Förstatligande är inte lösningen för att stoppa de som skor sig på asylkrisen

Många upprörs idag över hur privata intressen skor sig på migrationskrisen. Rop på förstatliganden hörs med argument om att då folket får mer kontroll så kommer detta att stoppas. Sanningen är dock att staten byggdes för att vara maktens verktyg att kontrollera folket och är så än idag. Den som förstår det vet att mer stat aldrig är en lösning.

Text: Tobias Lindberg 2015-10-22

flyktingkrisen-proletaren-forstatliga-asylbranschen-006De allra flesta upprörs med rätta och tycker att det är avskyvärt att privata intressen kan göra sig rika på migrationskrisen genom att ta ut hutlösa priser för boende och liknande, med exempel där de tar ut 60.000 kr/månad för en lägenhet, men lösningen på detta är inte som så många förespråkar, att hela asylbranschen ska förstatligas, så som t.ex Proletären skriver i denna artikel:

http://unvis.it/www.proletaren.se/inrikes-socialt/forstatliga-hela-asylbranschen

Att förstatliga är aldrig en bra lösningen, detta eftersom detta bara ger ännu mer makt och kontroll till staten och de intressen som verkligen styr och kontrollerar staten. Att staten kontrolleras av folket är en lögn som tyvärr de allra flesta människor tror på. Staten har dock alltid kontrollerats av överheten. Det var överheten som började bilda de moderna nationalstaterna på 1600-talet eftersom de var effektivare på att kontrollera folket än feodalsamhällena och än idag är det överheten som styr staten, även om staten idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med för knappt 400 år sedan när de först bildades. Att staten har välfärd betyder inte att den styrs av folket. Sanningen är att folket fungerar som en slags boskap åt de som styr staten. Glöm inte att även bönder vet att det är bra att ge sin boskap bra tillräckligt bra mat, tillräckligt mycket utrymme, stimulerande omgivningar och bra veterinärvård för att boskapen då växer bättre, producerar mer och ger mer avkastning, men det betyder inte att boskapen äger eller kontrollerar bondgården.

stod-002

Ska man kritisera något idag gällande asylbranschen så är det ju att storföretagen och staten samarbetar, vilket gör att de högsta byråkraterna ser till att det betalar ut hutlösa pengar till sina allra bästa polare i storföretagen. Det som behövs varje gång när skattepengar ska finansiera något är att vi har regelsystem som inte är skrivet för att gynnar storföretag framför mindre alternativ och att upphandlingen sköts av ärliga byråkrater som har tillräcklig med ryggrad för att välja bort alternativ som vill ha alldeles för mycket pengar för sina tjänster.

Är vi upprörda över hutlösa priser så är faktiskt den enda självklara lösningen att inte betala dem, utan att vända sig till någon som tar ett rättvist och schysst pris. Finns det lagar och regler som förhindrar detta så skriver vi bara om dem. Vill inte politikerna gör det så avsätter vi dem. Lösningen är inte mer stat, utan mindre, men den lilla stat vi ändå måste ha måste vi, folket, kontrollera.


För den som vill läsa mer om hur staten verkligen fungerar rekommenderar jag texterna och filmklippen ni finner här nedanför:

Historien om kontrollen över människan
För att kunna kontrollera massorna har de styrande alltid varit tvungna att förmedla olika berättelser som övertygar folket och gör att det tillåter sig att bli styrt. I början innefattade dessa berättelser gudar och de styrandes anknytning till dessa, men i modern tid har gudarna fallit undan för de nya berättelserna om staten, demokratin och folkets vilja, berättelser som visade sig vara långt mer effektiva än de gamla berättelserna.
http://www.informationskriget.se/2015/07/18/historien-om-kontrollen-over-manniskan/

Historien om din förslavning
I två viktiga filmklipp berättar Stefan Molyneux historien om din förslavning. Att verkligen förstå det som förklaras i dessa klipp, att förstå hur staten fungerar, är helt avgörande om du och alla vi andra någonsin ska kunna leva som fria människor.
http://www.informationskriget.se/2015/07/19/historien-om-din-forslavning/

Nu skall västvärlden knäckas
Fyllda av existentiella skuldkänslor tillåter vi, västvärldens folk, att vår industri läggs ner, att vår självständighet och frihet därmed tas ifrån oss. Samma produkter som vi själva tidigare producerade på ett sätt som var relativt bra för miljön och med relativt bra arbetsvillkor för arbetarna produceras nu av en industri som har flyttat till de värsta diktaturerna i världen,  där miljöregler och arbetsvillkor knappt existerar, för att sedan transporteras tillbaks till oss. De enda som vinner på denna utveckling är den globala eliten som styr världen.
http://www.informationskriget.se/2015/10/22/nu-ska-vastvarlden-knackas/

Auktoritetens makt
Skulle du ge en medmänniska elstötar på 450 volt om en person i vit rock sa att du skulle göra det eller är du en av de som skulle vägra att göra det? De flesta tänker säkert att de hör till de som skulle vägra, men faktum är att den flesta i den situationen gör vad de blir tillsagda. Upprepade undersökningar har visat att så länge en uppmaning kommer från en person som uppleves som en auktoritet och om denne person kan motivera handlingen med ett syftet som upplevs som tillräckligt viktigt så gör 50-65 % av alla människor vad de blir tillsagda även om handlingen skadar eller dödar någon annan. Så stark är auktoritetens makt över oss människor och det är förklaringen till att så många åker iväg till krig i andra delar av världen och dödar människor som de aldrig har träffat och som aldrig gjort dem något ont.
http://www.informationskriget.se/2015/08/05/auktoritetens-makt/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *