Desperationen tilltar: Tältläger för flyktingar!

Siffrorna stiger nästan varje vecka, 9.363 asylsökande de senaste sju dagarna enligt den officiella statistiken, men de verkliga siffrorna är till och med ännu högre än så då Migrationsverket inte hinner med att registrera alla. Situationen är desperat och regeringen har givit Migrationsverket i uppdrag att upprätta tältläger vid behov. Resurser som kan hjälpa en här i Sverige kan hjälpa mellan 20–40 hjälpbehövande i Syriens grannländer eller i Syrien. Sverige kommer inte klara påfrestningarna av en så här stor invandring eftersom bra integration är omöjlig och inte heller ger dagens invandring några fördelar för Sverige då det redan är brist på arbeten och den generella utbildningsnivån hos de som anländer är skrämmande låg.

Text: Tobias Lindberg 2015-10-12

flyktingkrisen-005Visserligen minskade det officiella antalet asylsökande fredag–söndag i förhållande till hur många som sökte asyl från måndag–torsdag, men siffran för den gångna veckan blev ändå den högsta hittills.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-12-Over-9-300-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

Migrationsverkets presschef säger dock att de verkliga siffrorna är högre än de som redovisas officiellt eftersom Migrationsverket inte hinner registrera alla som kommer. De dagar när de officiella siffran låg på c:a 1.500 asylansökningar så låg de verkliga siffrorna på närmare 2.000 per dag.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21542605.ab

Detta trots att situationen med det stora antalet flyktingar och migranter sedan länge har varit helt ohållbar här i Sverige. Nu syns desperationen allt mer tydligt då desperata förslag om tältläger börjar föras fram av regeringen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21552399.ab

Migrationsverket har varnat för att det kan fortsätta som nu i tre–fyra månader till, vilket kan innebära ytterligare drygt 100.000 som söker asyl innan årsskiftet. Om så blir fallet skulle det kunna innebära mellan 170.000–190.000 som söker asyl under 2015.

http://www.informationskriget.se/2015/10/10/flyktingstrommen-fortsatta-sa-lange-vi-tillater-det/

Pengarna som nu används för att ta hand om flyktingar och migranter här i Sverige skulle kunna användas mycket effektivare och hjälpa många fler om de användes till hjälp på plats vid krisområden på olika håll i världen, t.ex i Syrien och Syriens grannländer. Då 95 % av alla hjälpbehövande finns på kvar på plats i krisområden och i dess närhet och då de internationella hjälporganisationerna inte ens får tillräckligt för att hjälpa dem så får inte Sverige slösa bort pengar på ineffektivt och dyrbart asylmottagande där samma summa som att hjälpa en i Sverige skulle kunna hjälpa 20 hjälpbehövande i Syriens grannländer eller 40 människor i Syrien.

http://www.informationskriget.se/2015/10/02/perfekt-storm-bakom-asylpropaganda/

stod-002

Sverige kan omöjligt klara kostnaderna och påfrestningen på samhället som denna migrationsvåg orsakar!

Hur ska en bra integration kunna ske av så många som kommer nu när det inte ens har fungerat tillfredsställande under de föregående trettio årens att integrera en ungefärlig miljon flykting- och anhöringinvandrare trots att det kom många färre per år då? Utrikes födda utgör redan idag 40 procent av de långtidsarbetslösa medan de med utländsk bakgrund utgör nära hälften av de med svaga skolresultat och står för c:a 60 procent av socialbidragen. Inte heller är de påståenden man hör om att dessa flyktingar och migranter kommer att gagna Sverige riktiga, då utbildningsnivån hos de som anländer nu är skrämmande låg.

http://www.tino.us/2015/10/norska-ssb-bekraftar-lag-utbildningsniva-bland-nyanlanda-syrier/

http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *