Etikprövningsnämnd tillät experiment på barn trots att vuxna försökspersoner kunde ha använts

Text: Tobias Lindberg 2015-06-10

För en knapp månad sedan skrev jag till Etikprövningsnämnden i Lund och frågade hur det kunde komma sig att de har tillåtit att barn används som försökspersoner i den nu pågående studien om fluoriderad mjölk när vuxna lika gärna skulle ha kunnat användas, men fick bara en dålig efterhandskonstruktion som svar.

Här kan ni se Etikprövningsnämndens svar till mig.

fluoriderad-mjolk-etikprovningsnamnden-001-stor

Att det bara är en efterhandskonstruktion av etikprövningsnämnden för att försöka skyla över sitt eget misstag är tydligt eftersom ingenting i ansökningen till etikprövningsnämnden eller i deras godkännande av ansökningen tar upp något om varför 12- och 13-åringar skulle vara bäst att använda.

stod-001

Här finns ansökningen till Etikprövningsnämnden att läsa:

https://drive.google.com/file/d/0B6qr_b2UPVT5X3pzTUw0ajhlYlE/view?pli=1

Vidare är barns större upptag av fluorid in i tandvävnaden på grund av att deras tänder ännu inte är mättade av fluorid, vilket är den sakkunnige medlemmen av Etikprövningsnämndens motivering till att barn används, helt ovidkommande för denna studie, eftersom den handlar om hur fluorid påverkar biofilmen i plack och om kariesbakterierna utvecklande av syratolerans påverkas. Det är inte själva tandens mineralisering som undersöks i denna studie, utan hur placket och dess bakterier påverkas av fluorid.

 

———————–

 

Här kan ni läsa mer om den nu pågående svenska studien om fluoriderad mjölk där barn används som försökspersoner:

http://www.informationskriget.se/2015/06/09/fluoriderad-mjolk-ett-experiment-pa-barn/

 

Här nedanför är texten i Etikprövningsnämndens svar till mig om någon vill kopiera:

“Bäste Tobias Lindberg

Du har skickat följande fråga till Regionala etikprövningsnämnden i Lund:

Jag undrar varför Dnr 2012/294 med projekttiteln “Syratolerans hos bakterier – en ny syn på effekterna av fluoriderad mjölk för kariesprevention” med  projektnummer/identitet OD62-2012/122 som innebär forskning på barn (12-13-åringar) godkändes när exakt samma studie lika gärna skulle ha kunnat utföras på vuxna försökspersoner? Ingenting som undersöks i studien skulle inte lika gärna ha kunnat göras på vuxna. Borde inte etikprövningsnämnden ha ifrågasatt varför denna studie skulle utföras på barn?

Med vänliga hälsningar,
Tobias Lindberg

Svaret (avstämt med vår medlem med vetenskaplig kompetens inom odontologi, som dock inte fanns i nämnden 2012) är att denna åldersgrupp är den intressanta målgruppen för studien eftersom deras tänder är nya och ännu inte fluormättade.

Nämnden, som normalt inte kommenterar beslut annat än till sökanden, vill vara tillmötesgående och hoppas Du fått svar på Din fråga men har inte möjlighet att vidare diskutera detta beslut från 2012 utan hänvisar i så fall frågor till ansvarig forskare för studien.

Med vänliga hälsningar

Rolf Ljung
Vetenskaplig sekr.
Avd 1, REPN Lund”

2 tankar kring ”Etikprövningsnämnd tillät experiment på barn trots att vuxna försökspersoner kunde ha använts

  1. David

    Hej!

    Ja vi hjälper dig gärna att sprida detta. Detta ska upp till ytan så att föräldrar får reda på att deras barn kan utsättas för förgiftning under skoltid. Skicka mig ett mail så vi kan ha närmare kontakt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *