månadsarkiv: juni 2015

Skolan är en galen idé!

School is a mad idea!

“Is there an idea more radical in the history of the human race than turning your children over to total strangers who you know nothing about and having those strangers work on your child’s mind, out of your sight, for a period of 12 years?… Back in Colonial days in America, if you proposed that as an idea, they’d burn you at the stake! You mad person! It’s a mad idea!”

– John Taylor Gatto Läs mer

Skolans dolda läroplan

Lärandet i olika skolor och i olika länder kan tyckas mångsidigt och varierat, men några lektioner är gemensamma över hela världen. Du påverkas och betalar för dessa på fler sätt än du är förstår och därför kan det vara bra att du känner till dem.

Text: Tobias Lindberg 2015-06-24. Uppdaterad 2015-10-05.

skolans-dolda-laroplan-001Här nedanför finns en klassisk text där John Taylor Gatto beskriver dessa lektioner och sedan följs den av två lika klassiska filmklipp med John Taylor Gatto och Wern Palmius som förklarar skolans dolda läroplan, vilken är det verkliga syftet med skolan.

Många frågar sig hur det kan komma sig att skolan är så dålig på att lära eleverna ämneskunskaper, men detta är bara svårt att förstå för den som tror att skolans verkliga mål är att lära barnen dessa. Visst handlar skolan delvis om att lära ut ämneskunskaper, men skolans huvudsakliga syfte är något helt annat, nämligen att lära barnen den dolda läroplanen så att samhället får en lydig och kontrollerbar befolkning. Läs mer

Skola utan tvång

Tänk dig en skola där eleverna själva bestämmer vad de vill göra på dagarna, där lärandet kommer som en biprodukt från det eleverna själva väljer att sysselsätta sig med, där det inte finns några scheman, där det inte finna några regelrätta lektioner, där det inte finns några betyg och inga krav att eleverna måste lära sig något. Tänk dig sedan att eleverna från denna skola lyckas lika bra med högre studier, arbetslivet och livet i övrigt som elever i vanliga skolor. Visst låter det otroligt, nästan som en dröm, som magi? Sådana skolor är dock i allra högsta grad verkliga.

Text: Tobias Lindberg 2012-10-11. Uppdaterad 2015-06-19.

Sudbury-001Skulle det finnas en sådan skola så skulle det betyda att Jan Björklund och alla andra kontrollfreaks har fel, att de politiker och tjänstemän som dominerar utbildningsdebatten som driver på för mer skola, mer betyg, mer uppföljning, mer läxor och hårdare krav har fel. Så frågan är om det verkligen kan finnas en sådan skola?

Det riktigt intressanta är att det finns en sådan skola och den heter Sudbury Valley School. Faktum är att det inte är en skola, utan en typ av skola. Det finns nämligen många sådana skolor runt om i hela världen. I Nordamerika, Europa och på andra håll. De kallas gemensamt för Sudbury skolor. Dessa skolor är förutom att allt är fritt för eleverna och att det inte existerar några obligatorium dessutom demokratiska, vilket betyder att eleverna är med och bestämmer i alla frågor. De är med och bestämmer över driften, budgeten, anställningar, avskedanden, skolans regler, hur tvister skall lösas och i alla andra frågor. Alla elever har en röst var oavsett ålder. De anställda har också en röst men de är mycket färre än eleverna. Sudburyeleverna får alltså själva uppleva och delta i den demokratiska processen till skillnad mot hur eleverna i vanliga skolor bara får läsa om den och förhålla sig till den som något de ska få ta del av någon gång i framtiden. Läs mer

SVT gör allt för att smutskasta antivaccinrörelsen

Text: Tobias Lindberg 2015-06-17

masslingen-svt-001SVT gör vad de kan för att smutskasta den svenska antivaccinationsrörelsen. Att så är fallet blev tydligt i ett reportage från den 2:a juni där reportern uttryckte sig väldigt förledande gällande de som den senaste tiden har smittats av mässlingen i Malmö. Ungefär 24 sekunder in i reportaget säger reportern detta:

“En av de smittade var en 13 månader gammal bebis som inte var vaccinerad och det är just små barn som löper störst risk att smittas.” Läs mer

Stor andel av feminister är egentligen auktoritärer

Text: Tobias Lindberg 2015-06-12

Angående diskussionen om feminism så är den springande punkten i det hela att bland alla som kallar sig feminister så finns det en väldigt stor andel som mer än något annat egentligen är auktoritärer. Det är detta som gör feminismen så skrämmande för så många och är anledningen till att så få vill kalla sig feminister. Läs mer

Därför är jag inte feminist

Text: Tobias Lindberg 2015-06-12

Lars Lindström på Expressen frågade sig i denna artikel varför det finns människor som inte är feminister:

http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/varfor-finns-det-folk-som-inte-ar-feminister/

Jag kan såklart bara svara för mig själv, men kan tänka mig att många andra känner likadant som jag. När man vid alldeles för många tillfällen har insett att en stor del av de som kallar sig för feminister egentligen bara vill detaljstyra hur andra människor ska leva sina liv så kan det vara så enkelt att ordet “feminist” har börjat smaka lite för illa för att man ska vilja ta det i munnen. Precis samma gäller för övrigt för de flesta som kallar sig för socialister. Ja, jag är helt för att varje individ ska ha samma chanser i livet och inte ska behöva bli förtryckt, men vill för den skull inte kalla mig själv för vare sig feminist eller socialist.

Själv är jag för att alla människor, kvinnor som män, ska kunna leva sina liv på det sätt som de själva väljer så länge man inte skadar andra, men gillar inte idéer som t.ex att alla föräldrar måste dela exakt lika på föräldraledighet och tid med barnen eftersom jag vet att alla människor är olika. Inte ens alla kvinnor är lika som alla andra kvinnor eller alla män som andra män. Varför ska då någon med hjälp av statens våldsapparat eller genom att dela ut ekonomiska incitament kunna tvinga eller styra alla andra att göra exakt lika? Läs mer

Etikprövningsnämnd tillät experiment på barn trots att vuxna försökspersoner kunde ha använts

Text: Tobias Lindberg 2015-06-10

För en knapp månad sedan skrev jag till Etikprövningsnämnden i Lund och frågade hur det kunde komma sig att de har tillåtit att barn används som försökspersoner i den nu pågående studien om fluoriderad mjölk när vuxna lika gärna skulle ha kunnat användas, men fick bara en dålig efterhandskonstruktion som svar.

Här kan ni se Etikprövningsnämndens svar till mig.

fluoriderad-mjolk-etikprovningsnamnden-001-stor Läs mer

Fluoriderad mjölk – Ett experiment på barn

En svensk forskarstudie låter svenska barn dricka fluoriderad mjölk under två års tid med dagliga doser som är så höga att en del av de medverkande barnen kommer att ta skada och detta har tillåtits trots att studien lika gärna skulle ha kunnat utföras med vuxna försökspersoner. Samtidigt är The Borrow Foundation, organisationen som finansierar denna studie och samarbetar med WHO över hela världen för att få barn att börja dricka fluoriderad mjölk, ägare av patent i de flesta världsdelar för apparater som används för att fluoridera mjölk. Viktigt att veta är att studien är långt ifrån avslutad eftersom det har varit problem att få den så stor som det var planerat. Detta innebär att det finns en god möjlighet för alla oss som ogillar att det experimenteras på barn att en gång för alla sätta stopp för detta.

Text: Tobias Lindberg 2015-06-09. Uppdaterad 2015-11-02.

fluoriderad-mjolk-020-litenFör knappt ett halvår sedan skrev jag en text om den pågående svenska studien där svenska barn på flera orter i Sydsverige får dricka fluoriderad mjölk för att man ska kunna avgöra hur det påverkar karies. [1] När jag skrev den texten så var det mycket som var oklart gällande denna studie eftersom det enda jag då hade att gå på var vad som hade skrivits om den i de vanliga medierna och de texter som forskarna själva hade skrivit. Sedan dess har jag begärt och fått ut en del av dokumenten som reglerar studien samt ställt skriftliga och muntliga frågor till de som ansvarar för studien på Malmö högskola och nu börjar bilden så sakteligen att klarna.

Det första jag insåg när jag började gräva i detta är att denna studie redan har pågått i knappt tre år [2], att den fortfarande pågår och att den under de senaste 15 åren har föregåtts av flera tidigare svenska studier där barn har fått dricka fluoriderad mjölk [3]. Läs mer