Mer viktig fakta gällande migrationen till Europa

Antalet asylsökande har fördubblats det senaste året. Bara 21 % av de asylsökande är från Syrien. Ändå framställer media det som att de flesta som flyr till Europa är från Syrien. Faktum är att flertalet som tar sig in i Europa inte ens är flyktingar, utan ekonomiska migranter.

De som söker asyl är bara en liten del av det totala antalet som tar sig in i Europa. Som exempel kan man titta på 2012 när det var 400.000 asylsökande i Europa, varav c:a 100.000 fick asyl, då invandrade totalt c:a 2,1 miljoner människor till Europa.

Det vi får höra från de vanliga medierna är framställt på ett sätt som gör att folk inte förstår hur stort detta egentligen är.

Tino Sanandaji skriver:

“Eurostats statistik för andra kvartalet 2015 är ute. Antal asylsökande till Europa har ungefär fördubblas mot 2014. Syrien står för 21 procent av asylsökande, 23 procent av ökningen och 45 procent av beviljade asyl. Bilden av en kris främst orsakat av kriget i Syrien är verklighetsförfalskning till förmån för låginformationstittare.
Detta är siffror för asylsökande. Beviljade asyl till asylsökande är en bråkdel av invandringen till Europa. År 2012 när EU sist rapporterar siffror hade Europa ca 400.000 asylsökande, drygt 100.000 som beviljades asyl som flyktingar och en total invandring från utanför Europa på 2.1 miljoner personer. Att bara citera årliga asyl underskattar kraftigt kumulativ invandring. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6996925/3-18092015-BP-EN.pdf/b0377f79-f06d-4263-aa5b-cc9b4f6a838f

Som Tino Sanandaji förklarar i sitt blogginlägg “Verklighetsförfalskning är inte humanism” så kommer de med utrikes bakgrund bli majoritetsbefolkning i Sverige om bara 40 år om Sverige skulle ta in 120.000 migranter varje år. Så är det verkligen, det är inget påhitt. Det är enkla demografiska fakta om man tittar på ett område där den infödda befolkningen dessutom har födelsetal på långt under 2,1. Faktum är att det ungefär är 120.000 som tas in i Sverige idag, vilket man ser om man tittar på 2014 år siffror då 126.000 invandrade. De allra flesta var från Mellanöstern och Afrika, bara en liten del var återvändande svenskar. Visst utvandrar en del igen av de som tidigare har invandrat, men det är också många infödda svenskar som utvandrar.

http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Population/Population-composition/Population-statistics/Aktuell-Pong/25795/Yearly-statistics–The-whole-country/26040/

stod-002

Kärnan i allt uttrycks väldigt bra av Tino Sanandaji som han beskriver det i blogginlägget “Verklighetsförfalskning är inte humanism”, där han förtydligar att omfattningen av allt detta borde läggas fram på bordet av våra politiker. Istället för att Stefan Löven försöker förminska och tala bort frågan genom att säga att Sverige bara tar emot en-två promille av alla som är på flykt, så borde politikerna nämna att 2 promille av alla flyktingar motsvarar 120.000 per år och vad ett sådant mottagande varje år innebär på 40 års tid. Som Tino Sanandaji skriver så kanske detta är vad de flesta svenskar vill, men om så är fallet så ska det vara ett beslut som fattas gemensamt av folket efter en verkligt genomgripande samhällsdebatt, inte vara något som bara sker på grund av att folket hela tiden serveras förvrängda fakta och halvsanningar av politiker och medier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *