Upprätthåll gränserna – flertalet som tar sig in saknar giltiga asylskäl

De flesta tror felaktigt att den våg av människor i jakt på en bättre framtid som nu sköljer över Europa nästan enbart består av flyktingar från Syrien. Självklart finns många syrier bland dem, men den absoluta majoriteten kommer inte från Syrien och de allra flesta uppfyller inte ens vad som krävs för att få asyl. När någon väl har kommit in i Europa är det väldigt svårt att utvisa denne om det senare visar sig att giltiga asylskäl saknas och därför vore det bäst om Europa började upprätthålla sina gränser och inför en ordning där asylskälen kontrolleras innan någon släpps in, allt för att Europa inte ska kollapsa av kraften från denna mänskliga våg och för att resurserna ska räcka för att ge bra hjälp till de som har giltiga asylskäl.

Text: Tobias Lindberg 2015-09-15

syrien-003-storStuderar man hur stor andel av alla de som medierna kallar flyktingar som faktiskt beviljas asyl i Europa när deras asylprocesser är färdiga, så ser man tydligt att de flesta saknar giltiga asylskäl. Tittar man t.ex på 5-årsperioden 2010-2014 så blev bara i genomsnitt 31 % av alla som prövades beviljade asyl varje år. [1] Anledningen till detta är att de allra flesta som vi i dagligt tal lite slarvig kallar flyktingar, egentligen inte är flyktingar. De allra flesta som nu tar sig in i Europa är egentligen vad som på engelska brukar kallas ekonomiska migranter, något som det på svenska inte finns någon motsvarande vedertagen term, utan istället bara kallas för illegala migranter, vilket alltså är människor som vill skapa sig ett bättre liv i ett annat land, men som saknar arbetstillstånd eller giltiga asylskäl. Dessa människor har inte flytt från sådant som räknas som pågående krig, svält eller katastrof och är inte heller förtryckta eller förföljda på ett sätt som berättigar asyl och är därför inte flyktingar och borde därför inte heller kallas för flyktingar. [2] Att vara fattig och ha det svårt är inte ett giltigt asylskäl. Hade fattigdom och viljan att leva ett bättre liv varit giltiga asylskäl så hade minst två miljarder människor haft rätten att få asyl i Europa med rätt till försörjning om de inte kan försörja sig själva, med rätt att få hjälp att få jobb, med rätt till boende, sjukvård och utbildning. Alla som är bara aningen realistiska och förnuftiga inser att detta aldrig skulle fungera.

Anledningen till att de flesta svenskar har en felaktig uppfattning om flyktingsituationen beror självklart på medias lögner och förvrängningar, där fakta och sättet att formulera sig är anpassat för att få publiken att tro att nästan alla som nu försöker att ta sig in i Europa och vidare upp till Tyskland och Sverige är syriska flyktingar som riskerar ond bråd död eller hänsynslös förföljelse om de inte genast släpps in.

Något svensk media ofta gör är att benämna migranter som syrier även fast inget finns som tyder på att de är det och ibland så benämns de som syrier även fast det är helt uppenbart att de inte är det. [3] Något som svensk media däremot aldrig gör är att visa alla de identitetshandlingar som ligger slängda nära de europeiska gränserna då mängder av migranter gör sig av med dem då de inser att sannolikheten att få asyl blir större om de hävdar att de är syrier. [4] Något annat de aldrig gör är att visa alla verkliga syriska flyktingar som beklagar sig över att så många icke-syrier påstår att de är syrier för att få asyl i Europa. [5] Inte heller nämner media den statistik över hur många som får asyl i Europa som så tydligt visar att bara ungefär 20 % av alla som får asyl är syrier. [6] Ytterligare en annan sak som svensk media aldrig gör är att förklara att inte ens de flesta syriska flyktingar som tar sig in i Europa faktiskt flyr för sina liv, då de redan har befunnit sig i säkerhet i flyktingläger utanför Syrien, utan de flyr till Europa för att de vill ha det bättre. Som ett typiskt exempel på detta kan den lille drunknade syriska pojken Aylans familj nämnas. Aylans familj, som heter Kurdi i efternamn, kom inte direkt från en livsfarlig situation i Syrien, utan hade levt i tre år i Turkiet. Där hade pappan jobb, där de bodde i säkerhet i ett flyktingläger och där kunde pappans syster som bodde i Kanada skicka pengar till dem. Det är verkligen inte en bra livssituation att behöva bo under lång tid i ett flyktingläger och standarden i de turkiska flyktinglägren är inte speciellt god ens för att vara ett flyktingläger, men de som bor där riskerar i vart fall inte sina liv och ingen svälter i väntan på att de någon gång längre fram kanske beviljas asyl i något land eller tills de kan återvända till sitt hemland när konflikten för eller senare tar slut. Familjen Kurdi ville resa till pappans syster som levde i Kanada sedan 20 år, men av någon anledning verkar aldrig någon asylansökan ha lämnats in till Kanadensiska myndigheter. För att få det bättre än i Turkiet och för att pappan skulle kunna få nya tänder, något som på grund av krångel med att föra över pengar från Kanada inte gick att ordna i Turkiet, så fattade familjen Kurdi det ödesdigra beslutet att utan flytvästar ge sig ut på öppet hav i en alldeles för liten båt som var fylld med alldeles för många passagerare. Bara pappan kunde simma och deras barn var 3 och 5 år gamla. Båten var endast 5 meter och hade 17 passagerare. Mamman och de två barnen, Aylan och hans bror, dog för att familjen ville ha det bättre och för att få ta del av Europas tandvård, inte för att de flydde för sitt liv som media underförstått har gjort gällande. [7]

stod-002

Media har lagt skulden för Aylan och alla andra syriska flyktingars lidande på Europas folk, eftersom vi enligt media inte gör tillräckligt. Tillfälliga stjärnskott som Hans Rosling får massvis av medieutrymme att föra ut sitt budskap om hur småaktiga vi européer är som klagar fast än vi enligt honom bara har tagit emot en bråkdel av de syriska flyktingar som Syriens fattiga grannländer har tagit emot.

Medias hårda och ihärdiga arbete med mörkande av vissa fakta och förvrängande av andra har givit eftersträvat resultat, en befolkning där merparten inte ens förstår hur orättvis den kritik de får utstå är och där många börjar höja sina röster för att Europa ska ta emot ännu fler flyktingar eller till och med öppna sina gränser på vid gavel. Faktum är att det är Europas folk tillsammans med övriga västvärlden som står för nästan hela den summa som finansierar UNHCR:s alla flyktingläger i Turkiet, i Syrien och i Syriens grannländer. Inget av dessa grannländer ger de syriska flyktingarna mat, vatten, kläder, tält och annat de behöver för att överleva och helt säkert är att de inte ger syrierna asyl och välfärd. Allt sådant kommer tvärtom från västvärldens befolkningar. Syriens grannländer har bara släppt in flyktingarna på sitt territorium och hade det inte varit för européer och andra västländers stora bidrag till FN:s verksamhet så hade syrierna fått klara sig själva så gott de kunde. Förutom denna hjälp till nästan samtliga syriska flyktingar som finns i Syriens närområde och även till många som befinner sig inne i Syrien så betalar Europas folk dessutom stora summor för att ge syriska flyktingar skydd i Europa, ett skydd som ofta innefattar permanent uppehållstillstånd, demokratiska rättigheter och olika sociala skyddsnät. Trots att vi européer gör allt detta och trots att det inte finns några andra som gör mer för syrierna och för andra flyktingar så är det enda vi får höra av media hur dåliga vi är och hur skyldiga vi ska känna oss för att vi inte gör ännu mer.

En som har fått mycket kritik den senaste tiden för sin syn på flyktingsituationen är Ungerns premiärminister Viktor Orbán, men faktum är att han har rätt vad gäller det han säger om att de allra flesta som nu tar sig in i Europa inte är flyktingar, utan ekonomiska migranter och att de syriska flyktingarna som nu tar sig in i Europa faktiskt inte flyr undan död och elände, utan att verkligheten är att de lämnar olika flyktingläger där deras liv redan var trygga för att de vill leva bättre i Europa. Dessutom anser Viktor Orban att det bästa är att stödja flyktingarna genom att hjälpa de syriska grannländer som har mest flyktingar ekonomiskt och på andra sätt så att de kan ta hand om flyktingarna på ett bra sätt. Inte heller detta är det något konstigt med. [8]

Vad gäller att hjälpa verkliga flyktingar så vore det allra bästa att stödja de flyktingläger där flyktingarna redan befinner sig i säkerhet, så att deras vistelse i dessa läger blir dräglig. Skulle det ändå finnas behov av att ta in flyktingar i Europa så borde det ske först efter att europeiska migrationsmyndigheter på plats i dessa flyktingläger gör de asylutredningar som behövs för att kunna bedöma om asyl ska beviljas. Självklart ska vi även ta in de kvotflyktingar som väljs ut av UNHCR och som vi har lovat att te emot.

Självklart är det allra bästa om vi bara tar in de människor som har rätt till asyl eftersom de är dessa som är i störst behov av skydd. Har man väl släppt in en människa som inte har rätt till asyl så är det väldigt kostsamt och svårt att utvisa denne. Av denna anledning och för att de pengar vi har avsatt för att hjälpa flyktingar, inte ekonomiska migranter, ska räcka så är det bäst att bara ta in de som verklige har rätt till asyl. Man får inte glömma bort att varje människa som inte har giltiga asylskäl stjäl resurser från de som har rätt till asyl och vi har inte råd att ta in alla människor i världen som inte har giltiga asylskäl, utan bara vill leva ett bättre liv. Inte heller skapar fler människor med automatik fler jobb och starkare ekonomi, om så skulle vara fallet så skulle det inte finnas någon arbetslöshet i Europa med tanke på det överskott av arbetskraft som redan finns i Europa, men som alla vet så är arbetslösheten hög. Tar man in fler människor när det är brist på arbeten så ökar arbetslösheten.

Vidare är det viktigt att man är konsekvent med att bara ge asyl till de som det säkert går att fastställa att de har rätt till asyl, genom identitetshandlingar eller på andra sätt. Så fort man inte upprätthåller detta och istället börjar bevilja asyl till människor fast än man inte är helt säker på vilka de är, så skickas en tydlig signal till alla som vill ta sig in i Europa att det är mer fördelaktigt för dem att göra sig av med sina identitetshandlingar och ljuga om sin identitet. Vidare borde asyl heller aldrig ges till de som tar sig in i landet utan att ha giltiga arbetstillstånd eller redan vara beviljad asyl. På samma sätt som med identitet så kommer varje fall där någon får asyl efter att ha tagit sig in i Europa utan tillstånd sända tydliga signaler till alla som vill leva i Europa att de okej att ta sig in utan tillstånd eftersom det lönar sig.

När åtgärder för att möta situationen med flyktingar och migranter nu har diskuterats så är det hög tid att nämna något kort om det som är det allra viktigaste och det är att satsa hårt på att angripa det som är själva roten till problemet, som i fallet med Syrien består i att ISIS med sina markstyrkor och USA med sitt bombflyg ställer till med kaos i Syrien, båda med syftet att störta Syriens regering som leds av Bashir al-Assad. USA:s ledare hävdar att de förutom att göra sig av med Assad även försöker att stoppa ISIS, men det är bara något de säger för att få omvärlden och den egna befolkningen att acceptera fortsatta attacker på Syrien. USA och Europa kontrolleras i allt väsentligt av en liten extremt inflytelserik och kriminell elit som verkar i det fördolda bakom och inom leden för de västerländska ledarna. Denna kriminella elit verkar i folkets namn, men strävar alltid efter att gagna sina egna intressen. Det är denna kriminella elit som har finansierat, beväpnat och skyddat ISIS så att terrororganisationen har kunnat ställa till kaos i olika delar av världen, vilket har givit den kriminella västerländska eliten möjlighet att skapa den ordning de eftersträvar ur det kaos som ISIS sprider. Om ni vill läsa fler texter som jag har skrivit de senaste dagarna om denna västerländska elit och det som nu pågår i Syrien så kan ni läsa den här och den här texten. [9] [10]

Avslutningsvis måste något sägas om orsaken till att det är ett sådant stort fokus på detta med flyktingkrisen just nu, varför sambanden förvrängs, fakta döljs och varför de flesta som försöker ta sig in i Europa påstås vara syrier. Om en knapp månad ska Storbritanniens, Frankrikes och Australiens respektive parlament rösta om de ska gå med i USA:s bombkrig mot Syrien. [11] [12] [13] Tills dess vill de som kontrollerar vad mediernas huvudsakliga fokus ska vara att västvärldens befolkningar ska ha så dåligt samvete och känna sig så skyldiga för vad de syriska flyktingarna får stå ut med att de inte protesterar allt för intensivt när deras folkvalda ledare i parlamentet röstar för att bomba Syrien och Bashir al-Assad sönder och samman.

 

Källor för denna text

[1] En genomgång av andelen som fick asyl i EU under perioden 2010-2014 efter att ha prövats i en asylprocess visar att i genomsnitt 30,8 % fick asyl varje år. En genomgång av andelen beviljade asyl av alla som sökte asyl i EU under samma period visar att 24,9 % blev beviljade (485.950 av 1.952.015).

2010 Antal asylansökningar 257.815. Antal prövningar 222.105. Antal beviljade asyl 55.095. Antal beviljade/Antal ansökningar 21,37 %. Antal beviljade/Antal prövningar 24,81 %.
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-47_en.pdf

2011 Antal asylansökningar 302.000. Antal prövningar 365.615. Antal beviljade asyl 84.110. Antal beviljade/Antal ansökningar 27,85 %. Antal beviljade/Antal prövningar 23,01 %.
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-96_en.pdf

2012 Antal asylansökningar 331.975. Antal prövningar 268.045. Antal beviljade asyl 71.245. Antal beviljade/Antal ansökningar 21,46 %. Antal beviljade/Antal prövningar 26,58 %.
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf

2013 Antal asylansökningar 434.160. Antal prövningar 326.310. Antal beviljade asyl 112.730. Antal beviljade/Antal ansökningar 25,97 %. Antal beviljade/Antal prövningar 34,55 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5181422/3-24032014-AP-EN.PDF/36a73587-7914-4a51-94a4-8e558a086fba

2014 Antal asylansökningar 626.065. Antal prövningar 359.795. Antal beviljade asyl 162.770. Antal beviljade/Antal ansökningar 26,04 %. Antal beviljade/Antal prövningar 45,24 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

[2] http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html

[3] https://youtu.be/pHFnvFbThDE?t=1m42s

[4] http://www.smh.com.au/world/migrant-crisis-pakistanis-others-dumping-ids-to-become-syrian-20150906-gjggcn.html

[5] https://youtu.be/pHFnvFbThDE?t=2m35s

[6] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

[7] http://dailycaller.com/2015/09/07/story-begins-to-unravel-about-drowned-syrian-boy/

[8] http://www.expressen.se/nyheter/viktor-orban-de-flyr-inte-fran-fara/

[9] http://www.informationskriget.se/2015/09/08/nu-far-det-vara-nog/

[10] http://www.informationskriget.se/2015/09/14/den-verkliga-fienden/

[11] http://www.presstv.ir/Detail/2015/09/06/427973/UK-vote-Syria-airstrikes

[12] http://uk.reuters.com/article/2015/09/05/uk-europe-migrants-britain-idUKKCN0R50JD20150905

[13] https://youtu.be/pHFnvFbThDE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *