Nu ska västvärlden knäckas

Fyllda av existentiella skuldkänslor tillåter vi, västvärldens folk, att vår industri läggs ner och att vår självständighet och frihet därmed tas ifrån oss. Samma produkter som vi själva tidigare producerade på ett sätt som var relativt bra för miljön och med relativt bra arbetsvillkor för arbetarna produceras nu av en industri som har flyttat till diktaturer på andra sidan världen,  där miljöregler och arbetsvillkor knappt existerar, för att sedan transporteras tillbaks till oss. De enda som vinner på denna utveckling är den globala eliten som styr världen.

Text: Tobias Lindberg 2014-05-05. Uppdaterad 2015-10-22.

eliten-005Det är egentligen bra bakvänt att den rika världen lägger ner flera relativt sett väldigt rena fossilenergikraftverk varje vecka och relativt rena industrier på löpande band, där arbetarna i vart fall har någorlunda arbetsförhållanden, varefter allt flyttas till bland annat Kina, där nya smutsiga kolkraftverk byggs i en strid ström för att driva en industri som nästan helt saknar miljöbestämmelser, med arbetare som oftast fungerar som slavar.

Hade det varit så att den industri och de fossilenergikraftverk som lades ned försvann helt från jordens yta så hade det varit en sak, men så är ju inte fallet. Allt flyttas ju bara och blir ännu sämre.

Bättre vore nog att satsa på att producera det vi behöver lokalt med bra teknik som är så ren det går och under humana arbetsförhållanden. Samtidigt bör en diskussion föras om hur mycket teknik vi, mänskligheten, egentligen behöver.

Som det är nu tjänar bara storföretagen ännu mer pengar genom att flytta industri från den del av världen där folket har mest att säga till om och försvagar på detta sätt den delen av världen. När denna försvagning har gått tillräckligt långt är målet att knäcka västvärlden och göra så att även västvärlden styrs som Kina med en befolkning nästan helt utan fri- och rättigheter.

Inte för att våra fri- och rättigheter är perfekta, vi är långt ifrån framme än, men nog åtnjuter vi ändå mycket större sådana än resten av världen.

Eliten och storföretagen har alltid hatat västvärldens frihet, men de har fram tills nu ändå varit tvungna att acceptera den eftersom västvärlden varit den enda ekonomiska motor som varit tillräckligt effektiv för att ge dem de vinster och den makt de eftersträvat. Mer kontrollerade samhällen har alltid fram till nyligen haft lägre uppfinningsrikedom och produktivitet. Eliten har tidigare fått anpassa sig för att kunna få tillgång till den grädde som de skummar från ytan av den kraftkälla som frihet och hopp ger.

stod-002

De senaste 30 åren har dock eliten, genom teknikutveckling, automatisering, datorisering och nu på slutet robotisering, lyckats ordna så att de numera gör lika mycket vinst från diktaturer som från fria samhällen och när man nu slutligen har nått dit så behöver de inte längre stå ut med den relativt stora friheten som västvärldens folk har åtnjutit.

Det vi nu bevittnar i form av nedlagd produktion av varor och energi är nedmonteringen av den västliga frihetsmodellen, vilket är möjligt eftersom västvärldens befolkning av idag är så fulla av existentiella skuldkänslor att de för länge sedan har slutat att kämpa för sina fri- och rättigheter. Vanligt folk är idag så övertygade om att det är de som är roten till allt ont att de självmant går med på förminska sig själva utan att se att de blir spelade som schackpjäser i elitens maktspel, utan att förstå att skulden till allt ont går att finna hos eliten, inte hos dem själva, utan att förstå att den fattigare världens befolkningar inte gynnas av att även västvärldens folk får det sämre.

När västvärldens folk tillåter att den inhemska produktion läggs ned på grund av påhittade problem, som till exempel lögnen att människan skulle påverka klimatet genom sitt utsläpp av växthusgaser, vilket gör att de inte längre själva kan producera det de behöver, så tillåter de att kontrollen över denna produktion flyttar längre ifrån sig och deras inflytande över den minskar. När produktionen fanns hemmavid så var företagsägarna känsligare för vad folket tyckte eftersom folket om de var alltför missnöjda slutade att arbeta. När industrin nu ligger på andra sidan jorden behöver ägande eliten inte alls lyssna på folket och om folket inte gör som de säger så låter de bara containerfartygen stå kvar i hamn tills folket ger upp. När eliten ordnar det globala industrisystemet så att ingen region är självförsörjande, utan beroende av internationell handel och transporter för att få vad de behöver, hamnar all makt hos eliten som kontrollerar transportsystemet, då de bara kan upphöra att leverera viktiga produkter till folket i en region i världen om de krånglar och kräver något.

De fri- och rättigheter som vanns genom stort lidande under den flera århundraden långa kampen för Magna Carta i England, vilket sedan gick över i den amerikanska revolutionen och sedan tillbaks till Europa igen med demokratiseringsrörelserna, hade i stort sett återtagits av eliten redan efter det amerikanska inbördeskriget. Det lilla som fanns kvar har sedan väldigt sakta återtagits under de snart 150 år som följt sedan elitens bankmodell vann genom nordstaternas seger.

Nu är det snart dags för nådastöten som kommer att utdelas genom att folket i USA blir knäckt, den enda befolkningen i världen som tack vare att de fortfarande är beväpnade och vägrar ge upp det andra tillägget i vart fall har lite frihet kvar. När det sker är det sedan kört för oss här i Europa, vi som redan har förlorat det mesta av det vi hade efter att EU skapades. Vaknar vi inte upp snart och börjar kämpa så kommer detta att ske. När USA.s folk kollapsar så kommer resten av västvärldens folk att kollapsa.

Bara genom vår kamp för våra fri- och rättigheter kan folken i andra delar av världen få sina fri- och rättigheter. De gagnas på intet sätt av att vi också får det dåligt. Genom att vi bekämpar vår elit här på hemmaplan och om vi sedan förbjuder våra ledare och våra företag att utnyttja folken i andra delar av världen så hjälper vi därmed folken i andra delar av världen att bekämpa sin elit eftersom vi alla är förtryckta under samma globala maktsystem.

Hade det varit så att den industri och de fossilenergikraftverk som lades ned försvann helt från jordens yta så hade det varit en sak, men så är ju inte fallet. Allt flyttas ju bara och blir ännu sämre.

Bättre vore nog att satsa på att producera det vi behöver lokalt med bra teknik som är så ren det går och under humana arbetsförhållanden. Samtidigt bör en diskussion föras om hur mycket teknik vi, mänskligheten, egentligen behöver.

Som det är nu tjänar bara storföretagen ännu mer pengar genom att flytta industri från den del av världen där folket har mest att säga till om och försvagar på detta sätt den delen av världen. När denna försvagning har gått tillräckligt långt är målet att knäcka västvärlden och göra så att även västvärlden styrs som Kina med en befolkning nästan helt utan fri- och rättigheter.

Inte för att våra fri- och rättigheter är perfekta, vi är långt ifrån framme än, men nog åtnjuter vi ändå mycket större sådana än resten av världen.

Eliten och storföretagen har alltid hatat västvärldens frihet, men de har fram tills nu ändå varit tvungna att acceptera den eftersom västvärlden varit den enda ekonomiska motor som varit tillräckligt effektiv för att ge dem de vinster och den makt de eftersträvat. Mer kontrollerade samhällen har alltid fram till nyligen haft lägre uppfinningsrikedom och produktivitet. Eliten har tidigare fått anpassa sig för att kunna få tillgång till den grädde som de skummar från ytan av den kraftkälla som frihet och hopp ger.

De senaste 30 åren har dock eliten, genom teknikutveckling, automatisering, datorisering och nu på slutet robotisering, lyckats ordna så att de numera gör lika mycket vinst från diktaturer som från fria samhällen och när man nu slutligen har nått dit så behöver de inte längre stå ut med den relativt stora friheten som västvärldens folk har åtnjutit.

Det vi nu bevittnar i form av nedlagd produktion av varor och energi är nedmonteringen av den västliga frihetsmodellen, vilket är möjligt eftersom västvärldens befolkning av idag är så fulla av existentiella skuldkänslor att de för länge sedan har slutat att kämpa för sina fri- och rättigheter. Vanligt folk är idag så övertygade om att det är de som är roten till allt ont att de självmant går med på förminska sig själva utan att se att de blir spelade som schackpjäser i elitens maktspel, utan att förstå att skulden till allt ont går att finna hos eliten, inte hos dem själva, utan att förstå att den fattigare världens befolkningar inte gynnas av att även västvärldens folk får det sämre.

När västvärldens folk tillåter att den inhemska produktion läggs ned på grund av påhittade problem, som till exempel lögnen att människan skulle påverka klimatet genom sitt utsläpp av växthusgaser, vilket gör att de inte längre själva kan producera det de behöver, så tillåter de att kontrollen över denna produktion flyttar längre ifrån sig och deras inflytande över den minskar. När produktionen fanns hemmavid så var företagsägarna känsligare för vad folket tyckte eftersom folket om de var alltför missnöjda slutade att arbeta. När industrin nu ligger på andra sidan jorden behöver ägande eliten inte alls lyssna på folket och om folket inte gör som de säger så låter de bara containerfartygen stå kvar i hamn tills folket ger upp. När eliten ordnar det globala industrisystemet så att ingen region är självförsörjande, utan beroende av internationell handel och transporter för att få vad de behöver, hamnar all makt hos eliten som kontrollerar transportsystemet, då de bara kan upphöra att leverera viktiga produkter till folket i en region i världen om de krånglar och kräver något.

De fri- och rättigheter som vanns genom stort lidande under den flera århundraden långa kampen för Magna Carta i England, vilket sedan gick över i den amerikanska revolutionen och sedan tillbaks till Europa igen med demokratiseringsrörelserna, hade i stort sett återtagits av eliten redan efter det amerikanska inbördeskriget. Det lilla som fanns kvar har sedan väldigt sakta återtagits under de snart 150 år som följt sedan elitens bankmodell vann genom nordstaternas seger.

Nu är det snart dags för nådastöten som kommer att utdelas genom att folket i USA blir knäckt, den enda befolkningen i världen som tack vare att de fortfarande är beväpnade och vägrar ge upp det andra tillägget i vart fall har lite frihet kvar. När det sker är det sedan kört för oss här i Europa, vi som redan har förlorat det mesta av det vi hade efter att EU skapades. Vaknar vi inte upp snart och börjar kämpa så kommer detta att ske. När USA.s folk kollapsar så kommer resten av västvärldens folk att kollapsa.

Bara genom vår kamp för våra fri- och rättigheter kan folken i andra delar av världen få sina fri- och rättigheter. De gagnas på intet sätt av att vi också får det dåligt. Genom att vi bekämpar vår elit här på hemmaplan och om vi sedan förbjuder våra ledare och våra företag att utnyttja folken i andra delar av världen så hjälper vi därmed folken i andra delar av världen att bekämpa sin elit eftersom vi alla är förtryckta under samma globala maktsystem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *