått minderåriga asylsökande som kom till landet under de tre första månaderna 2013 vara över 18 år gamla. Att det skulle vara en så stor diskrepans mellan Sverige och övriga nordiska länder vad gäller asylsökande ensamkommande ”barns” ålder ter sig högst osannolikt.

Självklart bör även Sverige precis som våra grannländer gör ålderstesta de som uppger sig vara ensamkommande flyktingbarn genom rättsmedicinska undersökningar. Slående är att i Sverige som inte ålderstestar så har bara ålderskorrigering skett i 8,9 % av alla som har uppgivit att de var under 18 år och det har då varit i de fall där personen så tydligt har varit över 18 år att ingen har gått på det, dvs. egentligen kanske varit i 30-årsåldern.

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna

I Sveriges grannländer görs det ålderstester eller åldersbedömningar av ensamkommande barn och där har det upptäckts att en stor andel av alla som uppger sig vara barn egentligen är vuxna. Fram till 2010 gjorde Sverige också ålderstester, men slutade med det eftersom de sades vara osäkra. Saken är dock den att även om inte ålderstester av ensamkommande barn är helt exakta eftersom de kan ha en felmarginal på plus minus 2–4 år så kan de såklart ändå användas eftersom de ändå säger mer än om man bara godtar vad någon säger. Självklart bör ålderstester såklart tolkas snällt om någon enligt testet hamnar tre–fyra år över, men när någon bedöms vara ännu äldre än så kan ålderstestet helt klart bedömas som ett starkt bevis och därmed vara en tungt vägande faktor för att svenska myndigheter inte ska acceptera att någon är ett barn bara för att denne påstår det.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/alderstester-moraliskt-raett-foer-barnens-skull-17383

Här nämner socialstyrelsen att det är en felmarginal på plus minus 2–4 år för åldersbedömningar av barn i äldre tonåren.

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf

Avslutningsvis vill jag tipsa om denna artikel där det berättas om en person som hade uppgivit att han var ett ensamkommande barn och sagt sig vara 17 år som hittades död en dag och då visade det sig av den DNA-analys som gjordes efter hans död att han egentligen var 25 år.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2861758-dod-man-i-biskopsgarden-identifierad-med-dna

Det är hög tid att Sverige så länge som EU:s yttre gränser inte upprätthålls och Dublin-förordningens regler om första asylland inte följs upprättar egna gränskontroller där asylskäl kontrolleras innan någon kommer in i landet och att medicinsk åldersbedömningar återigen börjar användas regelbundet då skäl finns att misstänka att någon ljuger om sin ålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *