Ännu ett ensamkommande barn som är en vuxen man

Ramish har sagt att han är 17 år gammal. De svenska myndigheterna litar helt på hans ord, utan att göra någon medicinsk åldersbedömning och registrerar honom sålunda som ett ensamkommande barn med behov av extra mycket hjälp från det svenska samhället. Så har ytterligare ett fall uppenbarat sig där det är helt uppenbart att en person ljuger om sin ålder för att lura det svenska migrationssystemet. De fall som uppmärksammas av alternativa medier och bloggar är bara toppen av ett troligtvis väldigt stort isberg. Hur länge ska det egentligen behöva dröja innan svenska myndigheter börjar granska fakta kritiskt och kräva medicinsk åldersbedömning där det är rimligt att misstänka att en person kanske är äldre än de uppger?

Text: Tobias Lindberg 2015-10-30. Uppdatering 2016-07-02.

ensamkommande-barn-ramish-000-fb-anpassadI detta senaste fall där en person på ett väldigt uppenbart sätt har ljugit om sin ålder så heter personen i fråga Ahmad Ramish Hamdard. I artikeln “Nu öppnar nya boendet för flyktingbarn i Vågbro” i tidningen Hela Hälsingland från den 18 september 2015 uppgavs det att han var 17 år gammal och sålunda räknas han enligt svenska myndigheter som ett ensamkommande barn och är därmed berättigad till extra mycket hjälp från det svenska samhället. Bilden här till höger är en bild från den 21 september 2014 när han enligt den ålder som han har uppgivit till svenska myndigheter alltså ska ha varit 16 år gammal.

Ursprungligen fanns denna bild där Ramish sitter till vänster i artikeln i Hela Hälsingland, men den verkar av någon anledning ha tagits bort.

ensamkommande-barn-ramish-002

För en dryg vecka sedan skrev jag om ett annat fall där en person hade lurat svenska myndigheter om sin ålder. Han hette Zabi Nasro Ashoori, kom från Afghanistan och hade sagt till svenska myndigheter att han bara var 16 år gammal. Även han räknades sålunda som ett ensamkommande barn, vilket hade givit honom rätt till asyl, permanent uppehållstillstånd och extra förmåner. Hade Zabi sagt att han var över 18 år gammal hade han inte haft rätt till asyl och hade inte fått stanna. Till saken hör att för alla som läser om fallet med Zabi så är det oerhört uppenbart att han är mycket äldre än vad han har uppgivit för svenska myndigheter. Han både ser ut att vara ungefär 24 år gammal, vilket man bland annat tydligt såg på de bilder som fanns i en artikel i Göteborgsposten som han var med i och så finns det flera väldigt talande spår på nätet som han hade glömt att sopa igen innan allmänheten uppmärksammade hans fall som visar att han egentligen är 24 år gammal. Efter att alternativ media och bloggare hade uppmärksammat fallet med Zabi och avslöjat fusket så borde det självklara agerandet från Göteborgsposten ha varit att erkänna att de hade gjort fel, men istället valde tidningen att ta bort Zabis namn och alla bilder av honom från sin artikel i ett försök att dölja sin undermåliga journalistik.

stod-011

I förrgår började uppgifter om denne Ramish synas bland alternativa medier och bloggar. För den som surfar runt på nätet så blir det snabbt uppenbart att det finns många liknande fall som dessa med Zabi och Ramish, fall där personer ljuger om sin ålder med myndigheterna som gör ett uruselt jobb, men eftersom min tid är begränsad jag väljer i denna text att bara fokusera på Ramish.

Precis som i fallet med Zabi så verkar det som att Ramish har glömt att ändra eller radera uppgifter om sig själv på sociala medier. I Ramish fall så har han uppenbarligen glömt bort sitt konto på det ryska sociala nätverket Odnoklassniki. Här är direktlänken till Ramishs sida på Odnoklassniki, men risken är väl stor att den också försvinner strax nu när detta fall har blivit uppmärksammat och kanske börjar han snart, precis som Zabi gjorde för en dryg vecka sedan, att sopa igen sina spår. [Uppdatering 2016-07-02] Än så länge har Ramish faktiskt inte tagit bort sitt konto på Odnoklassinski. Nu kan man se att hans ålder på det ryska sociala nätverket är 31 år. Kanske bryr han sig inte ens om att ändra uppgifterna eller så har han bara råkat glömt bort lösenordet, vem vet? [Slut på uppdatering.]

Här på hans konto på Odnoklassinski som ni ser en bild på här nedanför framgår det tydligt att Ramish egentligen är 30 år gammal, en ålder som mycket bättre passar ihop med hans utseende.

ensamkommande-barn-ramish-007

För att ni ska bli ännu mer övertygade om hur orimliga Ramishs påståenden om sin ålder är så ska ni nu få se ytterligare några bilder av honom från hans konton på Odnoklassinski och Facebook. På Facebook kan man inte se hans ålder, men han har fortfarande väldigt många bilder på sig själv som alla kan se. [Uppdatering 2016-07-02] Inte heller på Facebook har Ramish ändrat på något, utan alla de avslöjande bilderna finns kvar. Det måste nästan vara så att de svenska myndigheterna ändå inte gör något, oavsett hur avslöjande bilder som finns och därför behöver de som fuskar inte ens bry sig om att sopa igen spåren efter sig själva. [Slut på uppdatering.]

Följande två bilder är från september 2014, vilket ni ser på datumen på bilderna och då borde Ramish enligt vad han har uppgivit till svenska myndigheter ha varit 16 år gammal.

ensamkommande-barn-ramish-005

ensamkommande-barn-ramish-006

Följande bild är från januari 2014, vilket ni ser på datumet på bilden och då borde Ramish enligt vad han har uppgivit till svenska myndigheter ha varit 15 eller 16 år gammal.

ensamkommande-barn-ramish-004

Följande bild är från november 2013, vilket ni ser på datumet på bilden och då ska Ramish enligt vad han har uppgivit till svenska myndigheter troligtvis ha varit 15 år gammal. Kanske att han ska ha kunnat hinna fylla 16 år eftersom det var lite mindre än två år innan artikeln i Hela Hälsingland, men troligtvis ska han ha varit 15 år.

ensamkommande-barn-ramish-003

Hur många kan verkligen tro på att denne person verkligen är mellan 15–17 år på dessa bilder som vi nu har sett? Ja, annat än svenska myndigheter alltså?

Ingenting säger heller att dessa bilder inte kan vara äldre än vad det står på datumen eftersom dessa datum bara säger när bilderna laddades upp på Odnoklassniki respektive Facebook. Så om vi ska tro på Ramish ord så är han som äldst nyfyllda 16 år på den sista bilden, den när han sitter med en svart jacka på soffan.

att-gora-001Det som egentligen måste göras i Sverige är att massinvandringen avslutas och att invandrarna repatrieras till sina hemländer. Repatrieras betyder att de ska bli hjälpta eller tvingade att återvända. Detta har jag skrivit om i inlägget “Vad som måste göras“. Idag finns dock inte ett tillräckligt stort folkligt stöd för ett i princip totalt upphörande av asylinvandringen och ett massivt repatrieringsprogram, men tills ett sådant folkligt stöd finns så kan andra saker som det finns ett brett folkligt stöd för genomföras och ett sådant är att återinföra rättsmedicinska åldersbedömningar för alla som anländer till Sverige och påstår att de är barn.

Det som behöver göras omgående gällande detta med ensamkommande barn som söker asyl är att det görs en medicinsk åldersbedömning på samma sätt som alla våra nordiska grannländer gör i varje fall där det kan finnas minsta misstanke att någon kan vara 18 år eller äldre. Det är inte rätt att vuxna människor genom att ljuga om sin ålder tar för sig av fördelar som de inte har rätt till, kostar skattebetalarna pengar som migrationssystemet har avsatt för att hjälpa barn och hamnar i situationer som i Ramish fall där han trots att han är 30 år gammal hamnar i skolan tillsammans med ungdomar som verkligen är 17 år på riktigt eller till och med ännu yngre med alla problem det kan medföra. Att det detta system kan fungera på detta osäkra sätt är stötande för varje tänkande individ.

Jag skrev om detta med medicinska åldersbedömningar i min tidigare text om Zabi som påstod att han var 16 år gammal och klistrar därför in det jag skrev där som avslutning i denna text.

Idag är det helt uppenbart att många människor missbrukar det faktum att Sverige är ett av få länder som inte gör några rättsmedicinska åldersbedömningar på de som påstår att de är ensamkommande barn men där misstankarna finns att de i verkligheten är vuxna som är 18 år eller äldre. Alla våra grannländer gör fortfarande åldersbedömningar och anser dem tillräckligt rättssäkra för att fortsätta att använda metoden, men Sverige slutade göra åldersbedömningar 2010 med förklaringen att det var en alltför osäker metod. Istället litar bara svenska myndigheter på det som de som påstår att de är ensamkommande barn säger, oavsett att de i 9 fall av 10 inte kan styrka det på något sätt. Myndigheterna har så stort förtroende för detta att de bara i väldigt uppenbara fall kräver att någon ska göra en medicinsk åldersbedömning för att de ska registrera denne som ensamkommande barn. I praktiken innebär detta att bara de som ser ut att vara i 30-årsåldern eller ännu äldre är de som avkrävs bevis i form av medicinsk åldersbedömning. De som avkrävs detta får vägra om de vill, men detta ligger då dem i fatet i den samlade bedömningen som myndigheterna gör.

Här står det om att det redan 2011 var så att nio av tio som söker asyl inte kan styrka sin identitet och ofta beror det på att de gör sig av med sina id-handlingar eftersom de inte är till fördel för dem i försöken att få sin asylansökan beviljad.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.802277-asylsokandes-brist-pa-id-handlingar-allvarligt

Visst är det så att det finns en felmarginal med i metoden med medicinska åldersbedömningar som man måste ta hänsyn till när man gör sådana bedömningar, socialstyrelsen skriver t.ex att felmarginalen är på plus minus 2–4 år, men alla länder som använder metoden tar hänsyn till detta i sina bedömningar och det gjorde även myndigheterna här i Sverige när metoden fortfarande användes. Alltså finns det egentligen inga problem med att använda medicinska åldersbedömningar eftersom man med fördel kan ha ett system där alla som enligt en medicinsk åldersbedömningen bedöms vara 21 år eller yngre anses vara under 18 år om de själva hävdar det. Trots att det skulle kunna vara så enkelt så har Sverige valt att helt sluta med medicinska åldersbedömningar sedan 2010, vilket har fått effekten att antalet människor som hävdar att de är ensamkommande barn har ökat enormt i Sverige sedan dess medan det i stort sett har legat kvar på samma antal i våra grannländer.

stod-011

Till Sverige kom exempelvis under hela 2009 ungefär 2250 ensamkommande barn, medan det idag kommer fler än så varje vecka. Bara under den senaste veckan har hela 2403 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige.

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-21-Hogsta-antalet-asylsokande-hittills-pa-en-dag.html

Fram till slutet av september hade 14.058 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Migrationsverket ändrade igår sin prognos för 2015 till att det troligtvis kommer att vara 30.000 ensamkommande barn som har sökt asyl. En prognos som om möjligt är lite låg med tanke på att det i slutet av september redan var lite drygt 14.000 och att tillströmningen efter det har varit på ungefär 2.000 varje vecka och nu ligger på ungefär 2400 ensamkommande barn och antalen kommer troligtvis att fortsätta att öka eftersom de stadigt har gjort det hittills vecka för vecka.

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1443685773037/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf

http://www.svt.se/nyheter/migrationsverket-30-000-ensamkommande-under-2015

[Uppdatering 2016-07-02. Det slutade med att hela 35.369 av de som sökte asyl i Sverige under 2015 uppgav att de var ensamkommande barn. [Slut på uppdatering.]

Vad gäller medicinska åldersbedömningar så är metoden enligt finska rättstandläkare vid Åbo Universitet väldigt pålitlig. Resultaten från en åldersbedömning jämförs tydligen alltid mot resultaten från undersökningar av människor med känd ålder från samma etniska grupp eller födelseland för att minska felmarginalen. Även kön och ålder tas det hänsyn till.

https://meritwager.wordpress.com/tag/aldersbedomning/

I Finland och Norge har det vid åldersbedömningar av påstått minderåriga asylsökande framkommit – även när bedömningarna gjorts ”generöst” – att ca 66 procent bedömts vara vuxna, och i Danmark befanns alltså 75 procent av de påstått minderåriga asylsökande som kom till landet under de tre första månaderna 2013 vara över 18 år gamla. Att det skulle vara en så stor diskrepans mellan Sverige och övriga nordiska länder vad gäller asylsökande ensamkommande ”barns” ålder ter sig högst osannolikt.

Självklart bör även Sverige precis som våra grannländer gör ålderstesta de som uppger sig vara ensamkommande flyktingbarn genom rättsmedicinska undersökningar. Slående är att i Sverige som inte ålderstestar så har bara ålderskorrigering skett i 8,9 % av alla som har uppgivit att de var under 18 år och det har då varit i de fall där personen så tydligt har varit över 18 år att ingen har gått på det, dvs. egentligen kanske varit i 30-årsåldern.

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna

I Sveriges grannländer görs det ålderstester eller åldersbedömningar av ensamkommande barn och där har det upptäckts att en stor andel av alla som uppger sig vara barn egentligen är vuxna. Fram till 2010 gjorde Sverige också ålderstester, men slutade med det eftersom de sades vara osäkra. Saken är dock den att även om inte ålderstester av ensamkommande barn är helt exakta eftersom de kan ha en felmarginal på plus minus 2–4 år så kan de såklart ändå användas eftersom de ändå säger mer än om man bara godtar vad någon säger. Självklart bör ålderstester såklart tolkas snällt om någon enligt testet hamnar tre–fyra år över, men när någon bedöms vara ännu äldre än så kan ålderstestet helt klart bedömas som ett starkt bevis och därmed vara en tungt vägande faktor för att svenska myndigheter inte ska acceptera att någon är ett barn bara för att denne påstår det.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/alderstester-moraliskt-raett-foer-barnens-skull-17383

Här nämner socialstyrelsen att det är en felmarginal på plus minus 2–4 år för åldersbedömningar av barn i äldre tonåren.

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf

Avslutningsvis vill jag tipsa om denna artikel där det berättas om en person som hade uppgivit att han var ett ensamkommande barn och sagt sig vara 17 år som hittades död en dag och då visade det sig av den DNA-analys som gjordes efter hans död att han egentligen var 25 år.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2861758-dod-man-i-biskopsgarden-identifierad-med-dna

Det är hög tid att Sverige så länge som EU:s yttre gränser inte upprätthålls och Dublin-förordningens regler om första asylland inte följs upprättar egna gränskontroller där asylskäl kontrolleras innan någon kommer in i landet och att medicinsk åldersbedömningar återigen börjar användas regelbundet då skäl finns att misstänka att någon ljuger om sin ålder.

3 tankar kring ”Ännu ett ensamkommande barn som är en vuxen man

 1. Jakob Göteborg

  Ett tips är ju att skapa fejkkonton på sociala medier. Gör en profil med en snygg tjej som i sin tur kommer att locka fram kommunikation med dessa lögnare. Då kan man ställa frågor som “How old are you?”. Har man tur så säger dom sin riktiga ålder. Om dom ljuger så skriver man: “Okay you are a little bit too young for me” i hopp om att dom avslöjar sin riktiga ålder. Sen är det bara att exponera dom!

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Ja, något sådant kanske vore något. Fast handlar det inte om mer än att de säger sin riktiga ålder så kan de ju sedan när de blir avslöjade bara säga att de hittade på för att få vara med den där kvinnan. Skulle man däremot kunna lura dem att visa sina riktiga pass så vore det ju verkligen något. =)

   Svara
 2. Göran Wahlström

  Och viktigast av allt är att ansvariga svenskar som gjort detta bedrägeri möjligt får sina välförtjänta straff !! Tänk hur länge sansade och vettiga personer försökt slå larm, men blivit uthängda i media med namn och adress i underförstådd mening att expovåldsverkarna skall slå både visselblåsarna och deras hem sönder och samman ! Jag hoppas på rättvisa !

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *