Granska klimat-evangelisterna

Ännu en gång hjälpte en kändis, antingen av oförstånd eller med full vetskap, världseliten att föra ut lögnen att människan är ett hot mot klimatet. Den närmast religiösa tron på denna lögn som existerar idag gör att de som styr kan bli ännu mäktigare och rikare. För att få ett slut på detta måste vi lära oss att inte blint acceptera klimat-evangelisternas ord som fakta och istället själva börja gå igenom och kritiskt granska all information och de budbärare som lämnar den.

Text: Tobias Lindberg 2015-09-26

klimat-leonardo-dicaprio-001För ungefär ett år sedan talade Leonardo DiCaprio om klimatet vid FN:s klimatkonferens. Växthuseffekten. Klimatförändringarna. Ord vi har kommit att frukta. Dessa processer pågår och människan har i betydande utsträckning påverkat dem på ett negativt sätt. Detta var det budskap från klimatkonferensen som vi skulle acceptera. Att mänsklig aktivitet skulle ha påverkat klimatet mer än på ett obetydligt sätt är dock bara en lögn. En lögn som är en del av ett enormt bedrägeri.

Nog står mänskligheten och världen inför en hel rad allvarliga människoskapade miljöproblem – varav de flesta handlar om att vi på olika sätt förgiftar vår värld, med förbränningsprodukter, kemikalier, strålning, nanopartiklar och GMO samt att vi brukar naturen på ett sätt som inte är uthålligt, med industriellt jordbruk, fiske, skogsbruk och djurhållning som leder till utarmning och artdöd – men något människoskapat klimathot existerar inte.

Den som tänker själv, istället för att bara acceptera allt som auktoriteterna påstår, inser snabbt att något är fel när media och maktens människor pratar så mycket om klimathotet, samtidigt som det är så tyst om alla de verkliga miljöproblem som jag precis nämnde. Att det är så beror förstås på att lösningarna på det påstådda klimathotet egentligen är sådant som kommer att leda till att eliten får mer makt och högre vinster, medan de lösningar som skulle krävas för att lösa de verkliga miljöproblemen, de som elitens storföretag bär det mesta av skulden för, är sådana som skulle innebära att eliten fick mindre.

Oftast räcker det med att man börjar studerar de historiska sambanden mellan koldioxidkoncentrationer och klimat samt sätter sig in i hur systemet med handel av utsläppsrätter fungerar och vilka som kommer att tjäna på det för att förstå att allt vi har fått höra från de som styr är förvrängningar och lögner.

Därför är det så viktigt att var och en själv kritiskt granskar allt som rör denna fråga!

Börja därför med att undersöka Al Gore. Läs på om alla hans palatsliknande fastigheter och hans frekventa flygande. Läs om hur han själv köper exklusiva strandfastigheter trots att han ständigt skrämmer andra med påstådd havsnivåhöjning. Läs om hur han läxar upp andra om hur de ska leva mer återhållsamt, samtidigt som han själv lever i överflöd. Läs om Al Gores samarbete med David Blood och hur de blir rika på handeln med utsläppsrätter. Sök med orden “Blood and Gore and Carbon”.

stod-002Granska Club of Rome och deras ständiga försök att använda klimatet som ett medel att kontrollera världen. Hur de under 70-talet och en bit in på 80-talet utnyttjade de kalla årtionden som precis hade varit för att skrämma mänskligheten att människans aktivitet hade skapat klimatförändringar som skulle leda till en kommande istid om inte mänskligheten gjorde som de sa och hur de sedan plötsligt bara ändrade sig och istället började skrämmas med klimatförändringar som skulle leda till en skenande växthuseffekt när de under 80-talet insåg att klimatet hade slagit om och blev varmare. Sök med orden “Club of Rome and In searching for a new enemy to unite us”.

Studera sedan det faktum att de globala temperaturerna inte har stigit sedan 1998 och att jordens totala mängd polaris aldrig har varit större än nu sedan satellitmätningar av dem började, trots att koldioxidkoncentrationerna under hela denna tid har ökat.

Fördjupa dig i det faktum att människans aktivitet påverkar atmosfärens koldioxidkoncentration, men att detta i sin tur inte påverkar klimatet på något avgörande sätt. Historiska koncentrationer av koldioxid i atmosfären har aldrig haft något samband med hur klimatet har förändrats.

Beakta det faktum att växterna och miljön frodas vid en koldioxidkoncentration på 1000 ppm eller mer, alltså långt över dagens knappa 400 ppm och hur livet på jorden är allvarligt hotat om koncentrationen någon gång skulle gå under 250 ppm, vilket är den lägsta nivå växter behöver för att leva. Ändå fortsätter etablissemanget med den galna idén att vi ska arbeta för att minska koncentrationen så att den hamnar nära den nivån. Läs om hur jordens normaltillstånd de senaste 300 miljoner åren har varit koldioxidkoncentrationer med ett snitt på 1200 ppm och de 300 miljoner åren innan det med ett snitt på över 2000 ppm. Läs om hur livet utvecklades på jorden och frodades med dessa koldioxidkoncentrationer.

