Medias rasism

En ny form av rasism har börjat bli allt mer uppenbar i svensk media. Den är inte tydligt riktad mot en minoritet, men ändå är det uppenbart att media tänker utifrån “ras” när den skapar sin nyhetsrapportering, vilket är definitionen på rasism.

Text: Tobias Lindberg 2015-10-27

rasism-001Ett tydligt exempel på hur denna nya form av rasism tar sig uttryck i media ser man i nedanstående artikel i den så ofta skogstokiga tidningen Aftonbladet där det står att “det vita Sverige“, vad det nu är för något, hjälper skräcken att sprida sig hos alla med mörk hudfärg eftersom massakern på Kronogårdsskolan i Trollhättan inte tas på allvar. Att det inte tas på allvar menar skribenten bevisas av att inte alla entydigt förkunnar att massakern var riktad mot människor med mörk hudfärg.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article21637166.ab

Jag vet inte om någon ännu helt säkert kan säga att attacken mot skolan i Trollhättan var rasistiskt motiverad. Helt klart är att mycket tyder på att den kan ha varit det, men att säga det så säkert som artikelförfattaren menar att man ska, trots att alla detaljer och omständigheter inte är kända än, tycker jag verkar vara ytterst oansvarigt. Ändå så beskyller han och indirekt så beskyller även Aftonbladet “det vita Sverige” för att samtliga inte genast drar ogrundade slutsatser.

Det som slår mig när jag läser denna artikel är att skribenten och Aftonbladet inte fanns någonstans att se med liknande texter och beskyllningar när dubbelmordet på Ikea utfördes för några månader sedan. Inga förargade ord om att det var en attack riktat mot människor med ljus hudfärg gick att läsa i Aftonbladet eller att det var en skandal att detta inte erkändes av alla.

stod-002

På något sätt är det så att beroende på vilken hudfärg gärningsmannen har så skriver mainstreammedia om en händelse på väldigt olika sätt. Om gärningsmannen är vit så nämns oftast hudfärg eller ursprung, om gärningsmannen är invandrare eller mörkhyad så nämns oftast inget om det. Det finns otaliga exempel där våldsdåd och våldtäkter rapporteras i medierna, där inget nämns om gärningsmännen är invandrare, medan det nämns om gärningsmannen är svensk. Media säger att de gör på detta vis för att de inte vill spä på rasismen. Att artiklar skrivs på olika sätt beroende på gärningsmannens ursprung är dock ett tydligt bevis på rasism. Svensk mainstreammedia är rasistisk på så sätt att de tänker i form av ras när de skapar sin nyhetsrapportering. Att agera olika mot någon eller i en situation utifrån dennes eller inblandades “ras” är definitionen för att vara rasistisk.

Fast vad gäller mainstreammedia så är rasismen liksom omvänd på så sätt att de undviker att nämna vissa saker för att de säger sig vilja förhindra att fördomar och hat uppstår. De tänker i banor av “ras“, men inte för att komma åt en minoritet, utan för att förhindra att befolkningen blir fullt informerade om vad som faktiskt pågår. Självklart hävdas detta göras “for the greater good” och vad det är avgör såklart medierna själva.

Som en liten parentes vill jag nämna detta att skribenten för Aftonbladet-artikeln skriver om två motsatta poler, två extremer och nämner då antirasister och högerextremer. Frågan är dock om antirasister och högerextremer verkligen är de två motstående polerna? Nä, självklart är det inte det. Motpolen till högerextrem är vänsterextrem och nog finns det en hel del otrevliga saker som har utförts av vänsterextremister, speciellt om vi som artikelförfattaren tillät sig göra får gå utanför Sveriges gränser för att hitta exempel.

Avslutningsvis skulle jag vilja framföra en radikal idé till de stora medierna, något som idag är ett djärvt och nyskapande förslag. Tänk om ni bara skulle ta och rapportera om vad som händer och sluta försöka att vrida framställningen om vad som händer i olika riktningar!? Vad sägs om det? Är inte det en schysst princip, att om någon ska kunna hävda att de är ett nyhetsbolag så ska de förmedla fakta och sedan överlåta till mottagarna av nyheterna att dra sina egna slutsatser?

Saken är den att så länge ni inte rapporterar nyheter på det sättet så kommer förtroendet för er att fortsätta att sjunka och de alternativa medierna kommer att växa sig allt starkare. Det är det vi ser nu. De alternativa medierna växer sig allt starkare och om detta fortgår så kommer de medier som är alternativa idag vara de nya stora medierna imorgon. Förhoppningsvis har morgondagens nya stora medier då lärt sig läxan som dagens mainstreammedia verkar ha så svårt att lära sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *