Invandringspolitikens galenskap

Att så många migranter och flyktingar tillåts anlända till Sverige som nu är ingenting annat än total galenskap! Det är omöjligt att på ett bra sätt administrera och integrera så många på så kort tid i ett land som befolkningsmässigt är så litet som Sverige om det samtidigt, som i Sverige, redan är brist på arbeten.

Text: Tobias Lindberg 2015-09-25

flyktingkrisen-aftonbladet-002flyktingkrisen-centralstation-003Nu är det ungefär 1000 människor per dag som söker asyl i Sverige [1]. Utöver detta anländer ungefär lika många varje dag som säger sig vilja söka sig vidare till andra länder. [2] Alla som anländer blir inte registrerade i statistiken, varför det mycket väl kan vara ännu fler som anländer än vad som redovisas av myndigheterna och av dessa som inte blir registrerade så blir många kvar illegalt i landet. Till och med av de som blir registrerade i statistiken så söker inte alla asyl eller reser vidare, då också en del av dessa blir kvar illegalt.

Förra året sökte 81.181 personer asyl i Sverige och av dessa beviljades 30.650 asyl. Av alla som under de senaste fem åren sökte asyl i Sverige blev bara lite knappt 35,8 % beviljade asyl. [3] Bedömningarna av asylskälen är dessutom ovanligt snälla i Sverige jämfört med övriga EU-länder som i snitt bara beviljade asyl till 24,9 % av alla som sökte asyl under samma period. [4] Av de som inte beviljas asyl blir andelen som “går under jorden” och blir kvar illegalt allt större för varje år. [5] De senaste tre åren har mellan 36–48 % av de som skulle ha avvisats valt att stanna illegalt i landet, vilket ungefär motsvarar 10.000 individer varje år, då andelen avvisningsbeslut hela tiden har minskat trots att allt fler söker asyl.

Lösningen på detta bör vara att man antingen tar bort Sveriges välfärd och tilldelar de som anländer en bit land som de får bruka själva så gott de kan så att det mesta av dragningskraften till Sverige avtar eller så vidtar man åtgärder så att bara de som har rätt till asyl kan passera gränserna. Det går inte att ha både öppna gränser och en generös välfärd till samtliga som anländer. Ett av alternativen måste väljas.

Väljer man att avskaffa välfärden bör detta helst gälla alla, svenskar som invandrare, eftersom det annars blir diskriminerande, men annars går det såklart att bara införa enbart för de som invandrar, även om detta blir väldigt orättvist. Väljer man att bara de med giltiga asylskäl ska släppas in så krävs det att det byggs bra flyktingläger utanför eller på Sveriges gränser så att alla som vill söka asyl kan utredas innan de släpps in. Likadant bör alla europeiska länder göra. De som saknar giltiga asylskäl eller arbetstillstånd ska transporteras tillbaks till första mottagarland inom EU enligt Dublin-förordningen eller till närmsta säkra land utanför EU som personen anlände till EU ifrån. Kanske bör vad som räknas som giltiga asylskäl omformuleras och praxisen hur man utser vilka som behöver hjälp förändras, men tills det har skett måste gällande regler upprätthållas. Om man inte upprätthåller gällande regelverk så kommer det att signalera att de som bryter mot reglerna kommer att bli belönade och då kommer situationen bara fortsätta att förvärras.

stod-002

Det är omöjligt att ha en ordning där de som migrerar eller är på flykt själva bestämmer vilket land de ska till, speciellt om vi samtidigt tänker att vi behålla den form av välfärdssystem som vi nu har i Sverige. Generösa välfärdssystem till alla som anländer går inte att kombinera med öppna gränser när ungefär 200 miljoner av världens vuxna människor som inte är flyktingar, ännu fler om man även räknar med deras barn, vill flytta till Europa. [6] Det är drygt tre gånger fler många fler än det totala antalet flyktingar i världen. Inget välfärdssystem kan klara en sådan inflyttning samtidigt som det är brist på jobb. Bara orealistiska drömmare tror annorlunda.

Vidare så kommer en invandring till Sverige av de proportioner som har skett nu under 2014 och 2015, om detta fortsätter, göra att människor födda i utlandet samt människor födda i Sverige med två föräldrar som är födda i utlandet kommer att utgöra majoriteten av Sveriges befolkning om 40 år. [7] Inte heller finns det något som tyder på att denna situation med omfattande migration från framför allt Mellanöstern och Afrika till Europa skulle vara tillfällig. Detta är fakta som Sveriges befolkning måste vara medvetna om så att eventuella beslut om att fortsätta med en sådan enorm invandring som nu görs av en informerad och samtyckande majoritet, inte något som smygs igenom av eliten genom att media och politiker förvränger och förtiger sanningen.

Vill man verkligen lösa denna situation så måste man angripa roten till det onda, det som orsakar konflikterna som leder till den omfattande migrationen och då måste så mycket som möjligt av följande åtgärder genomföras:

1. Arrestera och åtala samtliga individer ur den globala makteliten och alla deras medhjälpare som har varit med och orsakat konflikterna i Syrien och de flesta av de andra konflikter och krig som har plågat Mellanöstern, Afrika och resten av världen de senaste 20–30 åren. Ställ de skyldiga inför rätta i Nürnberg-liknande rättegångar och krossa det internationella banksystem som är verktyget de använder för att förslava och kontrollera världen. Om detta inte fungerar i hela Världen så får vi göra detta i Europa. Går det inte i Europa så får vi göra så mycket vi kan och gripa de vi får tag på här i Sverige. Om polis, åklagarväsendet och domstolarna inte gör sitt jobb så får man även ställa ledande personer inom dessa inför rätta. Kort och gott, detta handlar om att krossa den nya världsordningen! Detta kommer på sikt få slut på stödet till terrorgrupper som al-Qaida och ISIS och samarbetet med diktaturer som Saudiarabien och folkrättsbrytare som Israel.

2. Se till att all den rika världens otillbörliga militära och ekonomiska inblandning i Syrien och andra länders affärer upphör. Om inte annat går så borde i alla fall all europeisk eller svensk inblandning upphöra.

3. Avsluta asylmottagandet och överför alla dessa pengar och resurser till internationell hjälp på plats i och runt krishärdarna. Om det behövs får man öka bidragen ytterligare denna väg.

4. Sätt upp gränskontroller på alla gränser i EU så länge som det behövs för flyktingsituationen. Om inte i hela EU så får Sverige göra det på de egna gränserna. Ordna bra flyktingläger utanför eller på gränserna. Släpp bara in de som har rätt till asyl. De som inte får asyl transporteras tillbaks till första mottagarland enligt Dublin-förordningen eller till säkert land utanför EU om det landet är det som borde vara det som ska vara ansvariga. Är man konsekvent med detta så kommer mängden migranter som inte är riktiga flyktingar på kort tid nästan upphöra.

5. Ta bort de ekonomiska bidrag och de skyddsnät samt de skillnader i bedömningen av asylskäl som gör det så fördelaktigt att ta sig till Sverige före andra EU-länder. Alternativt anpassa så att det stämmer bättre med övriga EU-länders nivå. Allra bäst vore att all välfärd togs bort för alla i Sverige, den passiviserar ändå bara människor och hindrar samhället från att blomstra. Om alla sociala skyddsnät togs bort kan de som vill komma till Sverige få en bit land och frihet att klara sig själv. Då blir det som det var för de svenska Amerika-fararna på 1800-talet, som var fria och fick klara sig själva så gott de kunde i sitt nya hemland. Om detta med att ta bort all välfärd väljs så kanske mycket av det under punkt 4 inte behöver genomföras.

Visst låter kanske en del av det jag föreslår orealistiskt i nuläget, med tanke på att den absoluta majoriteten av folket är helt okunniga om att världen faktiskt styrs genom manipulation av en kriminell maktelit som opererar inom och bakom leden av västvärlden ledare, men faktum är att det är detta som måste göra om vi ska lyckas komma till rätta med världens problem. För den som vill läsa om denna globala maktelit som kontrollerar världen så kan texten “Den verkliga fienden” som jag skrev för en dryg vecka sedan läsas. [8] För att förändra detta måste den breda allmänheten informeras om verkligheten. Först när man känner fienden kan den bekämpas. Tills en tillräckligt stor andel av befolkningen har vaknat upp till verkligheten så att samtliga punkter av de jag räknade upp här ovanför kan genomföras så får man så länge försöka genomföra så många av punkterna som är möjligt för stunden.

Av alla åtgärderna tycker jag själv att den där all välfärd togs bort vore den bästa, då det är en naturlig metod att begränsa invandring, men tyvärr är nog även en sådan åtgärd rätt orealistisk med tanke på hur auktoritetstroende och välfärdsberoende  de flesta svenskar är och att ta bort välfärden bara för de som invandrar är som sagt väldigt diskriminerande. Jag som libertarian är helt klart för en sådan samhällsordning, utan välfärd och med ett minimum av stat och skatter. Om avskaffande av välfärd skulle väljas för att få bukt med den skenande invandringen så skulle viljan att stå kvar vid detta beslut sättas på ordentligt prov den dag människor börjar svälta och frysa ihjäl runt om i Sverige på sin egna och fria mark. Att vara fri är nämligen inte samma sak som att vara skyddad från allt ont eller att bli omhändertagen av andra. Detta är något som de som föreslår öppna gränser för alla som vill komma hit bör fundera över.

Referenser

[1] http://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordmanga-soker-asyl-i-sverige

[2] http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21431599.ab

[3] Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2010–2014 var 35,8 % (86.185 av 240.838)

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2014 var 37,8 % (30.650 av 81.180)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2013 var 44,3 % (24.015 av 54.270)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5181422/3-24032014-AP-EN.PDF/36a73587-7914-4a51-94a4-8e558a086fba

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2012 var 28,3 % (12.400 av 43.865)
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf

Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2011 var 35,8 % (10.625 av 29.648)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2011/Asylsokande-2011.html
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-96_en.pdf

 Andelen asylsökande som fick asyl i Sverige 2010 var 26,7 % (8.495 av 31.875)
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-47_en.pdf

[4] En genomgång av andelen beviljade asyl av alla som sökte asyl i EU under perioden 2010-2014 visar att 24,9 % blev beviljade (485.950 av 1.952.015).

2010 Antal asylansökningar 257.815. Antal prövningar 222.105. Antal beviljade asyl 55.095. Antal beviljade/Antal ansökningar 21,37 %. Antal beviljade/Antal prövningar 24,81 %.
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-47_en.pdf

2011 Antal asylansökningar 302.000. Antal prövningar 365.615. Antal beviljade asyl 84.110. Antal beviljade/Antal ansökningar 27,85 %. Antal beviljade/Antal prövningar 23,01 %.
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-96_en.pdf

2012 Antal asylansökningar 331.975. Antal prövningar 268.045. Antal beviljade asyl 71.245. Antal beviljade/Antal ansökningar 21,46 %. Antal beviljade/Antal prövningar 26,58 %.
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf

2013 Antal asylansökningar 434.160. Antal prövningar 326.310. Antal beviljade asyl 112.730. Antal beviljade/Antal ansökningar 25,97 %. Antal beviljade/Antal prövningar 34,55 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5181422/3-24032014-AP-EN.PDF/36a73587-7914-4a51-94a4-8e558a086fba

2014 Antal asylansökningar 626.065. Antal prövningar 359.795. Antal beviljade asyl 162.770. Antal beviljade/Antal ansökningar 26,04 %. Antal beviljade/Antal prövningar 45,24 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

[5] http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2837363-alltfler-asylsokande-gar-under-jord

[6] http://www.imi.ox.ac.uk/news/presentation-available-from-gallup-seminar-on-worlds-potential-migrants/gallup_whitepaper_migration-1.pdf

[7] http://www.informationskriget.se/2015/09/20/mer-viktig-fakta-gallande-migrationen-till-europa/

[8] http://www.informationskriget.se/2015/09/14/den-verkliga-fienden/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.