Rädslan som kommer av att människor tror att ett reellt klimathot existerar och den närmast religiösa tron på att detta till betydande del har påverkats av människan är det verktyg som världseliten kommer att använda för att leda oss till en framtid där all mänsklig aktivitet, hur småskalig den än är, kommer att detaljstyras av den mest auktoritära byråkrati världen har skådat. Denna byråkrati kommer att vara en del av det globala system som världseliten nu är i full färd med att bygga upp, ett system där några få superstater av EU-modell, som upptar hela världen, kontrolleras av den världsregering som senare kommer att uppstå ur det nuvarande FN-systemet. Rädslan är nyckeln. En befolkning som är tillräckligt rädd går att manipulera till vad som helst. Detta är en urgammal sanning som de som styr världen alltid har känt till.

Än finns det dock tid att förstöra detta verktyg, stoppa lögnen, få bort rädslan, om vi bara kunde vakna och se manipulatörerna som gömmer sig i skuggorna!

“Wake up, Neo…

The Matrix has you…

Follow the white rabbit…

Knock, knock, Neo.”

Referenser

Referenser, ytterligare fakta och länkar för det som står i denna text finns i detta tidigare inlägg som jag har skrivit:

http://www.informationskriget.se/2015/01/17/nej-2014-ar-inte-alls-det-varmaste-aret-hittills-i-historien-utan-ett-av-de-kallaste/

12 tankar kring ”Granska klimat-evangelisterna

 1. Peo

  Hej.
  Har läst ditt inlägg angående människans påverkan på klimatet, eller snarare icke påverkan. Jag anser att vi människor visst påverkar klimatet på ett dåligt sätt. Nu kanske du tycker att jag svalt betet som, som du kallar det, världseliten slängt ut. Det är förstås helt fel.

  Om vi ser rent krasst på vad vi människor hittills åstadkommit är det bara naivt att tro att vi inte påverkar klimatet alls. Det finns massor med exempel på att vi är dåliga förvaltare av vår värld. Ingen kan förneka skövlingen av regnskogarna, nedsmutsningen och överfisket av våra hav, utrotning av många olika arter. Och listan kan göras ännu längre.

  Nu säger vissa att klimatförändringar kommer och går. Att förändringarna av koldioxidhalten i luften sker naturligt osv. Det kan mycket väl vara sant men man glömmer vissa saker. Den konstgjorda koldioxiden vi människor genererar fanns inte där innan men som mycket väl kan rubba balansen.

  Vi har vårt avloppsvatten som vi fyller med den ena kemiska lösningen efter den andra och som påverkar djurlivet i vattnet på ett förfärligt sätt.

  JaJa. Mycket mer kan sägas men det får räcka så.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Peo: Det är inte om vi påverkar klimatet som är själva frågan, för det gör vi såklart, utan det är om vi påverkar klimatet på ett skadligt sätt och det gör vi inte.

   Du skriver att det är naivt att tro att vi inte gör det. Nej, det är det inte. Om vi påverkar klimatet på ett skadligt sätt så måste det gå att bevisa att vi gör det. Så om du vet att vi gör det så är det bara att lägga fram bevisen för det.

   Sedan så säger ditt uppräknande av andra sätt som människan påverkar miljön ingenting om att vi påverkar klimatet på ett skadligt sätt. Ja, människan skövlar regnskog, förorenar havet och luften och utrotar djurarter, helt riktigt, men bara därför måste vi inte också påverka klimatet på ett dåligt sätt.

   Svara
   1. Peo

    Hej. Nu tycker jag att du läser mitt inlägg illa. Faktum är att vi påverkar vår värld och klimatet illa. Faktiska exempel finns i massor. Och man behöver inte vara det minsta konspiratorisk för att se det.

    Att vi skövlar regnskog, bara där har du ett exempel på klimatpåverkan då vi vet att skog binder koldioxid. Skövlad skog betyder ingen skog ifall du undrar, vilket får till följd att den koldioxid som skulle ha kunna bundits inte gör det. Den artificiella koldioxiden som vi människor tillverkar påverkar i alla högsta grad klimatet, speciellt i kombination av det jag nämnt innan. Behövs fler exempel?

    Tjaa, jag kan ju ta något exempel till. Vi har några dammbyggen som fått katastrofala konsekvenser. Vi har bevattningssystem som dränerat sjöar och hav till den grad att livet kring dessa blivit ohållbart, och dessa saker påverkar mer än bara närområdet.

    Svara
    1. admin Inläggsförfattare

     Peo: Du verkar fortfarande inte förstå vad jag säger eftersom du fortsätter att argumentera för att övertyga mig om att vi människor påverkar miljön på ett negativt sätt. Jag säger inte emot dig där, helt klart är att vi skadar miljön på många sätt och det måste stoppas. Det jag säger är dock att vi inte påverkar klimatet på ett dåligt sätt. Hela klimathysterin är pådriven av den globala eliten som använder sig av rädslan för undergång som de skapar för att sko sig själva att för att kunna genomdriva förändringar som de inte skulle kunna annars.

     Om du ska fortsätta att påstå att vi påverkar klimatet negativt så får du lägga fram hållbara bevis för detta. Att bara fortsätta säga att vi gör det, utan att lägga fram några bevis, kommer inte att ta oss någonstans i denna diskussion.

     Svara
     1. Peo

      Tjaa, om man nu ska särskilja begreppen miljö och klimat. Men gör du det så har du fel. Just skövlingen av våra regnskogar påverkar hela vår planet. Allt vi gör får följder och om vi påverkar vår miljö på ett negativt sätt får det i långa loppet negativ effekt på klimatet.

      Jag lägger ju fram bevis hela tiden men du blundar ju konstant för dem. Tillför vi tex onaturliga ämnen i våra vatten får det effekter på längre sikt om vi inte slutar med det.

     2. admin Inläggsförfattare

      Att du säger en sak är inte ett bevis. Bevisa istället att ökade koldioxidnivåer, säg att de stiger till 1000 ppm, att det är dåligt för jorden, växterna och djuren.

     3. Peo

      Den ökade koldioxidhalten i luften, i kombination med skövling av skog. Vi har inte direkt hört talas om att våra skogar breder ut sig… Snarare öknarna, och de binder inte kodioxid.

  1. admin Inläggsförfattare

   Peo: Jag förstår inte varför du hakar fast dig vid det här med skövling av skogarna. Ingen påstår att skogsskövlingen är bra. Det vi talar om här är om människans påverkar klimatet på ett negativt sätt genom tillförandet av koldioxid. Det är det klimathysterin handlar om. Det du får göra är att lägga fram bevisen för att människans tillförande av koldioxid i atmosfären är skadligt.

   Svara
 2. Peo

  Hur många gånger ska jag nämna detta? Ok, vi tar det igen. Skogen i vår värld binder koldioxid som finns i luften. Det skulle fungerat bra om vi människor lät den vara OCH inte tillförde någon artificiell koldioxid genom våra bilar, industrier etc. Nu när vi vet att vi skövlar skogen istället minskar den möjligheten att binda koldioxid, men inte nog med det, nu tillför vi extra också (genom bilar, båtar, industrier mm). Alltså mängden koldioxid ökar medan det som borde tagit hand om, åtminstone en del av det, minskar. Ungefär som på en postterminalen där mängden post ökar och ska tas om hand av personalen som chefen drar ned på. Klart som källvatten att vi människor påverkar klimatet i långa loppet… Förstår du sambandet? Den ökade halten koldioxid förhindrar värmen på vår jord att stråla ut i rymden, man kan säga att värmen ackumuleras och balansen är bruten. Tycker nog att du som hävdar att koldioxid varken gör till eller från borde lägga fram bevis på det med. Det enda jag hört är folk som innerst inne bara vill använda sina jätteshabrak till bilar, privatjets mm utan betänkligheter. Och industrin som tillverkar saker som vi kanske inte ens behöver. Som uttrycket beskriver, “business as usual”

  Svara
  1. Peo

   Ibland kan jag få känslan av att människor som förnekar människans påverkan på miljön OCH klimatet är som en rökare som blir förvånad över att denna får lungcancer eller kol.

   Svara
  2. admin Inläggsförfattare

   Peo: Ingen säger att koldioxiden inte ökar. Att den ökar är ett faktum. Det som ifrågasätts är om den ökning som människan står för, alltså den onaturliga ökningen, egentligen är så stor och om den är skadlig. Det känns lite som att jag talar till en femåring när jag förklarar detta för dig. När du som i din senaste kommentar tror att du förklarar sådant som är relevant så missar du helt poängen i denna fråga. Det är svårt att föra en diskussion då.

   Läs denna text!

   http://www.informationskriget.se/2015/01/17/nej-2014-ar-inte-alls-det-varmaste-aret-hittills-i-historien-utan-ett-av-de-kallaste/

   Här går jag igenom några av de viktigaste aspekterna i denna fråga och det finns länkar till fakta och forskning. Slå sedan upp allt det som jag skriver om här, läs igenom allt noga, så att du förstår det. Skriv inte här igen innan du förstår för det är bara ett slöseri med bådas vår tid annars.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *